8.10.2014

Kaupungintalo: Julkisivut puretaan, miljoona euroa kuluu - ei mitään järkeä!

Kaupungintalon sisäilma- ym ongelmista on puhuttu vuosia. Yhdyskuntalautakunnassa on ollut käsiteltävänä useita vaihtoehtoja, joista lopulta päädyttiin äänestyksen jälkeen talon saneeraukseen. Kokouksessaan 07.10.2014 lautakunta käsitteli saneeraushankkeen sisältöä ja kustannuksia, yhteensä 3 MEUR.

Suunnitelman mukaan tiilimuuratut julkisivut puretaan, ja tilalle rakennetaan uusi lämpörapattu julkisivu, kustannus 0.95 MEUR. Ehdotin tämän työn ja kustannuksen poistettavaksi  mm seuraavin perusteluin:

·         Kaupungintalon arkkitehtooninen ulkoasu muuttuu olennaisesti huonommaksi; myös  ”yhdenmuotoisuus” kirjastotalon kanssa poistuu.
·         Lämpörappauksen käyttöikä, kunnossapito ja elinkaarikustannukset eivät ole tiedossa; vertaa jopa satoja vuosia kestävään kunnossapitovapaaseen tiilijulkisivuun.
·         Julkisivulla ei ole teknistä uusimistarvetta.
·         Suuri turha kustannuserä 0.95 MEUR.
 
Suoritetussa äänestyksessä kannatettu ehdotukseni hävisi äänin 2-6, minkä jälkeen ilmoitin jättäväni pöytäkirjaan tästä löytyvän perustellun eriävän mielipiteeni, jonka sitten lähetin mm kaupunginhallituksen jäsenille.

Kokouksessaan 15.10.2014 kaupunginhallitus jätti asian pöydälle. Oikeasti, hankkeelle on varteenotettavia vaihtoehtoja. Tärkeintä on saada hanke liikkeelle ja olla tarkkana rahojen kanssa. Kokouksessaan 22.10.2014 kaupunginhallitus hyväksyi saneeraussuunnitelman ja lisäsi siihen vielä hissin, jolloin kokonaiskustannus on 3.2 MEUR.

Korjausperiaatteista asian esittelijä Marianna HARJU kirjoittaa nyt, että "Investointi-hankkeen kannattavuuden vuoksi lähtökohdaksi toimenpiteille on asetettu 20 vuoden elinkaari. Tällä on tarkoitettu taloudellista investointihankkeen poistoaikalaskelman mukaista 20 vuoden poistoaikaa, ei korjattavan rakenteen teknistä käyttöikää, joka rakenneosasta riippuen saattaa olla huomattavasti pidempi." Tästä voi ymmärtää vain sen, että nyt korjataan sellaisiakin rakenteita, joilla on teknistä käyttöikää jäljellä jopa yli 20 vuotta.
Eihän tässä ole mitään järkeä.

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita tähän mielipiteesi: