8.6.2017

Jäämistöni uusille päätöksentekijöille

Toissapäiväinen yhdyskuntalautakunnan kokous oli viimeinen tapaus valtuustokaudellani 2013-17. Tänä aikana tein yli 30 aloitetta tai esitystä, joista lähes 90% tuli myös hyväksytyksi (katso http://www.prograni.fi/2017/03/mita-olen-saanut-aikaan-30-asiaa_2.html). Uuden valtuustokauden päättäjille lopulliseksi käsiteltäväksi jäävät neljä menestyksellistä aloitettani seuraavasti:

Käärmetalo tulee: Kaupungintalokorttelin asemakaava tehdään käärmetalon pohjalta kuten kuntalaisaloitteessani 05.10.2016 esitin (katso http://www.real.fi/prograni/Kuntalaisaloite_-_Kaupungintalokorttelin_asemakaava_kaarmetalon_pohjalta.pdf). Tämä ratkesi lopullisesti ja yksimielisesti kaupunginhallituksen ja yhdyskuntalautakunnan 17.05.2017 pitämässä yhteisessä kokouksessa (katso http://www.prograni.fi/2017/05/kaarmetalo-tulee.html). Asia tule yhdyskuntavaliokunnan (YVK), kaupunginhallituksen (KH) ja kaupunginvaltuuston (KV) yksityiskohtaisesti päätettäväksi.

Ulkoistetaanko terveyspavelut?: 15.05.2017 pidettiin vanhan ja uuden valtuuston yhteiskokous Villa Junghansissa. Yli kolme tuntia kestänyt "iltakoulu" käsitteli valtuustoaloitteeni 13.02.2017 mukaista terveyspalveluiden ulkoistamista (katso http://www.real.fi/prograni/Terveyspalvelut_ulkoistettava_heti_-_Valt.aloite.PDF). Keskustelussa mielipiteitä puolesta ja vastaan. Päätettiin jättää asia jatkokäsittelyyn uuden valtuuston ja uusien luottamusmiesten toimesta (katso http://www.prograni.fi/2017/05/15.html); KH ja KV.

Ersintie parannetaan: Tein valtuustoaloitteen 13.02.2017 Ersintien parantamisesta samaan tasoon sen jatkeena olevan Espoon Ersintien kanssa (katso http://www.real.fi/prograni/Ersintie_parannettava_-_Valt.aloite.PDF). 24.04.2017 pidetyssä valtuuston kokouksessa päätettiinkin suunnitelman tekeminen Ersintien parantamisesta ja hankkeen laittamisesta työohjelmaan (2017-18). Päätöstekstissä viimein myönnetään, että 2012 tehty rakentaminen perustui täysin kelvottomaan valmisteluun; virheelliseen liikenne-ennusteeseen sekä huonosti valittuun suunnitelmaan; koko surullinen historia löytyy http://www.prograni.fi/2011/03/kuinka-kaikki-alkoi-syyskuussa-2010.html. Yksityiskohtaiset päätökset tehdään YVK, KH ja KV.

"Pömpeli" pois keskustorin keskeltä: Osana Kauniaisten keskustan loppuun rakentamista rakennetaan valmiiksi myös Thurmanin aukio eli keskustori. Vastoin aikaisempia suunnitelmia keskelle toria on ilmestynyt ”pömpeli” eli varauloskäynti rakennettavan asuintalo Tribuunin pysäköintihallista. Pömpelin siirtämiseksi tein 22.05.2017 valtuustoaloitteen (katso http://www.real.fi/prograni/Pompelin_siirto.pdf), jonka mukaan "Thurmanin aukion eli keskustorin käytettävyyden ja arkkitehtoonisen ilmeen parantamiseksi kaupungin tulee neuvotella NCC-Bonavan kanssa siitä, että pysäköintihallin varauloskäynti siirretään torin keskeltä sen reunaan." Asia tulee käsiteltäväksi YVK, KH ja KV.
Tässä blogissa tulen jatkossa seuraamaan sanottujen aloitteideni käsittelyä ja Granin kurjistuvasta taloudesta tehtäviä päätöksiä sekä vielä maakunta- ja sote-uudistuksen yleistä kehittymistä ml tulevat maakuntavaalit.