27.3.2015

Kuka kaatoi suuren puun Granin keskustasta?

Kaikki muistamme, kuinka vielä muutama vuosi sitten Granin keskustassa oli suihkulähde ja upea 100-vuotias jalopuu. Pyynnöstä sain kaupungilta vastauksen, että tuhotyö perustui kaupunginvaltuuston 20.10.2008 hyväksymään ympäristösuunnitelmaan.

Valtuustonkokouksen pöytäkirjan 64 § mukaan kukaan päätöksen-tekijöistä ei kiinnittänyt huomiota asiaan. Johdannossa tosin haluttiin selvittää "torialueen puuistutusten lisääminen". Mutta selvityksen ja tehdyn päätöksen seurauksena torilla ei ole nyt ainoatakaan puuta. Suihkulähteestä puhumattakaan.

Sote-soppa jatkuu

Sote-rahoitusta pohtinut terveysministeriön työryhmä antoi eilen mietintönsä, jonka piirteitä seuraavassa:
  • Esittää 5 erilaista rahoitusvaihtoehtoa.
  • Ei suosittele mitään vaihtoehtoa.
  • Ei ole ottanut huomioon lainkaan eduskunnan perustuslakivaliokunnan päätöstä
  • Ei ole käsitellyt työterveyden- ja opiskelijoiden terveydenhuoltoa.
Työryhmän toinen puheenjohtaja demarien peruspalvelumin Susanna HUOVINEN vastustaa jo valmiiksi sote-järjestämislain ja sote-rahoituslain toteuttamista yhtä aikaa, vaikka tämä on ainoa tapa saada sote-uudistus oikeasti toteutumaan ensi vaalikaudella.

Eilen saatiin sentään päätös siitä, että lääkereseptit ovat voimassa 2 vuotta. Tämäkin mitätön uudistus saadaan voimaan vasta 2017 alusta, ja sen aiheuttama vuosisäästö on 3 MEUR. Säästö on 0.15% kuntien säästötavoitteesta 2,000 MEUR. Hurraa.

26.3.2015

Nuorisovaltuusto - turha vai tarpeellinen?

Granin nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja Binga TUPAMÄKI kirjoitti KaunisGraniin
vieressä näkyvän kirjoituksen [klikkaa kirjoitus isommaksi].. Siinä hän kritisoi kaupungin hälläväliä-asennetta ja vaatii, että nuoriso-valtuusto on otettava kunnolla mukaan osaksi kaupungin organisaatiota. Juuri eduskunnassa hyväksytty uusi kuntalaki tekikin nuorisovaltuustoista pakolliset, sekä määritteli perusteellisesti niiden tehtävät. Lausunnossaan 13 Aug 2014 Granin kaupunginhallitus suhtautui penseästi uuden lain vaatimuksiin.  [klikkaa kirjoitus isommaksi]
 
Kirjoitus näyttää kuitenkin piristäneen kaupungin toimia, kuten vastauksestaan käy ilmi. Ensimmäinen pöytäkirjakin on nyt ilmestynyt kaupungin nettisivulle www.kauniainen.fi/palvelut_ja_lomakkeet/nuorisopalvelut/nuorisovaltuusto.

Granista 7 kansanedustajaehdokasta

Granista on ehdolla eduskuntaan seitsemän henkilöä. He edustavat kuutta puoluetta; vain demarit, vihreät ja vassarit puuttuvat. Ehdokkaiden nimet ja heidän tavoitteensa löytyvät KaunisGranin sivulta tästä.
Vaalien ennakkoäänestys tapahtuu 08-14 Apr 2015, ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 19 Apr.2015.
Joidenkin tietojen mukaan Granista olisi vielä kahdeksaskin ehdokas.

19.3.2015

VM: 6 miljardin euron sopeutus neljässä vuodessa

Valtiovarainministeriö (VM) julkisti tänään arvion talouspolitiikan haasteista ja tarvittavista poliittisista toimenpiteistä ensi vaalikaudella. Valtiovarainministeriön kansantalousosasto ennakoi talouden kasvavan lähivuosina keskimäärin vain noin prosentin vuodessa. Palvelut ja etuudet tulee mitoittaa tämän mukaan.

Julkisen talouden alijäämä on noin kolmessa prosentissa koko ensi vaalikauden, ellei uusiin toimiin ryhdytä. Julkisen velan suhde kokonaistuotantoon uhkaa nousta lähes 70 prosenttiin. Velkasuhteen taittaminen laskuun edellyttäisi VM:n mukaan noin kuuden miljardin euron sopeutusta (valtio 4 GEUR + kunnat 2 GEUR) vuoteen 2019 mennessä. Tällöin valtiontalous ja kuntatalous palaisivat lähelle tasapainoa.
Lääkkeet ovat pitkälti samoja kuin mitä Anders Borg ja Juhana Vartiainen esittivät raportissaan viime viikolla; erityisesti palkkamaltti. Demarien, persujen ja kepun puheenjohtajat ehtivät heti tyrmäämään luvut liian suurina. Eipä ole näköpiirissä, että tulevakaan hallitus saisi mitään aikaan. Tästä löytyy raportti Talouspolitiikan lähtökohdat 2015-19 (136 p, 1.66 MB).

VMn 24 Mar 2015 antamien lukujen mukaan seuraavan eduskuntakauden lopussa 2019 valtion velka on huikeat 124 GEUR. Kun tähän lisätään kunnat ja muu julkinen talous 35 GEUR on kokonaisvelka 159 miljardia euroa. Tämä on 68% bruttokansantuotteesta! Ja valtion budjetti pysyy miinuksella ollen  5.3 GEUR vielä 2019.

Grani: Suurhelsinki-selvittäminen lopettava!

Granin kaupunginvaltuusto yksimielisesti tyrmäsi 16.03.2015 Suurhelsinki-raportin ehdotukset (katso kirjoitukseni 14 Oct ja 08 Dec 2014), sekä vaati tarpeettoman selvitystyön lopettamista. Samanlaisen yhteisen kannanoton tekivät myös Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Sipoon kunnanjohtajat Länsiväylässä, sekä myöhemmin myös Hesarissa.
Hesarissa 23.03.2015 Helsingin kaupunginjohtaja Jussi PAJUNEN tyrmää ympäristökuntien näkemykset. Hänen mukaansa Suurhesa vielä "mahdollistaa aidon kansalaisosallistumisen ja lähidemokratian". Anna mun nauraa!

17.3.2015

Granin sote-selvitystä jatketaan!

Kirjoituksessani 21.01.2015 kerroin kuinka Granin valtuusto hyväksyi yksimielisesti kokoomuksen ehdotuksen, jonka mukaan "Kaupungin-valtuusto päätti, että kaupunki selvittää mahdollisuuden toteuttaa kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen ja tuottamisen kilpailutetun sopimuksen perusteella." Virkamiesten hätäisesti ja vastahakoisesti tekemän selvityksen jälkeen kaupunginhallitus esitti 0-tulosta ja selvittämisen lopettamista.

Valtuuston kokouksessa eilen 16.03.2015 tein tästä poikkeavan päätösehdotuksen:
"Kunnanhallituksen ehdotus päätökseksi perustuu suurelta osin siihen, että hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä olisi tullut hyväksytyksi ja voimaan. Kun tämä lakiesitys kuitenkin nyt on rauennut, tulisi kilpailutuksen vaihtoehdot ja vaikutukset selvittää perusteellisesti uudelleen ilman lain asettamia määräaikoja. Tästä syystä ehdotan asian palauttamista kaupunginhallitukselle jatkokäsittelyä varten."

Tätä ehdotustani vastusti tietysti valtuuston demarijäsen (demarien mukaanhan "kaikkien pitää olla töissä valtiolla tai kunnalla") sekä useat rkpn edustajat. Kun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Finn Berg (rkp) normaalisti puhuu asiaa, niin nyt hän sortui todella heikkoon esitykseen vaatiessaan ehdotukseni hylkäämistä. Asiasta jouduttiin äänestämään, ja äänin 18-17 ehdotukseni hyväksyttiin. Sen puolesta äänestivät kok=13, vihreät=2, persu=1 ja rkp=2; kiitokseni kaikille tukijoille. Näin saadaan Granin sote-palvelut säilymään hyvällä tolalla riippumatta siitä, minkälainen sote-järjestelmä maahan 2-5 vuoden kuluttua tulee.

10.3.2015

Lukioiden ja ammattikoulujen selviytymistaistelu jatkuu

Kirjoitin 07 Dec 2015 tekstin  Lukiot ja koulut lakkautuslinjalle. Opetusmin Krista KIURUnmukaan tarkoitus oli saada aikaan 260 MEUR säästöt "järjestäjäverkon muokkauksella ja tiivistämisellä", ei koulujen karsimisella. Opetusalan Ammattiliiton - OAJ mukaan esitys kuitenkin merkitsee yli 100 lukion ja 70-80 ammattikoulun lopettamista!
Eilen tämäkin laki karahti kiville, kun järjestämislaki raukesi eduskunnan sivistysvaliokunnassa. Ministeri kuitenkin uhkaa nyt lakkautusten sijaan tuhansien aloituspaikkojen leikkauksia. Lopulta eduskunta hylkäsi äänin 125-47 myös hanketta koskevan rahoituslain (14 Mar 2015).
Tässä voidaankin todeta, että Kataisen & Stubbin hallitukset epäonnistuivat kaikissa rakennemuutosyrityksissään. Mieleen tulee Harri HOLKERIn halltuksen "hallittu rakennemuutos" 1980-luvun lopulta, mitä seurasi 1990-luvun alun järkyttävä lama.

5.3.2015

Sote tyssäsi perustuslakivaliokuntaan - hallitus luovuttaa

Eduskunnan perustuslakivaliokunta julkisti uuden lausuntonsa sote-lakiesityksestä. Lausunnon mukaan lakiesityksessä on edelleen perustuslaillisia ongelmia, jotka koskevat sekä valittua hallintomallia että kaavailtuja rahoitusta. Valiokunta esittää, että asian valmistelu jätetään valtioneuvoston ja mahdollisesti laajapohjaisen parlamentaarisen työryhmän valmistelatavaksi.
 
Pääministeri Alexander Stubb valittelee sitä, ettei ratkaisua syntynyt tällä vaalikaudella. Yrittää järjestää hätäkokouksen vielä tänään kaikille puoluejohtajille. Naamat kaikilla punaiset.

3.3.2015

Sote: Järjetön sekoilu paisuu

Eduskunnan sosiaali- terveysvaliokunnan salaiseksi julistama ehdotus uudeksi sote-laiksi meni perustuslakivaliokuntaan. Seuraavassa taulukossa näytän pääkaupunkiseudun neljän kaupungin kohtalon; laskenta valtiovarainministeriö. Taulukon uudet veroäyrit sisältävät sote-uudistuksen lisäksi peruspalvelujen valtionosuusleikkausten ja valtionosuusuudistuksen vaikutukset, kuten myös kirjoituksessani 07 Dec 2014.

Kunta
Sote-lisä-kustannus per asukas (EUR)
Veroäyri 2015
(%)
Muutos
 (%-yks)
Uusi veroäyri
(%)
Helsinki
-191
18.5
0.03
18.53
Espoo
168
18.0
1.74
19.71
Vantaa
88
19.0
1.24
20.24
Kauniainen
200
16.5
1.80
18.30

Talukosta nähdään, että Granin veroäyri nousee entistäkin enemmän ja olisi noussut vieläkin enemmän ilman uutta leikkuria = 200 EUR/asukas.

Ja sitten: Sote-valiokunta pyysi Kuntaliiton kautta kuntia antamaan lausuntonsa asiasta. Ja aikaa on 2 päivää eli huomiseen 04.03.2015.
Onko valtiovalta sairastunut yläpäästään.

Suomi: EUn sakkorajat paukkuvat

Tilastokeskuksen tuoreiden tilastojen mukaan Suomen BKT laski kolmatta vuotta peräkkäin, nyt 0.1%. Tuoreet julkisen talouden rahoitusasemaa koskevat luvut vuodelta 2014 ovat dramaattisen alijäämäisiä:
  • BKT                                    204 GEUR
  • Valtio                                  -8.0 GEUR
  • Kunnat                                -1.9 GEUR
  • Työeläkelaitokset etc         +2,9 GEUR
  • Julkinen talous yhteensä    -7.0 GEUR = -3.4% * BKT > EU-raja -3.0% pa.
  • Julkinen velka                     121 GEUR = 59.3% * BKT ~ EU-raja 60%
Jyrki KATAINEN heitti pyyhkeen kehään (katso kirjoitukseni 06 Apr 2014). Ja Alexander STUBBin hallitus ei näytä saavan mitään aikaiseksi.