30.8.2016

Uudet ohjeet puiden kaatamiselle Granissa

Yli vuoden ajan yhdyskuntalautakunnassa jauhettu ohje puiden kaatamisesta ja mahdollisesti tarvittavista luvista on nyt Granin verkkosivuilla. Aloitteestani syntynyt uusi ohje korjasi vanhan ohjeen pahimmat puutteet, vaikka siitä mm naapurien kuulemisen osalta ei parasta mahdollista tullutkaan, katso http://www.prograni.fi/2016/02/granin-puunkaato-ohjeet.html. Tästä löytyy uusi ohje kokonaisuudessaan.

26.8.2016

SOTE: PKS-maakunta - ehdotus valmistui

Juuri julkaistun mukaan:
Jos nyt tehty ehdotus toteutuu, Suomeen tulee 18 itsehallintoalueen eli maakunnan lisäksi pääkaupunkiseudun erityislainsäädäntöalue, jossa sote- ja aluehallinnon uudistus toteutetaan muusta maasta poikkeavalla tavalla.
Mikäli valtio suhtautuu ehdotukseen myönteisesti, pääkaupunkiseudun kaupungit perustavat tilapäisen, laajapohjaisen luottamushenkilöelimen, johon kaupungit nimeävät jäseniä asukasluvun ja poliittisen edustavuuden mukaan; tähän Granista yksi edustaja. Katso tästä pks-esityksen tiedote ja periaatteet.
Asiaa koskeva lausunto käsitellään Granin kaupunginhallituksen kokouksessa 31.08.2016 ilman poliittista tai kansalaisvalmistelua; tässä lausuntoehdotus. Näin lausunto myös hyväksyttiin.
 
Pks-työryhmä esittää käytännössä oman maakunnan perustamista ja sote-palveluiden säilyttämistä ~entisellään. En usko tämän esityksen tulevan hyväksytyksi valtioneuvostossa. Joitakin poikkeavuuksia pks-seudulle kuitenkin tullaan antamaan sote-alueella. 

20.8.2016

SOTE: Demareille ei kelpaa mikään

SDP julkisti eilen oman sote-ohjelmansa. Sen mukaan mikään hallituksen esittämä ei kelpaa. Vastustavat maakuntahallintoa ja vaativat sote-palveluiden jäävän käytännössä entiselleen ilman vapaata valintaa. Jälleen pääsi pintaan Jutta Urpilaisen vanha vinku, jonka mukaan "kunnalla olisi lähtökohtaisesti kaikissa tapauksissa kyky vastata itse myös palvelujen tuottamisesta.".

19.8.2016

Maakunta- ja sotelait edistyvät

Maakuntahallinto järjestetään oheisessa kaaviossa näytetyn mukaisesti. Alivaltiosihteeri Tuomas PÖYSTIn 17.08.2016 pitämän esityksen mukaan maakuntauudistuksen keskeiset lait ovat:

Ÿ Maakuntalaki
Ÿ Voimaanpanolaki
Ÿ Maakuntajakolaki
Ÿ Maakunnan rahoituslaki
Ÿ Verolait
Ÿ Henkilöstö- ja eläkejärjestelmää koskevat lait
Ÿ Kunnan peruspalveluiden valtionosuuslaki
Granin kannalta on tärkeää, että valtionosuusjärjestelmän kautta uudistuksen kuntakohtainen muutos rajoitetaan 100 EUR per asukas neljän vuoden siirtymäkauden aikana. Myös työpaikkaomavaraisuus korvataan ”hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä”. Kaiken kaikkiaan, sote-paketti aiheuttaa kuitenkin lähes miljoonan euron menetyksen Granin taloudelle; katso tarkemmin alla 30.06.2016 kirjoittamani.