16.2.2016

Granin puunkaato-ohjeet - nyt paremmat mutta...

KaunisGranissa oli 11 Nov 2014 Jyri INHAn kirjoitus puiden  kaatamiseen ja naapureiden kuulemiseen liittyvästä asiasta. Samassa lehdessä kaupungin virkamiehet antoivat tyrmistyttävän vastauksen, jonka mukaan puita voi kaataa lähes vapaasti ilman lupaa ja naapureita kuulematta; kirjoitukset tässä.
Niinpä tein yhdyskuntalautakunnan kokouksessa 09 Dec 2014 aloitteen, jossa vaadittiin ohjeiden korjaamista ja päivittämistä. Virkamiesten ja puheenjohtajan vastustuksesta huolimatta aloite hyväksyttiin.

Runsaan vuoden aikana kirjoitin koko ohjeen uusiksi ja annoin virkamiesten eri versioista korjausehdotuksia, katso minun puunkaato-ohjeet. Moneen kertaan uudistettu virkamiesten versio oli tänään Yhdyskuntalautakunnan loppukäsittelyssä. Siinä oli otettu huomioon useita minun ehdottamiani parannuksia. Mutta, seuraavassa näytän mitä lopulta tapahtui:
  • Varjostuspykälä: Vuodelta 1995 peräisin oleva ei-julkinen virkamiesten ohje sanoi: "Puunkaatolupa myönnetään aina jos: 2.5. puu selvästi varjostuksellaan haittaa auringonvalon hyödyntämistä valaistuksen lisäämisessä tontilla tai rakennuksessa, puutarhatuotteiden kasvattamisessa, talon lämmittämisessä tai muulla vastaavalla tavalla." Tämä kaiken salliva ohje kumottiin.
  • Puustokatselmus: Granin rakennusjärjestyksen 45§ mukaan aina kun puita aiotaan kaataa, täytyy pitää puustokatselmus. Lautakunta hylkäsi tämän mukaisen ehdotukseni. Nyt virkamies tekee vain "harkintansa mukaan arviointikäynnin tontilla". Sanottiin, että vain pari vuotta vanha rakennus-järjestys pitää muuttaa tämän uuden ohjeen mukaiseksi (sic). 
  • Naapureiden kuuleminen: Koko uudistuksen lähtökohta oli, että naapuria pitää kuulla silloin, kun puuta aiotaan kaataa läheltä tontin rajaa. Lautakunta kuitenkin hylkäsi ehdotukseni. Uusin versio kirjoittaa että "Kun kaadettava puu sijaitsee rajalinjan välittömässä läheisyydessä, naapuria on hakijan toimesta kuultava". ??? Eriävää mielipidettä en enää jaksanut tehdä. 
  • Viiden puun sääntö: Pk-seudun yhteisen rava-ohjeen mukaisesti puiden kaataminen voidaan tulkita vähäiseksi vain, jos "Puita kaadetaan enintään viisi (5) ja tontille jää puita vielä kaatotoimenpiteen jälkeenkin." Tämä ehdottamani tarkastelu hyväksyttiin uuteen ohjeeseen.
Virkamiehet vielä värkkäävät ohjetta lopulliseen muotoonsa ml menettelytapaohjeet, ja lupauksensa mukaisesti tuovat sen Granin verkkosivuille; myös kaavake maisematyöluvan hakemiselle. Heti kun esillä oleva ohje "Arviointi maisematyöluvan tarpeesta puun kaatoon Kauniaisissa" ilmestyy, laitan sen tälle sivulle. Seuraan tilannetta...

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita tähän mielipiteesi: