29.11.2017

Oikeasti: Terveyspalvelut ulkoistettava viipymättä!

Valinnanvapauden pääpointti on se, että saadaan terveyskeskusten lääkärijonot loppumaan, kun samaan hintaan pääsee yksityiseen lääkäriin. Työpaikkaterveydenhuollossa olevat ja suurituloiset saavat hyvät palvelut jo nyt, mutta eläkeläiset ja työttömät ovat jääneet ilman kun rahat eivät riitä.


Sote-uudistuksen kokonaisuudessa kuitenkin Granin kannalta huonoa on se, että 2020 jälkeen menetämme terveyskeskuksemme, ja asukkaat joutuvat käymään Espoon keskuksen tai Leppävaaran sote-keskuksissa.Tämä voidaan välttää yksityistämällä nykyiset terveyspalvelut, kuten olen valtuustoaloitteessani esittänyt. Tällöin ulkoistettaisiin nimenomaan terveyspalvelut ja hammaslääkäripalvelut, yhteensä 5.4 MEUR ensi vuoden budjetissa. 
Yksityistämällä voimme taata hyvät paikalliset terveyskeskuspalvelut 10 vuodeksi. Sairaala- ja muut sote-palvelut säilyisivät ennallaan. 
Juuri tätä esitti toukokuussa kaupungin tilaama Kuntaliiton konsultti INSPIRA raportissaanOheisesta piirakasta näkyy, että Granin terveys- ja hammaslääkäri-palveluiden osuus koko sote-potista on 16%, eli vain puolet hallituksen kiristämästä rajasta 30 %.

PS. Meri-Lapin kunnat ulkoistivat sote-palvelunsa Mehiläisen ja kuntien yhteisyhtiöön 15 vuoden sopimuksella. Media paheksuu tätä, ja ministerit yrittävät keksiä keinoja, joilla saisivat sopimuksen kaadettua. Kuitenkin: Vain tällä tavalla po kunnat voivat säilyttää hyvät terveyspalvelut ja oman keskus-sairaalansa. Ja kaiken lisäksi säästävät rahaa!

30.11.2017 hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen ulkoistusehtojen kiristämisestä. Sen mukaan "Nyt lakia muutetaan siten, että palvelujen hankkimista koskevaan sopimukseen pitäisi laittaa irtisanomisehto aina silloin kun ulkoistus koskisi yli 30 prosenttia kunnan tai kuntayhtymän vastuulla olevista sote-palveluista ja kun sopimus jatkuisi vuotta 2020 pitemmälle.  Maakunnalla olisi tällöin oikeus irtisanoa sopimus korvauksetta." Kun Granin terveyspalveluiden ulkoistus on vain 16 %, niin hallituksen esitys ei millään tavalla rajoita meidän ulkoistusta. Tarkoituksenmukainen sopimusaika on vähintään 10 vuotta.

16.11.2017

Käärmetalon kaava valmistumassa

Tekemäni kuntalaisaloitteen sekä siitä seuranneen päätöksenteon (katso http://www.prograni.fi/2017/05/kaarmetalo-tulee.html) seurauksena on nyt valmistunut luonnos käärmetalon kaavasta kaupungintalotontille. "Suunnitteluratkaisua on esitelty toukokuussa 2017 yhdyskuntalautakunnan ja kaupunginhallituksen jäsenille, joilta on saatu yksimielinen kannatus suunnitelman viimeistelemiseksi."
Yhdyskuntavaliokunnan (YVK) kokouksessa 07.11.2017 käsitellyn aineiston mukaan tontille kaavoitettaisiin käärmetalo seuraavasti:
  • "Nyt esitettävän suunnitelman lähtökohtana on sovittaa kaupungintaloalueen korttelit osaksi Kauniaisten omaleimaista kaupunkirakennetta sekä huvila- ja puutarhakaupunkia. Kaupungin hallinnon toiminnot on esitetty osaksi uutta korttelirakennetta, joka muodostaa kutsuvan ja viihtyisän kokonaisuuden keskustarakenteen jatkoksi. Uusi tunnistettava kerrostuma vahvistaa Kauniaisten identiteettiä."
  • Rakennuksen muoto käärmemäinen kuten kuvasta näkyy.
  • Kokonaiskerrosala 20 930 k-m2 (16% vähemmän kuin alun perin kaavailtu)
  • Rakennuksen korkeus 4-8 kerrosta; korkein osa Kauniaistentien varteen maamerkiksi.
  • Nykyisen kaupungintalon eduspuisto osoitetaan puistoksi.
  • Tästä löytyvät kaava sekä kaavaselostus.
Kokouksessaan YVK jätti asian pöydälle. Kun aikaisemman yhdyskuntalautakunnan jäsenet ovat vaihtuneet kokonaan uusiin YVKn jäseniin, aikaisemmasta yksimielisyydestä ei ole enää takeita.

13.11.2017

Kauppakeskus Grani: Rakennustelineet poistuvat mutta vihreä slummipelti pysyy

Kokouksessaan 24.10.2017 rakennusvaliokunta antoi Kauppakeskus Granin omistajalle VVT Kiinteistökehitys Oylle luvan rakennuksen julkisivuremonttiin. Tämä remontti tarkoittaa kuitenkin vain Tunnelitien varressa olevien "rakennustelineiden" korvaamista siistillä alumiinisäleiköllä. Sen sijaa etujulkisivun vihreä slummipelti pysyy paikoillaan.

Jo aikaisemmin Granin kaupunkikuvatoimikunta käsitteli 12.09.2017 rakennuksen julkisivun muutosehdotuksia. Ja antoi hyvän lausunnon seuraavasti:
"Lausunnon pohjaksi olisi tarpeen esittää laajempi ja pitemmän ajan muutoksia koskeva kokonaissuunnitelma, jotta voitaisiin ottaa kantaan kokonaisuuteen eikä ainoastaan yksittäisiin muutoksiin julkisivussa. 
Huomiota tulisi erityisesti kiinnittää siihen, miten nykyinen kauppakeskus nivoutuu kaupunkikuvallisesti laadukkaaksi kokonaisuudeksi uuden, tyyliltään erilaisen laajennusosan kanssa.
Toimenpiteitä suunniteltaessa on otettava huomioon kauppakeskuksen keskeinen sijainti arvokkaassa ympäristössä. Materiaalivalintojen sekä lopputuloksen tulee olla korkealaatuisia.
Kannustamme luvanhakijaa avaamaan kaupungin kanssa keskustelun pidemmän ajan suunnitelmasta yksittäisten korjaustoimenpiteiden sijaan.
Myös kauppakeskuksen laajennuksen valmistumisen jälkeen tehtävien suunnitelmien miettiminen yhdessä nyt tehtävien muutoksen yhteydessä olisi välttämätöntä.
"


KaunisGranissa esitetty arkkitehdin näkemys vanhasta ja uudesta liiketalosta tarkoittaa sitä, että vanhan rakennuksen julkisivusta poistetaan slummipelti ja se korvataan sileällä valkoisella pinnalla yhteensopivaksi uuden liikerakennuksen julkisivun kanssa. 

Kuitenkin VVTn johtaja Jukka LEHTOLA sanoo samassa lehdessä, että "Ajatuksenamme ei ole muuttaa koko julkisivu, ja toivomme ettei remontteja tarvitse vähään aikaan tehdä." Mielestäni kaupunkikuvatoimikunnan esittämä laajempi julkisivusaneeraus pitäisi toteuttaa pikimmiten, ainakin 3-5 vuoden sisällä. Parannus epäilemättä riippuu siitä, miten kohteen talous VVTn kannalta kehittyy, eli löytyykö kauppiaita ja asiakkaita laajentuviin tiloihin.

Milloin Granin kuntatalous tasapainoon?

Tänään valtuusto käsittelee ensi vuoden budjettia ja taloussuunnitelmaa 2018-20. Kuntavero ja kiinteistövero pidetään ennallaan. Mutta kuntatalouden tasapaino ei ole korjaantumassa odotetuista suurista verotulojen lisääntymisestä huolimatta.

Grani
2015
2016
2017*
2018
2019
2020
Asukasluku
9 486
9 588
9 718
9 849
9 983
10 117
Kuntavero (%)
16,5
16,5
17,0
17,0
17,0
17,0
Verotulot (MEUR)
59,9
63,0
62,8
68.6
70.2
72.6
Verotulot/asukas (EUR)
6 310
6 660
6 460
6 960
7 030
7 180
Valtionosuudet (MEUR)
0,3
0,4
-1,2
-2,7
-2,9
-3,2
Näytetty tulos (MEUR)
1,6
7.1
-1,1
-0,8
-3,0
-2,7
Maanmyynti (MEUR)
7,0
9,0
5,8
3,8
1,1
0,5
Oikea tulos (MEUR)
-5,4
-1,9
-6,9
-4,6
-4,1
-3,2

*Talukossa on kuluvan vuoden budjetti. Lopputulos tulee olemaan parempi verotulojen "yllättävästä" kasvusta johtuen: Nyt ennustettu oikea tulos -0,3 MEUR.

Mitään konkreettisia toimia kuntatalouden tasapainoittamiseksi ei taloussuunnitelmassa 2018-20 esitetä. Sote astuu voimaan 2020, mutta sitäkään ei ole mitenkään otettu huomioon.

10.11.2017

Ersintie rakennetaan uudestaan

Neljä vuotta sitten rakennettu Granin Ersintie oli virheinvestointi huonon suunnittelun ja tietoisesti virheellisen liikenne-ennusteen tähden (katso http://www.prograni.fi/2017/06/jaamistoni-uusille-paatoksentekijoille.html). Katu menikin pian huonoon kuntoon, ja alkuvuodesta tekemäni valtuustoaloitteen mukaisesti kadun parantaminen alkoi eilen. Työn suorittaa VM Suomalainen Oy, ja urakkasumma on 147,000 EUR. Tämän päälle tulevat lisätyöt sekä suunnittelun, valvonnan ja hallinnon kustannukset. Nyt rakentaminen maksaakin 2 kertaa enemmän kuin aikaisempi työ (kaupungin aikanaan minulle ilmoittama summa oli <80,000 EUR).

Kadun ajorata levennetään 5 metriin, Yhtiöntien ja Ersintien kulmamutkassa jopa 7 metriin, ja pohjoiselle radanpuolelle tulee reunakivi (klikkaa asemapiirros isommaksi). Valmista pitäisi tulla viimeistään toukokuussa 2018. Tulisikohan kadulle läpiajokielto rakentamisen ajaksi...

3.11.2017

Finn BERG pääkaupunkiseudun suurituloisin valtuutettu

Tämänpäiväisen Hesarin mukaan granilaisen valtuutetun Finn BERGin (rkp) ansiotulot 283,298 EUR olivat kaikkein korkeimmat pääkaupunkiseudun valtuutettujen joukossa viime vuonna. Kun tähän lisätään saamansa pääomatulot, oli summa 302,955 EUR.
Tämä on 12-kertainen suomalaisten keskituloon verrattuna.