12.9.2017

Pömpeli jää keskelle keskustoria

Osana Kauniaisten keskustan loppuun rakentamista rakennetaan valmiiksi myös Thurmanin aukio eli keskustori. Yhdyskuntalautakunnan kokouksessa 04.03.2017 käsiteltiin aukion suunnitelmia. Silloin havaitsin, että keskelle toria oli ilmestynyt outo  ”pömpeli” eli varauloskäynti rakennettavan asuintalo Tribuunin pysäköintihallista. Pömpeli on kooltaan noin 4 x 5 metriä ja korkeus arviolta 3 metriä; katso kunnallistekninen yleissuunnitelma vieressä. Mielestäni pömpeli haittaa olennaisesti torin käyttöä ja on visuaalinen fiasko.

Tässä ja sitä seuranneissa kahdessa kokouksessa torin suunnitelmia tarkennettiin; pömpelistä keskusteltiin paljon, ja sen poistamista vaadittiin lähes kaikissa puheenvuoroissa. Pöytäkirjaan lautakunnan mielipide ei kuitenkaan päässyt (ï Harju, Eklund). Niinpä tein asiasta valtuustoaloitteen.

Aloitteeni sai osakseen jonkin verran huomiota, mutta eri päätöksentekoelimet, viimeksi valtuusto eilen kuitenkin tyytyivät virkamiesten lausuntoon, jonka mukaan mm "Porrashuone jakaisi torialueen kahteen toiminta-alueeseen ja muodostaisi selkeän taustan torin toiminnoille." (sic). 

Uuden rakennnusvaliokunnan vpj Mikko Salminen (kok) yritti vielä saada muutoksen suorissa neuvotteluissa Tribuunia rakentavan Bonavan kanssa. Mutta nyt ollaan jo myöhässä.

Mitä pömpelille pitäisi tehdä:  Ulkonäköön pitää panostaa; muoto ja pinnat. ● Pömpelin ääreen penkkejä, pöytiä, toritoimintaa? ● Puita, pensaita, istutuksia? ● Voitaisiinko kokoa pienentää? ● Voisikohan torin vesiaiheen siirtää pömpelin ääreen?

Vielä: Pömpeli sai rakennusluvan vuosi sitten; virkamiehet ja rakennuslautakunta eivät olleet tehtäviensä tasalla. Kaupunkikuvatoimikunnan rooli asiassa on minulle tuntematon. Pöytäkirjoja ei löydy kaupungin verkosta, ja koko toimikunta puuttuu listasta "Valiokunnat ja muut toimielimet".