28.5.2017

"Pömpeli" pois keskustorin keskeltä

Osana Kauniaisten keskustan loppuun rakentamista rakennetaan valmiiksi myös Thurmanin aukio eli keskustori. Vastoin aikaisempia suunnitelmia keskelle toria on ilmestynyt ”pömpeli” eli varauloskäynti rakennettavan asuintalo Tribuunin pysäköintihallista. Pömpeli on kooltaan noin 4 x 5 metriä ja korkeus arviolta 3 metriä; katso punainen nuoli yleissuunnitelmassa.

Kun yhdyskuntalautakunnan pöytäkirjaan ei tullut lautakunnan  jäsenten haluamaa kirjausta pömpelin siirrosta, tein asiasta valtuustoaloitteen, jonka ehdotus seuraavassa:
Thurmanin aukion eli keskustorin käytettävyyden ja arkkitehtoonisen ilmeen parantamiseksi kaupungin tulee neuvotella NCC-Bonavan kanssa siitä, että pysäköintihallin varauloskäynti siirretään torin keskeltä sen reunaan.

24.5.2017

Grani tulokärjessä

Kuten aikaisempinakin vuosina, Kauniaisissa on korkeimmat tulot. Seuraava taulukko tarkennettuna Hesarin uutisesta tänään:

Kunta
Keskitulo (EUR/ 2015)
Verrattuna maan keskituloon
Helsinki
31,235
1.09
Espoo
40,450
1.41
Vantaa
31,585
1.10
Kauniainen
60,302
2.10
Koko maa
28,750
1.00

Luulisi näillä tuloilla kunnan pysyvän pystyssä...

20.5.2017

Käärmetalo tulee!

Kaupunginhallitus ja yhdyskuntalautakunta pitivät 17.05.2017 yhteisen kokouksen, jossa määriteltiin kaupungintalokorttelin asemakaavan perusteet. Asian esitteli Selina ANTTINEN arkkitehtitoimistosta Anttinen-Oiva, joka oli sekä voittaneen kilpailutyön Huvilat että toiseksi tulleen Tillsammans eli ”käärmetalon” tekijä. Hänen perusteellinen esityksensä osoitti selvästi, että käärmetalo oikeasti tarjoaa parhaan ratkaisun, joka samalla täyttää Granin päätöksentekijöiden asettamat reunaehdot. Kokemuksestaan sanoi, että kaareva muoto ei tuo lisäkustannuksia eikä teknisiä ongelmia.
Kokous hyväksyi yksimielisesti seuraavat perusteet:
 • Asemakaava tehdään käärmetalon pohjalta kuten kuntalaisaloitteessani 05.10.2016 esitin; 21,000 k-m2.
 • Suurta kannatusta sai käärmetalon muunnos, jossa Kauniaistentien varressa oleva kiemura muutetaan avautumaan länteen, ja päättymään 7-10 –kerroksiseen arkkitehtoonisesti muotoiltuun osaan. Tämä loisi todella Kauniaisten maamerkin ja jopa laajentaisi nykyistä vihreää aukiota. Kunnan toimitilat tulisivat tähän.
 • Suunnitelma mahdollistaa yhtenäiset julkiset puistoalueet ja käynnit käärmetalon läpi; kuitenkin myös kolme yksityistä talopihaa.
 • Autopaikkoja tulee 1/100 m2 maanalaiseen pysäköintihalliin, johon pääsy hissillä suoraan talosta.
 • Suunnitelma mahdollistaa kohteen rakentamisen esim kolmessa vaiheessa.
 • Vanha kaupungintalo puretaan.
 • Alustava kaava tulee näytteille syksyllä, jolloin kuntalaiset voivat ottaa siihen kantaa.

17.5.2017

Ulkoistetaanko terveyspavelut?

15.05.2017 pidettiin vanhan ja uuden valtuuston yhteiskokous Villa Junghansissa. Yli kolme tuntia kestänyt "iltakoulu" käsitteli valtuustoaloitteeni mukaisesti terveyspalveluiden ulkoistamista (katso http://www.prograni.fi/2017/02/terveyspalvelut-ulkoistettava-heti.html) ja Villa Bredan yhtiöittämistä ja myymistä. Esityksistä ja vilkkaasta keskustelusta seuraava yhteenveto:

SOTE yleistä - Timo Aronkytö, Uudenmaan muutosjohtaja:
 • Tekeillä Uudenmaan maakunnan visio 2027.
 • 01.01.2019 maakunnan sote-järjestelmään siirtyy 60,000 työntekijää. 
 • Maakunta voi hakea lisäaikaa suoran valinnan palveluiden siirtämisestä sote-ja terveyskeskusten tuotantovastuulle enintään 31.12.2020 saakka. Täysimääräisesti valinnanvapaus käytössä viimeistään 1.1.2023.
 • Granin terveyskeskus säilyy 2019-21.
 • Puhui sekavia: Väitti, että 6,000 asukasta riittää takaamaan sote-keskuksen säilymisen; täysin perätön väite. Sanoi Mänttä-Vilppulan maankuulun hienosti toimivan sote-ulkoistuksen olevan "vakuutusjärjestelmä" (meni yli ymmärryksen) ja esitti perättömiä negatiivisia väitteitä tästä sopimuksesta.
 • Jyrkästi vastusti kaikkia ulkoistuksia tai muita muutoksia, koska ne "häiritsevät" hänen maakunta/sote-ohjelmansa toteuttamista. Uhkaili irtisanomisilla ja "mustamaalasi" yksityisiä terveyspalveluyrityksiä.
Terveyspalveluiden ulkoistus - Anssi Wright, Inspira (konsultti):
Esitteli neljä vaihtoehtoa Granin terveyspalveluiden hoitamiseksi:
 • Toiminnan kehittäminen nykyisessä organisointimuodossa. Tämä vaihtoehto on sote-uudistuksen yleisten tavoitteiden mukainen, mutta Kauniaisten kaupungille jää riski terveyskeskuksen menettämisestä, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy maakunnalle.
 • Oman toiminnan yhtiöittäminen.
 • Ulkoistus - Kauniainen voi sopia ulkoistussopimuksessa palvelutasosta ja palveluverkosta sopimuskauden ajaksi.
 • Yhteisyritys - Kaupunki perustaa yhteistyrityksen yksityisen terveyspalveluyrityksen kanssa. Palvelusopimuksessa sovitaan palvelutasosta ja palveluverkosta sopimuskauden ajaksi.
 • Yhteenvetona suositteli terveyspalveluiden ulkoistamista, koska sillä varmistetaan terveyskeskuksen säilyminen sopimusajaksi 10-15 vuodeksi. Jos tähän mennään, toimet pitäisi aloittaa viivytyksettä.
Villa Bredan yhtiöittäminen - Ville-Petteri Riihinen, Inspira (konsultti): 
 
Granin kokonaistalouden kannalta olisi tärkeää saada vähennetyksi kuluja. Poistot ovat meillä eräs suuri kuluerä (peräti 738 euroa/asukas vuodessa, Uudenmaan keskiarvon ollessa 486 ja Espoon vain 123). Villa Bredan suuri 16 miljoonan euron investointi paitsi velkaannuttaa kaupungin myös lisää poistoja.
Käsiteltyään eri vaihtoehtoja, konsultti ehdottaa, että Villa Breda yhtiöitetään ja valmistuttuaan myydään ulkopuoliselle sijoittajalle, jonka kanssa tehdään sopimus takaisinvuokrauksesta 20 vuodeksi.

Keskustelun johtopäätökset

Villa Breda: Ryhdytään konsultin ehdotuksen mukaisiin toimiin.


Terveyspalveluiden ulkoistus: Keskustelussa mielipiteitä puolesta ja vastaan. Päätettiin jättää asia jatkokäsittelyyn uuden valtuuston ja uusien luottamusmiesten toimesta..
Ennusteeni tulevasta: Lähtökohtaisesti ja jo tapahtuneiden äänestysten perusteella uudessa valtuustossa ulkoistuksen puolesta olisivat kok+kd+vihreät+ps = 18 ja nykytilan säilyttämisen puolesta rkp+sdp = 17 => ulkoistus menisi läpi. Ottaen huomioon useat eri tekijät, ennustan kuitenkin ulkoistuksen lässähtävän ja nykytilan jatkuvan. Näinhän Granissa käy useimmille uudistuksille.

16.5.2017

Terveyspalveluiden ulkoistaminen - Historia

Tässä lyhyt yhteenveto tapahtuneesta:

 13.10.2014 Kokoomuksen valtuustoaloite, jonka mukaan ”Kauniaisten kaupunki selvittää mahdollisuutta järjestää ja tuottaa Kauniaisten sosiaali- ja terveyspalvelut ulkopuolisen järjestäjän ja tuottajan kanssa tehtävällä sopimuksella”.

15.12.2014 Valtuusto päätti teettää selvityksen.

16.03.2015 Virkamiesten hätäisesti ja vastahakoisesti tekemän selvityksen jälkeen kaupunginhallitus esitti 0-tulosta ja selvittämisen lopettamista. Valtuuston kokouksessa tein kuitenkin seuraavan vastaehdotuksen: "Kunnanhallituksen ehdotus päätökseksi perustuu suurelta osin siihen, että hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä olisi tullut hyväksytyksi ja voimaan. Kun tämä lakiesitys kuitenkin nyt on rauennut, tulisi kilpailutuksen vaihtoehdot ja vaikutukset selvittää perusteellisesti uudelleen ilman lain asettamia määräaikoja. Tästä syystä ehdotan asian palauttamista kaupunginhallitukselle jatkokäsittelyä varten."

Ehdotukseni hyväksyttiin äänin 18-17. Sen puolesta äänestivät kok+kd=13, vihreät=2, persu=1 ja rkp=2. Demarien Laurila jätti päätökseen eriävän mielipiteensä.

13.02.2017 Tein valtuustoaloitteen, jonka mukaan Granin terveyspalvelut on ulkoistettava heti. Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä vuoden 2019 alusta meillä ei enää ole omaa terveyskeskusta. Ja vaarana on terveyspalveluiden loppuminen kokonaan; kuntarajoilla ei ole enää merkitystä. Niinpä terveyspalvelut pitäisi ulkoistaa heti. Ulkoistaminen tarkoittaa nykyisten terveyspalveluiden yhtiöittämistä ja kilpailutusta yksityisten ja järjestöjen tarjoamien palveluiden kanssa. Parhaan palvelun ja hinnan tarjoaja voittakoon. Näin voimme taata hyvät paikalliset palvelut 10 vuodeksi ilman maakunnan irtisanomisoikeutta (katso http://www.prograni.fi/2017/02/terveyspalvelut-ulkoistettava-heti.html). Viitteen mukaisesti ”Sanotuilla perusteilla ehdotan, että Kauniaisten terveyspalvelut ulkoistetaan heti!”

15.02.2017 Kävin neuvottelun kaupunginjohtaja Masarin kanssa asiasta. Tässä keskustelussa sovittiin, että ulkoistamisesta tehdään konsulttiselvitys Porvoossa juuri suoritetun vastaavan selvityksen mukaisesti, mahdollisesti samalla konsultilla.

13.03.2017 Valtuusto päätti edellä sanottuun viitaten selvityttää terveyspalveluiden ulkoistamis- ja yhtiöittämisvaihtoehtoja ulkopuolisen asiantuntijakonsultin toimesta. Kaupunginjohtaja toi esiin viisi eri vaihtoehtoa, kommenttini kursiivilla:
 • Jatketaan kuten nyt - menetämme lopulta kaikki paikalliset palvelut
 • Palvelut yhtiöitetään - helpottaa asioiden hoitamista, mutta ei pelasta palveluita
 • Osittainen ulkoistaminen - hyvä vaihtoehto = kuten esittämäni terveyspalvelut
 • Kokonaan ulkoistaminen - koko soten ulkoistaminen ei ole mahdollista "kieltolaista" johtuen (katso http://www.prograni.fi/2017/02/granin-terveyspalvelut-ulkoistettava.html)
 • Yhteisyritys yksityisen terveyspalvelutuottajan kanssa - hyvä vaihtoehto =  minun ehdotukseni
15.05.2017 Kuullaan konsulttiselvitys asiasta. Tästä erillinen postaus soon.

Miten käy ulkoistetun terveyspalvelun kun sote astuu voimaan 2019?

Noin 20 kuntaa tai kuntayhtymää on sopinut sote-palveluiden kokonaisulkoistamisesta ja saman verran osittaisesta ulkoistamisesta. Parhaillaan eduskunnan käsittelyssä olevat lait maakuntien ja sote-hallinnon järjestämisestä  (1003 sivua) sekä viikko sitten annettu hallituksen esitys valinnanvapaudesta (318 sivua) liittyvine lisäselvityksineen antavat tähän vastauksen.

Valinnanvapauslain 95 § mukaan ”Palvelun tuottaja, jolla on maakunnalle siirtyvä kunnan tai kuntayhtymän kanssa tehty sopimus suoran valinnan palvelujen tuottamisesta, voidaan hyväksyä tässä laissa tarkoitetuksi palvelun tuottajaksi sopimuksen voimassaoloaikana.” Ja Granin tapaus: ”Jos maakunnalle siirtyneen sopimuksen mukaiset palvelut käsittävät vain osan palveluista, on palvelun tuottajan sitouduttava vastaamaan muista palveluista maakunnan kanssa tehtävässä sopimuksessa, jossa sovitaan samalla palvelun tuottajan saamista korvausperusteista.” Ja vielä ”Sopimuksen voimassaolo ei rajoita asiakkaiden oikeutta valita palvelun tuottaja tämän lain mukaisesti. Jos asiakas on valinnut toisen palvelun tuottajan, 1 ja 2 momentissa tarkoitetun palvelun tuottajan saamaa korvausta pienennetään vastaavasti.”

Keskustelu Mänttä-Vilppulan kokemuksista ja käsityksistä 15.05.2017:

Pirkanmaalla kaksi tapausta: Mänttä-Vilppula+Juupajoki, Parkano+Kihniö. Molemmilla täyden palvelun sote-keskus valmiina! Sopimuksissa määritelty selkeästi ja ladullisesti palvelujen kuvaus, toimipisteet ja ja hinnat.
 • Ministeriön kuultavana 2 viikkoa sitten.
 • Tilaajaksi muuttuu maakunta.
 • Maakunta ei voi irtisanoa sopimusta eikä supistaa niiden antamia palveluita.
 • Järjestämislaki vaatimassa kunnan omistuksen vähentämistä niin, että se on <20%. Mänttä-Vilppula suunnittelee myyvänsä osakkeitaan Pihlajalinnalle 49% => 19.5% annetun määräajan kuluessa.

11.5.2017

VALINNANVAPAUSlaki annettu

Hallitus antoi 09 May 2017 esityksensä eduskunnalle soten valinnanvapauslaiksi. Esitys sisältää varsinaisen lain (318 sivua perusteluineen) sekä 12 selitysdokumenttia, jotka kaikki löytyvät osoitteesta http://alueuudistus.fi/lakiesitys-5-2017
Lausuntokierroksen jälkeen tehdyt tarkennukset ovat varsinkin asiakkaan kannalta merkityksettömiä ð katso http://www.prograni.fi/2016/12/sote-valinnanvapaus-lopettaa.html Sote-keskusten antamien maksuseteleiden nimi muuttuu asiakasseteliksi, eli samaksi kuin maakunnan antama vastaava seteli. Sote-palveluyhtiöiden toiminta saatetaan läpinäkyväksi ja niiden verotulot Suomeen varmistetaan.
Seuraavassa eilisessä Hesarissa ollut varsin hyvä kuvasarja asiakkaan kannalta. [klikkaa kaavio isommaksi]