25.2.2015

Sote-valiokunta: Sote-laki jälleen uusiksi

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sai eilen sorvattua uuden tekeleen sote-laiksi. Viisi sote-aluetta on nyt hylätty ja koko toiminta perustuisikin 19 kuntayhtymään, joilla on sitten sekä järjestämis- että tuotantovastuu. Asia menee sitten takaisin perustuslaki-valiokuntaan viikoksi => takaisin sote-valiokuntaan  => suureen saliin jossakin muodossa, vaikka vain 0-mietintönä.
Esitys ei kuitenkaan täytä perustuslakivaliokunnan jo sanomia vaatimuksia. Yritys on toivoton.

19.2.2015

Perustuslakivaliokunta tyrmäsi sote-lain!

Eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi tänään lausuntona sote-laista. Valiokunnan mukaan laki on sekä hallintomallin että rahoitusmallin osalta perustuslain vastainen. Lisäksi, valiokunnan puheenjohtajan Johannes Koskisen mukaan sote-uudistuksen tueksi ei ole pystytty osoittamaan nykyistä tai tulevaakaan kustannussäästöä.

Jotta sote-laki nyt voisi mennä läpi tässä eduskunnassa, vaatisi se 5/6 enemmistön asian kiireelliseksi julistamiseksi sekä vielä sen jälkeen 2/3 enemmistön lain hyväksymiseksi. Tällaista enemmistöä ei eduskunnasta löydy. Normaalimenettelyssä laki hyväksyttäisiin yksinkertaisella enemmistöllä lepäämään yli vaalien, jonka jälkeen laki voitaisiin hyväksyä 2/3 enemmistöllä. Tämäkään ei onnistu.
Eikö kaiken sekoilun jälkeen olisi jo aika luovuttaa!

18.2.2015

Valtiovarainvaliokunta: Ei taida syntyä säästöjä sote-uudistuksella

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan eilen antaman lausunnon mukaan tavoitellut 850 MEUR säästöt ovat kyseenalaiset, tai siirtyvät vuosien, jopa vuosikymmenen  päähän. Ja perustuslakivaliokunnalta odotan koko lain tyrmäävää lausuntoa.

16.2.2015

Sote-palkat yhtenäistettävä - rahaa palaa

Jos sote-uudistus tulee voimaan suunnitellusti, kunta-alan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyy sote-kuntayhtymien palvelukseen. Siirtyvällä henkilöstöllä ei ole mitään irtisanomissuojaa toisin kuin 5-vuotinen suoja kuntaliitoksissa. Nykyisin he työskentelevät 300 kunnallisen työnantajan palveluksessa ja palkkauksessa on työnantajakohtaisia eroja. Samasta työstä pitää kuitenkin saada sama palkka saman työnantajan palveluksessa. Kuntamin Paula Risikon mukaan tämä aiheuttaa 60-550 MEUR lisäkulut.
Tuleekohan tämä ihan yllätyksenä?

13.2.2015

Kokoomus hylkää metropolihallinnon - hyvä!

Olen jo aikaisemmin kirjoittanut, että metropolihallinnolla ei ole ao kuntien kannatusta eikä edes maan hallitus ole yksimielinen asiasta. Tämänpäiväisen Hesarin mukaan kuntamin Paula RISIKKO ilmoitti eilen,hallituskumppaneille, että Kokoomus hylkää 14+2 kunnan metropolihallintohankkeen tarpeettomana lisäbyrokratiana. Jälleen paloi veronmaksajien rahaa turhiin selvityksiin ja lausuntoihin.
Samaan aikaan Jussi PAJUNEN on kutsunut koolle ehdotetun Eteläisen sote-alueen 53 kunnan edustajat suurkokoukseen käynnistämään sote-kuntayhtymän perustamista. Näin, vaikka sote-lain perustuslaillisuudesta, lopullisesta sisällöstä ja läpimenosta nykyisessä eduskunnassa ei ole mitään tietoa.

12.2.2015

Huovinen: Sekavaa puhetta julkisen terveydenhoidon autuudesta

"Jos perheet maksavat lastensa sairaanhoidon kahteen kertaan, ensin veroina ja sitten yksityisinä terveysvakuutuksina, ja aikuisten sairaanhoidon kolmeen kertaan, työtulovakuutuksena, sairausvakuutuksena ja veroina, ei kokonaisuus ole tehokas tai järkevä. Koko sote-palvelujen rahoitusjärjestelmä on korjattava viivyttelemättä niin, että julkisia palveluja on riittävästi saatavilla", painotti peruspalvelumin Susanna HUOVINEN eilen Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumissa.  [vn]

11.2.2015

Risikko: Ehkäisevät palvelut jäävät kuntien niskoille

Sote vie henkilöt ja rahat kunnilta. Kuitenkin min Paula Risikon mukaan Uuden kuntalain mukaan kunnalla on edelleen vastuullaan edistää asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä, vaikka sote lähteekin kunnista. Kunnille tulee turvata riittävä rahoitus ennaltaehkäiseviin palveluihin ja kuntien tulee hyötyä hyvin hoidetusta ennaltaehkäisevästä työstä sote-maksujen alentumisena.
Sekoilulla ei näytä olevan loppua.

10.2.2015

Risikko: Lähipalvelut varmistetaan julkisen ja yksityisen yhteistyöllä

Tänään Finlandia-talolla min Paula RISIKKO kannusti kuntia ottamaan nykyistä rohkeammin palvelusetelit käyttöön. Risikon mukaan palveluseteli on toimiva ja kustannustehokas tapa parantaa kuntalaisten palveluja. Risikon mukaan palveluseteli lisää asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta ja monipuolistaa palvelujen tuotantoa. Samalla se lisää kuntien ja yksityisten palvelujentuottajien yhteistyötä.
Siis tämä kaikki on mahdollista nyt, mutta kuinkahan on sote-uudistuksen jälkeen.

4.2.2015

Sote-laki vedettävä pois eduskunnasta

Näin kirjoittavat tämänpäiväisessä Hesarissa Keravan kaupunginjohtaja Petri Härkönen ja Mäntsälän kunnanjohtaja Esko Kairesalo. Oikeassa ovat.

3.2.2015

Granin vihreistä RKPn apupuolue!

Eilisessä valtuuston kokouksessa nähtiin kummia. Toisin kuin ennen, vihreiden kaksi valtuutettua olivat siirtyneet RKPn kylkeen. Henkilövaalit tehtiin suhteellista vaalitapaa käyttäen. Ja kaikki vaalit päättyivät lukemiin 20 (rkp + vihreät) - 15 (kok + sdp + ps). Vaalien tuloksena rkp kaappasi "kaikki" paikat seuraavasti:

Valtuuston puheenjohtaja                Veronica REHN-KIVI (rkp)
Valtuuston 1. varapuheenjohtaja     Tapani Ala-Reinikka (kok)
Valtuuston 2. varapuheenjohtaja     Juha Pesonen (vihreät)
Hallituksen puheenjohtaja               Finn BERG (rkp)
Hallituksen varapuheenjohtaja        Tiina Rintamäki-Ovaska (kok)

Hallituksen jäsebet:
Stefan Stenberg (rkp)
Lauri Ant-Wuorinen (kok)
Johanna Hammarberg (rkp)
Marianne Kivelä (kok)
Camilla Sederholm (rkp)

Käydyssä keskustelussa erityistä huomiota kiinnitti Finn Bergin puheenvuoro. Hän väitti, että jos jollakin puolueella on valtuustossa enemmistö (kuten meillä: rkp 18, muut 17), niin on normaalia, että puolue ottaa sekä valtuuston että hallituksen puheenjohtopaikat. Tämä väite on kuitenkin täyttä pötyä! Useimmissa tällaisissa kunnissa valtapuolue ei kahmi kaikkia paikkoja, vaan tyypillisesti valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat tulevat eri puolueista. Tämä tukee asioiden yhdessä ajamista kaikkien kuntalaisten parhaaksi.

Grani: Metropolihallintolaki uusiksi

Eilisessä valtuuston kokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti kaupungin lausunto metropolihallintolaista. Koko laki katsottiin sekavaksi ja vaadittiin sen uudelleenvalmistelua. Toisin kuin kaksi vuotta sitten, myös RKPlle kelpasi nyt kuntayhtymä-muoto ilman vaaleilla valittavaa metropolivaltuustoa. Tästä löytyy Granin lausunto.

Määräaikaan 04.02.2015 mennessä VM sai lakiluonnoksesta 68 lausuntoa, joista 22 oli kuntien ja 46 muiden tahojen lausuntoja. Jopa Helsinki löysi laista paljon parannettavaa. Oikeasti lakiesityksellä ei ole edes maan hallituksen selkeää tukea. Selvää onkin, että laki ei mene läpi tässä eduskunnassa.