21.5.2013

Metropolilausunnot annettu => Grani + Espoo + Kirkkonummi + Vihti

Metropolialueen 14 kunnan tuli jättää metropolilausuntonsa 22.05.2013 mennessä. Seuraavassa lyhyt yhteenveto Grania kiinnostavista lausunnoista.

Helsinki (603,968 as): Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen yhteen => Suurhelsinki; ei metropolihallintoa.
Espoo (246,824 as): Selvitysalue Espoo + Kauniainen + Kirkkonummi + Vihti, samalla sote-alue; kevyt metropolihallinto.
Vantaa (205,312 as): Eri selvitysalue- ja kuntaliitosvaihtoehtoja, ei littymistä Helsinkiin; kevyt metropolihallinto.
Kirkkonummi (37,567 as): Selvitysalue Espoo + Kauniainen + Kirkkonummi (+ Vihti); kevyt metropolihallinto.
Vihti (28,674 as): Selvitysalue Espoo + Kauniainen + Kirkkonummi + Vihti; kevyt metropolihallinto.
Kauniainen (8,910as ): Selvitysalue Espoo + Kauniainen + Kirkkonummi (+ Vihti); kevyt metropolihallinto.

Tämä näyttäisi johtavan seuraavan tulokseen:
1  Selvitysalue: Kauniainen + Espoo + Kirkkonummi + Vihti
2  Sama kuntaryhmä muodostaa myös sote-alueen
3  Kevyt metropolihallinto, jolla ei verotusoikeutta

16.5.2013

Katainen: Liturgiaa, eikä uutta pääkaupunkiseudulle

Päämin Jyrki Katainen antoi tänään eduskunnalle ilmoituksen sote-uudistuksesta. Siinä ei ollut mitään uutta Orpon raportin jälkeen. Metropolialueen järjestelyn jätti sivulauseella ilmaan. Isäntä (Espoo) & renki (Grani) -malli etenee...

9.5.2013

Ei selvyyttä metropolialueen sote-uudistukseen

Eilen julkistettiin Petteri Orpon johtaman "Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi." Raportti löytyy tästä. Seuraavassa yritän selventää paperin sanomaa; valtiovalta on tehnyt jopa (puutteellisen) sanaston eri termien ymmärtämiseksi:

Sote-rakenne/tasot:
 • Kunta:   Kunta järjestää perustason sote-palvelut, joilla tarkoitetaan lähinnä niitä palveluja, jotka terveyskeskukset ja kuntien sosiaalitoimi järjestävät nykyisen lainsäädännön mukaan. Palveluiden järjestäminen <20,000 asukkaan kunnissa  kuitenkin vastuukunnan toimesta ð Granin tapauksessa Espoon toimesta!
 • Sote-alue:   20-30 koko maahan. On maakunnan keskuskaupungin tai muun vastuukunnan johtama kuntien yhteistyömuoto, joka kattaa laajan perustason, jolla tarkoitetaan kaikkia lakisääteisiä sosiaali- ja terveyspalveluja.
 • Erityisvastuualue (erva):   5 kattaen koko maan. Vastaa mm vaativasta erikoissairaanhoidosta, mutta kattaa nyt myös sosiaalihuollon. Kaikki sote-alueet kuuluvat johonkin ervaan.
Kuntakoko ratkaisee:
 • <20,000 asukkaan kunnat, kuten Grani: Ei oikeutta järjestää sote-palveluita, mutta maksaa täytyy.
 • 20,000 - 50,000 asukkaan kunnat: Oikeus järjestää perustason sote-palvelut.
 • >50,000 asukkaan kunnat: Oikeus järjestää laajan perustason sote-palvelut (jos rahat riittävät).
 • Metropolialueen sote-palveluiden järjestäminen ratkaistaan erikseen!
Havaintoja:
 • Mitään laskelmia uudistuksen aiheuttamista taloudellisista vaikutuksista ei ole. Jopa rahoitusmallit on jätetty jatkovalmisteluun.
 • Lainkaan ei ole otettu huomioon sitä, että ensi vuoden alusta lukien jokainen voi mennä mihin terveyskeskukseen tahansa; siis esim Espoon ruotsinkieliset Granin terveyskeskuksen hyvään palveluun.
 • Vastuukunta-alueen muodostamisesta kuten myös sote-alueesta päätetään valtioneuvoston asetuksella.
 • Vastuukunta-alueella on yhteinen toimielin, johon edustajat valitaan jäsenkunnista niiden asukasluvun perusteella! Poliittiset voimasuhteet pitää ottaa huomioon.
 • Yksittäistapauksissa väestöpohjakriteereistä voidaan poiketa, jos siihen on erityiset perusteet, esimerkiksi jos siten turvataan kielelliset oikeudet. Tässä on Granille mahdollisuus!
 • Kuntauudistuksen aikataulu näytetään seuraavassa grafiikassa [voit klikata kuvan suuremmaksi].

Kommentteja:
 • Oman perustason sote-palveluiden järjestämisen menettäminen merkitsee Granissa kaikkien sanottujen palveluiden huonontumista, olipa kyseessä lapsi, nuori,aikuinen tai vanha! Tämä on helppo nähdä vertaamalla Granin palvelutasoa sekä erilaisia etuuksia Espoon vastaaviin.
 • Kuntarakennelaki ja sote-uudistus kulkevat käsi kädessä. Niinpä ennustan, että kuntarakenneselvitys tehdään yhdessä Grani + Espoo + Kirkkonummi + Vihti. Samalla siitä syntyykin sote-alue.
 • Syntyykö koko kuntauudistuksesta mitään järkevää ja pysyvää, jää nähtäväksi...

1.5.2013

Pro Grani ® - nyt 10,000 kävijää

Tämä blogsite / keskustelupalsta perustettiin Nov 2010 käsittelemään Granin ajankohtaisia asioita. Viime aikoina kuntauudistus on ollut tärkein aihe. 10,000 käynnin tavoite täyttyi eilen. Ei paha verrattuna Granin 8,910 asukkaaseen.