31.12.2015

Milloin maakuntavaalit?

Maakuntahallinnon 18 maakuntaa alkavat hamottua, vaikka kuntien lausunnoista etc vielä pieniä rajatarkastuksia on tulossa. Maakuntahallinnon muodostamisesta katso http://www.prograni.fi/2015/11/sote-valinnanvapaus-sama-hinta-kaikille.html.

Luonteva paikka maakuntavaaleille olisi yhdessä kuntavaalien kanssa. Kun seuraavat kuntavaalit pidetään huhtikuussa 2017, ei maakuntahallinnon säädäntö ehdi valmiiksi. Pitäisiköhän nykyisten valtuustojen kautta vielä lisää pidentää jotta maakuntavaalit ehtisivät mukaan?

Maakuntahallinnon tehtävät, rahoitus (maakuntavero?) ja demokratisäännöt (edustus, puolueet, päätöksenteko etc) ovat vielä alkutekijöissään.

Pääkaupunkiseudulla hallitusten puheenjohtajat Helsingissä Tatu RAUHAMÄKI (kok), Espoossa Markus TORKKI (kok) ja Vantaalla Tapani MÄKINEN (kok) ovat vaatimassa omaa uutta maakuntaa. Tuskin toteutuu. Hesari näyttää (mm 14 Jan 2016) lyöttäytyneen yhteen sanottujen herrojen kanssa. Toki Hesari on aina ajamassa Suurhelsingin asiaa.

Sunnuntaisuomalaisen mukaan kokoomus ja keskusta olisivat siirtämässä huhtikuun kuntavaalit syksyyn niin, että ne pidettäisiin yhtä aikaa maakuntavaalien kanssa. Tässä on järkeä!

18.12.2015

SOTE: Valinnanvapaus etenee

Hallitusohjelman mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa on tarkoitus siirtyä yksinkertaisempaan rahoitusmalliin huomioiden työterveyshuollon asema. Lisäksi säädetään valinnanvapauslainsäädäntö.

STM on asettanut selvityshenkilöryhmän arvioimaan asiakkaan valinnanvapautta ja monikanavarahoituksen yksinkertaistamista osana sote-uudistusta. Selvityshenkilöryhmän puheenjohtaja on professori Mats Brommels. Ryhmän muut jäsenet ovat terveysjohtaja Timo Arokytö, ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja, professori Paul Lillrank ja professori Kari Reijula. Selvitysryhmän väliraportti julkistetaan 15.3.2016 mennessä ja ehdotukset malleiksi 31.5.2016 mennessä.
Demarit kiristelee hampaitaan.
 

13.12.2015

Mitä siirtyy maakuntahallinnolle: Lauri Tarasti selvittää

Tiedossa jo on, että sote-asiat siirtyvät kunnilta tulevalle maakuntahallinnolle. Mutta sinne on siirtymässä paljon muutakin! Lauri TARASTIn tehtäväksi en annettu tehdä selvitys siitä, mitä kaikkea maakuntahallinnolle oikeasti siirretäänkään. Aikaa raportin tekemiselle on 22.01.2016 saakka.
Sipilän hallituksella on kiire. Epäilemättä tämänkin lyhyen, joulun aikaan sijoittuvan työn tuloksista riittää puhetta. Ajatellaanpa vaikka lukioita...

10.12.2015

SPn Liikanen: Kustannuskilpailukykyä pitää parantaa

Suomen talouden kasvu jää selvästi euroalueen kasvua hitaammaksi, ennustaa Suomen Pankki torstaina julkaistussa ennusteessaan. Suomen vientimarkkinoiden ja viennin kehitys näyttää aiemmin ennakoitua vaimeammalta eikä ulkomaankaupasta juuri saada vetoapua lähivuosina. Kasvu on ennustejaksolla kotimaisen kysynnän varassa. Kasvua kertyy Suomen Pankin arvion mukaan 0.7% vuonna 2016 ja 1.0% vuonna 2017. Tänä vuonna bkt jää pakkaselle 0.1%.
”Suomen talouden näkymiä painavat teollisuuden rakennemuutos, heikentynyt kustannuskilpailukyky ja työikäisen väestön määrän supistuminen. Kehityksen kääntäminen on välttämätöntä ja vaatii määrätietoista toimintaa”, sanoi Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen tänään Euro & talous -julkaisun tiedotustilaisuudessa.

8.12.2015

Paikallisesta sopimisesta tulee laki

Hallitus aikoo lisätä paikallista sopimista lainsäädäntöteitse. Lainsäädännön valmistelee kolmikantainen työryhmä. Elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk), oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps) ja sisäministeri Petteri Orpo (kok) kertoivat tiedotustilaisuudessa tänään.
Työryhmän tulee laatia ehdotuksensa 15.03.2016 mennessä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle toukokuussa. Lakien on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden syyskuussa. 

Sote: Kilpailu pakottaa palvelujen tuottajat uudistumaan

Valinnanvapaus palveluissa ja palveluiden tuottajissa on tärkeä uusi elementti syntyvän sote-markkinan toimivuuden kannalta. Kuluttajan valinnanmahdollisuus luo kilpailua tuottajien välillä ja pakottaa tuottajat uudistamaan palveluitaan. Kilpailun kautta valinnanoikeus pakottaa tuottajat keskittymään palveluiden laatuun ja saatavuuteen. Näin kirjoittaa kirjoittaa Mikko MARTIKAINEN, TEMn neuvotteleva virkamies.

6.12.2015

Raisa Lardot - Kiitos!

Kyyneleet silmissä luin Raisa Lardotin kirjoituksen tämänpäiväisestä Hesarista. Siinä olisi monelle mamulle ja suvakille ajattelemisen aihetta.

2.12.2015

Yhteiskuntasopimus kaatui

Voi Suomi-parkaa.

VVOn uusi yritys kaatui!

