14.2.2013

Valtionosuusjärjestelmä uudistuu

Kuten aikaisemmin sanottua, kuntauudistukseen kokonaisuudessaan sisältyy 4 isoa uudistusta: kuntarakennelaki (ml metropolihallinto), sote-uudistus, kuntalaki ja valtionosuusjärjestelmän uudistus. 12 Feb 2013 VMn selvitysmies Arno Miettinen antoi asialle mm seuraavat alustavat linjaukset:
  • perustuu muutamaan selkeään kriteeriin (50 =>10)
  • perustetilastot ajan tasalle
  • työpaikkaomavaraisuus (korvaa taajamarakenteen)
  • vieraskielisen väestön osuus (uusi)
  • lopullinen ehdotus Dec 2013
  • laki voimaan Jan 2015
  • "isoja muutoksia tulee kuntien välille" (sanoo min Virkkunen)
Selvitysmiehen esittelyaineisto seuraavassa: Valtionosuusuudistus - Alustavat linjaukset (52p, 0.66 MB).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita tähän mielipiteesi: