29.2.2016

Kilpailukykysopimus: Tuli tuluskukkaro

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kilpailukykysopimuksen tavoitteena on parantaa suomalaisen työn ja yritysten kilpailukykyä, lisätä talouskasvua ja luoda uusia työpaikkoja. Sopimus tukee samalla julkisen talouden sopeuttamista. Seuraavassa eräitä tärkeimpiä pointteja:
 • Hallitus peruuttaa "pakkolait" erilaisine leikkauksineen
 • Hallitus peruuttaa sopimuksen vaihtoehtona olevat 1.5 GEUR lisäleikkaukset
 • Hallitus toteuttaa sopimuksen palkkioksi luvatun 1 GEUR tuloveronkevennykset
 • Nykyisiä työ- ja virkaehtosopimuksia jatketaan 12 kk; ei siis korotuksia palkkoihin
 • Työaikaa pidennetää 24 h vuodessa; tämä on 6-7 min päivässä (sic)
 • Julkisen sektorin lomarahoja vähennetään 30%
 • Työeläkemaksut, työttömyysvakuutusmaksut, sosiaaliturvamaksut: Työnantajan maksut alenevat ja työntekijän maksut nousevat
 • Seuraava neuvottelukierros alkaa syksyllä 2017 liittokohtaisesti niin, että "syntyvät ratkaisut tukevat Suomessa tehtävän työn kilpailukyvyn edistämistä"; eli sopimukset vientialojen mukaisesti
 • Paikallinen sopiminen jäi "selviytymislausekkeen" ym rajoittavien pykälien varaan
Vaikka kaikki muut sopijapuolet tänään hyväksyivät paperin, niin SAK kuitenkin siirsi päätöksensä viikolla eteenpäin. Hallitus puolestaan suhtautuu paperiin myönteisesti, mutta vaatii erityisesti paikalliseen sopimiseen tarkennusta ja parannusta. Suomen Yrittäjät ryn mielestä paperi pitäisi hylätä sen paikallista sopimista koskevien rajoitusten tähden. Tästä löytyy nelisivuinen Kilpailukykysopimus.

Summa summarum: Hallituksen tavoite 5 / 10 / 15 % kilpailukykyloikasta jää saavuttamatta. Yksikkökustannusvaikutus olisi vain noin 3.7 % ja julkinen talous vahvistuisi vain 600 MEUR, laskee valtiovarainministeriö.
Ei tullut takkia, tuli vain tuluskukkaro.


Sipilän hallitus tämän tuluskukkaron kuitenkin (odotetusti) 02.03.2016 hyväksyi, ja lupasi peruuttaa pakkolait ja lisäleikkaukset. Tuloveronkevennyksen sentään jätti harkintaan ensi vuodeksi.
04 Mar 2016 Fri 18.00: SAKn jäsenkunnasta 40 % on hylännyt sopimuksen, ja loputkin asettaneet tiukkoja lisäehtoja hyväksymiselleen. Ei taida tulla sopimusta! Ja syyllinenkin on selvillä = SAK, joka viikon taktikoinnillaan tyri tämänkin vähän.

07 Mar 2016 Mon 11.45 SAK ilmoitti alustavasti hyväksyneensä sopimuksen äänin 14-5-1. Hyväksymisen ehtoina ”Hallituksen on luovuttava 1,5 miljardin euron leikkauksista sekä veronkevennyksistä ja toteutettava veronkevennykset.” Lopullisen päätöksen SAK tekee kesäkuussa, kun sopimuksen kattavuus ja hallituksen toimet ovat varmistuneet.
Päämin Juha SIPILÄ Brysselistä: "On huojentavaa, että kaikki keskusjärjestöt ovat yhteiskuntasopimuksessa mukana." Lopulta tyytyy kaikkeen.
EK sen sijaan ilmoitti tyytymättömyytensä SAKn päätöksen kattavuuteen ja sanoo ei aloittavansa liittokohtaisia neuvotteluja. Odottaa uusia päätöksiä SAKn puolelta, erityisesti PAM. 
09 Mar 2016 SAKn toiseksi suurin liitto JHL ilmoitti, että se ei aloita liittosoveltamis-neuvotteluja "tässä tilanteessa".

17.2.2016

Vähemmän sote-alueita...

Ylen tietojen mukaan esitys 15 sote-alueesta olisi haudattu. Ylen mukaan puolueitten sote-neuvotteluissa viisi yliopistosairaaloiden ympärille rakentuvaa erva-aluetta on kaivettu esiin. Niitä kutsutaan yhteistyöalueiksi.
Tämä on oikeaa kehitystä. Ainakin 15 ð 12 pitäisi päästä.

16.2.2016

Granin puunkaato-ohjeet - nyt paremmat mutta...

KaunisGranissa oli 11 Nov 2014 Jyri INHAn kirjoitus puiden  kaatamiseen ja naapureiden kuulemiseen liittyvästä asiasta. Samassa lehdessä kaupungin virkamiehet antoivat tyrmistyttävän vastauksen, jonka mukaan puita voi kaataa lähes vapaasti ilman lupaa ja naapureita kuulematta; kirjoitukset tässä.
Niinpä tein yhdyskuntalautakunnan kokouksessa 09 Dec 2014 aloitteen, jossa vaadittiin ohjeiden korjaamista ja päivittämistä. Virkamiesten ja puheenjohtajan vastustuksesta huolimatta aloite hyväksyttiin.

Runsaan vuoden aikana kirjoitin koko ohjeen uusiksi ja annoin virkamiesten eri versioista korjausehdotuksia, katso minun puunkaato-ohjeet. Moneen kertaan uudistettu virkamiesten versio oli tänään Yhdyskuntalautakunnan loppukäsittelyssä. Siinä oli otettu huomioon useita minun ehdottamiani parannuksia. Mutta, seuraavassa näytän mitä lopulta tapahtui:
 • Varjostuspykälä: Vuodelta 1995 peräisin oleva ei-julkinen virkamiesten ohje sanoi: "Puunkaatolupa myönnetään aina jos: 2.5. puu selvästi varjostuksellaan haittaa auringonvalon hyödyntämistä valaistuksen lisäämisessä tontilla tai rakennuksessa, puutarhatuotteiden kasvattamisessa, talon lämmittämisessä tai muulla vastaavalla tavalla." Tämä kaiken salliva ohje kumottiin.
 • Puustokatselmus: Granin rakennusjärjestyksen 45§ mukaan aina kun puita aiotaan kaataa, täytyy pitää puustokatselmus. Lautakunta hylkäsi tämän mukaisen ehdotukseni. Nyt virkamies tekee vain "harkintansa mukaan arviointikäynnin tontilla". Sanottiin, että vain pari vuotta vanha rakennus-järjestys pitää muuttaa tämän uuden ohjeen mukaiseksi (sic). 
 • Naapureiden kuuleminen: Koko uudistuksen lähtökohta oli, että naapuria pitää kuulla silloin, kun puuta aiotaan kaataa läheltä tontin rajaa. Lautakunta kuitenkin hylkäsi ehdotukseni. Uusin versio kirjoittaa että "Kun kaadettava puu sijaitsee rajalinjan välittömässä läheisyydessä, naapuria on hakijan toimesta kuultava". ??? Eriävää mielipidettä en enää jaksanut tehdä. 
 • Viiden puun sääntö: Pk-seudun yhteisen rava-ohjeen mukaisesti puiden kaataminen voidaan tulkita vähäiseksi vain, jos "Puita kaadetaan enintään viisi (5) ja tontille jää puita vielä kaatotoimenpiteen jälkeenkin." Tämä ehdottamani tarkastelu hyväksyttiin uuteen ohjeeseen.
Virkamiehet vielä värkkäävät ohjetta lopulliseen muotoonsa ml menettelytapaohjeet, ja lupauksensa mukaisesti tuovat sen Granin verkkosivuille; myös kaavake maisematyöluvan hakemiselle. Heti kun esillä oleva ohje "Arviointi maisematyöluvan tarpeesta puun kaatoon Kauniaisissa" ilmestyy, laitan sen tälle sivulle. Seuraan tilannetta...

9.2.2016

Maakuntahallinto: Grani haluaakin Helsingin kainaloon?

Eilisessä valtuustonkokouksessa oli esillä myös Granin lausunto tulevasta maakuntahallinnosta (itsehallintoalueiden ja soten askelmerkeistä). Kaupunginhallituksen esityksessä luki avian oikein, että "Kauniaisten kaupunki katsoo, että 15/18 itsehallintoaluetta on liikaa." Yllättäen RKP halusi poistaa tämän kohdan, koska sanoi haluavansa Uudenmaan maakunnan jakamista ja pk-seudun erityispiirteiden huomioonottamista. Äänestyksessä kohta poistui äänin 19-15.

Käytännössä Granin lausunto nyt tukee Suurhelsinkimafiaa. Kuten Hesan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu RAUHAMÄKI Hesarissa 04.02.2016 sanoi, "maan hallituksen maakuntahanke siirtää pk-seudun kaupunkien yhdistämisen kauas tulevaisuuteen". Juuri tämä olisi Granin itsenäisyyden kannalta toivottavaa.
Onneksi asiasta tullaan antamaan perusteellisempi uusi lausunto ennen kesää. Katso vielä laajempi http://www.prograni.fi/2016/01/helsingin-irtiotto-maakuntauudistuksest.html.

Valtuusto: Ei lupaa VVOlle

Joulukuussa kirjoitin VVOn uudesta hakemuk-sesta purkaa Asematie 10-14 vuokratalot http://www.prograni.fi/2015/12/vvon-uusi-yritys-kaatui.html. Eilisessä valtuustonkokouksessa asia oli loppukäsittelyssä. Kun pari vuotta sitten sama asia oli hylätty yksimielisesti, niin nyt yllättäen asia meni äänestykseen. Huolimatta VVOn painostuskirjeestä hanke kuitenkin hylättiin äänin 28-6 (Ant-Wuorinen, Jämsén, Kivelä, Kurkela, Rintamäki-Ovaska, Wahlstedt).  [Kuva kirjoituksestani Länsiväylä 01.06.2014]         Hyvä niin.

3.2.2016

Maakunta- ja kuntavaalit syksyllä 2017

MTV3 uutisten mukaan puoluesihteerien työryhmä esittää lähes yksimielisesti, että vaalit järjestetään lokakuussa 2017. Maakuntavaalit järjestetään samaan aikaan kuntavaalien kanssa. Tämä tarkoittaa, että ensi kevään kuntavaalit lykkääntyvät puolella vuodella.
Tässä on järkeä.