29.2.2016

Kilpailukykysopimus: Tuli tuluskukkaro

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kilpailukykysopimuksen tavoitteena on parantaa suomalaisen työn ja yritysten kilpailukykyä, lisätä talouskasvua ja luoda uusia työpaikkoja. Sopimus tukee samalla julkisen talouden sopeuttamista. Seuraavassa eräitä tärkeimpiä pointteja:
  • Hallitus peruuttaa "pakkolait" erilaisine leikkauksineen
  • Hallitus peruuttaa sopimuksen vaihtoehtona olevat 1.5 GEUR lisäleikkaukset
  • Hallitus toteuttaa sopimuksen palkkioksi luvatun 1 GEUR tuloveronkevennykset
  • Nykyisiä työ- ja virkaehtosopimuksia jatketaan 12 kk; ei siis korotuksia palkkoihin
  • Työaikaa pidennetää 24 h vuodessa; tämä on 6-7 min päivässä (sic)
  • Julkisen sektorin lomarahoja vähennetään 30%
  • Työeläkemaksut, työttömyysvakuutusmaksut, sosiaaliturvamaksut: Työnantajan maksut alenevat ja työntekijän maksut nousevat
  • Seuraava neuvottelukierros alkaa syksyllä 2017 liittokohtaisesti niin, että "syntyvät ratkaisut tukevat Suomessa tehtävän työn kilpailukyvyn edistämistä"; eli sopimukset vientialojen mukaisesti
  • Paikallinen sopiminen jäi "selviytymislausekkeen" ym rajoittavien pykälien varaan
Vaikka kaikki muut sopijapuolet tänään hyväksyivät paperin, niin SAK kuitenkin siirsi päätöksensä viikolla eteenpäin. Hallitus puolestaan suhtautuu paperiin myönteisesti, mutta vaatii erityisesti paikalliseen sopimiseen tarkennusta ja parannusta. Suomen Yrittäjät ryn mielestä paperi pitäisi hylätä sen paikallista sopimista koskevien rajoitusten tähden. Tästä löytyy nelisivuinen Kilpailukykysopimus.

Summa summarum: Hallituksen tavoite 5 / 10 / 15 % kilpailukykyloikasta jää saavuttamatta. Yksikkökustannusvaikutus olisi vain noin 3.7 % ja julkinen talous vahvistuisi vain 600 MEUR, laskee valtiovarainministeriö.
Ei tullut takkia, tuli vain tuluskukkaro.


Sipilän hallitus tämän tuluskukkaron kuitenkin (odotetusti) 02.03.2016 hyväksyi, ja lupasi peruuttaa pakkolait ja lisäleikkaukset. Tuloveronkevennyksen sentään jätti harkintaan ensi vuodeksi.
04 Mar 2016 Fri 18.00: SAKn jäsenkunnasta 40 % on hylännyt sopimuksen, ja loputkin asettaneet tiukkoja lisäehtoja hyväksymiselleen. Ei taida tulla sopimusta! Ja syyllinenkin on selvillä = SAK, joka viikon taktikoinnillaan tyri tämänkin vähän.

07 Mar 2016 Mon 11.45 SAK ilmoitti alustavasti hyväksyneensä sopimuksen äänin 14-5-1. Hyväksymisen ehtoina ”Hallituksen on luovuttava 1,5 miljardin euron leikkauksista sekä veronkevennyksistä ja toteutettava veronkevennykset.” Lopullisen päätöksen SAK tekee kesäkuussa, kun sopimuksen kattavuus ja hallituksen toimet ovat varmistuneet.
Päämin Juha SIPILÄ Brysselistä: "On huojentavaa, että kaikki keskusjärjestöt ovat yhteiskuntasopimuksessa mukana." Lopulta tyytyy kaikkeen.
EK sen sijaan ilmoitti tyytymättömyytensä SAKn päätöksen kattavuuteen ja sanoo ei aloittavansa liittokohtaisia neuvotteluja. Odottaa uusia päätöksiä SAKn puolelta, erityisesti PAM. 
09 Mar 2016 SAKn toiseksi suurin liitto JHL ilmoitti, että se ei aloita liittosoveltamis-neuvotteluja "tässä tilanteessa".

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita tähän mielipiteesi: