24.10.2014

Kokoomus sekoilee sote-uudistuksen kanssa

Kun puolueet kesäkuussa sopivat sote-uudistuslaista, sortui kokoomus demarien vaatimuksiin. Vastoin THLn ja KELAn ehdotusta kuntalaiset eivät pääse valitsemaan palveluitaan kunnallisen ja yksityisen tuottajan välillä, vaan kunnallinen monopoli jopa vahvistuu nykyisestä.
Nyt kokoomus on tullut katumapäälle. Päämin Alexander STUBB haluaisi ottaa aikalisän. Kimmo SASI ehdotti koko hankkeen siirtämistä vaalien jälkeen tulevalle hallitukselle. Ja min Laura RÄTY ehdottaa tuotantovastuun siirtämistä suoraan viidelle sote-alueelle. Ja koko hankkeen rahoitus on täysin levällään.
Selkeää ja johdonmukaista toimintaa, please!

14.10.2014

EVA: Koko SOTE-uudistus on lainvastainen

Lakiluonnos sotesta pitäisi palauttaa valmisteluun, selviää tänään julkaistusta EVA Analyysista Sote-sirkus – Kolme syytä aikalisään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Uudistuksen suunnitelma on analyysin mukaan perustaltaan lainvastainen. Lakiluonnoksen mukaan sote-alue hankkisi palvelut kilpailuttamatta kunnilta ja kuntayhtymiltä, mutta rajaisi yksityiset tuottajat ulkopuolelle. EU:n hankintasäädösten mukaan palvelut pitää kuitenkin kilpailuttaa.  [te]

Oikeasti sote-laki on myös perustuslain vastainen. Tämän ovat todenneet sekä oikeusministeriö että valtiovarainministeriö tuoreissa lausunnoissaan.

Suurhelsinki = 5 kuntaa yhteen ja 15-20 "kotikaupunkia"

13 Oct 2014 pidettiin Kasavuoren koululla tilaisuus, jossa kuntajakoselvittäjät Mikko PUKKINEN ja Cay SEVÓN esittelivät uusimpia visioitaan seuraavasti:

l Suurhelsinki muodostetaan kuntaliitoksella, johon kuuluvat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Sipoo. Tuusulan eteläosasta eivät sanoneet enää mitään.
l Pitivät Suurhesaa välttämättömäna Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi; ongelmat oli oikein listattu, mutta logiikka puuttuu niiden korjaamiselta.
l Kun voimaan näyttää tulevan vain kevyt metropolihallinto, oli tämäkin lisäsyy kuntaliitokselle.
l Kuntaliitosten myötä uuden isäntäkunnan renkikunnat oikeasti tarvitsevat paikallisvaltuuston tai kaupunginosalautakunnan, jolla on myös budjettivaltaa. Selvittäjät olivat tulleet samaan johtopäätökseen, ja ehdottavat 15-20 (22) paikallishallintoyksikköä, jolle olivat keksineen söpön nimen "kotikaupunki".
l Juuri eduskuntaan tulossa oleva uusi kuntalaki on täysin ristiriidassa näiden tavoitteiden kanssa, eikä tunnusta mitään paikallishallintoa. Selvittäjien mukaan "lakia tullaan täydentämään jo muutaman vuoden sisällä".
l Kotikaupungissa olisi 50,000-80,000 asukasta ð Grani ei pääse kotikaupungiksi!
l Sevón sanoikin, että "Ei tämä tuo Kauniaisille paljon hyvää."
l Kuntaliitoksesta voidaan järjestää kunnallinen kansanäänestys. Jo etukäteen on selvää, että ei-kanta voittaa Espoossa, Granissa ja Sipoossa, jopa Vantaalla. ð Ei tule Suurhesaa tällä juonella.
l Selvittäjien raportin pitäisi (myöhästyneenä) valmistua marraskuun loppuun mennessä.
Tämä kuten kaikki muutkin meneilläolevat selvitykset merkitsevät Granille sitä, että (1) demokratia kaventuu, (2) palvelut huonontuvat ja (3) veroäyri nousee. Tästä löytyy myös KaunisGranin pääkirjoitus aiheesta.

8.10.2014

Kaupungintalo: Julkisivut puretaan, miljoona euroa kuluu - ei mitään järkeä!

Kaupungintalon sisäilma- ym ongelmista on puhuttu vuosia. Yhdyskuntalautakunnassa on ollut käsiteltävänä useita vaihtoehtoja, joista lopulta päädyttiin äänestyksen jälkeen talon saneeraukseen. Kokouksessaan 07.10.2014 lautakunta käsitteli saneeraushankkeen sisältöä ja kustannuksia, yhteensä 3 MEUR.

Suunnitelman mukaan tiilimuuratut julkisivut puretaan, ja tilalle rakennetaan uusi lämpörapattu julkisivu, kustannus 0.95 MEUR. Ehdotin tämän työn ja kustannuksen poistettavaksi  mm seuraavin perusteluin:

·         Kaupungintalon arkkitehtooninen ulkoasu muuttuu olennaisesti huonommaksi; myös  ”yhdenmuotoisuus” kirjastotalon kanssa poistuu.
·         Lämpörappauksen käyttöikä, kunnossapito ja elinkaarikustannukset eivät ole tiedossa; vertaa jopa satoja vuosia kestävään kunnossapitovapaaseen tiilijulkisivuun.
·         Julkisivulla ei ole teknistä uusimistarvetta.
·         Suuri turha kustannuserä 0.95 MEUR.
 
Suoritetussa äänestyksessä kannatettu ehdotukseni hävisi äänin 2-6, minkä jälkeen ilmoitin jättäväni pöytäkirjaan tästä löytyvän perustellun eriävän mielipiteeni, jonka sitten lähetin mm kaupunginhallituksen jäsenille.

Kokouksessaan 15.10.2014 kaupunginhallitus jätti asian pöydälle. Oikeasti, hankkeelle on varteenotettavia vaihtoehtoja. Tärkeintä on saada hanke liikkeelle ja olla tarkkana rahojen kanssa. Kokouksessaan 22.10.2014 kaupunginhallitus hyväksyi saneeraussuunnitelman ja lisäsi siihen vielä hissin, jolloin kokonaiskustannus on 3.2 MEUR.

Korjausperiaatteista asian esittelijä Marianna HARJU kirjoittaa nyt, että "Investointi-hankkeen kannattavuuden vuoksi lähtökohdaksi toimenpiteille on asetettu 20 vuoden elinkaari. Tällä on tarkoitettu taloudellista investointihankkeen poistoaikalaskelman mukaista 20 vuoden poistoaikaa, ei korjattavan rakenteen teknistä käyttöikää, joka rakenneosasta riippuen saattaa olla huomattavasti pidempi." Tästä voi ymmärtää vain sen, että nyt korjataan sellaisiakin rakenteita, joilla on teknistä käyttöikää jäljellä jopa yli 20 vuotta.
Eihän tässä ole mitään järkeä.

 

6.10.2014

Portti liityntäparkista junalaiturille 430,000 euroa!?

Pitkään on puhuttu siitä, että liityntäparkista pitäisi päästä junalaitureille. Hanke portin tekemisestä aitaan on nyt edennyt päätöksentekoon. Rakentamiskustannukset olisivat 26,500 EUR. Mutta kokonaishinta on hirveä 430,000 EUR (alv=0%), josta Grani maksaisi puolet. Rahasta 78% eli 336,800 EUR kuluu kolmen käyttämättömän sivuraiteen turvalaitteisiin. Samalla vielä nykyinen kulku raiteiden 1 ja 2 yli laiturilta toiselle poistettaisiin! Onko tässä mitään järkeä?

Kun asia tulee 13.10.2014 kaupunginvaltuuston käsittelyyn, pitäisi mielestäni asia palauttaa virkamiehille kokonaisuudessaan uudelleenvalmistelua varten. Esitykseni mukaisesti valtuusto palauttikin yksimielisesti asian uudelleen valmisteltavaksi. Liikenneviraston (= VR ennen) vaatimusten ja vastahakoisuuden vuoksi tästä taitaa syntyä "jäätynyt" projekti.

28.10.2014 pidettyyn yhdyskuntalautakunnan kokoukseen tuli yllättäen kuitenkin sama ehdotus uudelleen käsiteltäväksi. Ehdotin hankkeen rahoituksen hylkäämistä. Lukuisista samanmielisistä puheenvuoroista huolimatta selkeää kannatusilmausta ei tullut, joten esitykseni jäi äänestämättä. ð Eriävä mielipide pöytäkirjaan.
Asia tulee vielä kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn...

4.10.2014

Kataiselle mopen osa komissiossa

Toissapäiväisen Hesarin mukaan Jyrki KATAINEN on jätetty komission varapuheenjohtajista järjestyksessä viimeiselle eli viidennelle sijalle. Aika noloa Suomessa tapahtuneen hehkutuksen jälkeen. Kun kesällä TV-uutisissa kysyttiin Jean-Claude JUNKERilta Kataisen mahdollisuuksista EUn merkittäville paikoille, oli hänen vastauksensa "kyllä, 130 % varmuudella". Niinpä niin.

KELA vaatii yksityisiä terveyspalveluita!

Sote-lausunnossaan KELA sanoo: "Kelan näkemyksen mukaan asiakkaiden valinnanvapaus ja palveluiden saatavuus erityisesti perusterveydenhuollossa ja erikoislääkäripalveluissa voidaan tulevaisuudessa taata ainoastaan ykstyistä palvelutuotantoa hyödyntämällä." Lisäksi, jos asiakas itse saisi valita yksityisen tai kunnan palvelun, sote-alueen ei tarvitsisi edes kilpailuttaa alueen palveluntuottajia.
Todella hyvä, THLn jo aikaisemman lausunnon mukainen mielipide; katso kirjoitukseni 04 Oct 2013!

KELAm lausunto on täysin vastakkainen verrattuna demarien Urpilaisen vinkuun, jonka mukaan "kunnalla olisi lähtökohtaisesti kaikissa tapauksissa kyky vastata itse myös palvelujen tuottamisesta." Kesti 4 päivää ennen kuin demarit hoksasivat tyrmätä KELAn lausunnon: "On ennenkuulumatonta, että johtajat antavat Kelan nimissä tällaisen lausunnon kertomatta asiasta mitään Kelaa valvovalle valtuustolle."
Vaativatko ennakkosensuuria?

1.10.2014

Viinanen: Voimakasta kritiikkiä Kataisen ja Stubbin hallituksille

1990-luvun alun valtiovarainministeri Iiro VIINANEN sanoo Iltahdessä 01 Oct 2014:
Suomessa eletään taas kuin pellossa. Pidämme yllä elintasoa, jota emme kykene rahoittamaan.
Kataisen ja Stubbin johtamien hallitusten suurin virhe on jatkuva päätösten lykkääminen.
Päätöksiä ei ole tehty ja rakennemuutokset ovat kaikki vielä ihan rempallaan.
Niinpä.