26.1.2016

Tarasti: Se on sitten maakuntahallinto

Selvityshenkilö Lauri TARASTI luovutti tänään raporttinsa uudesta maakuntahallinnosta kattaen erityisesti valtion aluehallinnon uudistamisen (ilman SOTEa). Seuraavassa raportin pääehdotukset:
Ÿ Käyttöön otetaan nimet maakunta, maakuntavaltuusto, maakuntahallitus ja maakuntavirasto.
Ÿ Maakunnissa tehtävät jaetaan hoidettaviksi siten, että poliittista harkintaa vaativat tehtävät ratkaistaan pääsääntöisesti maakunta-valtuustossa tai vähemmän tärkeissä asioissa maakuntahallituksessa. Muut, pääosin vain lain soveltamista tarkoittavat asiat, ratkaistaan maakuntavirastossa viranhaltijapäätöksin.
Ÿ Maakuntahallintoon siirtyy 12,000 henkilöä; näiden päälle tulevat yli satatuhatta sote-työntekijää.
Ÿ ELY-keskusten tehtävät siirretään pääosin aluehallintovirastoille (AVI), joista yksi nimetään pääaluehallintovirastoksi.
Ÿ Elinkeinoelämän kannalta tärkeiden yritys- ja työvoimapalvelujen (nykyiset TE-toimistot) järjestämisvastuu siirtyy maakunnille.
Ÿ Rakennusvalvonnan järjestämisvastuu siirtyy maakuntiin, mutta kunnat voivat ilmoittaa hoitavansa rakennusvalvonnan itse.
Ÿ Pelastustoiminnan tehtävät siirretään maakunnille ja pelastuslaitosten lukumääräksi tulee kaksitoista.
Ÿ Lisäksi maakunnille siirretään maatalous- ja maaseutuhallinto, ympäristöterveyden-huollon tehtävät, terveydensuojelun ja tupakkavalvonnan järjestäminen, ympäristön-suojelu- ja luonnonsuojelutehtävät sekä vielä eräitä muita tehtäviä.
Ÿ Yhteinen yleiskaava Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kesken toteutetaan; MRL 46a§ muutetaan (ð pääkaupunkiseudun yleiskaava).
 
Seuraavassa muutama kommenttini:
Ÿ Maakuntanimikkeet vahvistettu – hyvä
Ÿ Käsitellyt myös maakuntavaltuuston ja –hallituksen kokoonpanoa, ei ehdotuksia; vaalitapa, jäsenmäärät, kuntaedustukset, puolueet, päätöksenteko, vähemmistösuojat…
Ÿ Miksi AVIt jätetty ulkopuolelle?
Ÿ Rahoitus selvittämättä; valtiolta...
Ÿ Ei tukea Uudenmaan maakunnan jakamiselle ja Suurhelsingille!
Ÿ Pääkaupunkiseudun yleiskaava panee uuteen uskoon juuri käsittelyssä olevan Helsingin yleiskaavan ja siihen sisältyvät kaupunkibulevardit; katso http://energiatyhmyrit.real.fi/2016/01/lisaa-kritiikkia-kaupunkibulevardeille.html.
Tästä löytyy raportin lyhyt esittely ja tästä koko raportti (62 p, 1.12 MB).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita tähän mielipiteesi: