30.3.2017

Granissa korkeimmat eläkkeet

Tänään julkaistun "Tilasto Suomen eläkkeensaajista kunnittain 2016" mukaan Granissa saadaan maan korkeimmat eläkkeet. Seuraavassa vähän vertailua.

Kunta
Keskieläke (EUR/kk)
Helsinki
2,032
Espoo
2,224
Vantaa
1,856
Kauniainen
3,014
Uusimaa
1,942
Koko maa
1,632

Eläkkeensaajia meillä oli viime vuonna 2,208, mikä on 23 % koko asukasluvusta. Eläketulot painottuvat suuriin eläkkeisiin, kuten seuraavasta taulukosta näkyy.

Kauniainen – Eläketulojen jakauma  2016 (EUR/kk)
Eläkkeensaajia
<800
-1,100
-1,400
-1,700
-2,000
>2,000
2,208
8 %
9 %
9 %
7 %
7 %
59 %

Ilman suuria maanmyyntituloja eivät edes suurituloiset eläkeläiset pysty pitämään Grania pystyssä.

Kuntavaalit: TUPAMÄKI Binga 91

Ei yleistä hyminää ja hyvää kaikille, vaan tosiasioita ja konkreettisia tavoitteita. Kauniainen tarvitsee päivittämistä, katso ohjelmani Grani UPDATE.

29.3.2017

Kuntavaalit: TUPAMÄKI Binga 91 & Olavi 92

Ei yleistä hyminää ja hyvää kaikille, vaan tosiasioita ja konkreettisia tavoitteita. Kauniainen tarvitsee päivittämistä, katso ohjelmamme Grani UPDATE.

Miten ovat vaalit menneet?

Seuraavassa on yhteenveto siitä, miten vaalit ovat viime vuosina Granissa menneet. Itse kullakin olisi parantamisen varaa. Myös puolueiden hylkyjärjestys on mielenkiintoinen.

Kuntavaalit painaa päälle: Binga 91 & Olavi 92

Ei yleistä hyminää ja hyvää kaikille, vaan tosiasioita ja konkreettisia tavoitteita. Kauniainen tarvitsee päivittämistä, katso ohjelmamme Grani UPDATE.

28.3.2017

Sote-valinta helpompaa kuin kaupassakäynti

Eilinen valtuustonkokous antoi äänestyksen jälkeen soten valinnanvapaudesta erittäin negatiivisen lausunnon. Eduskunnan vasemmisto-opposition mukaisesti Finn BERG moitti terveyspalveluiden valinnanvapautta sanoen, että vanhat ihmiset eivät osaa valita.

Oikeasti sote-valinta on helpompaa kuin kaupassakäynti. Valitsepa sitten oma ulkoistettu palvelu, Espoon keskus tai Leppävaara, niin hinta on aina sama. Tähän verrattuna valinta S-marketin, K-kaupan ja Lidlin välillä on tosi vaikeaa, koska kaikissa on eri hinnat. Kuitenkin seniorikansalaisetkin hyvin osaavat kaupassa käydä. Katso vielä http://www.prograni.fi/2017/03/terveyspalveluiden-ulkoistus-etenee.html.

27.3.2017

Mitä olen saanut aikaan: 30 asiaa

Seuraavissa esitän yhteenvedon aloitteistani ja toimenpiteistäni, joilla olen pyrkinyt edistämään Kauniaisten ja sen asukkaiden asiaa valtuustossa ja yhdyskuntalautakunnassa. Samoin näytän toimieni tulokset ja menestyksen (V = menestyi, X = ei menestynyt).
Oheisessa kuvassa näkyvät viimeaikaiset toimeni. Tästä löytyy koko neljän sivun lista. Kussakin asiassa on linkki, josta avautuu sen asian taustainfo. Voit ladata listan koneellesi.


Ersintie parannetaan pian

Yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 14.03.2017 korjata kaameaan kuntoon päässeen Ersintien samanlaiseksi kuin se on Espoon puolella: "Kuntatekniikka on tilannut puitesopimuskonsultti Ramboll Oy:ltä katusuunnitelman päivityksen, joka sisältää reunakiven lisäyksen ja tarvittavat muutokset kadun kuivatusjärjestelyihin ja ajoradan leveyteen."

Ersintie rakennettiin väärillä suunnitelmilla ja liikennetiedoilla vain 5 vuotta sitten, katso http://www.prograni.fi/2017/02/valtuustoaloite-ersintie-parannettava.html. Koko historia plus 96 kommenttia löytyvät http://www.prograni.fi/2011/03/kuinka-kaikki-alkoi-syyskuussa-2010.html.

20.3.2017

YLEn vanhusvahti: Granissa hyvät palvelut

Uudistettu YLE Vanhusvahti antaa hyvää kuntakohtaista tietoa siitä, miten seniorikansalaisia kunnassa palvellaan: hakeminen, odotusajat, kotihoito, omaishoito, henkilöstö. Kaikilla mittareilla Granin palvelut ovat hyviä tai erinomaisia.

Seuraavasta pääset katsomaa yksityiskohtaiset tiedot  http://yle.fi/uutiset/3-9507060#etusivu; vain kuntoutusarviot puuttuvat THLn myöhässä olevista tiedoista johtuen. On mielenkiintoista verrata annettuja prosentteja omaan tai lähiomaisen kokemuksiin.
Voit myös käydä katsomassa YLE Hoitotutkaa osoitteessa http://www.prograni.fi/2017/01/ylen-hoitotutka-kokeile.html, josta löytyy Granin sote-palvelut.

19.3.2017

Graniko kärjessä?

Suomen kuvalehti teetti perusteellisen selvityksen maan kaikkien kuntien menestymisestä. Perusteena olivat väestörakenne, elinvoima ja kuntatalous sekä niiden muutokset. Selvityksen perusteella tehty kuntaranking julkistettiin lehdessä 17.03.2017. Sen mukaan Kauniainen on ykkönen! Tausta-aineiston mukaan Grani oli ykkönen seuraavissa asioissa: Verotulot per asukas,  Riippuvuus valtionosuuksista, Koulutustaso sekä Sairastavuusindeksi. Häntäpäässä olimme avoimen sektorin ja yrittäjien osuudessa työpaikoista.

Tiedot olivat vuodelta 2015. Sen jälkeen moni asia on meillä muuttunut ja muuttuu dramaattisesti 2019. Kaupungin talous on tiellä kriisikunnaksi. Tänä vuonna näytetty tappio on miljoona euroa, ja oikea tappio maanmyyntitulojen vähentämisen jälkeen lähes 7 miljoonaa miinuksella. Ja ensi vuonna jo näytetty tappio on 5 miljoonaa. Seuraavassa taulukossa näytän kaupungintalouden koko kuvan (Lähde: Kaupunginjohtaja 13.3.2017; huomaa ensi vuoden romahdus).

Grani
2015
2016
2017
2018
Asukasluku
9 486
9 588
9 718
9 850
Kuntavero (%)
16,5
16,5
17,0
17,0
Verotulot (MEUR)
59,9
63,0
62,8
64.0
Verotulot/asukas (EUR)
6 310
6 660
6 460
6 500
Valtionosuudet (MEUR)
0,3
0,4
-1,2
-1,7
Näytetty tulos (MEUR)
1,6
7.1
-1,0
-5,0
Maanmyynti (MEUR)
7,0
9,0
5,8
1,9
Oikea tulos (MEUR)
-5,4
-1,9
-6,8
-6.9
 
Jos viime vuoden tuloksesta vähennetään satunnaiset erät, on näytetty voitto 5.5 MEUR ja oikea tulos 3.5 miljoonaa miinuksella (Lähde: Kaupunginjohtaja 23.03.2017).

Kun sote astuu voimaan 2019, se vie lopulta kunnallisverotulostamme 12,5 prosenttiyksikköä, eli 74%. Yhteisö- ja kiinteistövero mukaan lukien menetämme 68% veroista. Soten siirtyminen Uudenmaan maakunnalle vähentää menojamme kuitenkin vain 47%. Menetys vastaa 4.4 kuntaveroprosenttia.

Jäljelle jäävät rahat eivät riitä koulujen ja katujen hoitamiseen. Lakipaketin mukaan menetyksemme kuitenkaan ei saa olla suurempi kuin 100 EUR/asukas, eli 950,000 euroa, mikä vastaa veroäyrinä 0.3%. Tämän me vielä jaksamme hoitaa menoja karsimalla. Kun muut kunnat saavat valtionosuuksia, niin Grani joutuu maksamaan valtiolle tänä vuonna 1,2 miljoonaa. Jatkossa valtio kuitenkin joutuu palauttamaan meille 14 miljoonaa vuodessa. Eli joudumme valtion torppariksi.

16.3.2017

Ero KaunisGranin hallituksesta

Olen aina pitänyt lehteä KaunisGrani tarpeellisena, tykännyt sen ulkoasusta ja lukenut kaikki lehdet läpi. Kun 2013 tulin valituksi lehtiyhtiön Kauniaisten Paikallislehti Oy - Ab Grankulla Lokaltidning hallitukseen, tulin innostuneena mukaan kehittämään lehteä entistäkin paremmaksi. Jotakin saanut aikaankin: Levikkialueen laajennus, verkkolehti, uusi yhtiöjärjestys etc.

Valitettavasti monet toiminnan piirteet ovat kuitenkin sietämättömiä eivätkä täytä lain vaatimuksia ja hyvän hallinnon periaatteita:

 
 • 2013 Yhtiökokous pidettiin myöhästyneen vasta lokakuussa, jolloin uudet valinnat vahvistettiin. Hallitus ei pitänyt 2013 yhtään kokousta; ensimmäinen kokous pidettiin 27.03.2014.
 • 2013-16: Hallitus ei pidä kokouksia, vaikka selvää tarvetta oli.
 • 2013-16: Toimitusneuvosto ei pitänyt yhtään omaa kokousta, vaikka tarvetta oli; lyhyet ja kesken jääneet keskustelut hallituksen kokousten lopuksi eivät ajaneet asiaa.
 • 2013-16: Hallituksen kokousten pöytäkirjat eivät koskaan tule ajallaan. Viimeksi pidetystä kokouksesta 03.11.2016 en ole saanut pöytäkirjaa suullisesta ja kirjallisesta pyynnöstä huolimatta vieläkään. Yhdestä kokouksesta ei pöytäkirja valmistunut koskaan, jolloin minä tein sen omista muistiinpanoistani kuukausia myöhemmin. Pöytäkirjat ovat myös sisällöltään puutteellisia; usein kirjoitetaan, että "asiasta keskusteltiin", mutta ei sanota tehtyjä päätöksiä.
 • 2013-16: Taloudenpito ja sopimusten ja laskujen hyväksymismenettelyt näyttävät puutteellisilta.
 • 2016: Mahdollisesti pidetyn yhtiökokouksen pöytäkirjaa ei olla saatu hallituksen pyynnöstä ja mm minun suullisesta ja kirjallisesta pyynnöstäni huolimatta. Kaupparekisterin uusimmat tiedot ovat vuodelta 2010, ja yhteisöjärjestys näyttää edelleen olevan vuodelta 1995, vaikka uuden tarve on hallituksessa moneen kertaan todettu ja teksti hyväksytty.
 • 2017: Hallituksen kokousta ei ole pidetty, vaikka selvää tarvetta on ollut.
 • 2017: Kuluvana vuonna ilmestyneet 3 lehteä eivät ole verkkolehdessä; joitakin juttuja toki on.
Olen vuosien varrella ollut monien yhdistysten ja yhtiöiden hallituksissa, jopa Lontoon pörssissä noteeratun ison yrityksen hallituksen puheenjohtaja. Missään en ole kohdannut näin huonoa asioiden hoitamista. Kun asiaan ei useista yrityksistäni huolimatta ole tullut parannusta, ilmoitan tässä eroavani hallituksesta.

14.3.2017

Terveyspalveluiden ulkoistus etenee ripeästi

Eilinen valtuuston kokous päätti yksimielisesti: "Terveyspalveluiden ulkoistamis- ja yhtiöittämisvaihtoehtoja päätettiin selvittää ulkopuolisen asiantuntijakonsultin toimesta." Kaupunginjohtaja toi esiin viisi eri vaihtoehtoa, minun kommenttini kursiivilla:
 • Jatketaan kuten nyt - menetämme lopulta kaikki paikalliset palvelut
 • Palvelut yhtiöitetään - helpottaa asioiden hoitamista, mutta ei pelasta palveluita
 • Osittainen ulkoistaminen - hyvä vaihtoehto = kuten esittämäni terveyspalvelut
 • Kokonaan ulkoistaminen - koko soten ulkoistaminen ei ole mahdollista "kieltolaista" johtuen (katso http://www.prograni.fi/2017/02/granin-terveyspalvelut-ulkoistettava.html)
 • Yhteisyritys yksityisen terveyspalvelutuottajan kanssa - hyvä vaihtoehto =  minun ehdotukseni
Asialla on tiukka aikataulu. Tarkoitus on pitää 30.04.2017 tilaisuus, jossa konsulttiselvitys esitellään ja asiasta keskustellaan. Jos toukokuussa pidetään vielä vanhan valtuuston kokous, asia voitaisiin esitellä myös siellä. Tästä löytyy valtuustoaloitteeni.

2.3.2017

Käärmetalon puolustus

Juuri ilmestyneeseen KaunisGraniin sain pienen vastineen Bo-Christer Björkin edellisessä lehdessä kahdella kielellä esittämää pitkää hyökkäystä vastaan. Samassa lehdessä on Visa Hietalahden hyvä kirjoitus siitä, mitä Granin keskustassa oikeasti pitäisi tehdä, katso "Pirtit pitkin metsiä". [Klikkaa kuva isommaksi]

Maakunnat voimaan jo 01.07.2017!

Hallitus on tänään antanut eduskunnalle 34 lakiesitystä (1003 sivua) maakunta- ja sotehallinnon järjestämiseksi. Hallitus esittää, että lait tulisivat voimaan vaiheittain siten, että maakunnat perustetaan 1.7.2017. Tämän jälkeen jokaiseen maakuntaan asetetaan väliaikainen valmistelutoimielin huolehtimaan maakunnan toiminnan ja hallinnon valmistelusta. Maakunnat aloittavat varsinaisen toimintansa 1.3.2018, kun maakuntavaltuustojen toimikausi alkaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden maakunnille säädettävien tehtävien järjestämisvastuu siirtyy kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtion viranomaisilta maakunnille 1.1.2019.
Maakuntien palvelukseen siirtyy yli 215 000 työntekijää kunnista, kuntayhtymistä ja valtion viranomaisista liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.

Maakunnille valitaan suorilla vaaleilla maakuntavaltuustot; vaalit pidetään 28.01.2018 yhtä aikaa presidentinvaalien kanssa. Uudenmaan maakunnassa valtuustoon valitaan 99 jäsentä ja varajäsentä. Lain 17§  mukaan "Maakuntavaalit toimitetaan välittöminä, salaisina ja suhteellisina. Kaikilla äänioikeutetuilla on yhtäläinen äänioikeus." Hämmästytttävästi kunnille ei anneta mitään minimiedustusta tai kiintiötä, mikä Uudellamaalla johtaa siihen, että Helsinki pitkälti sanelee koko toiminnan (asukasluvut 2016: Helsinki 630,000, koko Uusimaa 1,640,000; Hesalla ja usein sitä tukevalla Vantaalla on yli puolet äänistä). Granilla ei ole juuri toivetta saada edustajaa maakuntavaltuustoon.

Lakipaketin mukaan kuntaverotuloista viedään 12.5 %-yksikköä, eli jäljelle jää meillä vain 4.5%. Sillä ei tietenkään hoideta kouluja, katuja ja kulttuuria. Erityisen epäoikeudenmukaiseksi asia muuttuu, kun todetaan, että Granin verotuloista viedään 74% mutta soten siirtyminen maakunnalle vähentää Granin menoja vain 47%. Erotus eli menetys luvataan kattaa valtionosuuksia suurentamalla. Joka tapauksessa Grani muuttuu valtion torppariksi. Kun esityksen mukaan menetys ei saa olla suurempi kuin 100 EUR/asukas, merkitsee tämä meillä 950,000 EUR menetystä. Tämä menetys pitää korvata kaupungin menoja karsimalla tai sitten kuntaveroprosenttia korottamalla.
Tästä löytyy lyhyt hallituksen yhteenveto uudistuksesta. Perusteellisempaa infoa löytyy mm http://www.prograni.fi/2016/06/sote-tulee-olemmeko-valmiit_30.html ja http://www.prograni.fi/2016/12/sote-valinnanvapaus-lopettaa.html ja tästä hallituksen koko esitys (1003p, 7.13MB).