27.2.2017

Rakentaminen alkaa: Joutuvatko liikeyrittäjät muuttamaan?

Rakennusliike Fira Oy Vantaalta on saanut rakennusurakan kauppakeskuksen laajennuksesta. Työt alkavat maaliskuussa ja tiukalla aikataululla kestävät vuoden.

Rakennuttaja eli Kauppakeskus Granin omistaja VVT on vaatinut rakennustöistä johtuen monien liikkeiden sulkemista 8-10 kuukaudeksi. Tämä johtaa yrittäjien suuriin taloudellisiin menetyksiin ja poismuuttoon Kauniaisista. Tämän torjumiseksi tein lokakuussa kuntalaisaloitteen, jonka allekirjoittivat useat liikeyrittäjät sekä Kauniaisten yrittäjät ry. Rakennustyön aikana on järjestettävä katettu käytävä, josta pääsee kaikkiin liikkeisiin. Tätä näkee Helsingissä koko ajan. Kaupungin tulee laatia selkeät ehdot yrittäjien puolesta ja vaatia neuvotteluissa rakennuttajaa VVT sekä urakoitsijaa Fira toimimaan yhteistyössä yritysten kanssa. Yhden kuukauden seisokki riittää. Samalla tulee varmistaa asiakaspysäköinnin jatkuminen torilla.

Tärkeää olisi myös saada koko torialue ja asuintalo Tribuuni (rakentaja NCC - Bonava) valmiiksi samaan aikaan. Varuboden-Oslan valitus lykkäsi töiden aloittamista 4 kuukaudella, mikä tuhosi Keskon edellyttämän aikataulun ruokakaupan avaamisesta ennen joulua. Tavalla tai toisella kilpailevan ruokakaupan tulo on kuitenkin varmistettava.

19.2.2017

Terveyspalvelut ulkoistettava heti - valtuustoaloite etenee

Tein ylläsanotusta tärkeästä asiasta 13.02.2017 valtuustoaloitteen. Kaupunki teettää asiasta konsulttiselvityksen ja ottaa oppia Porvoosta ja eri kunnissa toteutetuista ulkoistuksista. Selvitys tullee vielä nykyiseen valtuustoon, mutta varsinainen päätöksenteko jää uuden, kuntavaaleissa 09.04.2017 valittavan valtuuston tehtäväksi.

Todennäköinen ulkoistaminen tapahtuu kaupungin ja yksityisen terveyspalvelun yhteisyritykseen. Näin teki menestyksellisessä ulkoistuksessa Mänttä-Vilppula yhdessä Pihlajalinna Oyn kanssa. Mänttä-Vilppula on muutenkin hyvä esimerkki ja vertailukohta Kauniaisille. Kaupungissa on 10,600 asukasta, kun meillä on 9,400 (03-2016). Mänttä-Vilppulan kuntaverotulot ovat vain vähän yli puolet Granin tuloista per asukas. Siitä huolimatta kaupungin talous on koko ajan ylijäämäinen, kun taas meillä se on alijäämäinen, 2017: Mänttä-Vilppula  104,000 ylijäämäinen, Kauniainen 959,000 alijäämäinen (oikeasti alijäämä on peräti 6,795,000 eli lähes seitsemän miljoonaa euroa kun maanmyyntitulot vähennetään).
Kuten tyttäreni Binga sanoo: "Rikas ei ole se, jolla on suuret tulot, vaan se, jolla on pienet menot." https://www.facebook.com/search/top/?q=binga%20tupam%C3%A4ki%20posts.

Valtuustoaloite: Ersintie parannettava

Läpiajotie Espoon Ymmerstasta reittiä Ullanmäentie - Ristihaantie - Ersintie - Yhtiöntie - Kirkkotie Kauniaisten keskustaan avattiin kaupunginhallituksen päätöksellä 05.10.2011. Virkamiehet väittivät tulevan liikennemäärän hidasteilla olevan vain 95 ajoneuvoa vuoro-kaudessa, vaikka olin tietokonemallilla osoittanut liikennemäärän olevan 1500.
Kauniainen teki liikennelaskennan Ersintiellä 30.11.2016. Sen mukaan liikennemäärä oli 1500, eli sattumalta juuri sama kuin viisi vuotta sitten esitetty ennusteeni. Kauniaisten Koivuhovin (600 asuntoa) ja Espoon Koivuhovin laakson (175 asuntoa) sekä Freedom Arenan laajennus johtavat siihen, että Ersintien liikenne nousee >2000, eli suuremmaksi kuin Bredantiellä (1900, viimeinen mittaus 2013).
Kauniaisten Ersintiellä ajoradan leveys on vain 4.35 metriä, ja reunakivi puuttuu radanpuoleisesta reunasta. Seurauksena on ollut, että autot ajavat ja pysäköivät kadun radanpuoleiselle pientareella. Tuloksena koko pientare on mennyt pilalle ja asfaltin reuna pahasti murtunut useasta kohdasta. Espoon puoleisella Ersintiellä ajoradan leveys on 5.00 metriä, ja sen molemmilla puolilla on reunakivet, ja katu hyvässä kunnossa.
Jotta tilanne saataisiin suuren liikennemäärän vaatimaan asialliseen kuntoon, tein yhdessä Veronica Rehn-Kiven kanssa 13.02.2017 valtuustoaloitteen, jonka mukaan Kauniaisten Ersintie tulisi parantaa samaan tasoon jatkeena olevan Espoon Ersintien kanssa. Tästä löytyy aloite.

15.2.2017

Porvoo ulkoistamassa terveyspalvelut

Porvoo on ulkoistamassa terveyspalvelunsa; terveysasemat ja hammashoidon. Porvoo on tekemässä ulkoistuksen, vaikka heillä ei ole vaarana palveluiden menettäminen sote-uudistuksen vuoksi. Lopullinen päätös jätettiin kuntavaalien jälkeen. 

Tämä on juuri sama malli, jota olen ajamassa Graniin. Ja meillä on oikeasti vaarana terveyspalveluiden loppuminen kokonaan. Ainakin seitsemän kuntaa on tekemässä samoin.

14.2.2017

Lisää kannatusta ulkoistamiselle

Kuten olen kirjoittanut, valtuustossa 07.11.2016 Granin demariedustajakin hyväksyi kaupungin sote-toimintojen yhtiöittämisen. Nyt demarien uusi puoluesihteeri Antton RÖNNHOLM sanoo Talouselämässä, että "En usko, että kaikille ihmisille voidaan turvata työpaikka julkiselta sektorilta".
Hyvää kehitystä.

10.2.2017

KaunisGrani: Terveyspalvelut ulkoistettava heti


Tässä KaunisGranin eilisessä tynkäkirjoituksessani on olennainen terveyspalvelujen ulkoistamisen välttämättömyydestä.

Lisää infoa alla. Asialla on kiire: Jo heinäkuun alussa sote-järjestelmän väliaikaishallinto aloittaa työnsä.

8.2.2017

Granin terveyspalvelut ulkoistettava heti

Kaupunginvaltuusto päätti 15.12.2014 selvittää sote-palveluiden järjestämisen kilpailutuksen perusteella. Vastoin virkamiesten kantaa, ehdotuksestani tämä päätös vahvistettiin 16.03.2015. Kokouksessaan 07.11.2016 valtuusto yksimielisesti antoi vielä sote-lausuntonsa, jonka mukaan "on luonnollista ja kilpailuneutraalisuussyistä perusteltua, että valinnanvapauden piirissä oleva toiminta yhtiöitetään.".


Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä vuoden 2019 alusta meillä ei enää ole omaa terveyskeskusta. Ja vaarana on terveyspalveluiden loppuminen kokonaan; kuntarajoilla ei ole enää merkitystä. Niinpä terveyspalvelut pitäisi ulkoistaa heti. Ulkoistaminen tarkoittaa nykyisten terveyspalveluiden yhtiöittämistä ja kilpailutusta yksityisten ja järjestöjen tarjoamien palveluiden kanssa. Parhaan palvelun ja hinnan tarjoaja voittakoon.
 
Kauniaisilla on poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet terveyspalvelusopimuksen tekemiseen, koska terveyden ja suunhoidon yhteiskustannukset ovat meillä alle 50 % soten kokonaiskustannuksista (ï 97/2016 Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 3§). Niinpä voimme taata hyvät paikalliset palvelut 10 vuodeksi ilman maakunnan irtisanomisoikeutta.
 
Asialla on kiire; jo heinäkuun alussa sote-järjestelmän väliaikaishallinto aloittaa työnsä (Kirkkonummella jo toimitaan).
 
Kokemukset Suomen kunnissa ovat osoittaneet, että ulkoistus on tuonut hyviä palveluita, mutta myös säästöjä. Kun Kauniainen on menossa kohti talouskriisiä, olisi terveyspalveluiden ulkoistus tältäkin kannalta tervetullut. Katso vielä http://www.prograni.fi/2016/12/sote-valinnanvapaus-lopettaa.html.

4.2.2017

Libera: Työläkkeet uusiksi

Ajatuspaja Libera julkaisi viime viikolla lyhyen kirjasen Eläkepommi - ei tule kuin varas yöllä. Sen mukaisesti eläkejärjestelmän perusteita tulisi muuttaa seuraavasti:
  • jokaiselle lakisääteinen peruseläke
  • lisäeläkkeen jokainen ottaa haluamallaan tavalla omilla rahoillaan
  • kaikki eläkevakuutusyhtiöt mukaan lukien kuntien ja valtion vakuuttajat pannaan yhteen, jolloin säästetään 400 MEUR
  • eläkevarojen sijoittaminen ja hallinnointi eri yksiköihin.
Ehdotukset ovat kannatettavia. Juuri samaa esitti SKYP kirjoittamassani puolue/vaaliohjelmassaan 1970-luvun alkupuolella, ja sanoipa vielä summatkin (joista Libera vaikenee): kaikille peruseläke 1,000 FIM + vapaaehtoinen lisäeläke omalla rahalla oman valinnan mukaan eläkevakuutusyhtiöltä. Nykypäivään korjattuna summa on elinkustannusindeksillä 990 EUR/kk ja palkkaindeksillä 1,880 EUR/kk.
Tästä löytyy Liberan julkaisu (31p, 1.21MB9