28.4.2015

Kaupungintalo - Missä mennään

Kaupunginvaltuusto päätti budjettikokouksessaan 17.11.2014 äänestyksen jälkeen, että kaupungintalon saneerauksen budjetti on 3.2 MEUR. Nyt kuitenkin vain viisi (5!) kuukautta myöhemmin budjetti onkin 4.15 MEUR eli noussut 30 %. Seuraavassa taulukossa esitän hankkeen viimeaikaisen käsittelyn.

Pvm
Kustannus (MEUR)
Mikä
Sisältö
Note
07.10.2014
3.00
 
2.00
 
YLK
Virkamiesten esitys sisältäen julkisivujen purkamisen = YLKin päätös.
Minun ehdotukseni ð ei julkisivujen tarpeetonta purkamista.
 
 
Hylättiin 6-2
17.11.2014
3.20
 
2.00
Valtuusto
Hallituksen esitys sisältäen julkisivujen purkamisen = valtuuston päätös.
Minun ehdotukseni ð ei julkisivujen tarpeetonta purkamista.
 
 
Hylättiin 19-16
21.04.2015
4.15
 
 
3.20
YLK
Virkamiesten esitys hankesuunnitelmaksi sisältäen julkisivujen purkamisen ja tiilimuurauksen = YLKin päätös.
Minun ehdotukseni = suuruudeltaan sama kuin valtuuston päätös 17.11.2014.
 
 
 
Hylättiin 6-3

Hankesuunnitelman mukaan tiilimuuratut julkisivut puretaan, ja tilalle rakennetaan uusi tiilimuurattu julkisivu, jossa uusi lämmöneriste sekä tuuletusväli. Tämän työn kustannus on 1.2 MEUR.

Jo aikaisemmin olen perusteluin ehdottanut, että hyväkuntoisia julkisivuja ei purettaisi (YLK 07.10.2014 ja valtuusto 17.11.2014). Nyt uusinkin lausunnonantaja Sweco Asiantuntijapalvelut Oy sanoo, että julkisivujen purkamiseen ei ole tarvetta. Käydyssä keskustelussa useat lautakunnan jäsenet pitivät erityisesti julkisivujen purkamista tarpeettomana. Tähän viitaten tein seuraavassa sanotun mukaisen päätösehdotuksen:

Lautakunta edellyttää, että kaupungintalon saneerauksen kokonaiskustannukset ovat enintään 3.2 MEUR, kuten kaupunginvaltuusto kokouksessaan 17.11.2014 oli päättänyt. Suoritetussa äänestyksessä kannatettu ehdotukseni kuitenkin hävisi äänin 6-3 (Tupamäki (kok), Rekiranta (kok), Aspelin (rkp)), minkä jälkeen ilmoitin jättäväni pöytäkirjaan eriävän mielipiteeni.

Kun saneerauksen kustannukset näyttävät kasvavan hallitsemattomasti, ainoa oikea ratkaisu on räjäyttää koko talo, ja tehdä uusi kaava, joka sisältää kuntalaistalon pienenevän virkamieskunnan ja kuntalaisten tarpeisiin sekä liiketilaa ja asuntoja. Tämä tarjoaisi kaupungille lisäksi 10 MEUR tuotot. Tässä tarjoutuisi myös aikaisemmin haikailemani mahdollisuus luoda arkkitehtikilpailun pohjalta malliesimerkki uljaaksi kuntakeskukseksi, jolla voisi olla jopa kansainvälistä arvoa. (Tämä tilaisuus jo kerran menetettiin 15 vuotta sitten, kun Granin kauppa-keskuksesta tehtiin käyttökelvoton, jo nyt ränsistyvä visuaalinen fiasko. Siinä jätettiin huomiotta Vitruviuksen kaikki kolme arkkitehtuurin perussääntöä firmitas, utilitas, venustas - kestävä, käyttökelpoinen, kaunis.)

Korttelia ei kuitenkaan saa rakentaa umpeen, vaan "vihreä Grani" pitää säilyä.  Arkkitehtikilpailu olisi mielestäni hyvä menettely. Vaihtoehtoisista suunnitelmista pitää sitten valita paras. Näin tulen asiaa jatkossa yhdyskuntalautakunnassa (ja valtuustossa) ajamaan. 

Kokouksessaan 08 May 2015 kaupunginhallitus päättikin selvittää tonttia koskevan ideasuunnitelmakilpailun alustavaa sisältöä, hallinnon tilojen lähivuosien tilantarvetta sekä eri toteutusvaihtoehtojen taloudellisia vaikutuksia. Hyvä näin. Tästä löytyy Länsiväylän juttu asiasta 13 May 2015.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita tähän mielipiteesi: