31.5.2015

SOTE-ratkaisuksi maakuntamalli

Uusi hallitus maalle nimitettiin 29.05.2015. Jämäkästi sujuneiden neuvottelujen tuloksena syntyi monella tavalla hyvä hallitusohjelma. Yleisen taloustilanteen parantamisen ohella yksi sen tärkeimmistä asioista oli uuden sote-ratkaisun sorvaaminen seuraavasti:
 • Rakenne: Maakuntamalli, enintään 19 maakuntaa.
 • Päätöksenteko: Vaaleilla valittava maakuntavaltuusto. Ei verotusoikeutta.
 • Rahoitus: Auki. Pidemmällä tähtäimellä sote-rahoituksessa siirrytään yksikanavaiseen rahoitukseen työterveyshuolto huomioiden.
 • Valinnanvapaus: Tavoitteena Ruotsin mallin mukaisesti, että potilas saa itse valita mitä palveluntuottajaa käyttää; julkinen, yksityinen, kolmas sektori.
Vielä asiaan liittyen seuraavat kirjaukset:
 • Hallitus ei anna kunnille lainkaan uusia tehtäviä tai velvoitteita vaalikaudella 2015–2019.  Mikäli valtionosuuksia leikataan, niin hallitus vähentää kuntien tehtäviä samassa suhteessa.
 • Hallitus käynnistää vapaakuntakokeilun, jonka tavoitteena on mahdollistaa kunnille palveluiden tuotanto- ja toimintatapojen kehittäminen nykyistä vapaammin ja laajemmin. Tätä olen Granille suositellut jo aikaisemmin, turhaan.
 • Irtisanomissuojaa kuntaliitostilanteessa koskevat säädökset kumotaan.
 • Valtion aluehallinnon uudistamista maakuntamallin mukaisesti selvitetään.


Suuri kuntauudistuspaketti - Mitä jäi jäljelle

Jyrki Kataisen hallituksen suurin asia oli viedä päätökseen joukko kuntauudistukseen kuuluvia lakeja. Seuraavassa lyhyt yhteenveto säälittävästä tapahtuneesta:
 • Kuntarakennelaki: Tuli voimaan 01.07.2013. Monia kuntaliitosselvityksiä lopetellaan parhaillaan niin pääkaupunkiseudulla kuin muuallakin. Lopputulos zero.
 • Uusi kuntalaki: Vaatimaton uudistus astui voimaan 01.05.2015. Seuraavat kuntavaalit pidetään vasta 09.04.2017, ja nykyisen valtuuston toimikausi jatkuu 31.05.2017 saakka.
 • Sote-laki: Tämä epäonnistumisten äiti kaatui lopulta perustuslaillisiin ongelmiin. Uusi hallitus aloittaa maakuntamallin pohjalta.
 • Valtionosuuslaki: Tuli voimaan 01.01.2015. Kun kaikki muut kunnat saavat valtiolta rahaa enemmän tai vähemmän, on Grani ainoa kunta joka joutuu maksamaan valtiolle!
 • Metropolihallintolaki: Jäi kesken.

Kaupungintalon alueesta suunnittelukilpailu

Kuten 28 Apr 2015 kirjoitin, kaupungintalon järjettömästi paisuva remonttihanke keskeytettiin, ja alueelle laaditaan uusi kaava arkkitehtikilpailun perusteella. Kokouksessaan 27.05.2015 kaupunginhallitus päätti "että kaupungintalon ja Junghansinkujan tonttien tulevaa asemakaavoitusta varten järjestetään suunnittelu-kilpailu yhteistyössä SAFAn kanssa ja nimesi seuraavan ohjausryhmän valmistelemaan arkkitehtuurikilpailun kilpailuohjelman laatimista ja palkintolautakunnan asettamista: Veronica Rehn-Kivi, Lauri Ant-Wuorinen, Tuomas Rajajärvi, Torsten Widén, Marianna Harju ja Gun Söderlund sekä nimesi ryhmän puheenjohtajaksi Veronica Rehn-Kiven.".
Tässä blogissa pyrin välttämään asiasta lisää kirjoittamista ennen kuin arkkitehtikilpailun tuloksia on nähtävillä.

19.5.2015

Palatsivallankumouksen hyvä päätös

Tapani Jääskeläinen jatkaa hyökkäystään kokoomusta ja erityisesti minua vastaan. Tikkuna lihassa hänellä on valtuustossa jo kahteen kertaan hyväksytty päätös siitä,
että Granin sote-palvelut järjestettäisiin kilpailutuksen perusteella, millä turvattaisiin hyvät palvelut seuraavaksi 10 vuodeksi. Katso Jääskeläi-sen kirjoitus tästä.

Oma kirjoitukseni tämän-päiväisessä KaunisGranissa löytyy vierestä. [klikkaa kirjoitus isommaksi]

KaunisGranissa 09.06.2015 demarien varavaltuutettu Jääskeläinen jälleen vuodattaa kiukkuaan; katso tästä, även på svenka.

12.5.2015

Pajunen: Osta toinen polkupyörä kaupunki maksaa

"Rikas" Helsinki maksaa 30,000 työntekijälleen 10 EUR työmatkaseteleitä. Nyt kaupunginjohtaja Jussi PAJUNEN esittää, että vaihtoehdoksi tarjotaan rahaa polkupyörän hankkimista varten. Tuoreen tutkimuksen mukaan mukaan kolme neljästä hesalaisesta käyttää pyörää. Kun luvusta vähennetään pikkulapset ja tosivanhat, havaitaan, että jokaisella hesalaisella on jo pyörä, ainakin mahdollisuus pyörän käyttämiseen.
Suuremmassa kaupungissa tyhmyys tiivistyy.