21.12.2013

Ehdotus sote-laiksi valmistui - koko Uusimaa yhteen sote-alueeseen

STM julkisti 19.12.2013 valmisteluryhmän ehdotuksen sote-laiksi. Ryhmä koostui ~50 asiantuntijasta, jotka "pakotettiin ruotuun" hallituksen peruslinjausten mukaisesti. Ehdotusraportista löytyvät mm seuraavat piirteet:
 • Rakenne: Perustason alueet (~30; vastuukunta >20 000 asukasta) => sote-alueet (20; vastuukunta >50 000 asukasta) => erityisvastuualueet (5; kuntayhtymä, yliopistollinen sairaala).
 • Ei valmiita alueiden määrittelyjä eikä karttoja; valtioneuvosto päättää kaikista alueista aikanaan.
 • Kunnat antavat lausuntonsa 13.03.2014 mennessä; lakiesitys eduskuntaan keväällä 2014 ja voimaan 01.01.2015; toiminta käynnistyy viimeistään 01.01.2017.
 • Ryhmä kokonaisuudessaan esitti eriävän näkemyksensä perustason alueista sekä vastuukuntamallista ja siihen sisältyvästä asukaslukuun perustuvasta äänivallasta (=> iso isäntäkunta päättää ja järjestää kaiken, pienet renkikunnat vikisevät ja maksavat).
 • Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Jukka T Salminen eriävässä mielipiteessään sanoo: Työryhmän työskentelyssä jätettiin kokonaan ulkopuolelle jo aikaisemmin esitettyjen mallien tarkastelu ja vertailu, kuten mm. THL:n esittämä Ruotsin käytännön mulainen"raha seuraa potilasta" malli ja aikaisemmat perusteelliset sotetyöryhmien ja selvitysmiesten esittämät mallit.
 • Uudistuksen vaikutuksista palveluun ja säästöihin vain yleisiä väittämiä. 
 • Perustason ja sote-alueiden toiminta rahoitetaan jäsenkuntien asukasmääriin perustuvilla (tulevan) valtionosuuslain mukaisesti painotetuilla maksuilla; mitään laskelmia ei esitetä.
Koko Uusimaa yhdeksi sote-alueeksi!
Ehdotus eroaa merkittävästi hallituksen ym aikaisemmin esittämästä.
 • Kaikki Uudenmaan 26 kuntaa Hangosta Lapinjärvelle, yhteensä 1.6 miljoonaa asukasta, kuuluisivat yhteen ja samaan sote-alueeseen.
 • Sote-asioiden järjestämisvastuu olisi kuntien muodostamalla kuntayhtymällä.
 • Sote-alue jakautuisi kuuteen perustason alueeseen, joiden vastuukuntia olisivat Helsinki, Espoo, Vantaa, Porvoo, Lohja ja Hyvinkää.
 • Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Jukka T Salminen eriävässä mielipiteessään sanoo: Tein ministeriölle esityksen jaoksen laajentamisesta koskemaan ainakin Vantaan, Espoon ja Kuumakuntien edustuksen, joiden mukanaolo koko valmistelussa olisi ollut välttämätöntä metropolialueen erityisyyden vuoksi. Tätä esitystä ei hyväksytty.
 • Ehdotus ei ole lainkaan yhteensopiva meneillään olevien metropolialueen kuntaselvitysten kanssa (kuntien mielipiteistä puhumattakaan).
Esitetty vastuukunta-malli on perustuslain vastainen. Ainakin tämä pitäisi hallituksen korjata ennenkuin se lähettää esityksen kuntien lausunnolle. Koko raportti löytyy tästä: Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän loppuraportti  (157 p, 2.00 MB). STM lähetti lausuntopyynnön kuntiin 02 Jan 2014 ilman korjauksia.

Helsinki tyrmää esityksen (18 Feb 2014). Samoin Espoo (24 Feb 2014). Niin myös HUS (04 Mar 2014). Grani tyrmää esityksen kokonaisuudessaan yksityiskohtia myöten (kv 10 Mar 2014).

20.12.2013

Kuntakokeilut alkavat - tekeekö Grani jotakin?

Kuten olen aikaisemmin kirjoittanut kuntakokeilulla voitaisiin vahvistaa Granin pysymistä itsenäisenä. Tänään julki tullut kunnille lähetettävä kirje ja aineisto löytyvät osoitteesta http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20131220Kuntak/name.jsp

17.12.2013

Sote-Uusimaa kuuteen osaan?

Tämänpäiväisen Hesarin mukaan sote-asiantuntijaryhmä ylihuomenna esittäisi Uudenmaan kuntien jakamista kuuteen alueeseen, joita johtaisivat Helsinki, Espoo, Vantaa, Porvoo, Hyvinkää ja Lohja. Ryhmän lakiehdotus näyttää riitaiselta ja lain perustuslaillisuus on jäänyt selvittämättä.


12.12.2013

Valtionosuudet muuttuvat - Granin osuus putoaa 79%

VM esitteli 12 Dec 2013 ehdotuksensa valtionosuusjärjestelmän - VOS uudistamiseksi. Kun nykyisessä järjestelmässä on 48 kriteeriä ja 3 lisäosaa, on uudessa järjestelmässä vain 8 kriteeriä ja 3 lisäosaa, kuten seuraavassa näytetään.

Laskentaperusteet:
 • Ikärakenne
 • Sairastavuus
 • Työttömyysaste
 • Kaksikielisyys
 • Vieraskielisyys
 • Asukastiheys
 • Saaristo
 • Koulutustausta
Lisäosat:
 • Syrjäisyys
 • Saamelaisten kotiseutualuelisä
 • Työpaikkaomavaraisuus
Granin saama valtionosuus romahtaa yli 1.4 MEUR eli peräti 79%; muut kolme pääkaupunkiseudun kaupunkia saavat lisää rahaa. Uudistuksen pitäisi tulla voimaan 2015 alussa. Sitä ennen kunnat saavat antaa lausuntonsa asiasta, jopa kahteen kertaan. Tästä löytyy uudistamisselitys ja kuntakohtaiset laskelmat tästä.

11.12.2013

STM: Koko Uusimaa yhdeksi sote-alueeksi?

Sosiaali- ja terveysministeriö - STM esitti 08 Nov 2013, että sote-asiat siirretään kokonaisuudessaan tulevan metropolihallinnon hoitoon.

Nyt tämäkään ei riitä, vaan Hesarin mukaan STM esittää kaikkien Uudenmaan 26 kunnan yhdistämistä yhdeksi sote-alueeksi. Kunnille jäisi vain rahoitusvastuu, ja Helsinki suurimpana olisi kukkona tunkiolla. [klikkaa kuva isommaksi]

7.12.2013

Eikö enää ET-opetusta?

Hallituksen viime viikolla julkistamassa rakenneuudistuspaperissa sanotaan, että "Muiden kuin evenkelisluterilaisen ja ortodoksisen uskonnon sekä elämänkatsomustiedon opetuksen minimiryhmäkoko 10 henkeä (nykyisin kolme)"

Tässä viittaan seuraavaan Hesarissa vuosi sitten ollesseen kirjoitukseeni. [klikkaa kirjoitus isommaksi]

1.12.2013

Katainen kalpeana - löytyykö säästöjä?

29 Aug 2013 maan hallitus budjettiriihessään antoi ulos Rakennepoliittisen ohjelman. Suurin osa ohjelmasta oli vain toiveita ilman konkreettisia tavoitteita ja sisältöä. Ohjelmasta puuttui strateginen ote (mitä, milloin). 29.11.2013 hallitus sitten esitteli odotetun Rakennepoliittisen ohjelman toimeenpano-ohjelman. Kun strategia puuttuu, ei toimenpideohjelmasta (miten, kuka, rahat) voi paljoa odottaa. Seuraavassa eräitä paperin piirteitä:
 • Listassa 69 toimenpidettä (joissakin niissä useampia osia)
 • Kuntatalouden säästöiksi esitetään 38 toimenpidettä
 • Kuntien tehtäviä vähentävät toimet säästävät 260 MEUR
 • Kuntien velvoitteiden ja palveluiden tuottamista ohjaavien normien purkaminen säästää 970 MEUR; tästä 300 MEUR vanhusten laitoshoidosta ja 3 MEUR lääkereseptien voimassaolon jatkamisella kahteen vuoteen (sic)
 • Kun otetaan huomioon muutokset kuntien tuloihin, näyttäisi loppusumma antavan kunnille 1,015 MEUR säästöt 2017; aika tarkasti tavoitteena ollut miljardi
 • Tyypillisesti "Toimeenpanoaikaulu täsmentyy myöhemmin"; tosin aika monen toimen kohdalla luvataan hallituksen esityksiä edukuntaan keväällä 2014
 • Tämän lisäksi kuntien pitäisi säästää toinen miljardi toimintaa tehostamalla
 • Ja valtion velka lisääntyy 9 miljardia vuodessa
 • Kunta- ja soteuudistusta ei paperissa käsitellä
 • Kuntien velvoitteiden vähentämisen tueksi toteutetaan kuntakokeiluja vuosina 2015-2016. Haku kuntakokeiluihin käynnistetään vuoden 2013 lopussa kuuteen eri toimintamallikokonaisuuteen: hyvinvoinnin integroitu toimintamalli, koulutuspalvelukokeilut, palveluasumisen toimintamalli, valvonnan toimintamalli, kuntien ja Kelan yhteistyö, nuorisotakuu. Tätä olen Granissa yrittänyt viedä eteenpäin...
Hallituksen päätösasiakirja löytyy tästä. Koko kerääntynyt suuri aineisto löytyy osoitteesta http://valtioneuvosto.fi/etusivu/rakenneuudistus395285/fi.jsp.