21.12.2013

Ehdotus sote-laiksi valmistui - koko Uusimaa yhteen sote-alueeseen

STM julkisti 19.12.2013 valmisteluryhmän ehdotuksen sote-laiksi. Ryhmä koostui ~50 asiantuntijasta, jotka "pakotettiin ruotuun" hallituksen peruslinjausten mukaisesti. Ehdotusraportista löytyvät mm seuraavat piirteet:
 • Rakenne: Perustason alueet (~30; vastuukunta >20 000 asukasta) => sote-alueet (20; vastuukunta >50 000 asukasta) => erityisvastuualueet (5; kuntayhtymä, yliopistollinen sairaala).
 • Ei valmiita alueiden määrittelyjä eikä karttoja; valtioneuvosto päättää kaikista alueista aikanaan.
 • Kunnat antavat lausuntonsa 13.03.2014 mennessä; lakiesitys eduskuntaan keväällä 2014 ja voimaan 01.01.2015; toiminta käynnistyy viimeistään 01.01.2017.
 • Ryhmä kokonaisuudessaan esitti eriävän näkemyksensä perustason alueista sekä vastuukuntamallista ja siihen sisältyvästä asukaslukuun perustuvasta äänivallasta (=> iso isäntäkunta päättää ja järjestää kaiken, pienet renkikunnat vikisevät ja maksavat).
 • Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Jukka T Salminen eriävässä mielipiteessään sanoo: Työryhmän työskentelyssä jätettiin kokonaan ulkopuolelle jo aikaisemmin esitettyjen mallien tarkastelu ja vertailu, kuten mm. THL:n esittämä Ruotsin käytännön mulainen"raha seuraa potilasta" malli ja aikaisemmat perusteelliset sotetyöryhmien ja selvitysmiesten esittämät mallit.
 • Uudistuksen vaikutuksista palveluun ja säästöihin vain yleisiä väittämiä. 
 • Perustason ja sote-alueiden toiminta rahoitetaan jäsenkuntien asukasmääriin perustuvilla (tulevan) valtionosuuslain mukaisesti painotetuilla maksuilla; mitään laskelmia ei esitetä.
Koko Uusimaa yhdeksi sote-alueeksi!
Ehdotus eroaa merkittävästi hallituksen ym aikaisemmin esittämästä.
 • Kaikki Uudenmaan 26 kuntaa Hangosta Lapinjärvelle, yhteensä 1.6 miljoonaa asukasta, kuuluisivat yhteen ja samaan sote-alueeseen.
 • Sote-asioiden järjestämisvastuu olisi kuntien muodostamalla kuntayhtymällä.
 • Sote-alue jakautuisi kuuteen perustason alueeseen, joiden vastuukuntia olisivat Helsinki, Espoo, Vantaa, Porvoo, Lohja ja Hyvinkää.
 • Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Jukka T Salminen eriävässä mielipiteessään sanoo: Tein ministeriölle esityksen jaoksen laajentamisesta koskemaan ainakin Vantaan, Espoon ja Kuumakuntien edustuksen, joiden mukanaolo koko valmistelussa olisi ollut välttämätöntä metropolialueen erityisyyden vuoksi. Tätä esitystä ei hyväksytty.
 • Ehdotus ei ole lainkaan yhteensopiva meneillään olevien metropolialueen kuntaselvitysten kanssa (kuntien mielipiteistä puhumattakaan).
Esitetty vastuukunta-malli on perustuslain vastainen. Ainakin tämä pitäisi hallituksen korjata ennenkuin se lähettää esityksen kuntien lausunnolle. Koko raportti löytyy tästä: Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän loppuraportti  (157 p, 2.00 MB). STM lähetti lausuntopyynnön kuntiin 02 Jan 2014 ilman korjauksia.

Helsinki tyrmää esityksen (18 Feb 2014). Samoin Espoo (24 Feb 2014). Niin myös HUS (04 Mar 2014). Grani tyrmää esityksen kokonaisuudessaan yksityiskohtia myöten (kv 10 Mar 2014).

1 kommentti:

 1. A-studio Talkissa 19 Dec 2013 min Susanna Huovinen esitti epäluottamuksensa asiantuntijoihin, jotka "eivät osaa katsoa asioita tavallisen kansalaisen kannalta".

  VastaaPoista

Kirjoita tähän mielipiteesi: