7.3.2013

Pääkaupunkiseudulle 2 tai 4 superkuntaa, tai sitten...

Metropolialueen kuusi selvityshenkilöä antoivat loppuraporttinsa 05 Mar 2013; raportti löytyy: Metropolialueen loppuraportti (109 p, 2.78 MB).  He esittelevät kolme vaihtoehtoa, jotka kaikki ovat erilaisia kuin tammikuussa esittelemänsä kolme versiota. Näistä he suosittelevat neljän superkunnan vaihtoehtoa B.    [klikkaa kartta isommaksi]

A  Suurkunnat ja sopimusyhteistyö
Metropoliseudun yhteistyö perustuu kuntien lakisääteiseen metropolikaavaan sekä kaupunkien ja valtion välisiin kasvu- ja aiesopimuksiin sekä molempien kuulumiseen HUS, HSL ja HSY kuntayhtymiin. Suurkunnat voivat sopia keskenään kaupunkien välisestä laskutusperiaat-teista, työnjaosta sekä palvelurakenteesta. Olisivatkohan uudet superkunnat Suurhelsinki ja Suurtuusula?

B  Metropolihallinto ja vahvat peruskunnat
Metropolihallinnon ylin päättävä elin olisi vaaleilla valittava metropolivaltuusto.  Metropolihallinto laatisi ja hyväksyisi metropolikaavan ja sen kuntien maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevaa päätöksentekoa sitovan toimeenpano-osan. Lisäksi metropolihallinto hoitaisi seudun yhteiset elinkeinopolitiikkaan, työvoima-asioihin, ammattikoulutukseen, maahanmuuttopalveluihin sekä segregaation ehkäisyyn liittyvät tehtävät. Olisivatkohan uudet kunnat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Nurmijärvi (Tuusula pilkottu)?

C  Vahvan metropolihallinnon malli ja vaihtoehtoiset kuntajakoselvitysalueet
Erilaisia kuntaliitosvaihtoehtoja sekä erittäin vahva metropolihallinto:
1  päättää seudun yhtenäisestä maapolitiikasta ja toteuttamisen keinoista
2  määrittelee kuntien osuuden väylärahastoon joukkoliikenteen ja liikenneinvestointien rahoittamiseksi
3  päättää suunnittelutarvealueista ja -ratkaisuista
4  hoitaa koko seudun vuokra-asuntojen asukasvalinnat
5  yhdessä perustettavien SOTE-alueiden tai isäntäkuntien kanssa hoitaa maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvät toimenpiteet
6  hoitaa koko toisen asteen koulutus metropolialueella
7  hoitaa alueen sisäinen verotuloihin perustuva tasaus siten, että kuntien panostukset seudun hyväksi ja niistä saatava hyödyt jakaantuvat tasapainoisesti
8  valitulla metropolivaltuustolla tehtävänä tarkastella ensimmäisessä toteutettavassa metropolikaavassa seudun kuntarakennetta ja tehdä tarvittaessa sen muutosesitykset.

Selvitysmiesten työ näyttää varsin horjuvalta ja sattumanvaraiselta. Granin kannalta kaikki vaihtoehdot merkitsevät sen itsenäisyyden menettämistä. Tämä puolestaan tarkoittaa:
  • demokratia kaventuu
  • palvelut huonontuvat
  • verot (kunnallis- ja kiinteistövero) nousevat
  • ruotsinkielen asema romahtaa.
Granin itsenäisyyden voi pelastaa vain jompikumpi kahdesta kuntarakennelain muutoksesta: 4 d § 4 (ruotsinkieli) tai 4 f § 1 (vapaakuntakokeilu) kuten olen aikaisemmin esittänyt. Sanottuja lakimuutoksia pitää kaupungin nyt selkeästi vaatia! Lausunnon antamiseen lienee aikaa vajaat kolme kuukautta.

1 kommentti:

  1. Selvitysmiesten raportin mukaan Granin kanta horjuu: "Kauniainen ei omalta osaltaan tule hyväksymään kuulemisraportissa esitetyn vähäisten kuntaliitosten vaihto-ehdon mukaista kuntaliitosta Espoon kanssa. Metropolihallinnon osalta vaihtoehto kuitenkin vastaisi kaupungin aiemmin esittämiä kannanottoja seudullisen päätöksenteon vahvistamisesta ilman päällekkäistä hallintoa."

    VastaaPoista

Kirjoita tähän mielipiteesi: