27.1.2016

Helsingin irtiotto maakuntahallinnosta ei onnistu - mitä sanoo Grani?

Hesari ja varsinkin Helsingin kokoomus ovat ajamassa Uudenmaan maakunnan pirstomista ja Suurhelsinkiä (katso http://www.prograni.fi/2015/12/milloin-maakuntavaalit.html). Tätä tavoitetta tukemaan lanseerattiin juuri VTTn asuntotarveselvitys (katso http://energiatyhmyrit.real.fi/2016/01/760-000-uutta-asuntoa-25-vuodessa.html) sekä vielä Timo AROn tekemä pikaraportti Kaupunkien ja kaupunkiseutujen merkitys itsehallintoalueita muodostettaessa (30 p, 0.50 MB). Tämä tutkimus jopa ehdottaa, että Helsinki ja muut suuret kaupungit tai kaupunkiseudut saisivat erityisaseman itsehallintoalueita muodostettaessa ja niihin sovellettaisiin alueellisesti eriytettyä lainsäädäntöä.
Tarastin maakuntaselvitys tyrmää nämä toiveet. Mutta vaatii, että pk-seudulle tulee tehdä yleiskaava, joka kattaa Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisen. Tässä on järkeä. Naapureiden vastustus kaataa Helsingin suunnittelemat kaupunkibulevardit.

Espoo ehti tekemään irtioton maakuntahallinnosta ennen Tarastin selvitystä (ml pk-seudun yleiskaava) ja Jokeri-radalle luvattua 83 MEUR valtionrahaa. Valtuuston 25.01.2016 antamassa lausunnossa Espoo esittää erillislainsäädäntöä suurten kaupunkien asemasta itsehallintoalueuudistuksessa. Tämä kannanotto ajaa Espoota Hesan syliin.

Granin kaupunginhallitus pohdiskeli 20.01.2016 vastahakoisesti asiaa. Luonnoksesta löytyy mm seuraavia hyviä ja huonoja näkemyksiä:
  • Kauniaisten kaupunki katsoo, että 18/15 itsehallintoaluetta on liikaa.
  • Kauniaisten kaupunki katsoo, että maakuntajako ja sen mukaiset 18/15 itsehallintoaluetta on rakenne, joka ei ota huomioon metropolialueen erityispiirteitä. (1.6 miljoonan asukkaan Uusimaa)
  • Maakunnallista kaavoitusta yksityiskohtaisempi kaavoitustyö tulee maankäytön kokonaisprosessin näkökulmasta tapahtua kunnassa.
  • Erityisesti rakennusvalvonnan säilyminen kunnallisena on tärkeä edellytys sille, että kunta pystyy vaikuttaman elinvoimaisuuteensa.
  • Kaupunki pitää lähtökohtaisesti oikeansuuntaisena ja hyvänä uudistuksena osana sote -ratkaisua valmisteltavana olevaa valinnanvapauslainsäädäntöä, joka mahdollistaa, että käyttäjä valitsee itse tarvitsemansa palvelut julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan välillä.
  • Kaupunki ei kannata verotusoikeuden antamista itsehallintoalueille.
Päätös lausunnosta tehdään Granin valtuustossa 08.02.2016. Siihen voivat vaikuttaa vielä TARASTIn maakuntaraportti sekä muu viime hetken kehitys.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita tähän mielipiteesi: