28.8.2014

Kevyt metropolihallinto tulee nyt

Budjettiriihessään hallitus päätti tänään myös metropolihallinnon suuntaviivoista. Seuraavassa hallituksen lyhyt tiedote kokonaisuudessaan:

"Perustetaan metropolihallinto erityisesti maankäytön, asumisen ja liikenteen ongelmien ratkaisemiseksi metropolialueella. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle 4.12. 2014. Metropolihallinto käynnistyy vuoden 2017 kuntavaalien yhteydessä.

Metropolihallintoalue muodostetaan metropolialueen MAL-sopimuskuntien varaan, jolloin metropolihallinnossa ovat mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Sipoo, Kerava, Tuusula, Järvenpää, Kirkkonummi, Vihti, Nurmijärvi, Mäntsälä, Hyvinkää, Pornainen. Näiden lisäksi Porvoo ja Lohja voivat halutessaan liittyä metropolihallintoon. Valtiovallan pyrkimyksenä on, että Uudenmaan liitto voi jatkaa toimintaansa.

Metropolihallinnolle tulee maankäyttöön, liikenteeseen ja asumiseen liittyviä tehtäviä. Metropolihallinnon tehtäviksi tulee metropolikaavan (maakuntakaavan, yleiskaavan ja tarvittaessa jatkovalmistelussa päätettävällä tavalla osayleiskaavan) laatiminen ja sen toimeenpanon varmistaminen (asemakaavaohjelmilla ja muilla riittävillä toimilla) sekä seuraavat seudulliset julkisoikeudelliset tehtävät: julkisen liikenteen suunnittelu ja hoitaminen (HSL), HSY:n ympäristöasiat ja Uudenmaan liitolta siirtyviä tehtäviä. Toimivan asuntopolitiikan toteutuminen varmistetaan lainvalmistelun jatkotyössä. Metropolihallinnon muut mahdolliset tehtävät sovitaan valmistelutyön edetessä.

Metropolihallinnolle turvataan kunnista riippumaton rahoitusratkaisu nykyisten kuntayhtymien tuloilla, valtionosuuksilla ja valmistelussa tarkentuvalla rahoitusratkaisulla. Metropolihallinnolle ei tule omaa verotusoikeutta. Lähtökohtana on, että metropolialueen asukkaiden kokonaisveroaste ei saa nousta nykyisestä.

Metropolihallinnolle tulee vaaleilla valittava valtuusto, jonka vaalitavassa huomioidaan alueellinen ja puoluepoliittinen edustavuus."

Monien jo aikaisemmin sanomieni ongelmien ohella tästä "linjauksesta" jäävät täysin auki seuraavat olennaiset kohdat:
  • Valtuustonvaalit: Miten valitaan sanotut ehdot täyttävä valtuusto? Vaalit varmaankin 2017 siirrettyjen kunnallisvaalien yhteydessä.
  • Valtuuston päätöksenteko: Milloin yksimielinen, määräenemmistö, yksinkeratinen enemmistö, mikä maksimiäänimäärä per kunta, vähemmistösuoja, muuta?
  • Rahoitus: Kuinka paljon maksaa? Millä perusteella kuntien rahoitusosuudet?

1 kommentti:

  1. Hallituksen paperin nimi on "METROPOLIHALLINNON JATKOLINJAUKSET". Jo Kataisen hallitus otti käyttöön sanan "linjaus". Sitä käytetään, kun ei ole varsinaista tietoa eikä selkeää suunnitelmaa siitä, mitä oikeasti aiotaan tehdä.

    VastaaPoista

Kirjoita tähän mielipiteesi: