21.3.2013

34 eikun 20 sote-aluetta - mitä Granille?

Selvityshenkilöt antoivat 19 Mar 2013 ehdotuksensa sote-uudistuksesta. Sen mukaan Suomeen muodostettaisiin 34 sote-aluetta/kuntaa, jotka vastaisivat lähes kaikkien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Nykyään järjestämisvastuu on noin 140 kunnalla tai yhteistoiminta-alueella. Suurimmalla osalla sote-alueista olisi käytössä ns. vastuukuntamalli, jolloin kunnat sopivat yhdessä, että yksi vahva kunta vastaisi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueen muiden kuntien puolesta. Vahvassa kunnassa pitäisi olla vähintään 50 000 - 100 000 asukasta. Muilla sote-alueilla palvelujen järjestämisestä vastaisi alueen kuntien muodostama kuntayhtymä.

Selvityshenkilöt ehdottavat Uudellemaalle kuntarakennetyöryhmän vaihtoehdon B mukaista 4 suurkunnan metropolimallia, jossa Espoo toimii Kauniaisen ja Kirkkonummen vastuukuntana. Espoo siis vastaisi Granin palvelujen järjestämisestä. Väestölle kyllä luvataan hyvät ja yhdenvertaiset palvelut. Granilaisille tärkeintä lienee hyvin toimivan terveyskeskuksen säilyminen.

Granin kielelliset olosuhteet muuttuvat sote-alueen laajenemisen myötä. Raportin mukaan tiiviisti asutulla alueella on kuitenkin mahdollista muodostaa sote-alueiden sisällä palveluyksiköitä jotka toimivat asiakkaan äidinkielellä. Kaksikielisellä sote-alueella vähemmistökielen lautakunta valvoo kielellisen vähemmistön oikeuksien toteutumista.

Kehysriihessään 21 Mar 2013 valtioneuvosto yllättäen hylkäsi juuri saamansa yksimielisen ehdotuksen. Tiedotteessaan sanotaan nyt:
  • Laajan perustason sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään pääsääntöisesti vastuukuntamallilla. Vastuukuntamallin perusteista säädetään kuntalaissa.
  • Alle 20 000 asukkaan kunnalla on rahoitusvastuu asukkaidensa sote-palveluista, mutta ei itsenäistä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuuta. Kunnan tulee kuulua pääsääntöisesti vastuukuntamallilla hallinnoituun sote-alueeseen, joka pystyy järjestämään laajan perustason palvelut.
  • Metropolialueen sote-palveluiden järjestäminen ratkaistaan erikseen. Tämä pitää Granin jännityksessä.
Kevään aikana kunnat voivat antaa asiasta lausuntonsa. Laki pyritään valmistelemaan ja ajamaan läpi niin, että se voisi tulla voimaan 2015 aikana. Koko raportti löytyy tästä: Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamiseksi (178p, 5.23 MB). Raportin kumoava hallituksen kehysriihen tiedote kokonaisuudessaan löytyy tästä.; paperissa on paljon muutakin infoa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita tähän mielipiteesi: