26.4.2013

Granin metropolilausunto kehittymässä...Valmis

Kaupunginhallitus teki kokouksessaan 24 Apr 2013 ehdotuksensa lausunnoksi; katso tästä. Lausunto on olennaisesti parempi kuin edellinen kuntarakennelakia koskeva paperi. Ja tuli käsittelyyn ajoissa, kuten olen esittänyt. Kun Grani ei kannata vahvaa = raskasta = kallista metropolihallintoa, niin mielestäni lausuntoon pitäisi tehdä vielä seuraavat parannukset:
 • Tavoite:  Itsenäiset peruskunnat ja kevyt metropolihallinto.
 • Muoto:  Ei vaaleilla valittua metropolivaltuustoa. Jos metropolivaltuusto valitaan vaaleilla, se johtaa vahvaan metropolihallintoon ja metropolin verotusoikeuteen. Ja lisäksi, vaikka vaaleissa olisikin kuntakohtaiset kiintiöt, se johtaisi Granin edustukseen, joka olisi vieläkin vähäisempi kuin kuntayhtymien (HSL, HSY...) hallinnossa nykyisin. => Olennainen muutos lausuntoon.
 • Vastoin paperissa sanottua, mielestäni kuntarakennelaki ja sote-uudistus pitää tehdä yhtäaikaa; näinhän sanoo oikeuskanslerikin. => Viimeinen kappale pois/muutos.
Edellä sanotun mukaisesti korjattu lausunto löytyy seuraavasta: Metropolilausunto OT 29.04.2013 (4p, 0.04 MB).

Jos metropolivaltuusto valittaisiin vaaleilla, muodostuisi metropolihallinto potentiaalisesti seuraavan taulukon mukaiseksi (nykyisen kuntalain mukaan yli 400,000 asukkaan kunnan valtuustossa on 85 jäsentä kuten nyt Helsingissä; mutta tulossa on uusi kuntalaki).


Kunta
Väkiluku
31.12.2012
Osuus (%)
Jäseniä metropoli-valtuustossa
Jäseniä metropoli-hallituksessa
1
Helsinki
603,968
43.6
44
9
2
Espoo
256,824
18.6
19
4
3
Vantaa
205,312
14.8
15
3
4
Hyvinkää
45,592
3.3
3
1
5
Nurmijärvi
40,719
2.9
3
1
6
Järvenpää
39,646
2.9
3
1
7
Tuusula
37,936
2.7
3
1
8
Kirkkonummi
37,567
2.7
3
1
9
Kerava
34,491
2.5
2
0
10
Vihti
28,674
2.1
2
0
11
Mäntsälä
20,478
1.5
1
0
12
Sipoo
18,739
1.4
1
0
13
Kauniainen
8,910
0.6
1
0
14
Pornainen
5,137
0.4
0
0

   Total
1,383,993
100.0
100
20


Vaikka Granille annettaisiinkin ylimääräinen valtuustopaikka, mitään asiaa sillä kuten muillakaan pienemmillä kunnilla ei ole metropolihallitukseen. Sen sijaan esim kuntayhtymässä HSY Granilla on 1 hallituspaikka ja vielä 1 varapaikka, mikä vastaa peräti 7% jäsenistä. Jos metropolihallinto muodostettaisiin kuntayhtymänä ð Granin osuus päätöksenteossa olisi paljon suurempi kuin vaaleilla valitussa hallinnossa.

Kokouksessaan 07 May 2003 kaupunginhallitus teki eräitä parannuksia lausuntoehdotukseensa. Tästä löytyy uusi ehdotus, joka tulee valtuuston käsittelyyn 13 May 2013. Kaupunginvaltuusto hyväksyi lausunnon yksimielisesti. Todennäköinen tulos eri kuntien lausunnoista on, että Grani tekee selvityksen Espoon, Kirkkonummen ja Vihdin kanssa; tästä vielä väänetään kättä loppukesästä.

22.4.2013

Katainen hätääntyi

Kuntauudistussekoilusta hätääntyneenä päämin Jyrki Katainen nimesi eilen jälleen uuden työryhmän, jonka tehtävänä on luoda 15.05.2013 mennessä yhteislinjaukset (?) kuntarakennelaille ja sote-uudistukselle. Ryhmään kuuluvat neljä ao ministeriä ja hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat. Hommaa vetää Petteri Orpo (kok).

20.4.2013

Minkälainen metropolilausunto Granista?

Grani kuten muutkin metropolialueen 13 kuntaa ovat antamassa lausuntonsa metropoliselvityksestä 22.05.2013 mennessä. Olen vähäisellä mandaatillani yrittänyt osallistua lausunnon tekemiseen. Omat näkemykseni ovat lyhykäisyydessään seuraavassa:

 • Tavoite: itsenäiset peruskunnat + kevyt metropolihallinto. Ei vaaleilla valittua ja verotusoikeudella varustettua raskasta metropolivaltuustoa.
 • Grani, kuten varmastikin lähes kaikki 14 kuntaa, ei kannata mitään selvityksen kolmesta vaihtoehdosta.
 • Olisi erittäin tarkoituksenmukaista kiireesti keskustella Espoon, Kirkkonummen ja Vihdin (ja Sipoon <= svenska språket) kanssa, jotta kaikkien lausunnot olisivat mahdollisimman yhdenmuotoisia ja ainakin tähtäisivät samaan perusratkaisuun = itsenäiset peruskunnat + kevyt metropolihallinto.
 • 17.4.2013

  Espoo hylkäämässä metropolihallinnon

  Eilisen Hesarin mukaan Espoo on kokoomuksen johdolla hylkäämässä metropolihallinnon. Varsinkin ajatukset vaaleilla valittavasta metropolivaltuustosta ja sen verotusoikeudesta tyrmätään. Olisikohan tässä oppia myös Granille? Pääkaupunkiseudun 14 kunnan lausunnot metropoliselvityksestä tulee jättää 22.05.2013 mennessä.

  Valtioneuvosto kutsuikin kuntien valtuutetut ja muut päättäjät (>1 000 henkilöä) Finlandia-taloon hätäistuntoon, joka alkaa tänään tänään 17.00. Paikalla metropolihallintoa pystyttämässä ovat mm ministerit Virkkunen (kok), Kiuru (sdp) ja Guzenina-Richardson (sdp).

  11.4.2013

  Oikeuskansleri puuttui kuntauudistussekoiluun!

  Eilen oikeuskansleri Jaakko Jonkka ilmoitti, että hän pitää kuntarakenneuudistuksen sekä sote-uudistuksen valmistelun eritahtisuutta ongelmallisena. Eritahtisuus on ristiriidassa perustuslaissa turvattujen oikeuksien sekä kunnallisen itsehallinnon kanssa.  

  Tähän olen itse puuttunut jo aikaisemmin useasti. Seuraavassa esitän yhteenvedon tilanteesta:

  Kuntarakennelaki:  Laki eduskunnassa ja pitäisi tulla voimaan 01 Jul 2013
  Sote-uudistus:  Linjauksia (?) luvattu 01 Jul 2013 mennessä ja lakiehdotus vuoden loppuun. Tähän min Gutzenina-Richardson nimitti peräti 35-henkisen työryhmän (jäsenet salaisia!), joka ensi töikseen pyysi lisäaikaa.
  Valtionosuuslaki:  Vain alustavia kaavailuja esitetty (tällä lailla valtio voi pakottaa kuntia liitoksiin).
  Kuntalaki:  Ei mitään infoa tähän mennessä (kuitenkin juuri tämä laki määrittelee mm lähidemokratian ja kunnallisen kansanäänestyksen piirteet).
  Metropolihallintolaki:  Ei mitään infoa tähän mennessä (kolme mallia selvitysmiehiltä).

  5.4.2013

  Kuntarakennelaki eduskuntaan - ei lupaa parempaa

  Hallitus antoi 04 Apr 2013 eduskunnalle esityksensä kuntarakennelaiksi. Kuntien lausunnoista huolimatta lakiin tuli vain vähäisisä muutoksia luonnokseen verrattuna (mm 20 000 asukkaan vaatimus ennallaan). Aikataulua rukattiin eteenpäin seuraavasti:

  01.07.2013   Laki voimaan
  30.11.2013   Kunnan ilmoitus siitä, minkä kunnan/kuntien kanssa tekee yhdistymisselvityksen
  01.07.2014   Yhdistymisselvitys; jos kunta ei tee selvitystä, ministeriö voi määrätä erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisesta

  Yhdistymisselvityksen teko on varsin laaja, työläs ja kallis tehtävä: 4 b § 4: Selvityksen tulee aina sisältää vähintään suunnitelma hallinnon ja palvelujen järjestämisestä sekä palvelujen tuottamisesta selvitysalueella, selvitys yhdistymisen vaikutuksista kuntien yhteistoimintaan, selvitys taloudellisesta tilanteesta, arvio asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien sekä lähidemokratian toteutumisesta sekä yksityiskohtainen arvio kuntien yhdistymisen eduista ja haitoista. Kaksikielistä kuntaa kuntaa koskevassa selvityksessä on arvioitava kielellisten oikeuksien toteutumista.

  Metropolialueella tulee edellä sanotun lisäksi arvioida kuntien yhdistymisen suhdetta metropolihallinnon tarpeeseen erityisesti  yhdyskuntarakenteen eheyttämisen, joukkoliikenteen ja sosiaalisen asuntotuotannon näkökulmasta. Ja Granin toivomia poikkeuksia ei edelleenkään sallita.

  Hallituksen esitys löytyy tästä: Kuntarakennelaki eduskuntaan (124 p, 0.80 MB)

  Min Virkkunen lupasi, että hallituksen linjaukset (?) sote-uudistuksesta ja valtionosuuksista tulevat ennen heinäkuuta. 05 Apr 2013 min Gutsenina-Richardson löysikin uuden, asiaan perehtymättömän demarin tekemään lakiehdotusta sote-uudistuksesta. Kun esitykset kuntalaista puuttuvat kokonaan, on varsin vaikea kirjoittaa yhdistymisselvitykseen muuta kuin hurskaita toiveita (paikallisvaltuustot, päätöksenteko, budjettivalta) asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien sekä lähidemokratian toteutumisesta.