Kaupunginvaltuusto päätti 15.09.2014 hylätä VVOn hakemuksen Asematie 10-14 asuintalojen purkamisesta ja rakennusoikeuden suuresta lisäämisestä. Hämmäs-tyttävästi VVO teki nyt saman esityksen uudelleen, ja kaupungin virkamiehet ponnekkaasti markkinoivat hanketta. Kuitenkin yhdyskuntalautakunnan kokouksessa 01.12.2015 hakemus hylättiin äänin 6-2 (Fellman, Aspelin) -1 (Enckell). Seuraavassa eräitä asiaan liittyviä seikkoja:
 • VVO: "Haemme kaavamuutoksella tonttien rakennusoikeuden lisäystä ja mahdollisuutta korvata olemassa olevat rakennukset uudisrakennuksilla." Hakijaksi oli nyt värvätty taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtaja (Pia Jaakola).
 • Yhden A4 mittainen hakemus ei sisältänyt mitään liitesuunnitelmia.
 • Virkamiesten (Marko LASSILA) esitys jätti vapaat kädet rakennusoikeuden lisäämiselle, asuntojen koolle ja lukumäärälle, rakennusten korkeudelle etc.
 • VVO sanoo, että rakennukset tullaan joka tapauksessa purkamaan. Virka-miehen mukaan purkamista ei voi estää, vaikka siihen tarvitaan rakennus-lautakunnan lupa.
 • Oikeasti VVO ei pura taloja, jos se ei saa lisää rakennusoikeutta. Entäpä myynti?
 • Talot ovat paikalla rakennettuja vankkoja taloja. Asuntojen ja järjestelmien korjaaminen rakentamismääräysten mukaiseksi on taloudellisesti täysin mahdollista.
 • Vaikka remontti on asukkaille painajainen, on se pienempi paha kuin asunnon menettäminen tai kolmen vuoden rakennustyömaa.
Ja lopuksi: VVOn esittämillä perusteilla kaikki 1960-70 -luvuilla rakennetut talot pitäisi purkaa. Näin moni taloyhtiö tekisikin, jos saisi samalla >30% lisää rakennusoikeutta.

Kaupunginhallituksen kokouksessa 09.12.2015 VVOnhakemus edelleen kaatui. Hämmästyttävästi kuitenkin kokoomuksen jäsenet Rintamäki-Ovaska, Ant-Wuorinen ja Kivelä äänestivät VVOn esityksen puolesta!?

24.11.2015

SOTE-työntekijät ja -kiinteistöt maakuntahallinnolle; ongelmia tiedossa

Hesarissa oli tänään hyvä artikkeli radikaaleista muutoksista, joita uusi maakuntahallinto ja sote aiheuttavat, seuraavassa muutamia:
 • Yli 200,000 työntekijää siirtyy kunnilta maakuntahallintoon (Granissa >150).
 • Siirto vanhoina työntekijöinä, mutta irtisanomissuojaa ei ole.
 • Sairaalat, terveyskeskukset etc siirtyvät pääosin maakuntahallinnolle; kirjanpitoarvo nyt 6-7 GEUR plus laitteistot, miljardeja nekin.
 • Myös vastaavat lainat siityvät maakuntahallinnolle.
Suuria ongelmia tiedossa: mihin siirtyy, palkkojen tasaus, mitkä kiinteistöt, mihin (käypään) hintaan etc. Ja vielä: minkälaiset maakuntavaltuustot, miten valitaan, vähemmistösuojat, ja rahoitus (verotusoikeus?).

Helsinkiin pormestari

Helsingin kaupunginhallitus päätti eilen, että jo seuraavien kuntavaalien 2017 jälkeen kaupungin johtoon valitaan pormestari, aina neljän vuoden kaudeksi. Yrittäessään pitää pystyssä kaupunginjohtajan ja sen 7-vuotisen työsopimuksen Jussi PAJUNEN epäonnistui tässäkin hankkeessaan, kuten Suurhelsinki-tavoitteessaankin.
Ihmettelen suuresti sitä, että pormestarin valitsee valtuusto. Oikea tapa olisi pormestarin valinta suoralla kansanvaalilla.

22.11.2015

Maakuntahallinto lausunnolle

Hallitus lähetti 20.11.2015 kunnille ja muille asianosaisille lausuntopyynnön, jossa pyydetään näkemyksiä alueratkaisusta ja rahoituksesta. Koko asiasta on saatavilla vain varsin vaatimaton selvitysaineisto. Kuntien kuitenkin tulee tehdä valtuustossaan virallinen (ja lopullinen) päätös siitä mihin maakuntaan haluaa kuulua. Lausunnot on annettava 28.01.2016 mennessä.

18.11.2015

Suomen kilpailukykyyn saatava 17% parannus!

Nordean tutkimusjohtaja Aki KANGASHARJU kirjoittaa tänään Hesarissa: Ilman kilpailukyvyn parantamista kestävyysvajetta ja pahenevaa työttömyyttä ei saada kuriin. Hallituksen mukaan kilpailukykyä voidaan parantaa erityisesti kolmella tavalla: palkkamaltti, muiden työvoimakulujen alentaminen ja tuottavuuden kohottaminen (muitakin toki on: sääntelyn purkaminen, energian hinta etc). Kun Suomen markka kiinnitettiin European Exchange Rate Mechanismiin (ERM) 1996/97 ei sen arvoa ole voinut enää muuttaa. Verrattuna OECD-maihin, on Suomen kilpailukyky heikentynyt peräti 17%, mikä on jopa enemmän kuin hallituksen kiritavoite 15%.

Eilen julkistetun kansainvälisen valuuttarahasto IMFn muistion mukaan palkkamaltti on hyvä toimenpide kriisissä olevan maan talouden elvyttämiseksi.

11.11.2015

SOTE: Valinnanvapaus & sama hinta kaikille

Tämänpäiväisessä Hesarissa oli THLn johtajien kirjoitus sote-ratkaisusta. Kirjoituksen mukaan potilaat saavat vapaasti valita julkisen, yksityisen tai muun palveluntuottajan, ja maksu on aina sama. Jätti kuitenkin kertomatta, miten muutetaan työterveyshuolto, joka on nyt potilaalle ilmainen.
Samassa lehdessä oli yli sivun juttu Helsingin johtajalääkäristä, jonka mukaan nykyinen terveyskeskusjärjestelmä on keskiaikainen ja pitää räjäyttää. Vaikka asiassa onkin paljon perää, olisin odottanut joitakin konkreettisia uudistusehdotuksia; muutakin kuin että "Tietokoneella valotettaisiin ongelman luonne, se kertoisi riittääkö ibuprofeeni vai tarvitaanko lääkäriä.".
Jo eilen sosiaali- ja terveysministeriö (STM) linjasi, että etänä annetut terveydenhuollon palvelut ovat pääsääntöisesti verrannollisia perinteisiin vastaanottokäynteihin. Etäpalveluissa potilasta tutkitaan ja hoidetaan esimerkiksi videovälitteisesti internetyhteyden kautta. Ja seuraavaksi sama maksu kuin lääkärillä käynnistä?

9.11.2015

Historiallinen muutos Suomen hallintoon: Uusi väliporras = maakuntahallinto

Itsessään vaikean sote-uudistuksen siivellä päämin Juha SIPILÄ ja kitinän jälkeen hänen hallituksensa ajaa läpi koko maan hallintorakenteen uudistamista. Maa jaetaan 18 itsehallintoalueeseen = maakuntaan, jotka hoitavat soten ohella "kaikki muutkin tehtävät". Seuraavassa lyhyt yhteenveto.
 
Jatkossa Suomen julkinen hallinto järjestetään kolmella tasolla, jotka ovat valtio, itsehallintoalue ja kunta. Perustuslaki (yllättävästi) sallinee radikaalin uudistuksen.

Valtio:
Vaaleilla eduskunta; valtioneuvosto; verotus.

Itsehallintoalue:
Muodostetaan nykyisen maakuntajaon pohjalta; tämänpäiväisessä tiedotustilaisuudessa min Juha REHULA sanoi, ettei mitään valmiita karttoja ole vielä olemassa. Vaaleilla (maakunta)valtuusto;(maakunta)hallitus. Tänne siirtyvät sote- ym tehtävät lähes 190 eri vastuuviranomaiselta ml pelastustoimen ja maakuntien liittojen tehtävät sekä ELY-keskusten alueellisen kehittämisen tehtävät ja lisäksi mahdollisesti ympäristöterveyden-huolto. Voimaan 01.01.2019, vaalit jo aikaisemmin. Jatkossa maakuntavero?

Kunta:
Vaaleilla kunnanvaltuusto; kunnanhallitus; verotus.

Keväällä 2016 hallitus lähettää lausunnolle kolme perustavaa laatua olevaa lakiesitystä:
 • Itsehallintoaluelaki
 • Soten järjestämislaki
 • Valinnanvapauslainsäädäntö. Sen myötä sote-palveluiden käyttäjä voi itse valita palveluiden julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan. Valinnanvapaus on jatkossa pääsääntö perustasolla ja soveltuvin osin käytössä erikoistason sote-palveluissa.
Sotea ja kuntauudistuksia on väännetty miljoonilla euroilla vuosikausia ja selvityksiä on syntynyt satojatuhansia sivuja. Nyt hämmästyttävästä koko maan hallinto ollaan panemassa uusiksi ilman mitään selvityksiä ja julkista keskustelua. Tästä löytyy hallituksen tiedote sekä hieman tarkemmin hallituksen linjaukset. Aineistoa löytyy 8 dokumenttia, yhteensä vain 142 sivua.

PS: Demarit itkee, mutta kepun puoluesihteeri Timo Laaninen sanoo, että "Ståhlbergin perustuslain mahdollistama maakunnallinen itsehallinto toteutuu, eihän siinä mennyt sataakaan vuotta."

8.11.2015

Suomi ylittää EUn asettamat velkarajat!

Eurokomissaari Valdis DOMBROVSKIS patistaa Suomea pysäyttämään velkaantumisen. Suomi rikkoo tänä vuonna EUn velkaantumissääntöjä. Tästä kirjoitin 03 Mar 2015 http://www.prograni.fi/2015/03/suomi-eun-sakkorajat-paukkuvat.html.
Kun kansantuotteen kasvu on koko EUn alhaisinta, tilanne yhä vaikeutuu. Juha SIPILÄn hallituksen leikkaukset ja rakennemuutokset tähtäävät oikeisiin tuloksiin vasta 2019-30.

7.11.2015

SOTEsta sopuun viime hetkellä

Sote-alueiden lukumäärästä riitelevät hallituskumppanit (kepu, ps, kok) pääsivät viimein puolen yön jälkeen sopuun, eikä hallitus kaatunut. Hallituksen tiedote klo 01.24 seuraavassa:

Hallitus on päässyt sopuun sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen periaatteista ja alueiden määrästä. Itsehallintoalueita perustetaan 18. Sosiaali- ja terveyspalveluja järjestetään 15 alueen puitteissa. Osana uudistusta säädetään valinnanvapauslainsäädäntö, joka mahdollistaa, että käyttäjä valitsee itse palveluiden julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan. Yksityiskohtia vielä tarkistetaan teknisesti ja linjaus julkistetaan maanantaina 9.11. Klo 13 valtioneuvoston tiedotustilassa.

Päämin Juha SIPILÄ menetti silmissäni paljon pisteitä varsinkin seuraavista kahdesta syystä:
 • Uhkavaati 18 sote-aluetta vastoin kaikkien asiantuntijoiden lausuntoja.
 • Kytki yht'äkkiä sote-ratkaisuun uuden väliportaan itsehallinnon, joka on täysin valmistelematon erillinen iso projekti.
Epäilemättä tämän kanssa voidaan elää. Erinomaista on se, että tiedotteen mukaan asiakas voi itse valita käyttääkö julkista, yksityistä tai muuta palvelun tuottajaa. Kokoomuksen puoluevaltuusto hyväksyikin ratkaisun yksimielisesti tänään.

22.10.2015

Korkman: Suomen eurojäsenyys paha virhe!

Sixten KORKMANin mukaan Suomi on juuttunut pitkäkestoiseen taantumaan. Ennen muinoin ongelma olisi ratkaistu devalvoimalla, mutta euro-oloissa se ei onnistu. Hallitus ei ole kyennyt tarvittaviin rakenteellisiin uudistuksiin eivätkä työmarkkinajärjestöt sopeutuksiin kilpailukyvyn palauttamiseksi. Tämän päivän näkökulmasta Suomen eurojäsenyys näyttää vakavalta talouspoliittisesti erehdykseltä, Korkman kirjoittaa torstaina julkaistussa kirjassaan Väärää talouspolitiikkaa (Otava 2015).
Erehdyksen korjaaminen eurosta eroamalla ei kuitenkaan ole realistinen näkymä useista poliittisista, juridisista ja myös taloudellisista syistä. Korkmanin mielestä koko EU:n rahaliitto ja myös kriisinhoito ovat epäonnistuneet.  [kl]

Mikään viisaus ei ole parempaa kuin jälkiviisaus. Tekee mieli palata Korkmanin sanomisiin 1990-luvun lopulla.

Granin oma liikennelaskenta: Ersintien liikenne on 10-kertaistunut

Seuraavassa KaunisGranissa juuri ollut kirjoitukseni asiasta [klikkaa isommaksi]. Tästä löytyy aikaisempi kirjoitukseni kommentteineen.

20.10.2015

SOTE: Rahoitus suoraan valtiolta sote-alueille

Tulevien itsehallintoalueiden rahoitus valmistellaan ensisijaisesti valtion rahoitusvastuun pohjalta. Pääministeri on kuullut ratkaisusta myös oppositiopuolueiden puheenjohtajia 16.10. pidetyssä neuvottelussa. Sote-vero tai muu rahoitustapa hoidetaan niin, että kokonaisveroaste ei nouse millään tulotasolla.
Hallituksen mukaan kunnilla ei voi jatkossa olla merkittävää vastuuta sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksesta. Kunnan pääasiallisen rahoitusvastuun on arvioitu olevan ristiriidassa perustuslain turvaaman kunnallisen itsehallinnon kanssa.
Katso vielä kirjoitukseni 31.05.ja 15.08.2015.

4.10.2015

Keskustakorttelin poikkeuslupa ELYyn ilman valituksia

Yhdyskuntalautakunnan kokouksessa 29.09.2015 käsiteltiin kaupungin lausuntoa poikkeulupahakemuksesta. Neljä naapuria antoivat oman lausuntonsa: Kukaan ei vastustanut poikkeuslupaa.
Virkamies (Marianna HARJU) halusi kuitenkin jättää pois esityksen kattoparkkien kattamisesta, vaikka se oli jopa valtuustossa jo hyväksytty. Pitkällisen jähnäämisen jälkeen sain lopulta YLKn pöytäkirjaan yksimielisen lausuman, jonka mukaan "Jatkosuunnittelussa huomioon otettavaksi lautakunta esittää, että katoille tulevat pysäköintitilat katetaan paremman käytettävyyden ja edullisemman talvikunnossapidon saavuttamiseksi".

24.9.2015

Kiinteistövero nousee

Yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli korotetaan 0,80—1,55 prosentista 0,86—1,80 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,37—0,80 prosentista 0,39—0,90 prosenttiin. Granissa tämä tarkoittaa 7.5% ja 5.4% nousua.  

Parlam. seurantaryhmä SOTElle. Viiden vuoden irtisanomissuoja pois kuntaliitoksista

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut sote-uudistukselle parlamentaarisen seurantaryhmän. Seurantaryhmän tehtävänä on seurata sote-huollon rakenneuudistuksen, rahoitusuudistuksen sekä valinnanvapausselvityksen valmistelua, toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutumista. Seurantaryhmä esittää myös näkemyksiään valmistelusta ja toimeenpanosta sekä uudistuksen tavoitteiden toteutumisesta. Ryhmän puheenjohtaja on perhe- ja peruspalvelumin Juha REHULA ja varapuheenjohtaja sosiaali- ja terveysmin Hanna MÄNTYLÄ. Jäseninä on yhteensä 10 kansanedustajaa; katso STMn tiedote tästä.

Samaan aikaan päätettiin luopua myös henkilöstön viiden vuoden irtisanomissuojasta kuntaliitoksissa. Oikein.

Piiri pieni pyörii

Granin kaupunginhallitus päätti eilen kaupungintalokorttelin arkkitehtikilpailun palkintolautakunnasta. Hallituksenjäseneltä kuullun mukaan "Päätöksen perusteena oli, että päätöksenteon sujuvuuden kannalta ryhmät (= rkp & kok) toivoivat edustajia hallituksen jäsenistä ja puheenjohtajistosta. Toinen tekijä oli tasa-arvo." Niinpä luottamushenkilöjäseniksi nimettiinkin:
 
Veronica Rehn-Kivi      valtuuston pj
Finn Berg                     hallituksen pj
Tapani Ala-Reinikka    valtuuston vpj (oli kirjallisesti luopunut ehdokkuudesta)
Lauri Ant-Vuorinen       hallituksen jäsen, aloitteentekijä
Nina Ruokonen            nainen
 
Muina jäseninä ovat:
Torsten Widén       Grani
Gun Söderlund      Grani
Marianna Harju      Grani
Marko Lassila        Grani
Tuomas Rajajärvi   asiantuntijajäsen
Esa Kangas           SAFA
Virve Väisänen      SAFA
 

15.9.2015

Uutta Vantaalla: Kouluja oppimiseen

Tämänpäiväisen Hesarin mukaan nyt Vantaalle "Uusia kouluja suunnitellaan siltä pohjalta, että koulun tiloja pitäisi pystyä käyttämään oppimiseen." (sic).

14.9.2015

THL: SOTE-palveluiden ulkoistaminen toi isot säästöt

Mänttä-Vilppulan kaupunki (10,650 asukasta) ulkoisti kaikki sote-palvelunsa vuoden 2013 alusta lukien. 09.09.2015 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - THL julkisti tietoja tekemästään tutkimuksesta. Sen mukaan kustannukset olivat laskeneet 8% edellisestä vuodesta, kun verrokkikunnissa ne olivat nousseet 5%. Myös asiakkaat olivat aiempaa tyytyväisempiä.

Kesäkuussa pidetyn Mänttä-Vilppulan valtuuston tilinpäätöskokouksen pöytäkirjan mukaan "olemme vuoden 2014 osalta sosiaali- ja terveyskuluissa n. 5 miljoonaa euroa alemmalla tasolla kuin mitä olisimme ilman SOTE-ratkaisuamme." Tämä säästö on 20%! Sote-palveluiden tuottaja on Pihlajalinna Oy 5+5 vuoden sopimuksella.

Tässäpä mallia Granin sote-palveluiden ulkoistamiseen (asia makaa virkamiesten pöydällä).

11.9.2015

Pisararata kaatui

Hallituksen eilisessä budjettivalmistelussa Pisararata haudattiin, ja kehyksessä sille varattu 330 MEUR siirrettiin kärkihankkeille. Järki voitti; katso kirjoitukseni 20.06.2015 ja 09.05.2015.

8.9.2015

Lisää keskustakorttelin kehittämisestä

Paikallislehdessämme KaunisGrani 08.09.2015 oli sekä toiveita että suunnitelmia keskustakorttelin loppuunsaattamiseksi; klikkaa jutut isommiksi.
 


Keskiviikkona 09.09.2015 klo 18.00 pidetään kaupungintalolla informaatio- ja virallinen kuulemistilaisuus asiasta.
Valtuustosali pursusi ihmisiä. Paljon hyviä kysymyksiä. Valitettavasti VVTn tj Jukka LEHTOLAlla oli tiedot vähissä.

1.9.2015

SOTE eteenpäin

Eilen hallitus esitteli hallitusohjelman mukaisesti kärkihankkeiden 2016-18 viisi strategista painopistealuetta:
 • Työllisyys ja kilpailukyky        170 MEUR
 • Osaaminen ja koulutus          300 MEUR
 • Hyvinvointi ja terveys             130 MEUR
 • Biotalous ja puhtaat ratkaisut 300 MEUR
 • Toimintatavat                         100 MEUR
 • 26 kärkihanketta ja 80 toimenpidettä esitellään tällä viikolla.
 • Näiden lisäksi 600 MEUR infrastruktuuriin (erityisesti teiden kunnossapitoon)
Samassa yhteydessä hallitus esitteli myös nimikkeen Reformi alla SOTE-uudistuksen varsin selkeänä strategiana (mitä, million) alla näytetyn kaavion mukaisesti. [klikkaa kaavio isommaksi]

28.8.2015

Kevyet mullat metropolihallinnolle

Helsingin, Espoon ja Vantaan maankäytöstä ja kaupunkisuunnittelusta vastaavat apulaiskaupunginjohtajat Anni SINNEMÄKI, Olli ISOTALO ja Hannu PENTTILÄ eivät näe enää tarvetta pääkaupunkiseudun yleiskaavalle, vaan korostavat vapaaehtoista virkamiesyhteistyötä, sanoo tänään Rakennuslehti haastattelussaan. Kauniainen kiittää.
Jan VAPAAVUORI & Jussi PAJUNEN, sorry vaan ilman sääliä.

21.8.2015

Yhteiskuntasopimus kaatui: Tästä alkaa ay-liikkeen alasajo

Vienti ei vedä ja koko maa on polvillaan. Päämin Juha SIPILÄn esittämä työvoiman yksikkökustannusten alentaminen 5% ei kuitenkaan sopinut SAKn Lauri LYLYlle. Näin, vaikka kenenkään palkka ei olisi laskenut, ja veronalennustakin luvattiin. Hallitus hoitaa nyt tarvittavat toimet omin voimin.
Tästä päästäänkin oikeaan demokratiaan, jossa kansan valitsema eduskunta  päättää ja sen valitsema hallitus hallitsee. 08.09.2015 hallitus esittikin listan osin radikaaleista toimista (pakottavaa lainsäädäntöä), joilla työvoiman yksikkökustaanuksia saadaan alennettua 5% vuoden 2017 alusta lukien. Ay-johtajat uhkaavat heti lakoilla.

Hesarin 22.09.2015 mukaan punainen demari Tarja HALONEN sättii hallitusta ja tukee SAKn yhteistyökyvytöntä linjaa. Sen sijaan STTK ja Akava ovat jo selkeästi hyväksyneet työvoiman yksikkökustannusten alentamisen 5%. Keinot kuullaan lähipäivinä. Mutta eiköhän se lomarahojen leikkaukseen ja työtuntien liäämiseen johda.

19.8.2015

Granin oma liikennelaskenta: Ersintien liikenne on 10-kertaistunut!

Huolimatta valituksista ja kuntalaisaloitteesta Granin kaupunginhallitus teki 05.10.2011 päätöksen läpikulkutien avaamisesta Ymmerstan Ullanmäestä Kauniaisten keskustaan reittiä Ristihaantientie-Ersintie-Yhtiöntie-Kirkkotie.  Hallitus uskoi virkamiesten tarjoamaan virheelliseen ennusteeseen, jonka mukaan liikenne Ersintiellä avaamisen jälkeen olisi vain 95 ajoneuvoa vuorokaudessa (kvl) eli 105 ajoneuvoa arkivuoro-kaudessa (kavl). Näin tapahtui, vaikka käyttämänsä konsultin A-Insinöörit Oyn korjatun raportin mukaan liikennemäärät olivat suuremmat.
 
Tein asiasta useita perusteellisia selvityksiä, jotka toimitin mm hallituksen jäsenille. Minun ennusteeni mukaan liikennemäärä nousisi yli 10-kertaiseksi. Näiden seurauksena hallitus sentään linjasi, että Lisäksi KH päätti kehottaa yhdyskuntatointa seuraamaan liikennemäärien kehitystä ja tarvittaessa ryhtymään läpiajoliikennettä ohjaaviin tarpeellisiin toimenpiteisiin.”

Sanottuun päätökseen viitaten taloyhtiöni teki asiasta 21.05.2015 kaupungille hyvin perustellun selvityspyynnön perustuen Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen tekemään liikennelaskentaan Ersintiellä lokakuussa 2014. Kysyimme:

1.    Miten yhdyskuntatoimi on seurannut liikennemäärien kehitystä Ersintiellä?
2.    Mihin toimenpiteisiin yhdyskuntatoimi on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä liikennemäärän noustua Ersintiellä 10-kertaiseksi käytettyyn ennusteeseen verrattuna?
Kaupungin kuntatekniikan 10.08.2015 antaman vastineen mukaan kaupunki vihdoin teki Ersintiellä liikennelaskennan kesäkuussa 2015. Vastineen mukaan tämän "laskennan tulokseksi saatiin Ersintien liikennemääräksi 1200 kavl, n.1100 kvl." Eli toteutunut liikennemäärä on reilusti yli 10-kertainen hallituksen käyttämään ennusteeseen verrattuna (1100/95=11.6). Tätä eroa kaupunki ei pidä suurena, eikä mitään toimenpiteitä luvata.
 
Tästä löytyvät selvityspyyntö sekä kaupungin vastine ja siihen tänään lähettämäni vastaselitys.

Kun Koivuhovi rakennetaan ja Freedom Fund Areenan laajennus toteutuu (kaavamuutos vireillä), tulee Ersintien liikenne vielä lisääntymään usealla sadalla ajoneuvolla vuorokaudessa.

Keskustakorttelin rakentaminen eteenpäin

Eilisessä YLKin kokouksessa oli esillä suunnitelma keskustakorttelin rakentamisen loppuunsaattamiseksi. Paketti sisältää määräalan kaupan esisopimuksen Grani-NCC sekä kehityshankkeen sopimuksen Grani- VVT Kiinteistösijoitus, joka on Granin kauppakeskuksen uusi omistaja. Paketin mukaan:
 • NCC rakentaisi asuntoja 3,400 k-m2
 • VVT rakentaisi liiketiloja 2,406 k-m2
 • Liiketilat liittyisivät nykyiseen kauppakeskukseen katetulla galleriakäytävällä
 • Ehdotuksestani ainakin katoille tulevat parkkipaikat katetaan
 • Kaiken tulisi olla valmista 01.08.2017 mennessä
 • Sopimuspaketti on varsin monimutkainen, ja sisältää lukuisia ehtoja ja edellytyksiä. Niinpä VVT-sopimus kaatuu automaattisesti, mikäli päätös kaavasta poikkeamisesta ja rakennuslupa eivät ole lainvaoimaisia 30.06.2017 mennessä.
Mielestäni hanke on (eräistä pikku puutteistaan huolimatta) hyvä ja lopullinen ratkaisu keskustakorttelille. Toivonkin, että hankkeesta ei tehdä yhtään valitusta.  [klikkaa kuva suuremmaksi]

Tästä löytyy asiasta hyvä Länsiväylän juttu 02 Sep 2015.

15.8.2015

Uusi SOTE: Enintään 12 aluetta

VVTn pääjohtajan Tuomas PÖYSTIn johtama työryhmä ehdottaa kokonaan uutta alkua sotelle seuraavasti:
 • Maa jaetaan 9-12 sote-alueeseen
 • Rahoitus suoraan valtiolta
 • Kuntien sote-henkilöstö siirtyy sote-alueille
 • Voimaan 2019 alusta
 • Myös valtionhallinnon tehtäviä voitaisiin siirtää samalle organisaatiolle
Tämä on likipitäen Kepun maakuntamalli. Ja se onkin lähtökohtaisesti ok. Samoin rahoitus suoraan valtiolta ilman kuntien välilenkkiä on todella hyvä. Samalla kuitenkin osa kunnallisesta tasaverosta siirtyy valtiolle, ja vaarana on sen muuttuminen progressiiviseksi. Mitä tämä tarkoittaisi Granille? Nähdään jatkossa.

11.8.2015

Hiilijalanjälki: Stoppi Suurhelsingille

Hesarissa oli 08.08.2015 iso juttu Aalto-yliopiston tutkimuksesta, jonka mukaan keskustassa asuvien hiilijalanjälki on suurin. Kaiken saman oli todistanut jo kolme vuotta sitten Jukka HEINONEN omassa väitöskirjassaan.  Kuitenkin tämäkin tutkimus tyrmää
entisen asuntomin Jan Vapaavuoren ajaman vyöhykemallin, mikä perustui lähinnä työ/asiointimatkaliikenteeseen omalla autolla.

11 Aug 2015 sain Hesarissa ulos pikku kirjoituksen. Siinä totesin tutkimuksen tukevan Heikki v. Hertzenin puutarhakaupunkia ja Matti Vanhasen hajautettua mallia pääkaupunkiseudulle. Lisäksi ehdotin hiilijalanjäljen ottamista oikeasti päätösten ja määräysten perustaksi. Tämä tukee myös Kauniaisten pysymistä itsenäisenä kuntana.

Samassa lehdessä Osmo Soininvaara protestoi tuloksia, ja osoitti, että ei ymmärrä CHP-laitosten energia- ja CO2-laskentaa. 12. Aug 2015 Matti Vanhanen kirjoitti varsin ansiokkaan jutun, jossa perusteli hajautettua malliaan.

12.6.2015

Grani Extran keskustelufoorumi - Nyt riittää!

Kaupungin virkamiesten ja luottamushenkilöiden käyttöön (käyttäjätunnus & salasana) tarkoitettu Grani Extran vanhanaikainen keskustelufoorumi on susi.
 • Uuden kirjoituksen (keskusteluaiheen) tekeminen on käytännössä mahdotonta <= etusivulta ei löydy nappulaa, josta voisi aloittaa. Niinpä kuluneen 2 vuoden aikana olenkin ainoa, joka sinne jotakin on onnistunut kirjoittamaan.
 • Ohjelmassa bugeja; esim linkit eivät toimi, jos ne kirjoittaa normaalin suomenkielen säännöillä.
 • Olematon lukijamäärä: Kahden vuoden aikana eniten on luettu kirjoituksiani otsikolla "Metropolialueen ABC", yhteensä  185 kertaa. Yhtään viestiketjua ei 2 vuoden aikana ole syntynyt.
Pari vuotta sitten puhuin ongelmista kaupungin tietohallinnolle. Korjauksia luvattiin, mutta mitään ei ole tapahtunut. Nyt minulle riittää, enkä enää foorumia vilkaisekaan.

3.6.2015

Granin puunkaato-ohjeet uusiksi

KaunisGranissa oli 11 Nov 2014 Jyri INHAn kirjoitus puiden  kaatamiseen ja naapureiden kuulemiseen liittyvästä asiasta. Samassa lehdessa kaupungin virkamiehet antoivat tyrmistyttävän vastauksen, jonka mukaan puita voi kaataa lähes vapaasti ilman lupaa ja naapureita kuulematta; kirjoitukset tässä.
Niinpä tein yhdyskuntalautakunnan kokouksessa 09 Dec 2014 aloitteen, jossa vaadittiin ohjeiden korjaamista ja päivittämistä; aloitteeni tässä. Virkamiesten ja puheen-johtajan vastustuksesta huolimatta aloite hyväksyttiin. Tämän jälkeen asiaa on vatvottu monessa kokouksessa ilman tulosta. Lautakunnan eilisessä kokouksessa oli käsittelyssä jälleen virkamiesten (Marianna HARJU, Anna-Lena GRANLUND-BLOMFELT) tekemä uusi paperi. Valitettavasti sekin oli epäymmärrettävä ja kelvoton: huono rakenne, sekava ja puutteellinen sisältö, selviä "juridisia" virheitä jne. Kummallista kyllä, tätä dokumenttia ei ole saatavissa mistään, eikä sitä jaettu digi-muodossa edes lautakunnan jäsenille, joten sitä en pysty näyttämään tässäkään. Tein kuitenkin  paperiversioon käsin suurehkon joukon vättämättömiä muutoksia, minkä suttupaperin annoin virkamiehen käteen. Lisäksi useat muutkin lautakunnan jäsenet vaativat korjauksia ja muutoksia sekä rakenteeseen että ohjeen materiaaliseen sisältöön. Tekemäni suttupaperin kera lautakunta palauttikin asian jatkovalmisteluun, mikä jäänee syksyyn.

31.5.2015

SOTE-ratkaisuksi maakuntamalli

Uusi hallitus maalle nimitettiin 29.05.2015. Jämäkästi sujuneiden neuvottelujen tuloksena syntyi monella tavalla hyvä hallitusohjelma. Yleisen taloustilanteen parantamisen ohella yksi sen tärkeimmistä asioista oli uuden sote-ratkaisun sorvaaminen seuraavasti:
 • Rakenne: Maakuntamalli, enintään 19 maakuntaa.
 • Päätöksenteko: Vaaleilla valittava maakuntavaltuusto. Ei verotusoikeutta.
 • Rahoitus: Auki. Pidemmällä tähtäimellä sote-rahoituksessa siirrytään yksikanavaiseen rahoitukseen työterveyshuolto huomioiden.
 • Valinnanvapaus: Tavoitteena Ruotsin mallin mukaisesti, että potilas saa itse valita mitä palveluntuottajaa käyttää; julkinen, yksityinen, kolmas sektori.
Vielä asiaan liittyen seuraavat kirjaukset:
 • Hallitus ei anna kunnille lainkaan uusia tehtäviä tai velvoitteita vaalikaudella 2015–2019.  Mikäli valtionosuuksia leikataan, niin hallitus vähentää kuntien tehtäviä samassa suhteessa.
 • Hallitus käynnistää vapaakuntakokeilun, jonka tavoitteena on mahdollistaa kunnille palveluiden tuotanto- ja toimintatapojen kehittäminen nykyistä vapaammin ja laajemmin. Tätä olen Granille suositellut jo aikaisemmin, turhaan.
 • Irtisanomissuojaa kuntaliitostilanteessa koskevat säädökset kumotaan.
 • Valtion aluehallinnon uudistamista maakuntamallin mukaisesti selvitetään.


Suuri kuntauudistuspaketti - Mitä jäi jäljelle

Jyrki Kataisen hallituksen suurin asia oli viedä päätökseen joukko kuntauudistukseen kuuluvia lakeja. Seuraavassa lyhyt yhteenveto säälittävästä tapahtuneesta:
 • Kuntarakennelaki: Tuli voimaan 01.07.2013. Monia kuntaliitosselvityksiä lopetellaan parhaillaan niin pääkaupunkiseudulla kuin muuallakin. Lopputulos zero.
 • Uusi kuntalaki: Vaatimaton uudistus astui voimaan 01.05.2015. Seuraavat kuntavaalit pidetään vasta 09.04.2017, ja nykyisen valtuuston toimikausi jatkuu 31.05.2017 saakka.
 • Sote-laki: Tämä epäonnistumisten äiti kaatui lopulta perustuslaillisiin ongelmiin. Uusi hallitus aloittaa maakuntamallin pohjalta.
 • Valtionosuuslaki: Tuli voimaan 01.01.2015. Kun kaikki muut kunnat saavat valtiolta rahaa enemmän tai vähemmän, on Grani ainoa kunta joka joutuu maksamaan valtiolle!
 • Metropolihallintolaki: Jäi kesken.

Kaupungintalon alueesta suunnittelukilpailu

Kuten 28 Apr 2015 kirjoitin, kaupungintalon järjettömästi paisuva remonttihanke keskeytettiin, ja alueelle laaditaan uusi kaava arkkitehtikilpailun perusteella. Kokouksessaan 27.05.2015 kaupunginhallitus päätti "että kaupungintalon ja Junghansinkujan tonttien tulevaa asemakaavoitusta varten järjestetään suunnittelu-kilpailu yhteistyössä SAFAn kanssa ja nimesi seuraavan ohjausryhmän valmistelemaan arkkitehtuurikilpailun kilpailuohjelman laatimista ja palkintolautakunnan asettamista: Veronica Rehn-Kivi, Lauri Ant-Wuorinen, Tuomas Rajajärvi, Torsten Widén, Marianna Harju ja Gun Söderlund sekä nimesi ryhmän puheenjohtajaksi Veronica Rehn-Kiven.".
Tässä blogissa pyrin välttämään asiasta lisää kirjoittamista ennen kuin arkkitehtikilpailun tuloksia on nähtävillä.

19.5.2015

Palatsivallankumouksen hyvä päätös

Tapani Jääskeläinen jatkaa hyökkäystään kokoomusta ja erityisesti minua vastaan. Tikkuna lihassa hänellä on valtuustossa jo kahteen kertaan hyväksytty päätös siitä,
että Granin sote-palvelut järjestettäisiin kilpailutuksen perusteella, millä turvattaisiin hyvät palvelut seuraavaksi 10 vuodeksi. Katso Jääskeläi-sen kirjoitus tästä.

Oma kirjoitukseni tämän-päiväisessä KaunisGranissa löytyy vierestä. [klikkaa kirjoitus isommaksi]

KaunisGranissa 09.06.2015 demarien varavaltuutettu Jääskeläinen jälleen vuodattaa kiukkuaan; katso tästä, även på svenka.

12.5.2015

Pajunen: Osta toinen polkupyörä kaupunki maksaa

"Rikas" Helsinki maksaa 30,000 työntekijälleen 10 EUR työmatkaseteleitä. Nyt kaupunginjohtaja Jussi PAJUNEN esittää, että vaihtoehdoksi tarjotaan rahaa polkupyörän hankkimista varten. Tuoreen tutkimuksen mukaan mukaan kolme neljästä hesalaisesta käyttää pyörää. Kun luvusta vähennetään pikkulapset ja tosivanhat, havaitaan, että jokaisella hesalaisella on jo pyörä, ainakin mahdollisuus pyörän käyttämiseen.
Suuremmassa kaupungissa tyhmyys tiivistyy.

28.4.2015

Kaupungintalo - Missä mennään

Kaupunginvaltuusto päätti budjettikokouksessaan 17.11.2014 äänestyksen jälkeen, että kaupungintalon saneerauksen budjetti on 3.2 MEUR. Nyt kuitenkin vain viisi (5!) kuukautta myöhemmin budjetti onkin 4.15 MEUR eli noussut 30 %. Seuraavassa taulukossa esitän hankkeen viimeaikaisen käsittelyn.

Pvm
Kustannus (MEUR)
Mikä
Sisältö
Note
07.10.2014
3.00
 
2.00
 
YLK
Virkamiesten esitys sisältäen julkisivujen purkamisen = YLKin päätös.
Minun ehdotukseni ð ei julkisivujen tarpeetonta purkamista.
 
 
Hylättiin 6-2
17.11.2014
3.20
 
2.00
Valtuusto
Hallituksen esitys sisältäen julkisivujen purkamisen = valtuuston päätös.
Minun ehdotukseni ð ei julkisivujen tarpeetonta purkamista.
 
 
Hylättiin 19-16
21.04.2015
4.15
 
 
3.20
YLK
Virkamiesten esitys hankesuunnitelmaksi sisältäen julkisivujen purkamisen ja tiilimuurauksen = YLKin päätös.
Minun ehdotukseni = suuruudeltaan sama kuin valtuuston päätös 17.11.2014.
 
 
 
Hylättiin 6-3

Hankesuunnitelman mukaan tiilimuuratut julkisivut puretaan, ja tilalle rakennetaan uusi tiilimuurattu julkisivu, jossa uusi lämmöneriste sekä tuuletusväli. Tämän työn kustannus on 1.2 MEUR.

Jo aikaisemmin olen perusteluin ehdottanut, että hyväkuntoisia julkisivuja ei purettaisi (YLK 07.10.2014 ja valtuusto 17.11.2014). Nyt uusinkin lausunnonantaja Sweco Asiantuntijapalvelut Oy sanoo, että julkisivujen purkamiseen ei ole tarvetta. Käydyssä keskustelussa useat lautakunnan jäsenet pitivät erityisesti julkisivujen purkamista tarpeettomana. Tähän viitaten tein seuraavassa sanotun mukaisen päätösehdotuksen:

Lautakunta edellyttää, että kaupungintalon saneerauksen kokonaiskustannukset ovat enintään 3.2 MEUR, kuten kaupunginvaltuusto kokouksessaan 17.11.2014 oli päättänyt. Suoritetussa äänestyksessä kannatettu ehdotukseni kuitenkin hävisi äänin 6-3 (Tupamäki (kok), Rekiranta (kok), Aspelin (rkp)), minkä jälkeen ilmoitin jättäväni pöytäkirjaan eriävän mielipiteeni.

Kun saneerauksen kustannukset näyttävät kasvavan hallitsemattomasti, ainoa oikea ratkaisu on räjäyttää koko talo, ja tehdä uusi kaava, joka sisältää kuntalaistalon pienenevän virkamieskunnan ja kuntalaisten tarpeisiin sekä liiketilaa ja asuntoja. Tämä tarjoaisi kaupungille lisäksi 10 MEUR tuotot. Tässä tarjoutuisi myös aikaisemmin haikailemani mahdollisuus luoda arkkitehtikilpailun pohjalta malliesimerkki uljaaksi kuntakeskukseksi, jolla voisi olla jopa kansainvälistä arvoa. (Tämä tilaisuus jo kerran menetettiin 15 vuotta sitten, kun Granin kauppa-keskuksesta tehtiin käyttökelvoton, jo nyt ränsistyvä visuaalinen fiasko. Siinä jätettiin huomiotta Vitruviuksen kaikki kolme arkkitehtuurin perussääntöä firmitas, utilitas, venustas - kestävä, käyttökelpoinen, kaunis.)

Korttelia ei kuitenkaan saa rakentaa umpeen, vaan "vihreä Grani" pitää säilyä.  Arkkitehtikilpailu olisi mielestäni hyvä menettely. Vaihtoehtoisista suunnitelmista pitää sitten valita paras. Näin tulen asiaa jatkossa yhdyskuntalautakunnassa (ja valtuustossa) ajamaan. 

Kokouksessaan 08 May 2015 kaupunginhallitus päättikin selvittää tonttia koskevan ideasuunnitelmakilpailun alustavaa sisältöä, hallinnon tilojen lähivuosien tilantarvetta sekä eri toteutusvaihtoehtojen taloudellisia vaikutuksia. Hyvä näin. Tästä löytyy Länsiväylän juttu asiasta 13 May 2015.

22.4.2015

Sipoon ryöstäjillä pala kurkussa

Hyvin muistamme kuinka 2008-09 Suurhelsingin tekijät Jussi PAJUNEN ja  Jan VAPAAVUORI junailivat Sipoon ryöstön. Vantaakin luopui ainoasta rantapaikastaan, jotta Länsi-Sipoo saatiin Helsinkiin liitettyä. Kuinka olikaan mahdollista, että kepulainen pääministeri Matti VANHANEN suostui tähän? Eipä vain vieläkään tullut kepulle Hesasta ääniä.

Eilinen Hesari toi näyttävässä jutussaan julki pitkään tiedetyt ongelmat koskien Länsi-Sipoon rakentamista ja kehittämistä. Nyt Uudenmaan Ely-keskus on lausunnossaan tyrmännyt Hesan kaavoitussuunnitelmat. Lisäksi se sanoo, että alueen problematiikka on ollut kaavoittajan tiedossa alusta asti. Yhdyskuntasuunnittelun "asiantuntija" Osmo SOININVAARA puolestaan lausui, että kehä ykkösen ulkopuolelle ei pitäisi rakentaa mitään. 27 Oct 2011 Soininvaara sanoi  "Helsingin seutu on ympäristörikos."

21.4.2015

Takaisin taistolaisuuteen?

Tämänpäiväisen Hesarin mukaan vaalitulos huolestuttaa kulttuuriväkeä. Pirkko SAISIOn mukaan "vihreät ja vasemmisto jakavat keskenään älymystön, kulttuuriväen, tutkijat ja yliopistoväen". Jörn DONNERin (kommunisti, demari, ruåtsalainen) mukaan "Suomi on poikkeuksellinen länsieurooppalainen maa, jossa maalaisarvot jylläävät".
Vaalituloksen mukaan granilaisistakin 90% on sitten rupusakkia. Voi pyhä Sylvi!

20.4.2015

Kuinka menivät vaalit Granisssa?

Eduskuntavaalit menivät odotusteni mukaisesti: kepu voitti, persut ja kokoomus hyvinä kakkosina,  demarit ja vassarit nurkkaan itkemään. Seuraavassa taulukossa esitän vaalituloksen Granissa (EK 2015) sekä vielä vertailua varten viime kunnallisvaalien tulokset (KV 2012).

Eduskuntavaalit 2015 Kauniaisissa
Puolue
EK 2015 (%)
KV 2012 (%)
RKP
38.5
47.6
KOK
34.7
33.3
VIHR
6.9
7.4
KESK
5.8
2.4
PS
5.3
3.3
SDP
4.6
3.8
KD
1.8
2.3
VAS
1.1
-
Muut
1.1
-
Hylätyt
0.3
-
   Yhteensä
100.0
100.0

 
Seuraavassa taulukossa esitän puolueet ”hylkimisjärjestyksessä”, eli kuinka moni kunkin puolueen ehdokas sai Granissa vain yhden tai ei yhtään ääntä (tässä vain kahdeksan eduskuntapuoluetta).
 
Eduskuntavaalit 2015 Kauniaisissa; hylkyjärjestys
Puolue
1 ääni
0 ääntä
Yhteensä
VAS
8
15
23
KD
6
11
17
KESK
11
6
17
PS
11
3
14
SDP
3
10
13
VIHR
6
1
7
RKP
4
0
4
KOK
2
0
2

Granista oli eduskuntavaaleissa peräti kahdeksan ehdokasta, joista kukaan ei kuitenkaan tullut valituksi. Seuraavassa kunkin ehdokkaan Granista saamat äänimäärät (EK 2015) sekä vielä äänimäärien vertailua varten ehdokkaiden viime kunnallisvaaleissa saamat äänimäärät (KV 2012).

Eduskuntavaalit 2015; Granin omat ehdokkaat
Ehdokas
EK 2015
KV 2012
Veronica REHN-KIVI (rkp)
687
308
Tapani ALA-REINIKKA (kok)
213
306
Vesa HELKKULA (kesk)
55
46
Taisto MIETTINEN (ps)
49
81
Petri S J LEHTINEN (ps)
17
-
Seija BUCTMAN (kd)
4
10
Mailis VANSÉN (skp)
2
-
Richard JÄRNEFELT (m11)
1
-