26.4.2016

Grani: Kuntavero nousee

Kauniainen on jo vuosia syönyt enemmän kuin tienannut, ja toimintamenot ovat viidessä vuodessa kasvaneet 17%. Erotus on katettu tonttien myynnillä ja maankäyttö-korvauksilla, jotka on laskettu toiminnan tuloksi. Kestämätöntä tilannetta pahentaa vielä se, että ensi vuodesta lukien Granin saamat valtionosuudet painuvat pakkaselle, ainoana kuntana koko maassa. Kaikki tämä on ollut tiedossa pitkään, vihdoin on aika ryhtyä toimiin.

Eilisessä valtuuston kokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti Talouden tasapainottamis-ohjelma 2017-19. Sen mukaan tehdään monia säästötoimia (byrokratian karsimista, rakennemuutoksia, rekrytointikieltoja, leikkauksia, investointien jäädytyksiä etc) sekä korotetaan kuntavero 16.5 ð 16.75 ð 17.0%. Ohjelmassa ei ole irtisanomisia eikä lomautuksia. Seuraavassa taulukossa näkyy lähihistorian sekä ohjelman sisältö numeroina (kaupunginjohtajan ym aineistosta):

Laskelma (MEUR)
2011
TP
2012
TP
2013
TP
2014
TP
2015
TP
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
TS
Toimintamenot
-60,430
-62,730
-65,258
-68,397
-70,562
-71,868
-71,105
-70,743
-70,743
Toimintatulot
12,736
10,894
11,814
11,836
18,504
20,429
13,051
14,406
14,040
Kuntavero (%)
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.75
17.0
17.0
Verotulot
52,330
54,173
55,974
58,978
59,940
61,100
61,300
63,200
64,700
Valtionosuudet
3,029
3,750
3,112
2,119
325
239
-400
-400
-400
Rahoitustuotot
371
409
435
398
378
400
400
400
400
Poistot
-5,890
-6,308
7062
-6,473
-6,996
-7,200
-6,781
-7,941
-8,296
Satunn. erät
462
1,564
0
0
0
0
0
0
0
Näytetty tulos
2,607
1,752
-985
-1,538
1,590
3,100
-3,535
-1,078
-299
Myyntivoitot etc
-4,278
-2,589
-1,736
-765
-7006
-9,516
-1,384
-1,847
-1,073
Oikea tulos
-1,671
-837
-2,721
-2,303
-5,416
-6,416
-4,919
-2,926
-1,372

Vuoden 2019 alusta astuu voimaan kuitenkin uusi maakuntahallinto, ja sen mukana kuntien sote-palvelut siirtyvät maakunnan hoitoon. Viimeisimmän tiedon mukaan  vuoden 2019 alusta lukien 12.77%-yksikköä kuntaverosta siirtyy valtion kautta maakunnalle. Granin tapauksessa se tarkoittaisi sitä, että meille jäisi jäljelle kuntaveroa vain 17.00-12.77= 4.23%. Tämä ei tietenkään riitä koulujen, katuverkon ym palvelujen pyörittämiseen.
Oikeasti kunnilta pitäisi vähentää vain niiden sote-palveluihin käyttämä (suuresti vaihteleva) vero-osuus. Granissa sotepalvelut vievät 44% budjetista, mikä tarkoittaisi 7.3%-yksikön vähennystä. Tällöin jäljelle jäävien tehtävien hoitamiseen jäisi oikein 17.0-7.3=9.7%. Miten tämä erotus 9.7-4.23=5.47% = 4 MEUR hoidetaan? Sote-valmistelijat puhuvat valtionosuuksien tarkistamisesta vastaavasti (ja kuntaveroäyrin nostamisen kieltämisestä). Yksinkertaisempi ja läpinäkyvämpi tapa olisi laskea kullekin kunnalle oma valtion tuloverotaulukko, jossa todellinen sote-rahojen menetys on otettu huomioon. Katso vielä http://www.prograni.fi/2016/04/sote-reippaasti-eteenpain.html.

Granin talousasioista järjestetään asukasilta 30.05.2016. Seuraavassa vielä kaup.joht Christoffer MASARin kirjoitus asiasta tämänpäiväisessä KaunisGranissa.

PS  Tasapainottamisohjelmassa luki, että "Vuoden 2017 toimintakate saa olla enintään 59 miljoonaa euroa." Jos kate olisi plussaa, miksi sitä pitäisi rajoittaa? Oikeasti siinä pitäisikin lukea "enintään -59 miljoonaa euroa." Huomautuksestani huolimatta virhettä ei pöytäkirjaan korjattu.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita tähän mielipiteesi: