6.4.2016

SOTE reippaasti eteenpäin

Hallitus antoi tänään selkeämmät suuntaviivat sote-ratkaisulle. Sote-tehtävät siirtyvät kunnilta 18 maakunnalle, joiden rahoitus tulee valtiolta. Tämä tarkoittaa valtionveron nousua ja kunnallisveron vastaavaa laskua. Seuraavassa esitän lyhyesti valtakunnan uuden hallintorakenteen tehtävät:

Kunnat ovat paikallisen osallistumisen, demokratian, sivistyksen ja elinvoiman yhteisöjä, jotka hoitavat asukkaiden päättämiä itsehallintotehtäviä ja laissa säädettyjä paikallisia tehtäviä. Kun sote-tehtävät poistuvat maakuntien hoitoon, niin loput tehtävät jäävät edelleen kunnille.

Maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollosta, pelastustoimesta, ypäristö-terveydenhuollosta, alueellisista kehittämistehtävistä ja elinkeinojen edistämisen tehtävistä, alueiden käytön ohjauksesta ja suunnittelusta sekä maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä.

Valtio vastaa oikeusvaltion ylläpitämisestä ja kehittämisestä, perusoikeuksien turvaamisesta ja arvioinnista sekä turvallisuustehtävistä samoin kuin kansainvälisistä ja valtakunnallisista tehtävistä ja yhdenvertaisuuden ja yleisen edun valvonnasta.
 
Seuraavassa uusien suuntaviivojen tärkeitä piirteitä:
 • 18 maakuntaa, jotka kaikki vastaavat sote-toimintojen järjestämisestä alueellaan; kukin joutuu lisäksi sopimaan erikoissairaanhoidosta yms viiden yhteistoiminta-alueen kanssa, jotka muodostetaan yliopistosairaaloiden HYKS, TYKS, TAYS, KYS ja OYS ympärille .
 • Maakuntavaalit joka 4. vuosi; ensimmäiset 2018.
 • Ei verotusoikeutta maakunnille, vaan niiden rahoitus tulee valtiolta, joka kerää rahat valtion tuloverotuksen kautta.
 • Kuntaveroa lasketaan saman verran kuin valtion tuloverotus nousee.
 • Sote-palvelut yhtiöitettävä, jotta syntyy aito ja EU-säädännön mukainen kilpailutilanne.
 • Asiakas voi valita samaan hintaan julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin terveyspalvelut.
 • Sote-henkilöstö siirtyy maakuntien palvelukseen vanhoina työntekijöinä; ei 5 vuoden tai muuta irtisanomissuojaa.
 • Sote-kiinteistöt maakunta vuokraa kunnilta.
 • Pääkaupunkiseudulle erillisratkaisu? Hallitus arvioi mahdollisen pk-seudun kaupunkien yhteisen ehdotuksen.
 • Hallituksen esitykset lausunnolle toukokuussa; lait voimaan 01.01.2019.
Tästä löytyy hallituksen sote- ja maakuntalinjaukset 05.04.2016.

Havaintoja ja kommentteja:
 • Granin budjetista 2016 siirtyy 29.4MEUR = 41% * 71.9MEUR toimintamenot (25.7MEUR = 50% * 51.4EUR toimintakate). 
 • Granissa siirtyy 154 henkilöä eli 22% * 690 total.
 • Granin verotuksessa suuri ongelma: Kaavailtu sote-korotettu valtion tulovero pitää sisällään kaavailujen mukaan kuntien budjettien keskimääräisen sote-osuuden. On sanottu, että se tarkoittaisi 12 prosenttiyksikön alennusta kuntaveroon. Granissa tämä tarkoittaisi, että jäljelle jäisi vain 4.5%, mikä ei riitä mihinkään. Kaavailujen mukaan kuntien erilaisuus sote-menoissa otettaisiin huomioon kunnille maksettavissa valtionosuuksissa. Tämä johtaa sekasortoon. Nähdäkseni paras vaihtoehto olisi se, että kullekin kunnalle laskettaisiin oma valtion tuloverotaulukko (niinhän on nytkin kuntaverossa).  
 • Uudistus ei kata työterveyshuoltoa.
 • Pk-seudun kaupunkien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) johtajat aloittivatkin innokkaasti neuvottelut. Näyttävät haluavan ~kaikki maakunnan tehtävät, vaikka jo soten uudet/tulevat ITC-palvelut ovat erilaiset; Helsinki, Vantaa, Kauniainen APOTTI, Espoo ja 17 kaupunkia + 17 sairaanhoitopiiriä UNA.
Granin talousseminaarissa 11.04.2016 kaup.joht Christoffer MASAR kertoi:
 • Pk-seudun kaupungit muodostaisivat kuntayhtymän, jonka päätöksentekoon po kunnat valitsevat edustajansa (kuten HSY ja HSL).
 • PKS-kuntayhtymä saisi rahoituksen suoraan valtiolta, ei Uudenmaan maakunnan kautta.
 • Pk-seudun yhteistä ehdotusta valmistelee kolme työryhmää; ehdotus valmiiksi <30.04.2016
 • Granille ei jää omia sote-palveluita 2019 jälkeen, ei kaupungin tuottamia eikä yhtiötäkään, vaan ne tulevat osaksi Espoon (tai pk-seudun yhteisesti) järjestettäviä palveluita. Terveysasema kuitenkin voinee jatkaa.
 • 25.04.2016 saadun kaavailun mukaan maakunta/soteuudistus alentaa kuntaveroa 12.77%-yksikköä vuodesta 2019 alkaen. Granissa tämä tarkoittaisi, että jäljelle jäisi vain 17.00-12.77= 4.23%.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita tähän mielipiteesi: