3.4.2020

Vain tonttikauppa pitää Granin pystyssä

Juuri vahvistetussa 2019 tilinpäätöksessä näytetty tulos on 1.575 MEUR miinuksella. Kun tästä vähennetään tonttien myynnistä ja maankäyttömaksuista saadut tulot, onkin oikea toiminnallinen tulos 4.152 MEUR miinuksella. Seuraavasta taulukosta voidaan nähdä, että viimeisen kymmenen vuoden aikana näytettykin tulos on ollut kolme kertaa miinuksella ja oikea tulos positiivinen vain kahtena vuonna. Vain tonttien myynnistä ja maankäyttömaksuista saadut tulot pitävät kaupungin pystyssä. [TP = tilinpäätös, TA = talousarvio]

Laskelma (MEUR)
2011
TP
2012
TP
2013
TP
2014
TP
2015
TP
Toimintamenot
-60,430
-62,730
-65,258
-68,397
-70,562
Näytetty tulos
2,607
1,752
-985
-1,538
1,590
Tonttikaupat etc
-4,278
-2,589
-1,736
-765
-7006
Oikea tulos
-1,671
-837
-2,721
-2,303
-5,416

Laskelma (MEUR)
2016
TP
2017
TP
2018
TP
2019
TP
2020
TA
Toimintamenot
-71,174
-70,442
-71,768
-75,027
-76,554
Näytetty tulos
7,133
6,198
3,229
-1,520
1,066
Tonttikaupat etc
-9,106
-1,836
-1,575
-2,632
-3,639
Oikea tulos
-1,973
4,362
1,654
-4,152
-2,573

KaunisGranissa 23.04.2020 kaupunginjohtaja MASAR myöntää sanomani: "Kertaeristä puhdistettu tulos 2019 on erittäin heikko, ollen noin 4.1 miljoonaa euroa negatiivinen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että vuosista 2017-2018 tuli vuosikymmenen ainoat tilinpäätökset, joiden aikana Kauniainen saavutti rakenteellisesti positiivisen tuloksen."