16.11.2017

Käärmetalon kaava valmistumassa

Tekemäni kuntalaisaloitteen sekä siitä seuranneen päätöksenteon (katso http://www.prograni.fi/2017/05/kaarmetalo-tulee.html) seurauksena on nyt valmistunut luonnos käärmetalon kaavasta kaupungintalotontille. "Suunnitteluratkaisua on esitelty toukokuussa 2017 yhdyskuntalautakunnan ja kaupunginhallituksen jäsenille, joilta on saatu yksimielinen kannatus suunnitelman viimeistelemiseksi."
Yhdyskuntavaliokunnan (YVK) kokouksessa 07.11.2017 käsitellyn aineiston mukaan tontille kaavoitettaisiin käärmetalo seuraavasti:
  • "Nyt esitettävän suunnitelman lähtökohtana on sovittaa kaupungintaloalueen korttelit osaksi Kauniaisten omaleimaista kaupunkirakennetta sekä huvila- ja puutarhakaupunkia. Kaupungin hallinnon toiminnot on esitetty osaksi uutta korttelirakennetta, joka muodostaa kutsuvan ja viihtyisän kokonaisuuden keskustarakenteen jatkoksi. Uusi tunnistettava kerrostuma vahvistaa Kauniaisten identiteettiä."
  • Rakennuksen muoto käärmemäinen kuten kuvasta näkyy.
  • Kokonaiskerrosala 20 930 k-m2 (16% vähemmän kuin alun perin kaavailtu)
  • Rakennuksen korkeus 4-8 kerrosta; korkein osa Kauniaistentien varteen maamerkiksi.
  • Nykyisen kaupungintalon eduspuisto osoitetaan puistoksi.
  • Tästä löytyvät kaava sekä kaavaselostus.
Kokouksessaan YVK jätti asian pöydälle. Kun aikaisemman yhdyskuntalautakunnan jäsenet ovat vaihtuneet kokonaan uusiin YVKn jäseniin, aikaisemmasta yksimielisyydestä ei ole enää takeita.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita tähän mielipiteesi: