29.10.2013

Espoo hylkää suurhelsinkiselvityksen

Valtio on asettamassa selvitysmiehen/miehiä tekemään erityisen kuntajakoselvityksen Helsinki + Espoo + Vantaa + Kauniainen + Sipoo + Kirkkonummi + Kerava + Tuusula (+ Vihti). Kuumakunnat jo tyrmäsivät selvityksen. Eilisessä kokouksessaan myös Espoon kaupunginhallitus hylkäsi esityksen:
Johtopäätöksenä Espoon kaupunki toteaa, ettei se hyväksy pääkaupunkiseudun kuntien pakkoliitoksia eikä pakkoselvityksiä. Ministeriön esittämän erityisen kuntajakoselvityksen alue ei ole kuntarakennelain 4 e §:n hengen ja tarkoituksen mukainen, eikä vastaa metropolialueen esiselvityksen selvityshenkilöiden esittämiä suosituksia. Vastoin kuntien tahtoa tehdyt liitokset tai selvitykset eivät luottamuksen häviämisen takia ja kokemusten mukaan tuo juuri tuloksia, paranna tuottavuutta, turvaa palveluja, vaan pikemminkin heikentävät niitä. Lausunto kokonaisuudessaan löytyy tästä.

Eräpäivään 19.11.2013 mennessä myös Granin tulee lausua kantansa. Granin tulisi mielestäni sanoa suoraan: (1) erityisselvitys on tarpeeton, koska Kauniainen + Espoo + Kirkkonummi + Vihti jo tekevät kuntarakennelain vaatimaa selvitystä, (2) emme osallistu tähän erityisselvitykseen.

26.10.2013

Ei löytynyt kunnista karsittavaa

Budjettiriihessä hallitus asetti kunnille kohtuuttomat vaatimukset: Miljardi euroa pitää säästää tehtäviä karsimalla, ja toinen miljardi toimintaa tehostamalla. Tämä merkitsee kuntatalouden kokonaisbudjetista (39.4 GEUR)  5% leikkausta.

VMn 01 Oct 2013 antaman tiedotteen mukaan ministeriöt eivät onnistuneet löytämään mitään kuntien tehtäviä, joita voitaisiin karsia säästöjen saamisesksi! 17 Oct 2013 VM määräsi ministeriöt yrittämään uudelleen. Eilen piti ministeriöiden antaa uudet ehdotukset ministeriökohtaisten rahatavoitteiden mukaisesti. Eipä tullut uusia ehdotuksia! Jos jotakuta kiinnostaa, niin eri ministeriöitten vastaukset löytyvät tästä.
Min Henna VIRKKUNEN onkin toivottoman tehtävän edessä. Kuinka onkaan mahdollista, että maan hallitus rakentaa tuulentupia, joilla ei ole mitään mahdollisuutta toteutua ilman radikaalien leikkauspäätösten tekemistä.

Syys-lokakuussa suoritettu webropol-kysely kuntien säästökohteista ei myöskään tuottanut tuloksia. Verkkokyselyyn vastasi yhteensä 743 henkilöä, joista kunnan viranhaltijoita 167 ja kuntapäättäjiä 66. Vastausten yhteenvetoraportti löytyy tästä.

22.10.2013

Sote-uudistus tökkäsi perustuslakiin

Sote-lain valmistelutyöryhmä on törmännyt useisiin perustuslain kannalta ongelmallisiin seikkoihin. Näistä selkein on vastuukuntamalli, jonka mukaan jatkossa esim Grani maksaa mutta Espoo päättää ja hoitaa.

5.10.2013

Metropolihallintolain valmistelu alkaa

Eilen VM asetti työryhmän valmistelemaan lakia metropolihallinnosta. Hallituksen budjettiriihen mukaisesti "Metropolihallinto hoitaisi metropoliselvityshenkilöiden suositusten mukaisesti alueen kilpailukyvyn sekä elinkeino- ja innovaatiopolitiikan, maankäytön, asumisen ja liikenteen toteuttamisen sekä segregaatioon, työvoimaan ja maahanmuuttoon liittyvien seudullisten kysymysten ratkaisemisen." Työryhmää vetää VMn osastopäällikkö Päivi LAAJALA, ja ensimmäinen raportti pitäisi tulla ulos maaliskuussa.

Metropoliasioista vastaava min Krista KIURU näyttäisi haluavan vielä liittää metropolihallinnon tehtäviin sote-asiat, eli siirtää yli puolet kuntien budjeteista metropolihallinnolle! VMn asettamispäätös löytyy tästä.


Lisää selvityksiä - eikö mikään riitä?

Eilisen tiedotteensa mukaisesti VM haluaa uudelleen selvittää kuntien yhdistämistä pääkaupunkiseudulla. Jo aikaisemmin sanotun Helsinki + Espoo + Vantaa + Kauniainen + Sipoo + Kirkkonummi lisäksi selvitykseen mukaan vaaditaan + Kerava + Tuusula (Vihtikin pääsee halutessaan mukaan). Tarkoitus on selvittää kaikki erilaiset vaihtoehdot.

Hanke tulee ao kunnille lausunnoille. Jo meneillään oleviin kuntaselvityksiin viitaten Granin tulisi mielestäni lausua asiasta: (1) lisäselvitys tarpeeton, (2) emme osallistu tähän lisäselvitykseen.
Kuuma-kunnat lausuivatkin 24 Oct 2013, että tämä lisäselvitys on tarpeeton. Myös kuntien Grani + Espoo + Kirkkonummi + Vihti pitäisi tehdä yhteinen lausunto, joka olisi ~ehdotukseni mukainen.

4.10.2013

THL: Jonottamatta hoitoon - sote uusiksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - THL julkisti eilen ehdotuksensa sote-toiminnan kokonaisuudistukseksi. Se ei käsittele vain hallintoa kuten maan hallituksen sote-uudistus, vaan paneutuu hoidon konkreettiseen sisältöön. Olennaista uutta nykytilaan verrattuna on se, että ehdotuksen mukaan voisi samalla maksulla käydä missä tahansa hoitopaikassa olipa se kunnallinen terveyskeskus tai yksityinen terveysasema. Mallia on otettu Ruotista. Uudistus ilmiselvästi lisäisi palvelutarjontaa sekä erityisesti parantaisi työterveyshuollon ulkopuolella olevan kansan enemmistön (53%) asemaa. HYVÄ!

Kuinka perusterveydenhuoltoa voitaisiin vahvistaa niin, että kiireetön hoito voidaan turvata kaikille suomalaisille; tästä THL teki 7 kohdan ohjelman seuraavasti: 
  • Perusterveydenhuollon tuottajakuntaa laajennetaan ja monipuolistetaan: myös yksityiset ja kolmannen sektorin palvelutuottajat
  • Valinnanvapaus toimii kehityksen käyttövoimana: asiakas voi samalla maksulla käydä missä hoitopaikassa tahansa
  • Ammattilaiset työskentelevät oikeissa rooleissa
  • Työterveyshuolto keskittyy perustehtäväänsä: työperäisten sairauksien ehkäisyyn
  • Palveluilla on vahvat järjestäjät: 12-30 sote-aluetta
  • Aloitteen vaatimat rahoitusjärjestelyt
  • Kansallinen ohjaus toimii aktiivisesti
"Tarvitaan yhteinen kansallinen näkemys siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuoltoa käytännössä uudistetaan”, sanoo ylijohtaja Marina Erhola. Raportti löytyy tästä: Jonottamatta hoitoon (50 p, 0.23 MB). Se sisältää varsin kattavat selvitykset, laskelmat ja perustelut ehdotetuille uudistuksille.