10.1.2015

Hallitus opettelemaan strategian tekemistä

Eilen julkistettiin OHRA-raportti, joka ehdottaa "strategista hallitusohjelmaa jota täsmennetään toimintasuunnitelmalla". Tämäkään hyvää tarkoittava paperi ei näytä täysin ymmärtäneen, mitä strateginen suunnittelu oikeastaan tarkoittaa. Kuitenkin sen pitäisi olla kaiken toiminnan pohjana. Raportissa sanotaan, että valtionhallinnossa on 317 voimassaolevaa strategiaa. Useimmat niistä ovat kuitenkin pelkkiä linjauksia ja visioita tulevasta ilman selkeitä tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla tavoitteet saavutettaisiin.

Itse olen puhunut ja kirjoittanut strategioista usein. Niin tässäkin blogissa ja Kauniaisten valtuustossa ja lautakuntatyössä. Oikeasti sen ei pitäisi olla vaikeaa. Maan hallitusohjelman rungoksi kävisi seuraava agenda:

Missio >10a (pitää Suomi itsenäisenä hyvinvointivaltiona)
ò
Toimintaympäristö 5-10a (taloudelliset ja turvallisuustekijät)
ò
Päämäärä >4a (missio vs toimintaympäristö)
ò
Strategiset tavoitteet, joiden kautta päämäärään pyritään 1-4a, mitä, milloin (talous, turvallisuus, sote, kestävä kehitys)
ò
Toimenpideohjelma, jolla tavoitteet saavutetaan 1-4a, miten, kuka, rahat

Kun 1970 eduskunnan budjettikeskustelussa korostin pidemmän tähtäyksen ja strategisen suunnittelun tarpeellisuutta, esitykselleni naurettiin.
24 Feb 2015 Suomessa käymässä olleet OECDn edustajat puhuivat samasta asiasta ja moittivat hallusta saamattomuudesta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita tähän mielipiteesi: