8.12.2014

Suurhelsinki - turha selvitys valmistui

Myöhästyneenä 05.12.2014 valmistui VMn asettamien kuntajakoselvittäjien Mikko Pukkisen, Cay Sevónin ja Matti Vatilon Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys. Tätä asiaa olen käsitellyt mm kirjoituksissani 04 Jun, 14 Aug ja 14 Oct 2014. Kuten olen sanonut, Granille selvitys merkitsee sitä, että (1) demokratia kaventuu, (2) palvelut huonontuvat ja (3) veroäyri nousee vielä sotenkin jälkeen. Seuraavassa lyhyt kuvaus ja eräitä havaintoja.

  • Suurhelsinki muodostetaan kuntaliitoksella, johon kuuluvat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Sipoo sekä Tuusulan eteläosa.
  • Uuden kaupungin nimi olisi Helsinki.
  • Kuntaliitosten myötä uuden isäntäkunnan renkikunnat oikeasti tarvitsevat paikallisvaltuuston tai kaupunginosalautakunnan, jolla on myös budjettivaltaa. Selvittäjät olivat tulleet samaan johtopäätökseen, ja ehdottavat  paikallishallintoyksikköä, jolle olivat keksineen söpön nimen "kotikaupunki".
  • Kotikaupunkeja olisi 15-20 kussakin 50-60,000 asukasta. Grani ei pääse kotikaupungiksi.
  • Kuntien kulurakenteissa on suuria eroja. Jos Suurhesassa pärjättäisiin Vantaa kustannustasolla syntyisi säästöjä. Mutta kaupunkien budjeteilla tai asukasluvuilla painotettuna lopputulos on, että Suurhesa maksaa vuodessa 50 MEUR enemmän kuin kuntien menot yhteensä nyt.
  • Esitys tulee kaupunkien valtuustoihin helmi-maaliskuussa 2015. Jos valtuusto hylkää kuntaliitoksen, siitä voidaan järjestää kunnallinen kansanäänestys. Jo etukäteen on selvää, että ei-kanta voittaa Espoossa, Granissa ja Sipoossa, jopa Vantaalla.
  • Höpötystä: ”Asukkaiden identiteetti muodostuu alueen kautta: asukkaiden muodostamat alueraadit, osallistuminen fyysisen lähiympäristön suunnitteluun, asukastilojen käyttö, paikallisyhdistysten toiminta, sekä paikalliset tapahtumat vahvistavat yhteenkuuluvuutta. Uusi kunta mahdollistaa, käyttää ja kehittää sekä edustuksellista demokratiaa kaupungin alueilla että paikallisia muita osallistumisen muotoja, kuten alueellisia neuvoa-antavia kansanäänestyksiä, palvelujen käyttäjäraateja, osallistuvaa suunnittelua ja budjetointia, sekä monimuotoista sähköistä osallistumista.” Vain raateja (sic) ja hyörintää, ei mitään päätös- eikä budjettivaltaa.
Jälleen on poltettu veronmaksajien rahaa etukäteen turhaksi tiedetyn selvityksen tekemiseen. Vain valtioneuvoston ja eduskunnan pakkopäätöksellä voi Suurhesa syntyä. Ja päätökset jäävät vaalien jälkeiselle eduskunnalle. Sama kohtalo koskee myös 14/16 kuntaa kattavaa metropolihallintolakia. Seuraavasta linkistä löytyy syntynyt raportti (206 pages, 3.62 MB). Lisäksi on kehitetty jo valmiita kuntasopimuksia ym tarpeetonta sälää.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita tähän mielipiteesi: