29.1.2016

K-supermarket Granin keskustaan

Granin keskustan loppuun rakentaminen etenee hyvää vauhtia. Tilanne tänään:
 • Poikkeuslupa kaavasta vahvistettu (valituksia ei tullutkaan)
 • NCC ja VVT (VVT Property Fund 1 Ky, Grani-kauppakeskuksen omistaja) ovat tänään sopineet keskinäisen kiinteistökauppansa
 • K-Supermarket tulee uuteen liikerakennukseen; koko 2,000 m2
 • Uuteen liikerakennukseen tulee myös ruokaravintola
 • Uuden liikerakennuksen (VVT) sekä asuintalon (NCC) rakennussuunnitelmat käsittelyyn ennen kesää
 • Valmista pitäisi olla 2017 loppuun mennessä
Todella hyvää kehitystä. Vielä kun saataisiin (isoja) puita ja suihkulähde torille takaisin.

Risikko: Keskityttävä sote-ratkaisun läpivientiin

Eduskunnan varapuhehenkilö Paula RISIKKO sanoo tänään Hesarin haastattelussa, että "Minun mielestäni soten pitäisi olla edellä. Se pitäisi saada kuntoon ja jättää alue-hallinnon rustaaminen myöhempään vaiheeseen."
Näinhän asia on. Koko maakuntahallintoasia tuli yhtäkkiä soten siivellä mukaan, ilman mitään valmistelua ja selvityksiä; katso http://www.prograni.fi/2015/11/suomen-hallinto-mullistuu-uusi.html.
Min Alexander STUBB sanoo kaiken etenevän sovitulla tavalla. Kuitenkin jo Kataisen hallituksen aikana asetettu ja Sipilän hallituksen hallitusneuvotteluissa kirjattu päätös miljardin euron säästöistä kuntataloudessa ei näy etenevän; tehtävien ja velvoitteiden vähentämisellä löydetty vain 400 MEUR. Ja edes lääkereseptin voimassaolon pidentämistä kahteen vuoteen ei ole saatu aikaiseksi.

27.1.2016

Helsingin irtiotto maakuntahallinnosta ei onnistu - mitä sanoo Grani?

Hesari ja varsinkin Helsingin kokoomus ovat ajamassa Uudenmaan maakunnan pirstomista ja Suurhelsinkiä (katso http://www.prograni.fi/2015/12/milloin-maakuntavaalit.html). Tätä tavoitetta tukemaan lanseerattiin juuri VTTn asuntotarveselvitys (katso http://energiatyhmyrit.real.fi/2016/01/760-000-uutta-asuntoa-25-vuodessa.html) sekä vielä Timo AROn tekemä pikaraportti Kaupunkien ja kaupunkiseutujen merkitys itsehallintoalueita muodostettaessa (30 p, 0.50 MB). Tämä tutkimus jopa ehdottaa, että Helsinki ja muut suuret kaupungit tai kaupunkiseudut saisivat erityisaseman itsehallintoalueita muodostettaessa ja niihin sovellettaisiin alueellisesti eriytettyä lainsäädäntöä.
Tarastin maakuntaselvitys tyrmää nämä toiveet. Mutta vaatii, että pk-seudulle tulee tehdä yleiskaava, joka kattaa Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisen. Tässä on järkeä. Naapureiden vastustus kaataa Helsingin suunnittelemat kaupunkibulevardit.

Espoo ehti tekemään irtioton maakuntahallinnosta ennen Tarastin selvitystä (ml pk-seudun yleiskaava) ja Jokeri-radalle luvattua 83 MEUR valtionrahaa. Valtuuston 25.01.2016 antamassa lausunnossa Espoo esittää erillislainsäädäntöä suurten kaupunkien asemasta itsehallintoalueuudistuksessa. Tämä kannanotto ajaa Espoota Hesan syliin.

Granin kaupunginhallitus pohdiskeli 20.01.2016 vastahakoisesti asiaa. Luonnoksesta löytyy mm seuraavia hyviä ja huonoja näkemyksiä:
 • Kauniaisten kaupunki katsoo, että 18/15 itsehallintoaluetta on liikaa.
 • Kauniaisten kaupunki katsoo, että maakuntajako ja sen mukaiset 18/15 itsehallintoaluetta on rakenne, joka ei ota huomioon metropolialueen erityispiirteitä. (1.6 miljoonan asukkaan Uusimaa)
 • Maakunnallista kaavoitusta yksityiskohtaisempi kaavoitustyö tulee maankäytön kokonaisprosessin näkökulmasta tapahtua kunnassa.
 • Erityisesti rakennusvalvonnan säilyminen kunnallisena on tärkeä edellytys sille, että kunta pystyy vaikuttaman elinvoimaisuuteensa.
 • Kaupunki pitää lähtökohtaisesti oikeansuuntaisena ja hyvänä uudistuksena osana sote -ratkaisua valmisteltavana olevaa valinnanvapauslainsäädäntöä, joka mahdollistaa, että käyttäjä valitsee itse tarvitsemansa palvelut julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan välillä.
 • Kaupunki ei kannata verotusoikeuden antamista itsehallintoalueille.
Päätös lausunnosta tehdään Granin valtuustossa 08.02.2016. Siihen voivat vaikuttaa vielä TARASTIn maakuntaraportti sekä muu viime hetken kehitys.

26.1.2016

Talouspolitiikan arviointineuvosto: "Hyvä hallitus"

Talouspolitiikan arviointineuvosto julkaisi toisen arvionsa hallituksen talouspolitiikasta. Prof Roope UUSITALO esitteli tänään 170-sivuisen pääosin englanninkielisen raportin, jossa todettin ~kaikkien hallituksen tekemien ja suunnittelemien toimien olevan paikallaan. Pientä kitinää pakkolakien pitkäaikaisvaikutuksista työllisyyteen. Ei lisäelvytystä.
Myös OECDn uusi maaraportti pitää hallituksen toimia tarkoituksenmukaisina.

Tarasti: Se on sitten maakuntahallinto

Selvityshenkilö Lauri TARASTI luovutti tänään raporttinsa uudesta maakuntahallinnosta kattaen erityisesti valtion aluehallinnon uudistamisen (ilman SOTEa). Seuraavassa raportin pääehdotukset:
Ÿ Käyttöön otetaan nimet maakunta, maakuntavaltuusto, maakuntahallitus ja maakuntavirasto.
Ÿ Maakunnissa tehtävät jaetaan hoidettaviksi siten, että poliittista harkintaa vaativat tehtävät ratkaistaan pääsääntöisesti maakunta-valtuustossa tai vähemmän tärkeissä asioissa maakuntahallituksessa. Muut, pääosin vain lain soveltamista tarkoittavat asiat, ratkaistaan maakuntavirastossa viranhaltijapäätöksin.
Ÿ Maakuntahallintoon siirtyy 12,000 henkilöä; näiden päälle tulevat yli satatuhatta sote-työntekijää.
Ÿ ELY-keskusten tehtävät siirretään pääosin aluehallintovirastoille (AVI), joista yksi nimetään pääaluehallintovirastoksi.
Ÿ Elinkeinoelämän kannalta tärkeiden yritys- ja työvoimapalvelujen (nykyiset TE-toimistot) järjestämisvastuu siirtyy maakunnille.
Ÿ Rakennusvalvonnan järjestämisvastuu siirtyy maakuntiin, mutta kunnat voivat ilmoittaa hoitavansa rakennusvalvonnan itse.
Ÿ Pelastustoiminnan tehtävät siirretään maakunnille ja pelastuslaitosten lukumääräksi tulee kaksitoista.
Ÿ Lisäksi maakunnille siirretään maatalous- ja maaseutuhallinto, ympäristöterveyden-huollon tehtävät, terveydensuojelun ja tupakkavalvonnan järjestäminen, ympäristön-suojelu- ja luonnonsuojelutehtävät sekä vielä eräitä muita tehtäviä.
Ÿ Yhteinen yleiskaava Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kesken toteutetaan; MRL 46a§ muutetaan (ð pääkaupunkiseudun yleiskaava).
 
Seuraavassa muutama kommenttini:
Ÿ Maakuntanimikkeet vahvistettu – hyvä
Ÿ Käsitellyt myös maakuntavaltuuston ja –hallituksen kokoonpanoa, ei ehdotuksia; vaalitapa, jäsenmäärät, kuntaedustukset, puolueet, päätöksenteko, vähemmistösuojat…
Ÿ Miksi AVIt jätetty ulkopuolelle?
Ÿ Rahoitus selvittämättä; valtiolta...
Ÿ Ei tukea Uudenmaan maakunnan jakamiselle ja Suurhelsingille!
Ÿ Pääkaupunkiseudun yleiskaava panee uuteen uskoon juuri käsittelyssä olevan Helsingin yleiskaavan ja siihen sisältyvät kaupunkibulevardit; katso http://energiatyhmyrit.real.fi/2016/01/lisaa-kritiikkia-kaupunkibulevardeille.html.
Tästä löytyy raportin lyhyt esittely ja tästä koko raportti (62 p, 1.12 MB).

13.1.2016

SOTE: Valinnanvapaus Ruotsissa suuri menestys

Tukholman Karoliinisen instituutin professori Mats BRUMMELS sanoo: "Tutkimustemme mukaan kustannukset laskivat ja hoidon laatu pysyi hyvänä. Pelättyä epätasa-arvoa lisääviä vaikutuksia ei ole ollut." Lisäksi jonot lyhenivät tai jopa poistuivat.
Mikä kontrasti verrattuna demarien perusvinkuun a'la Jutta URPILAINEN "Kunnilla pitäisi olla lähtökohtaisesti kaikissa tapauksissa kyky vastata itse myös palvelujen tuottamisesta."