30.8.2014

Lisää asuntorakentamista

Grani on ollut ainoa Helsingin seudun kunta, joka on täyttänyt 14 kunnan MAL-sopimuksen asuntorakentamisvaatimukset. 25.08.2014 valtio ja po kunnat tekivät uuden sopimuksen, jonka mukaan Helsingin seudun kunnat sitoutuvat kasvattamaan asuntotonttien kaavoitusta vuosina 2016 -19 kerrosalana mitattuna noin 25 %:lla verrattuna voimassa olevaan MAL-aiesopimukseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita vielä sitä, että uudet kaavat myös rakennettaisiin. Tästä löytyy sopimuspaperi, josta kuntien tulee antaa lausuntonsa 30.09.2014 mennessä. 
Granin kohdalla tämä edellyttänee Koivuhovin uuden kaavan voimaantuloa (KHO on juuri hylännyt kaavaa koskevan valituksen).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita tähän mielipiteesi: