31.1.2015

Vapaavuori Luxemburgiin - Tervemenoa!

Olen vuosien aikana tässä blogissa esittänyt perustelua kritiikkiä min Jan Vapaavuoren toiminnasta. Näin erityisesti hänen pontevista toimistaan Suurhelsingin luomiseksi. Nyt hän on lähdössä Euroopan investointipankin apujohtajaksi Luxemburgiin ja jättää eduskuntavaalit väliin. Ja pyrkii demarien Jutta Urpilaisen jo hylkäämälle jäännöspaikalle. Vapaavuori pettyi politiikkaan ja kokoomukseen, kun ei päässyt puolueen puheenjohtajaäänestyksessä edes loppuäänestykseen, vaan hävisi jo Paula Risikolle.

Tämä Hesarin ja Helsingin kokoomusmafian tyrkyttämästä "suurmiehestä" on eri medioissa sanottu mm seuraavaa:
  • Kokoomuksen kokenein ministeri: Oikeasti ei lainkaan kokemusta oikeista töistä.
  • Eniten ministerivuosia nykyisistä kokoomus-ministereistä: Väärin, oikeasti vasta kolmas: (1) Paula Risikko - 7 vuotta 9 kuukautta, (2) Alexander Stubb - 6 vuotta 10 kuukautta ja (3) Jan Vapaavuori 6 vuotta 5 kuukautta.
  • Helsingin kokoomuksen äänikuningas: Väärin, viime eduskuntavaaleissa eniten ääniä sai Ben Zyskowicz 13,407, Jan Vapaavuori 11,203.
Seuraavassa vielä pari kuvausta Vapaavuoren tyrimisistä:
  • Kovalumisena talvena 2010 asuntomin Jan VAPAAVUORI kehotti omakotiasukkaita luomaan lumet katoilta, jotta ne eivät sortuisi. Tämä osoitti ministerin asiantuntemattomuuden ja harkintakyvyn puutteen; yhtään omakotitalon kattoa ei ole koskaan lumen painosta sortunut. Ministerin kehotuksen seurauksena ihmiset nousivat katoille ja putosivat sieltä. 01.03.2010 Hesari kirjoitti, että viikonvaihteessa oli kuollut kolme lumenpudottajaa. Kuinka monta kuolikaan yhteensä? Eräs heistä oli isäni naapuritalon emäntä, joka hautautui pudottamaansa lumeen; kännykkäkään ei häntä pelastanut. Vielä myöhemmin TVssä Vapaavuori puolusteli ohjettaan. Ei anteeksipyyntöä. Ei syyllisyyttä.
  • Ilkka KANERVAn (melkein presidenttiehdokas, ei koskaan oikeissa töissä) lahjusjutun aikaan Vapaavuori vaati lahjuslakien helpottamista. Tähän apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma KALSKE lausui 26.04.2012: "Ihmettelen suuresti sitä, että juuri nyt - kesken oikeusprosessin - päähallituspuolueesta ja pääministeripuolueesta herätetään kysymys siitä, tulisiko lahjussäännöstöä tarkistaa. Pidän tilannetta pöyristyttävänä."
 

30.1.2015

Solarium-sekoilua

Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaan kuntien tehtäviä pitäisi vähentää miljardilla eurolla, sekä toimintaa tehostamalla säästää toinen miljardi eli yhteensä 2,000 MEUR. Tämä epärealistinen tavoite merkitsee peräti 5% kuntatalouden kokonaismenoista. Todellisuudessa mitään 29 Nov 2013 hyväksytyn Rakennepoliittisen ohjelman toimeenpano-ohjelman tehtävistä ei ole toteutettu. Ja aina kun jotakin yritetään, niin demariministeri torppaa toteutuksen. Tästä on kuvaava esimerkki oheisessa Hesarin pääkirjoituksessa.

27.1.2015

Espoo hylkäsi Suurhelsingin

Eilen pitämässään kokouksessa Espoon valtuusto päätti äänin 71-4, että Espoo hylkää selvittäjien ehdotuksen Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Sipoon ja Vantaan yhdistämisestä uudeksi kunnaksi ja vaatii kuntien liittämiseen tähtäävän erityisen kuntajakoselvitysprosessin lopettamista tarpeettomana. Valtuusto toteaa, että selvityksessä ei esitetä perusteita, joiden johdosta kuntajakoa pitäisi muuttaa.

Samalla valtuusto päätti antaa metropolihallintoa koskevasta lakiesityksestä lausunnon, jossa kannatetaan Helsingin seudun kehityksen ohjaamista metropoliratkaisulla ja metropolikaavalla. Lausunnon mukaan metropolialuetta tulee tarkastella vähintään 14 kunnan muodostamana monikeskuksisena alueena. Maankäytön, asumisen ja liikenteen ongelmiin voidaan vastata parhaiten vahvistamalla seudullista yhteistyötä ja päätöksentekoa metropolihallintolakiehdotuksen mukaisesti.
Tämä tarkoittaa sitä, että Espoo kannattaa kevyttä metropolihallintoa. Siinäkin on paljon puutteita, kuten 10 Dec 2014 kirjoitin. Näin varsinkin Granin kannalta. Lausuntomme on tulossa valtuuston käsittelyyn 02.02.2015.

21.1.2015

Grani turvaa hyvät terveyspalvelut kilpailuttamalla

KaunisGranissa 25.11.2014 demarien Pirjo Laurila ja Tapani Jääskeläinen kirjoittivat negatiiviseen sävyyn kokoomuksen aloitteesta sote-palveluiden yksityistämis-mahdollisuuksista ja sanoivat minua hankkeen priimusmoottoriksi. Kaupunginhallitus hylkäsikin aloitteen äänestyksen jälkeen.

Kun asia tuli valtuustoon 15.12.2014, aloitetta vastaan hyökättiin monelta suunnalta. Erityisen voimakaan puheenvuoron käytti Tapani Jääskeläinen. Käyttämäni ponnekkaan puheenvuoron jälkeen RKP pyysi neuvottelutaukoa. Ja pienen tekstimuutoksen ja jatkokeskustelun jälkeen aloite hyväksyttiinkin yksimielisesti!  "Kaupungin-valtuusto päätti, että kaupunki selvittää mahdollisuuden toteuttaa kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen ja tuottamisen kilpailutetun sopimuksen perusteella." Lopulta tätä ei vastustanut edes Jääskeläinen.Yllä eilisessä KaunisGranissa ollut informatiivinen kirjoitukseni asiasta. 

Granin virkamiehet vastustavat tätäkin hyvää uudistusta. Kaupunginhallitus kuitenkin päätti kokouksessaan 09.02.2015 jättää asian jo toistamiseen pöydälle lisäselvitysten tekemiseksi.


13.1.2015

Hyvä sote säästää 2,600,000,000 euroa vuodessa, huono maksaa lisää

Kun sote-uudistus aloitettiin,oli tarkoitus tuottaa hyvät palvelut kaikille ja varsinkin säästää rahaa. Nyt nämä tavoitteet ovat hävinneet sote-himmeleiden alle. Eilen julkistettiin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijoiden Tunnuslukuprojektin kolmas raportti. Sen pääsanoma on, että  sote-sektori tarvitsee poliittisesti asetetut kustannustasotavoitteet, joilla oikeasti voidaan säästää rahaa. Raportin mukaan kustannukset vaihtelevat suuresti eri puolella maata, eivätkä kustannukset korreloi sairastavuuden tai ikärakenteen kanssa. 
Raportti tyrmää joulukuussa julkaistut laskelmat, ja esittää, että sote-palvelut pitäisi tuottaa parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkkinä on Etelä-Karjalan sote-piiri - EKsote: Jos kustannukset saataisiin koko maassa samalle yksikköhintatasolle, säästettäisiin 2,600 MEUR vuodessa. Tästä löytyy koko kuntakohtainen raportti (26 p, 1.41 MB).

Eduskunnassakin huomattiin 15 Jan 2015, että sote-laki ei puhu säästöistä mitään.  Uudistuksen rahoituksen hallitus onkin jo suosiolla jättänyt seuraavalle eduskunnalle. Ja perustuslakiongelma on iiiso. Kuten yli vuosi sitten jo kirjoitin, sote-uudistus ei toteudu tämän eduskuntakauden aikana.

Hesarin 21 Jan 2015 mukaan tutkijat peruvat puheitaan ja sanovat nyt, että kustannuksia voitaisiin vähentää 1-2 miljardia euroa "tuotantorakenteita muuttamalla ja vähentämällä palveluiden tasoa oleellisesti". Eipä taida säästöä syntyvän, mutta palvelut varmasti huonontuvat.

12.1.2015

Ministeri Huovinen panee paremmaksi

"Tarkoituksena on, että valmistelussa ja päätöksenteossa hyödynnettäisiin alueen asukkaiden käyttäjä- ja kokemuslähtöistä tietoa. Samalla lisättäisiin asukkaiden ja viranomaisten välistä vuorovaikutusta, keskustelua sekä valmistelun ja päätöksenteon avoimuutta", totesi ministeri Huovinen (sdp) Keski-Suomen yhteisöjen tuki 15 vuotta -juhlaseminaarissa 12.1.2015.
 
"Kyse on keskeisistä asioista, kuten palvelujen asiakasystävällisyydestä, saatavuudesta tai vaikkapa niiden helppokäyttöisyydestä. Tiedon keruuseen voidaan käyttää jo olemassa olevia rakenteita, kuten kuntien vanhus- ja vammaisneuvostoja sekä nuorisovaltuustoja. Lisäksi voidaan järjestää keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä  kansalaisraateja (sic), selvittää asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa, valita palvelujen käyttäjien edustajia eri toimielimiin ja kerätä palautetta. Tavoitteena on, että palveluja suunnitellaan ja kehitetään yhdessä niiden käyttäjien kanssa."
 
Mitä totaalista pötyä ja valehtelua!
 
Lopuksi sentään paljastaa karvansa: "Virallisissa kansallisissa strategioissa ja linjauksissa kolmas sektori on nähty ja nähdään jatkossakin julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa täydentävänä palana." Ei siis yksityistä lääkäriasemaa missään tapauksessa!

10.1.2015

Hallitus opettelemaan strategian tekemistä

Eilen julkistettiin OHRA-raportti, joka ehdottaa "strategista hallitusohjelmaa jota täsmennetään toimintasuunnitelmalla". Tämäkään hyvää tarkoittava paperi ei näytä täysin ymmärtäneen, mitä strateginen suunnittelu oikeastaan tarkoittaa. Kuitenkin sen pitäisi olla kaiken toiminnan pohjana. Raportissa sanotaan, että valtionhallinnossa on 317 voimassaolevaa strategiaa. Useimmat niistä ovat kuitenkin pelkkiä linjauksia ja visioita tulevasta ilman selkeitä tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla tavoitteet saavutettaisiin.

Itse olen puhunut ja kirjoittanut strategioista usein. Niin tässäkin blogissa ja Kauniaisten valtuustossa ja lautakuntatyössä. Oikeasti sen ei pitäisi olla vaikeaa. Maan hallitusohjelman rungoksi kävisi seuraava agenda:

Missio >10a (pitää Suomi itsenäisenä hyvinvointivaltiona)
ò
Toimintaympäristö 5-10a (taloudelliset ja turvallisuustekijät)
ò
Päämäärä >4a (missio vs toimintaympäristö)
ò
Strategiset tavoitteet, joiden kautta päämäärään pyritään 1-4a, mitä, milloin (talous, turvallisuus, sote, kestävä kehitys)
ò
Toimenpideohjelma, jolla tavoitteet saavutetaan 1-4a, miten, kuka, rahat

Kun 1970 eduskunnan budjettikeskustelussa korostin pidemmän tähtäyksen ja strategisen suunnittelun tarpeellisuutta, esitykselleni naurettiin.
24 Feb 2015 Suomessa käymässä olleet OECDn edustajat puhuivat samasta asiasta ja moittivat hallusta saamattomuudesta.

8.1.2015

Ministeri Räty näkee unta

Kun puolueet kesäkuussa sopivat sote-uudistuksesta, sortui kokoomus demarien vaatimuksiin. Vastoin THLn ja KELAn ehdotusta kuntalaiset eivät pääse valitsemaan palveluitaan kunnallisen ja yksityisen tuottajan välillä, vaan kunnallinen monopoli jopa vahvistuu nykyisestä. Näin sanotaankin parhaillaan eduskunnan käsittelyssä olevassa sote-laissa.
 
Tänään lääkäripäivillä pitämässään puheessa sosiaali- ja terveysmin Laura RÄTY näkee unia: "Ensi vaalikaudella uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta. Mielestäni Suomessa tulisi siirtyä malliin, jossa kaikki suomalaiset voivat valita oman julkisen perusterveydenhuollon palvelunsa julkisten ja yksityisten tuottajien joukosta. Tämä niin kutsuttu "raha seuraa potilasta -malli" tarkoittaisi sitä, että nykyinen monikanavainen rahoitusjärjestelmä purettaisiin."

Reaali-Suomi: Samalla viikolla alennettiin yksityisen hammashoidon kela-korvausta lähes viidenneksellä.

3.1.2015

Suurhelsinki: Vielä 10 päivää antaa lausuntosi

05.12.2014 valmistui VMn asettamien kuntajakoselvittäjien Mikko Pukkisen, Cay Sevónin ja Matti Vatilon Metropolialueen erityinen kuntajakoselvitys. Selvityksen mukaan muodostettaisiin kuntaliitoksilla Suurhelsinki, johon kuuluisivat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Sipoo sekä Tuusulan eteläosa.
Nyt Grani pyytää kuntalaisilta lausuntoja asiasta. Lausuntosi voit lähettää 14.01.2015 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kauniainen.fi tai verkossa osoitteessa
http://www.kauniainen.fi/ajankohtaista/kuulutukset/erityinen_kuntajakoselvitys_-_kuulemislomake.
Espoossa annettiin 547 lausuntoa, joista 82% oli kielteisiä. [te]   Granissa annettiin 101 lausuntoa. [kg]