28.8.2015

Kevyet mullat metropolihallinnolle

Helsingin, Espoon ja Vantaan maankäytöstä ja kaupunkisuunnittelusta vastaavat apulaiskaupunginjohtajat Anni SINNEMÄKI, Olli ISOTALO ja Hannu PENTTILÄ eivät näe enää tarvetta pääkaupunkiseudun yleiskaavalle, vaan korostavat vapaaehtoista virkamiesyhteistyötä, sanoo tänään Rakennuslehti haastattelussaan. Kauniainen kiittää.
Jan VAPAAVUORI & Jussi PAJUNEN, sorry vaan ilman sääliä.

21.8.2015

Yhteiskuntasopimus kaatui: Tästä alkaa ay-liikkeen alasajo

Vienti ei vedä ja koko maa on polvillaan. Päämin Juha SIPILÄn esittämä työvoiman yksikkökustannusten alentaminen 5% ei kuitenkaan sopinut SAKn Lauri LYLYlle. Näin, vaikka kenenkään palkka ei olisi laskenut, ja veronalennustakin luvattiin. Hallitus hoitaa nyt tarvittavat toimet omin voimin.
Tästä päästäänkin oikeaan demokratiaan, jossa kansan valitsema eduskunta  päättää ja sen valitsema hallitus hallitsee. 08.09.2015 hallitus esittikin listan osin radikaaleista toimista (pakottavaa lainsäädäntöä), joilla työvoiman yksikkökustaanuksia saadaan alennettua 5% vuoden 2017 alusta lukien. Ay-johtajat uhkaavat heti lakoilla.

Hesarin 22.09.2015 mukaan punainen demari Tarja HALONEN sättii hallitusta ja tukee SAKn yhteistyökyvytöntä linjaa. Sen sijaan STTK ja Akava ovat jo selkeästi hyväksyneet työvoiman yksikkökustannusten alentamisen 5%. Keinot kuullaan lähipäivinä. Mutta eiköhän se lomarahojen leikkaukseen ja työtuntien liäämiseen johda.

19.8.2015

Granin oma liikennelaskenta: Ersintien liikenne on 10-kertaistunut!

Huolimatta valituksista ja kuntalaisaloitteesta Granin kaupunginhallitus teki 05.10.2011 päätöksen läpikulkutien avaamisesta Ymmerstan Ullanmäestä Kauniaisten keskustaan reittiä Ristihaantientie-Ersintie-Yhtiöntie-Kirkkotie.  Hallitus uskoi virkamiesten tarjoamaan virheelliseen ennusteeseen, jonka mukaan liikenne Ersintiellä avaamisen jälkeen olisi vain 95 ajoneuvoa vuorokaudessa (kvl) eli 105 ajoneuvoa arkivuoro-kaudessa (kavl). Näin tapahtui, vaikka käyttämänsä konsultin A-Insinöörit Oyn korjatun raportin mukaan liikennemäärät olivat suuremmat.
 
Tein asiasta useita perusteellisia selvityksiä, jotka toimitin mm hallituksen jäsenille. Minun ennusteeni mukaan liikennemäärä nousisi yli 10-kertaiseksi. Näiden seurauksena hallitus sentään linjasi, että Lisäksi KH päätti kehottaa yhdyskuntatointa seuraamaan liikennemäärien kehitystä ja tarvittaessa ryhtymään läpiajoliikennettä ohjaaviin tarpeellisiin toimenpiteisiin.”

Sanottuun päätökseen viitaten taloyhtiöni teki asiasta 21.05.2015 kaupungille hyvin perustellun selvityspyynnön perustuen Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen tekemään liikennelaskentaan Ersintiellä lokakuussa 2014. Kysyimme:

1.    Miten yhdyskuntatoimi on seurannut liikennemäärien kehitystä Ersintiellä?
2.    Mihin toimenpiteisiin yhdyskuntatoimi on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä liikennemäärän noustua Ersintiellä 10-kertaiseksi käytettyyn ennusteeseen verrattuna?
Kaupungin kuntatekniikan 10.08.2015 antaman vastineen mukaan kaupunki vihdoin teki Ersintiellä liikennelaskennan kesäkuussa 2015. Vastineen mukaan tämän "laskennan tulokseksi saatiin Ersintien liikennemääräksi 1200 kavl, n.1100 kvl." Eli toteutunut liikennemäärä on reilusti yli 10-kertainen hallituksen käyttämään ennusteeseen verrattuna (1100/95=11.6). Tätä eroa kaupunki ei pidä suurena, eikä mitään toimenpiteitä luvata.
 
Tästä löytyvät selvityspyyntö sekä kaupungin vastine ja siihen tänään lähettämäni vastaselitys.

Kun Koivuhovi rakennetaan ja Freedom Fund Areenan laajennus toteutuu (kaavamuutos vireillä), tulee Ersintien liikenne vielä lisääntymään usealla sadalla ajoneuvolla vuorokaudessa.

Keskustakorttelin rakentaminen eteenpäin

Eilisessä YLKin kokouksessa oli esillä suunnitelma keskustakorttelin rakentamisen loppuunsaattamiseksi. Paketti sisältää määräalan kaupan esisopimuksen Grani-NCC sekä kehityshankkeen sopimuksen Grani- VVT Kiinteistösijoitus, joka on Granin kauppakeskuksen uusi omistaja. Paketin mukaan:
 • NCC rakentaisi asuntoja 3,400 k-m2
 • VVT rakentaisi liiketiloja 2,406 k-m2
 • Liiketilat liittyisivät nykyiseen kauppakeskukseen katetulla galleriakäytävällä
 • Ehdotuksestani ainakin katoille tulevat parkkipaikat katetaan
 • Kaiken tulisi olla valmista 01.08.2017 mennessä
 • Sopimuspaketti on varsin monimutkainen, ja sisältää lukuisia ehtoja ja edellytyksiä. Niinpä VVT-sopimus kaatuu automaattisesti, mikäli päätös kaavasta poikkeamisesta ja rakennuslupa eivät ole lainvaoimaisia 30.06.2017 mennessä.
Mielestäni hanke on (eräistä pikku puutteistaan huolimatta) hyvä ja lopullinen ratkaisu keskustakorttelille. Toivonkin, että hankkeesta ei tehdä yhtään valitusta.  [klikkaa kuva suuremmaksi]

Tästä löytyy asiasta hyvä Länsiväylän juttu 02 Sep 2015.

15.8.2015

Uusi SOTE: Enintään 12 aluetta

VVTn pääjohtajan Tuomas PÖYSTIn johtama työryhmä ehdottaa kokonaan uutta alkua sotelle seuraavasti:
 • Maa jaetaan 9-12 sote-alueeseen
 • Rahoitus suoraan valtiolta
 • Kuntien sote-henkilöstö siirtyy sote-alueille
 • Voimaan 2019 alusta
 • Myös valtionhallinnon tehtäviä voitaisiin siirtää samalle organisaatiolle
Tämä on likipitäen Kepun maakuntamalli. Ja se onkin lähtökohtaisesti ok. Samoin rahoitus suoraan valtiolta ilman kuntien välilenkkiä on todella hyvä. Samalla kuitenkin osa kunnallisesta tasaverosta siirtyy valtiolle, ja vaarana on sen muuttuminen progressiiviseksi. Mitä tämä tarkoittaisi Granille? Nähdään jatkossa.

11.8.2015

Hiilijalanjälki: Stoppi Suurhelsingille

Hesarissa oli 08.08.2015 iso juttu Aalto-yliopiston tutkimuksesta, jonka mukaan keskustassa asuvien hiilijalanjälki on suurin. Kaiken saman oli todistanut jo kolme vuotta sitten Jukka HEINONEN omassa väitöskirjassaan.  Kuitenkin tämäkin tutkimus tyrmää
entisen asuntomin Jan Vapaavuoren ajaman vyöhykemallin, mikä perustui lähinnä työ/asiointimatkaliikenteeseen omalla autolla.

11 Aug 2015 sain Hesarissa ulos pikku kirjoituksen. Siinä totesin tutkimuksen tukevan Heikki v. Hertzenin puutarhakaupunkia ja Matti Vanhasen hajautettua mallia pääkaupunkiseudulle. Lisäksi ehdotin hiilijalanjäljen ottamista oikeasti päätösten ja määräysten perustaksi. Tämä tukee myös Kauniaisten pysymistä itsenäisenä kuntana.

Samassa lehdessä Osmo Soininvaara protestoi tuloksia, ja osoitti, että ei ymmärrä CHP-laitosten energia- ja CO2-laskentaa. 12. Aug 2015 Matti Vanhanen kirjoitti varsin ansiokkaan jutun, jossa perusteli hajautettua malliaan.