21.12.2017

Koivuhoviin ei tule kauppaa!

Koivuhovin asemakaavan mukaisesti osoitteeseen Bredanportti 8 piti tulla päivittäistavaramyymälä. Kuitenkin tähän vuokrataloa rakennuttava valtion omistama A-Kruunu Oy haki poikkeuslupaa, jonka mukaan korkeat liiketilahuoneet yhdistettäisiin mm yläpuolisiin yksiöihin kierreportailla, ja niistä tulisi asuntoon liittyviä "työtiloja", oikeasti osa asuntoa.
Kokouksessaan 18.12.2017 kaupunginhallitus hyväksyi kaavamuutoksen. Tämä tarkoittaa sitä, että Ullanmäkeen, jossa kohta on 3 000-4 000 asukasta, ei tule nyt eikä koskaan ruokakauppaa eikä kaljakapakkaakaan!
Kaupunkikuvatoimikunta sentään lausui asiasta "Kaupunkikuvatoimikunta katsoi, että esitettyjen kaksikerroksisten asuntojen alempi kerros tulisi suunnitella liiketilana, josta ei olisi yhteyttä yläkertaan.", turhaan.

Hallitus peruu erikoissairaanhoidon valinnanvapauden

Eilen antamansa tiedotteen mukaisesti hallitus rajoittaa valinnanvapauden erikoissairaanhoidossa niihin kiireettömiin tapauksiin, jolloin potilas ei pääse hoitoon hoitotakuun määräajassa (3 kk tutkimukseen ja 6 kk hoitoon). Tällöin potilaalle annetaan asiakasseteli.
Tämä tarkoittaa sitä, että mikään ei muutu nykyisestä! Ei myöskään saada odotettuja säästöjä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden osalta valinnanvapaus sentään näyttäisi toteutuvan. Eli lääkärijonot terveyskeskuksiin poistuisivat.
Ennustan, että oppositiovoimat alkavat nyt vastustamaan tätäkin.

13.12.2017

Käärmetalokaava näytille

Kuukausi sitten kirjoitin siitä, kuinka kuntalaisaloitteeni mukaisesti käärmetaloon pohjautuva asemakaava etenee; katso http://www.prograni.fi/2017/11/kaarmetalon-kaava-valmistumassa.html.
Kokouksessaan 28.11.2017 yhdyskuntavaliokunta hyväksyi kaavaluonnoksen äänestyksen jälkeen; kaavan puolesta äänestivät Wahlstedt, Eväsoja, Laakio, Berg, Degerholm.

Päätöksen mukaan kaava tulee nähtäville 11.01-28.02.2018 väliseksi ajaksi kaupungin ilmoitustaululle sekä kaupungin internetsivulle. Jokainen kuntalainen voi antaa asiasta lausuntonsa. Lisäksi asiasta järjestetään informaatio- ja keskustelutilaisuus 18.01.2017 Uudessa Paviljongissa klo 18.00-20.30. Tästä löytyy yhdyskuntavaliokunnan pöytäkirja.

12.12.2017

Granilta negatiivinen lausunto valinnanvapaudesta

Valinnanvapauden pääpointti on se, että saadaan terveyskeskusten lääkärijonot loppumaan, kun tarjolle tulee lisää palveluntarjoajia samaan hintaan. Työpaikkaterveydenhuollossa olevat ja suurituloiset saavat hyvät palvelut jo nyt, mutta eläkeläiset ja työttömät ovat jääneet ilman jos rahat eivät riitä.
Nykyisellään ei valinnanvapautta oikeasti ole, vaan jokainen menee lähimpään terveyskeskukseen. Valitusta tulevasta valinnan vaikeudesta en ymmärrä. Sehän on helpompaa kuin kaupassa käynti: Kaikissa sote-keskuksissa saa samat palvelut samaan hintaan, mutta S-marketissa, K-kaupassa ja Lidlissä sekä tarjonta että hinnat ovat erilaiset.

Eilisessä valtuustonkokouksessa käsiteltiin kaupungin lausuntoa uudesta valinnanvapauslaista. Virkamiehet olivat tehneet lausuntoehdotuksen, joka oli kokonaisuudessaan kielteinen uudistukselle. Pitkässä 18-sivuisessa lausunnossa epäillään, arvellaan ja tehdään vääriä tulkintoja ja puolustetaan omia paikkoja. Tästä löytyy Granin kielteinen lausunto kokonaan.


Kokouksessa Binga TUPAMÄKI yritti muuttaa lausuntoa positiivisemmaksi. Käydyssä äänestyksessä hän sai taakseen vain kokoomuksen äänet (Heikki KURKELA kuitenkin hämmästyttäväst äänesti tyhjää). Eli äänestys meni kuten eduskunnassa; oppositiopuolueiden (rkp, vihreät, sdp, persu, kd) valtuutetut äänestivät hyvää lakia vastaan.

Ja vielä: Tämänpäiväisen Hesarin mukaan 65 % kansasta haluaa lisää valinnanvapautta.

29.11.2017

Oikeasti: Terveyspalvelut ulkoistettava viipymättä!

Valinnanvapauden pääpointti on se, että saadaan terveyskeskusten lääkärijonot loppumaan, kun samaan hintaan pääsee yksityiseen lääkäriin. Työpaikkaterveydenhuollossa olevat ja suurituloiset saavat hyvät palvelut jo nyt, mutta eläkeläiset ja työttömät ovat jääneet ilman kun rahat eivät riitä.


Sote-uudistuksen kokonaisuudessa kuitenkin Granin kannalta huonoa on se, että 2020 jälkeen menetämme terveyskeskuksemme, ja asukkaat joutuvat käymään Espoon keskuksen tai Leppävaaran sote-keskuksissa.Tämä voidaan välttää yksityistämällä nykyiset terveyspalvelut, kuten olen valtuustoaloitteessani esittänyt. Tällöin ulkoistettaisiin nimenomaan terveyspalvelut ja hammaslääkäripalvelut, yhteensä 5.4 MEUR ensi vuoden budjetissa. 
Yksityistämällä voimme taata hyvät paikalliset terveyskeskuspalvelut 10 vuodeksi. Sairaala- ja muut sote-palvelut säilyisivät ennallaan. 
Juuri tätä esitti toukokuussa kaupungin tilaama Kuntaliiton konsultti INSPIRA raportissaanOheisesta piirakasta näkyy, että Granin terveys- ja hammaslääkäri-palveluiden osuus koko sote-potista on 16%, eli vain puolet hallituksen kiristämästä rajasta 30 %.

PS. Meri-Lapin kunnat ulkoistivat sote-palvelunsa Mehiläisen ja kuntien yhteisyhtiöön 15 vuoden sopimuksella. Media paheksuu tätä, ja ministerit yrittävät keksiä keinoja, joilla saisivat sopimuksen kaadettua. Kuitenkin: Vain tällä tavalla po kunnat voivat säilyttää hyvät terveyspalvelut ja oman keskus-sairaalansa. Ja kaiken lisäksi säästävät rahaa!

30.11.2017 hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen ulkoistusehtojen kiristämisestä. Sen mukaan "Nyt lakia muutetaan siten, että palvelujen hankkimista koskevaan sopimukseen pitäisi laittaa irtisanomisehto aina silloin kun ulkoistus koskisi yli 30 prosenttia kunnan tai kuntayhtymän vastuulla olevista sote-palveluista ja kun sopimus jatkuisi vuotta 2020 pitemmälle.  Maakunnalla olisi tällöin oikeus irtisanoa sopimus korvauksetta." Kun Granin terveyspalveluiden ulkoistus on vain 16 %, niin hallituksen esitys ei millään tavalla rajoita meidän ulkoistusta. Tarkoituksenmukainen sopimusaika on vähintään 10 vuotta.

16.11.2017

Käärmetalon kaava valmistumassa

Tekemäni kuntalaisaloitteen sekä siitä seuranneen päätöksenteon (katso http://www.prograni.fi/2017/05/kaarmetalo-tulee.html) seurauksena on nyt valmistunut luonnos käärmetalon kaavasta kaupungintalotontille. "Suunnitteluratkaisua on esitelty toukokuussa 2017 yhdyskuntalautakunnan ja kaupunginhallituksen jäsenille, joilta on saatu yksimielinen kannatus suunnitelman viimeistelemiseksi."
Yhdyskuntavaliokunnan (YVK) kokouksessa 07.11.2017 käsitellyn aineiston mukaan tontille kaavoitettaisiin käärmetalo seuraavasti:
 • "Nyt esitettävän suunnitelman lähtökohtana on sovittaa kaupungintaloalueen korttelit osaksi Kauniaisten omaleimaista kaupunkirakennetta sekä huvila- ja puutarhakaupunkia. Kaupungin hallinnon toiminnot on esitetty osaksi uutta korttelirakennetta, joka muodostaa kutsuvan ja viihtyisän kokonaisuuden keskustarakenteen jatkoksi. Uusi tunnistettava kerrostuma vahvistaa Kauniaisten identiteettiä."
 • Rakennuksen muoto käärmemäinen kuten kuvasta näkyy.
 • Kokonaiskerrosala 20 930 k-m2 (16% vähemmän kuin alun perin kaavailtu)
 • Rakennuksen korkeus 4-8 kerrosta; korkein osa Kauniaistentien varteen maamerkiksi.
 • Nykyisen kaupungintalon eduspuisto osoitetaan puistoksi.
 • Tästä löytyvät kaava sekä kaavaselostus.
Kokouksessaan YVK jätti asian pöydälle. Kun aikaisemman yhdyskuntalautakunnan jäsenet ovat vaihtuneet kokonaan uusiin YVKn jäseniin, aikaisemmasta yksimielisyydestä ei ole enää takeita.

13.11.2017

Kauppakeskus Grani: Rakennustelineet poistuvat mutta vihreä slummipelti pysyy

Kokouksessaan 24.10.2017 rakennusvaliokunta antoi Kauppakeskus Granin omistajalle VVT Kiinteistökehitys Oylle luvan rakennuksen julkisivuremonttiin. Tämä remontti tarkoittaa kuitenkin vain Tunnelitien varressa olevien "rakennustelineiden" korvaamista siistillä alumiinisäleiköllä. Sen sijaa etujulkisivun vihreä slummipelti pysyy paikoillaan.

Jo aikaisemmin Granin kaupunkikuvatoimikunta käsitteli 12.09.2017 rakennuksen julkisivun muutosehdotuksia. Ja antoi hyvän lausunnon seuraavasti:
"Lausunnon pohjaksi olisi tarpeen esittää laajempi ja pitemmän ajan muutoksia koskeva kokonaissuunnitelma, jotta voitaisiin ottaa kantaan kokonaisuuteen eikä ainoastaan yksittäisiin muutoksiin julkisivussa. 
Huomiota tulisi erityisesti kiinnittää siihen, miten nykyinen kauppakeskus nivoutuu kaupunkikuvallisesti laadukkaaksi kokonaisuudeksi uuden, tyyliltään erilaisen laajennusosan kanssa.
Toimenpiteitä suunniteltaessa on otettava huomioon kauppakeskuksen keskeinen sijainti arvokkaassa ympäristössä. Materiaalivalintojen sekä lopputuloksen tulee olla korkealaatuisia.
Kannustamme luvanhakijaa avaamaan kaupungin kanssa keskustelun pidemmän ajan suunnitelmasta yksittäisten korjaustoimenpiteiden sijaan.
Myös kauppakeskuksen laajennuksen valmistumisen jälkeen tehtävien suunnitelmien miettiminen yhdessä nyt tehtävien muutoksen yhteydessä olisi välttämätöntä.
"


KaunisGranissa esitetty arkkitehdin näkemys vanhasta ja uudesta liiketalosta tarkoittaa sitä, että vanhan rakennuksen julkisivusta poistetaan slummipelti ja se korvataan sileällä valkoisella pinnalla yhteensopivaksi uuden liikerakennuksen julkisivun kanssa. 

Kuitenkin VVTn johtaja Jukka LEHTOLA sanoo samassa lehdessä, että "Ajatuksenamme ei ole muuttaa koko julkisivu, ja toivomme ettei remontteja tarvitse vähään aikaan tehdä." Mielestäni kaupunkikuvatoimikunnan esittämä laajempi julkisivusaneeraus pitäisi toteuttaa pikimmiten, ainakin 3-5 vuoden sisällä. Parannus epäilemättä riippuu siitä, miten kohteen talous VVTn kannalta kehittyy, eli löytyykö kauppiaita ja asiakkaita laajentuviin tiloihin.

Milloin Granin kuntatalous tasapainoon?

Tänään valtuusto käsittelee ensi vuoden budjettia ja taloussuunnitelmaa 2018-20. Kuntavero ja kiinteistövero pidetään ennallaan. Mutta kuntatalouden tasapaino ei ole korjaantumassa odotetuista suurista verotulojen lisääntymisestä huolimatta.

Grani
2015
2016
2017*
2018
2019
2020
Asukasluku
9 486
9 588
9 718
9 849
9 983
10 117
Kuntavero (%)
16,5
16,5
17,0
17,0
17,0
17,0
Verotulot (MEUR)
59,9
63,0
62,8
68.6
70.2
72.6
Verotulot/asukas (EUR)
6 310
6 660
6 460
6 960
7 030
7 180
Valtionosuudet (MEUR)
0,3
0,4
-1,2
-2,7
-2,9
-3,2
Näytetty tulos (MEUR)
1,6
7.1
-1,1
-0,8
-3,0
-2,7
Maanmyynti (MEUR)
7,0
9,0
5,8
3,8
1,1
0,5
Oikea tulos (MEUR)
-5,4
-1,9
-6,9
-4,6
-4,1
-3,2

*Talukossa on kuluvan vuoden budjetti. Lopputulos tulee olemaan parempi verotulojen "yllättävästä" kasvusta johtuen: Nyt ennustettu oikea tulos -0,3 MEUR.

Mitään konkreettisia toimia kuntatalouden tasapainoittamiseksi ei taloussuunnitelmassa 2018-20 esitetä. Sote astuu voimaan 2020, mutta sitäkään ei ole mitenkään otettu huomioon.

10.11.2017

Ersintie rakennetaan uudestaan

Neljä vuotta sitten rakennettu Granin Ersintie oli virheinvestointi huonon suunnittelun ja tietoisesti virheellisen liikenne-ennusteen tähden (katso http://www.prograni.fi/2017/06/jaamistoni-uusille-paatoksentekijoille.html). Katu menikin pian huonoon kuntoon, ja alkuvuodesta tekemäni valtuustoaloitteen mukaisesti kadun parantaminen alkoi eilen. Työn suorittaa VM Suomalainen Oy, ja urakkasumma on 147,000 EUR. Tämän päälle tulevat lisätyöt sekä suunnittelun, valvonnan ja hallinnon kustannukset. Nyt rakentaminen maksaakin 2 kertaa enemmän kuin aikaisempi työ (kaupungin aikanaan minulle ilmoittama summa oli <80,000 EUR).

Kadun ajorata levennetään 5 metriin, Yhtiöntien ja Ersintien kulmamutkassa jopa 7 metriin, ja pohjoiselle radanpuolelle tulee reunakivi (klikkaa asemapiirros isommaksi). Valmista pitäisi tulla viimeistään toukokuussa 2018. Tulisikohan kadulle läpiajokielto rakentamisen ajaksi...

3.11.2017

Finn BERG pääkaupunkiseudun suurituloisin valtuutettu

Tämänpäiväisen Hesarin mukaan granilaisen valtuutetun Finn BERGin (rkp) ansiotulot 283,298 EUR olivat kaikkein korkeimmat pääkaupunkiseudun valtuutettujen joukossa viime vuonna. Kun tähän lisätään saamansa pääomatulot, oli summa 302,955 EUR.
Tämä on 12-kertainen suomalaisten keskituloon verrattuna.

31.10.2017

Itämetrolle ratikkalinja aisapariksi?

Jan Vapaavuoren ajaman Hesan strategian mukaan Kruunusiltojen raitiotielinja jatkuisi Vartiosaareen ja Vuosaaren Ransinniemeen. Hesarin mukaan "Itä-Helsingin kasvua ei voida enää laskea metron kapasiteetin varaan, kun metrojuniakin joudutaan lyhentämään länsimetron laiturien mittaisiksi.". Eli nyt pitkään riidellyt lyhyemmät metrojunat tiheämmällä aikataululla eivät sitten riitäkään!
Pelkästään Kruunusiltojen hinta on nyt jo 375 MEUR. Koko aisaparin hinta nousee pitkälti yli miljardin euron. Katso myös http://energiatyhmyrit.real.fi/2016/09/kruunusillat-jalleen-yksi.html.

Kaupunkipyörät: Miksi veronmaksajien rahoilla?

As bike-share’s growing popularity in the United States spurs private investment, cities that have considered starting their own municipal programs are beginning to ask: Why bother trying to round up millions of dollars when a private company will come in and do it for free. Following success in China, private firms in the last few months have deployed masses of brightly colored bikes ready to zip around American cities, pushing their way into a market that until now has been dominated by city-subsidized programs. 

Unlike existing publicly financed bike-share programs, with bikes that are docked at stations, the neon green, orange and yellow bikes from competing companies are dockless — picked up and dropped off wherever a user likes. Riders use an app on their phone to find available bikes and unlock them for about $1 a half-hour, a cheaper walk-up price than most existing programs offer. The entrance of dockless biking into the U.S. market has rocked a bike-share sector that has long relied on city workers’ help to assemble federal grants, city funds and advertising and sponsorships in order to lure bike-share operators. But those endeavors may be nearing an end.  [pew]

21.10.2017

Soten valinnanvapaus eteenpäin

Viime viikolla hallitus pääsi yhteisymmärrykseen sote-uudistuksen valinnanvapaudesta. Yksityiskohdista kuitenkin riitti neuvoteltavaa, ja lopulliseen hallistuksen esitykseen päädyttiin19.10.2017. Seuraavassa yhteenveto:
 • Asiakas = potilas voi valita sote-palveluiden tuottajan eli sote-keskuksensa 2021 alusta.
 • Asiakas sitoutuu sote-keskukseensa puoleksi vuodeksi kerrallaan.
 • Asiakas voi saada maakunnalta asiakasseteleitä, jolloin hän voi valita myös haluamansa sairaalan useiden erilaisten erikoissairaanhoidon tarpeisiin kuten kaihi- ja lonkkaleikkaus.
 • Palveluita tarjoavat sote-keskukset voivat olla maakunnan, yksityisen tai kolmannen sektorin omistamia.
 • Sote voimaan viivästettynä 2020 alusta. Hallituksen esitys lähti lausunnolle ð vielä joitakin tarkennuksia.
Kommenttini: 
 • Olennaista hyvää on se, että lääkärijonot terveyskeskuksiin loppuvat! Niin myös Granissa nykyisin yli kuukauden jonot.
 • Olennaista hyvää on se, että maksut ovat kaikissa sote-keskuksissa samat, eli köyhäkin saa ykstyislääkärin palveluksia.
 • Merkittävää pahaa on se, että Granin terveyskeskus tulee lakkaamaan ellei sitä ulkoisteta kiireesti (valtuustoaloitteestani johtuen tullee valtuuston päätettäväksi ennen joulua).
Oheiskommenttini:
 • Hesari näyttää ottaneen tehtäväkseen soteen liittyen myrkyttää kepun ja kokoomuksen välit hallituksessa.
 • Ylen sote-uutistoimittaja löytää valinnan vapaudesta vielä senkin vian, että asiakas ei voi valita lääkäriä vaan vain sote-keskuksen. Oikeasti lääkärin valinnanvapaudesta ei ole ollut kysymyskään. Toisaalta: Seitsemän vuoden asumiskokemukseni Belgiasta kertoo, että sikäläisen hyvän julkisen sos-turvan mukaisesti perheelläni oli vapaasti valitsemani pysyvä perhelääkäri.
Tarkemmat tiedot sote-uudistuksesta ja Granin tilanteesta löytyvät alla olevista kirjoituksistani.

12.9.2017

Pömpeli jää keskelle keskustoria

Osana Kauniaisten keskustan loppuun rakentamista rakennetaan valmiiksi myös Thurmanin aukio eli keskustori. Yhdyskuntalautakunnan kokouksessa 04.03.2017 käsiteltiin aukion suunnitelmia. Silloin havaitsin, että keskelle toria oli ilmestynyt outo  ”pömpeli” eli varauloskäynti rakennettavan asuintalo Tribuunin pysäköintihallista. Pömpeli on kooltaan noin 4 x 5 metriä ja korkeus arviolta 3 metriä; katso kunnallistekninen yleissuunnitelma vieressä. Mielestäni pömpeli haittaa olennaisesti torin käyttöä ja on visuaalinen fiasko.

Tässä ja sitä seuranneissa kahdessa kokouksessa torin suunnitelmia tarkennettiin; pömpelistä keskusteltiin paljon, ja sen poistamista vaadittiin lähes kaikissa puheenvuoroissa. Pöytäkirjaan lautakunnan mielipide ei kuitenkaan päässyt (ï Harju, Eklund). Niinpä tein asiasta valtuustoaloitteen.

Aloitteeni sai osakseen jonkin verran huomiota, mutta eri päätöksentekoelimet, viimeksi valtuusto eilen kuitenkin tyytyivät virkamiesten lausuntoon, jonka mukaan mm "Porrashuone jakaisi torialueen kahteen toiminta-alueeseen ja muodostaisi selkeän taustan torin toiminnoille." (sic). 

Uuden rakennnusvaliokunnan vpj Mikko Salminen (kok) yritti vielä saada muutoksen suorissa neuvotteluissa Tribuunia rakentavan Bonavan kanssa. Mutta nyt ollaan jo myöhässä.

Mitä pömpelille pitäisi tehdä:  Ulkonäköön pitää panostaa; muoto ja pinnat. ● Pömpelin ääreen penkkejä, pöytiä, toritoimintaa? ● Puita, pensaita, istutuksia? ● Voitaisiinko kokoa pienentää? ● Voisikohan torin vesiaiheen siirtää pömpelin ääreen?

Vielä: Pömpeli sai rakennusluvan vuosi sitten; virkamiehet ja rakennuslautakunta eivät olleet tehtäviensä tasalla. Kaupunkikuvatoimikunnan rooli asiassa on minulle tuntematon. Pöytäkirjoja ei löydy kaupungin verkosta, ja koko toimikunta puuttuu listasta "Valiokunnat ja muut toimielimet".

16.7.2017

SOTE JÄLLEEN UUSIKSI – HANSKAT TISKIIN

Sote-uudistusta on nyt yritetty vuosikausia eri hallitusten ja eduskuntien toimesta. Mutta oppositiolle ja perustuslakifundamisteille ei kelpaa mikään. Suurin ongelma on tehty valinnanvapaudesta, vaikka juuri sillä päästään eroon terveyskeskusten jonoista ja parannetaan tasa-arvoa. Seuraavassa lyhyt muistio viimeaikojen tapahtumista:

29.06.2017: Perustuslakivaliokunnan lausunto, jossa hallituksen esityksestä löytyi 15 perustuslain vastaista kohtaa. Oikeasti kaikki kohdat ovat poliittisia kannanottoja, joissa epäillään, arvellaan, vääriä tulkintoja, tahallista väärinymmärtämistä ym poliittista harkintaa. Sen sijaan objektiivinen oikeudellinen analyysi puuttuu. Ihmettelenpä sitäkin, että vassari on päästetty perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaksi.

04.07.2017 koko sote-uudistuksen vetäjä Tuomas PÖYSTI ilmoitti eroavansa tehtävästä.

05.07.2017 pääministeri Juha SIPILÄ ilmoitti, että
 • valinnavapauslaki menee uusiksi
 • lait tulevat voimaan vasta 2020 alusta
 • maakuntavaalit siirretään lokakuuhun 2018.
06.07.2017 sosiaali- ja terveysvaliokunta keskeytti uudistuksen käsittelyn.

07.07.2017 oikeusministeri Antti Häkkänen ilmoitti, että kaikkien vaalien ajankohdat selvitetään uudelleen.

09.07.2017 asiasta vastannut ministeri Juha REHULA lopetti tehtävänsä; tosin aikoinaan sovitun mukaisesti, tilalle Annika SAARIKKO.

Olen kirjoittanut sote-uudistuksesta kokoinfon vuodesta 2012 alkaen. Se sisältää kaikki merkittävät tapahtumat, lakiesitykset, raportit etc; kaikki avattuina ja tarpeen mukaan kommentoituina. Nyt minullekin tämä päätöksenteon sekoilu riittää. Minäkin lyön hanskat tiskiin, ja tulen kirjoittamaan maakunta- ja sote-uusituksesta vain satunnaisesti.

8.6.2017

Jäämistöni uusille päätöksentekijöille

Toissapäiväinen yhdyskuntalautakunnan kokous oli viimeinen tapaus valtuustokaudellani 2013-17. Tänä aikana tein yli 30 aloitetta tai esitystä, joista lähes 90% tuli myös hyväksytyksi (katso http://www.prograni.fi/2017/03/mita-olen-saanut-aikaan-30-asiaa_2.html). Uuden valtuustokauden päättäjille lopulliseksi käsiteltäväksi jäävät neljä menestyksellistä aloitettani seuraavasti:

Käärmetalo tulee: Kaupungintalokorttelin asemakaava tehdään käärmetalon pohjalta kuten kuntalaisaloitteessani 05.10.2016 esitin (katso http://www.real.fi/prograni/Kuntalaisaloite_-_Kaupungintalokorttelin_asemakaava_kaarmetalon_pohjalta.pdf). Tämä ratkesi lopullisesti ja yksimielisesti kaupunginhallituksen ja yhdyskuntalautakunnan 17.05.2017 pitämässä yhteisessä kokouksessa (katso http://www.prograni.fi/2017/05/kaarmetalo-tulee.html). Asia tule yhdyskuntavaliokunnan (YVK), kaupunginhallituksen (KH) ja kaupunginvaltuuston (KV) yksityiskohtaisesti päätettäväksi.

Ulkoistetaanko terveyspavelut?: 15.05.2017 pidettiin vanhan ja uuden valtuuston yhteiskokous Villa Junghansissa. Yli kolme tuntia kestänyt "iltakoulu" käsitteli valtuustoaloitteeni 13.02.2017 mukaista terveyspalveluiden ulkoistamista (katso http://www.real.fi/prograni/Terveyspalvelut_ulkoistettava_heti_-_Valt.aloite.PDF). Keskustelussa mielipiteitä puolesta ja vastaan. Päätettiin jättää asia jatkokäsittelyyn uuden valtuuston ja uusien luottamusmiesten toimesta (katso http://www.prograni.fi/2017/05/15.html); KH ja KV.

Ersintie parannetaan: Tein valtuustoaloitteen 13.02.2017 Ersintien parantamisesta samaan tasoon sen jatkeena olevan Espoon Ersintien kanssa (katso http://www.real.fi/prograni/Ersintie_parannettava_-_Valt.aloite.PDF). 24.04.2017 pidetyssä valtuuston kokouksessa päätettiinkin suunnitelman tekeminen Ersintien parantamisesta ja hankkeen laittamisesta työohjelmaan (2017-18). Päätöstekstissä viimein myönnetään, että 2012 tehty rakentaminen perustui täysin kelvottomaan valmisteluun; virheelliseen liikenne-ennusteeseen sekä huonosti valittuun suunnitelmaan; koko surullinen historia löytyy http://www.prograni.fi/2011/03/kuinka-kaikki-alkoi-syyskuussa-2010.html. Yksityiskohtaiset päätökset tehdään YVK, KH ja KV.

"Pömpeli" pois keskustorin keskeltä: Osana Kauniaisten keskustan loppuun rakentamista rakennetaan valmiiksi myös Thurmanin aukio eli keskustori. Vastoin aikaisempia suunnitelmia keskelle toria on ilmestynyt ”pömpeli” eli varauloskäynti rakennettavan asuintalo Tribuunin pysäköintihallista. Pömpelin siirtämiseksi tein 22.05.2017 valtuustoaloitteen (katso http://www.real.fi/prograni/Pompelin_siirto.pdf), jonka mukaan "Thurmanin aukion eli keskustorin käytettävyyden ja arkkitehtoonisen ilmeen parantamiseksi kaupungin tulee neuvotella NCC-Bonavan kanssa siitä, että pysäköintihallin varauloskäynti siirretään torin keskeltä sen reunaan." Asia tulee käsiteltäväksi YVK, KH ja KV.
Tässä blogissa tulen jatkossa seuraamaan sanottujen aloitteideni käsittelyä ja Granin kurjistuvasta taloudesta tehtäviä päätöksiä sekä vielä maakunta- ja sote-uudistuksen yleistä kehittymistä ml tulevat maakuntavaalit.

28.5.2017

"Pömpeli" pois keskustorin keskeltä

Osana Kauniaisten keskustan loppuun rakentamista rakennetaan valmiiksi myös Thurmanin aukio eli keskustori. Vastoin aikaisempia suunnitelmia keskelle toria on ilmestynyt ”pömpeli” eli varauloskäynti rakennettavan asuintalo Tribuunin pysäköintihallista. Pömpeli on kooltaan noin 4 x 5 metriä ja korkeus arviolta 3 metriä; katso punainen nuoli yleissuunnitelmassa.

Kun yhdyskuntalautakunnan pöytäkirjaan ei tullut lautakunnan  jäsenten haluamaa kirjausta pömpelin siirrosta, tein asiasta valtuustoaloitteen, jonka ehdotus seuraavassa:
Thurmanin aukion eli keskustorin käytettävyyden ja arkkitehtoonisen ilmeen parantamiseksi kaupungin tulee neuvotella NCC-Bonavan kanssa siitä, että pysäköintihallin varauloskäynti siirretään torin keskeltä sen reunaan.

24.5.2017

Grani tulokärjessä

Kuten aikaisempinakin vuosina, Kauniaisissa on korkeimmat tulot. Seuraava taulukko tarkennettuna Hesarin uutisesta tänään:

Kunta
Keskitulo (EUR/ 2015)
Verrattuna maan keskituloon
Helsinki
31,235
1.09
Espoo
40,450
1.41
Vantaa
31,585
1.10
Kauniainen
60,302
2.10
Koko maa
28,750
1.00

Luulisi näillä tuloilla kunnan pysyvän pystyssä...

20.5.2017

Käärmetalo tulee!

Kaupunginhallitus ja yhdyskuntalautakunta pitivät 17.05.2017 yhteisen kokouksen, jossa määriteltiin kaupungintalokorttelin asemakaavan perusteet. Asian esitteli Selina ANTTINEN arkkitehtitoimistosta Anttinen-Oiva, joka oli sekä voittaneen kilpailutyön Huvilat että toiseksi tulleen Tillsammans eli ”käärmetalon” tekijä. Hänen perusteellinen esityksensä osoitti selvästi, että käärmetalo oikeasti tarjoaa parhaan ratkaisun, joka samalla täyttää Granin päätöksentekijöiden asettamat reunaehdot. Kokemuksestaan sanoi, että kaareva muoto ei tuo lisäkustannuksia eikä teknisiä ongelmia.
Kokous hyväksyi yksimielisesti seuraavat perusteet:
 • Asemakaava tehdään käärmetalon pohjalta kuten kuntalaisaloitteessani 05.10.2016 esitin; 21,000 k-m2.
 • Suurta kannatusta sai käärmetalon muunnos, jossa Kauniaistentien varressa oleva kiemura muutetaan avautumaan länteen, ja päättymään 7-10 –kerroksiseen arkkitehtoonisesti muotoiltuun osaan. Tämä loisi todella Kauniaisten maamerkin ja jopa laajentaisi nykyistä vihreää aukiota. Kunnan toimitilat tulisivat tähän.
 • Suunnitelma mahdollistaa yhtenäiset julkiset puistoalueet ja käynnit käärmetalon läpi; kuitenkin myös kolme yksityistä talopihaa.
 • Autopaikkoja tulee 1/100 m2 maanalaiseen pysäköintihalliin, johon pääsy hissillä suoraan talosta.
 • Suunnitelma mahdollistaa kohteen rakentamisen esim kolmessa vaiheessa.
 • Vanha kaupungintalo puretaan.
 • Alustava kaava tulee näytteille syksyllä, jolloin kuntalaiset voivat ottaa siihen kantaa.

17.5.2017

Ulkoistetaanko terveyspavelut?

15.05.2017 pidettiin vanhan ja uuden valtuuston yhteiskokous Villa Junghansissa. Yli kolme tuntia kestänyt "iltakoulu" käsitteli valtuustoaloitteeni mukaisesti terveyspalveluiden ulkoistamista (katso http://www.prograni.fi/2017/02/terveyspalvelut-ulkoistettava-heti.html) ja Villa Bredan yhtiöittämistä ja myymistä. Esityksistä ja vilkkaasta keskustelusta seuraava yhteenveto:

SOTE yleistä - Timo Aronkytö, Uudenmaan muutosjohtaja:
 • Tekeillä Uudenmaan maakunnan visio 2027.
 • 01.01.2019 maakunnan sote-järjestelmään siirtyy 60,000 työntekijää. 
 • Maakunta voi hakea lisäaikaa suoran valinnan palveluiden siirtämisestä sote-ja terveyskeskusten tuotantovastuulle enintään 31.12.2020 saakka. Täysimääräisesti valinnanvapaus käytössä viimeistään 1.1.2023.
 • Granin terveyskeskus säilyy 2019-21.
 • Puhui sekavia: Väitti, että 6,000 asukasta riittää takaamaan sote-keskuksen säilymisen; täysin perätön väite. Sanoi Mänttä-Vilppulan maankuulun hienosti toimivan sote-ulkoistuksen olevan "vakuutusjärjestelmä" (meni yli ymmärryksen) ja esitti perättömiä negatiivisia väitteitä tästä sopimuksesta.
 • Jyrkästi vastusti kaikkia ulkoistuksia tai muita muutoksia, koska ne "häiritsevät" hänen maakunta/sote-ohjelmansa toteuttamista. Uhkaili irtisanomisilla ja "mustamaalasi" yksityisiä terveyspalveluyrityksiä.
Terveyspalveluiden ulkoistus - Anssi Wright, Inspira (konsultti):
Esitteli neljä vaihtoehtoa Granin terveyspalveluiden hoitamiseksi:
 • Toiminnan kehittäminen nykyisessä organisointimuodossa. Tämä vaihtoehto on sote-uudistuksen yleisten tavoitteiden mukainen, mutta Kauniaisten kaupungille jää riski terveyskeskuksen menettämisestä, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy maakunnalle.
 • Oman toiminnan yhtiöittäminen.
 • Ulkoistus - Kauniainen voi sopia ulkoistussopimuksessa palvelutasosta ja palveluverkosta sopimuskauden ajaksi.
 • Yhteisyritys - Kaupunki perustaa yhteistyrityksen yksityisen terveyspalveluyrityksen kanssa. Palvelusopimuksessa sovitaan palvelutasosta ja palveluverkosta sopimuskauden ajaksi.
 • Yhteenvetona suositteli terveyspalveluiden ulkoistamista, koska sillä varmistetaan terveyskeskuksen säilyminen sopimusajaksi 10-15 vuodeksi. Jos tähän mennään, toimet pitäisi aloittaa viivytyksettä.
Villa Bredan yhtiöittäminen - Ville-Petteri Riihinen, Inspira (konsultti): 
 
Granin kokonaistalouden kannalta olisi tärkeää saada vähennetyksi kuluja. Poistot ovat meillä eräs suuri kuluerä (peräti 738 euroa/asukas vuodessa, Uudenmaan keskiarvon ollessa 486 ja Espoon vain 123). Villa Bredan suuri 16 miljoonan euron investointi paitsi velkaannuttaa kaupungin myös lisää poistoja.
Käsiteltyään eri vaihtoehtoja, konsultti ehdottaa, että Villa Breda yhtiöitetään ja valmistuttuaan myydään ulkopuoliselle sijoittajalle, jonka kanssa tehdään sopimus takaisinvuokrauksesta 20 vuodeksi.

Keskustelun johtopäätökset

Villa Breda: Ryhdytään konsultin ehdotuksen mukaisiin toimiin.


Terveyspalveluiden ulkoistus: Keskustelussa mielipiteitä puolesta ja vastaan. Päätettiin jättää asia jatkokäsittelyyn uuden valtuuston ja uusien luottamusmiesten toimesta..
Ennusteeni tulevasta: Lähtökohtaisesti ja jo tapahtuneiden äänestysten perusteella uudessa valtuustossa ulkoistuksen puolesta olisivat kok+kd+vihreät+ps = 18 ja nykytilan säilyttämisen puolesta rkp+sdp = 17 => ulkoistus menisi läpi. Ottaen huomioon useat eri tekijät, ennustan kuitenkin ulkoistuksen lässähtävän ja nykytilan jatkuvan. Näinhän Granissa käy useimmille uudistuksille.

16.5.2017

Terveyspalveluiden ulkoistaminen - Historia

Tässä lyhyt yhteenveto tapahtuneesta:

 13.10.2014 Kokoomuksen valtuustoaloite, jonka mukaan ”Kauniaisten kaupunki selvittää mahdollisuutta järjestää ja tuottaa Kauniaisten sosiaali- ja terveyspalvelut ulkopuolisen järjestäjän ja tuottajan kanssa tehtävällä sopimuksella”.

15.12.2014 Valtuusto päätti teettää selvityksen.

16.03.2015 Virkamiesten hätäisesti ja vastahakoisesti tekemän selvityksen jälkeen kaupunginhallitus esitti 0-tulosta ja selvittämisen lopettamista. Valtuuston kokouksessa tein kuitenkin seuraavan vastaehdotuksen: "Kunnanhallituksen ehdotus päätökseksi perustuu suurelta osin siihen, että hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä olisi tullut hyväksytyksi ja voimaan. Kun tämä lakiesitys kuitenkin nyt on rauennut, tulisi kilpailutuksen vaihtoehdot ja vaikutukset selvittää perusteellisesti uudelleen ilman lain asettamia määräaikoja. Tästä syystä ehdotan asian palauttamista kaupunginhallitukselle jatkokäsittelyä varten."

Ehdotukseni hyväksyttiin äänin 18-17. Sen puolesta äänestivät kok+kd=13, vihreät=2, persu=1 ja rkp=2. Demarien Laurila jätti päätökseen eriävän mielipiteensä.

13.02.2017 Tein valtuustoaloitteen, jonka mukaan Granin terveyspalvelut on ulkoistettava heti. Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä vuoden 2019 alusta meillä ei enää ole omaa terveyskeskusta. Ja vaarana on terveyspalveluiden loppuminen kokonaan; kuntarajoilla ei ole enää merkitystä. Niinpä terveyspalvelut pitäisi ulkoistaa heti. Ulkoistaminen tarkoittaa nykyisten terveyspalveluiden yhtiöittämistä ja kilpailutusta yksityisten ja järjestöjen tarjoamien palveluiden kanssa. Parhaan palvelun ja hinnan tarjoaja voittakoon. Näin voimme taata hyvät paikalliset palvelut 10 vuodeksi ilman maakunnan irtisanomisoikeutta (katso http://www.prograni.fi/2017/02/terveyspalvelut-ulkoistettava-heti.html). Viitteen mukaisesti ”Sanotuilla perusteilla ehdotan, että Kauniaisten terveyspalvelut ulkoistetaan heti!”

15.02.2017 Kävin neuvottelun kaupunginjohtaja Masarin kanssa asiasta. Tässä keskustelussa sovittiin, että ulkoistamisesta tehdään konsulttiselvitys Porvoossa juuri suoritetun vastaavan selvityksen mukaisesti, mahdollisesti samalla konsultilla.

13.03.2017 Valtuusto päätti edellä sanottuun viitaten selvityttää terveyspalveluiden ulkoistamis- ja yhtiöittämisvaihtoehtoja ulkopuolisen asiantuntijakonsultin toimesta. Kaupunginjohtaja toi esiin viisi eri vaihtoehtoa, kommenttini kursiivilla:
 • Jatketaan kuten nyt - menetämme lopulta kaikki paikalliset palvelut
 • Palvelut yhtiöitetään - helpottaa asioiden hoitamista, mutta ei pelasta palveluita
 • Osittainen ulkoistaminen - hyvä vaihtoehto = kuten esittämäni terveyspalvelut
 • Kokonaan ulkoistaminen - koko soten ulkoistaminen ei ole mahdollista "kieltolaista" johtuen (katso http://www.prograni.fi/2017/02/granin-terveyspalvelut-ulkoistettava.html)
 • Yhteisyritys yksityisen terveyspalvelutuottajan kanssa - hyvä vaihtoehto =  minun ehdotukseni
15.05.2017 Kuullaan konsulttiselvitys asiasta. Tästä erillinen postaus soon.

Miten käy ulkoistetun terveyspalvelun kun sote astuu voimaan 2019?

Noin 20 kuntaa tai kuntayhtymää on sopinut sote-palveluiden kokonaisulkoistamisesta ja saman verran osittaisesta ulkoistamisesta. Parhaillaan eduskunnan käsittelyssä olevat lait maakuntien ja sote-hallinnon järjestämisestä  (1003 sivua) sekä viikko sitten annettu hallituksen esitys valinnanvapaudesta (318 sivua) liittyvine lisäselvityksineen antavat tähän vastauksen.

Valinnanvapauslain 95 § mukaan ”Palvelun tuottaja, jolla on maakunnalle siirtyvä kunnan tai kuntayhtymän kanssa tehty sopimus suoran valinnan palvelujen tuottamisesta, voidaan hyväksyä tässä laissa tarkoitetuksi palvelun tuottajaksi sopimuksen voimassaoloaikana.” Ja Granin tapaus: ”Jos maakunnalle siirtyneen sopimuksen mukaiset palvelut käsittävät vain osan palveluista, on palvelun tuottajan sitouduttava vastaamaan muista palveluista maakunnan kanssa tehtävässä sopimuksessa, jossa sovitaan samalla palvelun tuottajan saamista korvausperusteista.” Ja vielä ”Sopimuksen voimassaolo ei rajoita asiakkaiden oikeutta valita palvelun tuottaja tämän lain mukaisesti. Jos asiakas on valinnut toisen palvelun tuottajan, 1 ja 2 momentissa tarkoitetun palvelun tuottajan saamaa korvausta pienennetään vastaavasti.”

Keskustelu Mänttä-Vilppulan kokemuksista ja käsityksistä 15.05.2017:

Pirkanmaalla kaksi tapausta: Mänttä-Vilppula+Juupajoki, Parkano+Kihniö. Molemmilla täyden palvelun sote-keskus valmiina! Sopimuksissa määritelty selkeästi ja ladullisesti palvelujen kuvaus, toimipisteet ja ja hinnat.
 • Ministeriön kuultavana 2 viikkoa sitten.
 • Tilaajaksi muuttuu maakunta.
 • Maakunta ei voi irtisanoa sopimusta eikä supistaa niiden antamia palveluita.
 • Järjestämislaki vaatimassa kunnan omistuksen vähentämistä niin, että se on <20%. Mänttä-Vilppula suunnittelee myyvänsä osakkeitaan Pihlajalinnalle 49% => 19.5% annetun määräajan kuluessa.