17.3.2013

Mikä Granin valtuustostrategiaksi 2013-2016

Kaupunki järjesti 15-16.03.2013 valtuuston strategiaseminaarin. Osana tätä työtä kirjoitin lauantaiaamuna seuraavan ehdotukseni, joka käsiteltiin työryhmässä 1.

Strategia = tavoitteet (mitä, milloin) ja toimenpiteet (miten, kuka, rahat)

Itsenäisyys säilytettävä (2013-2016/17)
Kuntarakenneuudistus: kuntarakennelaki, sote-uudistus, kuntalaki ja valtionosuusuudistus sekä tuleva metropolihallintolaki
1   Selkeät, konkreettiset kannanotot (2013-2014):
·   Kauniainen ei hyväksy pääkaupunkiseudun kaupunkien pakkoliitoksia eikä kuntaliitokseen tähtäävien kuntaliitosselvitysten käynnistämistä.
·   Kuntarakennelaki 4 d § 4: Poistetaan yliviivattu teksti; tämä mahdollistaa 4 f § 3 kohdan mukaisesti selvitysalueesta poikkeamisen ruotsinkielisten asukkaiden kielellisten oikeuksien turvaamiseksi: Helsingin metropolialueen kuntien1 tulee 1 - 3 momentissa säädetyn sijasta selvittää yhdistymistä alueilla, joilla on merkittävä yhdyskuntarakenteen eheyttämistarve yhteisen keskustaajaman ja sen kasvupaineen vuoksi ja jotka muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden sekä ovat perusteltuja alueen kokonaisuuden kannalta. Helsingin metropolialueen kuntiin ei sovelleta 4 f §:ää selvitysalueesta poikkeamisesta. Helsingin metropolialueen kuntien tulee osallistua yhdistymisselvityksiin alueen ulkopuolisten kuntien kanssa, jos se on tarpeen toiminnallisen kokonaisuuden muodostamiseksi alueen kuntajakoselvitysalueita ja metropolihallintoa koskevan selvityksen perusteella. Metropolialueella kuntarakenne ja metropolihallinto kytkeytyvät toisiinsa.
·   Kuntarakennelaki 4 f § 1: Lisätään kohta 5 seuraavasti; tällä lisäyksellä varmistetaan esim. vapaakunta-kokeilun mahdollisuus: 5 poikkeaminen on tarpeen muusta perustellusta syystä.
2   Lausuntoluonnokset valmiiksi ja jaetaan päätöksentekijöille viimeistään kuukausi ennen määräpäivää; nyt luonnos lausunnoksi metropolialueen selvitysmiesten raportista ≤22.04.2013.
3   Keskustelu Kirkkonummen ja Sipoon (ja Vihdin) kanssa olennaisen sisällön kannalta samanlaisen lausunnon antamiseksi.
4   Keskustelu Espoon kanssa Espoon lausunnon saamiseksi sellaiseksi, että se tukee Kauniaisten itsenäisyyden jatkumista.
5   Keskustelu Espoon ja Kirkkonummen (muidenkin) kanssa jo olemassa olevan yhteistyön jatkamisesta, laajentamisesta ja vahvistamisesta; huom svenska språket.
6   Ehdotuksen laatiminen vapaakuntakokeiluksi; huom svenska språket.
 KESKUSTA VALMIIKSI (2013-2015)
Kauppakeskus Grani on visuaalisesti fiasko ja toiminnallisesti kelvoton. Miksi ei otettu mallia esim Espoonlahden Lippulaivasta, jossa kaikki kaupat ja kapakat avautuvat sisätilaan ja autoille on lämmin parkkihalli. Tätä samaa tarjoaa nyt Espoon keskus; Entresse, Espoontori.
1   Rakentaa yrittäjille kohtuuhintaisia tiloja, ja sitä kautta
2   Lisätä kaupallista palvelutarjontaa, valikoimaa ja vaihtoehtoja (kuten päivittäistavarakauppa!).
3   Rakentaa asiakaspysäköinti järjestyneeksi ja riittäväksi; lämmin parkkihalli maan alle.
4   Käyttää tarvittaessa pakkolunastusta.
 ASEMANSEUTU KUNTOON (2013-2016)
1   Radanvarren molempien reunojen kaavoitus hyvin toimivan, asiakkaita palvelevan ja Kauniaista edustavan asemanseudun luomiseksi.
2   Liityntäparkki järjestyneeksi ja riittäväksi, josta myös kunnollinen pääsy asemalaitureille.
3   Aloitetaan rakentaminen noudattaen energiatehokkaita, ekologisia ja ympäristöönsä sopivia ratkaisuja.
 GRANIOPEN TOTEUTETAAN (2013-2014)
Teemalla GraniOpen pyritään suurempaan avoimuuteen, parempaan palveluun ja kuntalaisdemokratiaan sekä kaupungin parempaan päätöksentekoon toteuttamalla erilaisia digitaalisia toimintoja seuraavasti:
1   Kauniaisten verkkosivusto kattamaan kaiken julkisen materiaalin, plus looginen ja tehokas etsintä.
2   Kuntalaisille verkossa yksi yhteydenottopiste (osoite), johon lähettämällä hakemuksen, muun viranomaisasian, kysymyksen tai kommentin saa asiansa hoidetuksi.
3   Valtuuston kokoukset videoidaan verkossa nähtäväksi live, ja katsottavissa myöhemminkin.
4   Sivusto Kauniainen Extra kaikkien päätöksentekijöiden foorumiksi. Keskusteluosion toiminnallisuutta parannettava.
5   Eroon valtuuston, lautakuntien etc paperisodasta ð digitaaliseen dokumentointiin ja kommunikaatioon.
6   Avoin Wi-Fi Kauniaisiin:
·   Vapaa, avoin ja ilmainen; ei rekisteröintiä, ei käyttäjätunnusta eikä salasanaa.
·   Kattaa keskustan, asemanseudun sekä valitut kunnan toimipisteet (ml jo avatut graniopen antennit kaupungin 9 toimipisteessä).
·   Katettava ulkoalue ~1 km2 (koko kaupunki 6 km2).
·   40 ulkotukiasemaa + 20 sisätukiasemaa: investointi 86,000 EUR, vuosikustannus 17,000 EUR.
7   Hyvälle paikallislehdelle KaunisGrani annetaan lisää resursseja.
8   Osallistutaan juuri alkavaan Tekesin rahoittamaan älykaupunkiohjelmaan Fiksu kaupunki 2013-2017.
 NUORISOASIOITA PARANNETAAN (2013-2015)
Kauniaisten asukkaista 24 % on alle 18-vuotiaita, mikä on korkein luku Suurhelsingin alueella.
1   Nuorisotilojen lisääminen ja monipuolistaminen; Walkers-nuorisokahvila, tukikohta ja oleskelutila.
2   Nuorten alkoholiongelmaan puututaan; vanhemmuus, koulu.
3   Kesätyöseteli kaikille 15-17 –vuotiaille, joita on noin 400.
·   Setelin suuruus 350–500 EUR/kk, mikä kattaa noin 35–65% nuoren palkasta.
·   Työssäoloaika enintään 3 kuukautta toukokuun–syyskuun aikana.
·   Menettely ilman byrokratiaa: työpaikkaa ei vaadita etukäteen ja seteleitä voi käyttää milloin tahansa koko kesän ajan; nimellä varustettu seteli lähetetään postissa jokaiselle, käyttää jos haluaa.
·   Mitä maksaa: Jos joka toinen menee kuukaudeksi kesätöihin, vuosikustannus kaupungille on 70,000–100,000 EUR; työnantaja Kauniaisissa, Espoossa tai Helsingissä tai vaikkapa Berliinissä maksaa loput.
4   Kirjaston palveluja parannetaan mm lisäämällä aukioloaikoja.
5   Koulujen tasoa parannetaan: peruskoulun ja lukion todistuksille numeeriset parannustavoitteet.
6   Kielikoulu perustetaan:
·   Aloitus päiväkodista & esikoulusta.
·   Puolet opetuksesta englanninkielellä.
·   Muut kielet: venäjä, espanja, saksa, ranska.
·   Uudet kielet: kiina (1 400 M ~ymmärtää) turkki (180 M ~ymmärtää); molempia opetetaan useissa EU-maissa.
7   Vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistusasuntoja opiskelijoille ja muille nuorille aikuisille.
LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN (2013-2016)
1   Koulujen lähelle 30 km/h rajoitus ja mahd.hidasteita. Entäpä erityiset varoitusvalot koulujen alkamisen ja loppumisen aikaan, ja vapaaehtoiset siviili-liikenteenohjaajat.
2   Vilkkaisiin liittymiin liikenneympyrä aina kun se on tilan puolesta mahdollista; tällöin voidaan luopua liikennevaloista.
3   Viime aikoina Kauniaisissa yhä useamman kadun jalkakäytävällä sallitaan myös pyöräily. Tämä parantaa pyöräilijöiden turvallisuutta, he pääsevät pois autojen seasta. Samalla se kuitenkin johtaa jalankulkijoiden kärsimiseen. Tavallisella jalkakäytävällä pyörätien erottaminen ei ole mahdollista, ja vastakkaisiin suuntiin kulkeva liikenne lisää ongelmia. Kun 90-luvulla kumottiin hyvä oikeanpuoleinen liikenne kevyen liikenteen väylillä, ollaan nyt tilanteessa, jossa jalankulkijat, lastenrattaat ja rollaattorit joutuvat liikkumaan sikin sokin pyöräilijöiden seassa. Pyörälläajo jalkakäytävällä tulisi sallia vain harkituissa erikoistapauksissa.

2 kommenttia:

 1. TYYTYMÄTÖN KONSULTTIEN (Deloitte)TYÖHÖN:
  - valmistelu puutteellinen/olematon
  - työskentelyn ohjaus heikkoa
  - työskentelyn toteutus teknisesti heikkoa
  - konsultin päättelemät "tärkeimmät 26 toimenpidettä" olivat melkein sattumanvaraisia, ja monet niistä käsittelivät samaa asiaa (olisi pitänyt yhdistää) ja ainakin eräät kuvaukset puutteellisia/virheellisiä
  - lopuksi tekemänsä ranking oli absurdi: eniten kannatusta saaneet toimenpiteet saivat vähiten pisteitä; sanomansa mukaan laskenta tapahtui niin, että kunkin toimenpiteen kannatusluku kerrottiin po toimenpiteen järjestysluvulla antamassaan paperissa - tässä ei mitään järkeä

  VastaaPoista
 2. OULUSSA OSATAAN KESÄTYÖSETELI
  Toisin kuin Granissa ja Espoossa, Oulussa kaupunki lähettää kesätyösetelin kaikille 15-17 -vuotiaille (>5000), jolla sitten voivat hakea töitä. Juuri kuten olen esittänyt!

  VastaaPoista

Kirjoita tähän mielipiteesi: