29.1.2013

KESÄTYÖSETELI KAIKILLE 15–17 -VUOTIAILLE!

Nuorten pitäisi päästä ajoissa työn makuun. Se auttaa ymmärtämään elämää ja estää syrjäytymistä. Kaupunki ei voi tarjota mielekästä työtä kaikille nuorille. Niinpä ehdotin joka kotiin jaetussa vaalimateriaalissani (01.10.2012), että kaupunki antaisi kaikille halukkaille nuorille kesätyösetelin, oikeaan työhön eikä harrasteluun.

Nyt Kauniainen onkin ottamassa käyttöön kesäsetelin seuraavasti: Kaupunki maksaa 300 euroa työnantajalle, joka palkkaa kauniaislaisen nuoren töihin touko–syyskuun aikana. Granin kesäsetelissä on mm seuraavia suuria puutteita: ŒSeteleitä on vain 50, mikä vastaa 13% Kauniaisten 15–17 -vuotiaiden nuorten määrästä. Menettely on varsin byrokraattinen, ja seteleitä voi saada vain 3 viikon aikana helmi-maaliskuussa! ŽKesätyöpaikasta pitää olla allekirjoitettu sopimus/todistus jo maaliskuun puoliväliin mennessä! Tämä vaatimus on vaikea/mahdoton täyttää. Tukisumma 300 EUR ei ole millään lailla sidottu työssäoloaikaan. Tämä johtaa siihen, että työnantaja saa nuoren töihin kahdeksi viikoksi lähes ilmaiseksi. Jos työ sen sijaan kestää esim kaksi kuukautta, on tuen määrä vain 15% palkasta

Tästä syystä tein 28.01.2013 valtuustoaloitteen vaalimateriaalini mukaisesti olennaisesti paremmasta kesätyösetelistä, jonka piirteet seuraavassa:
·  Kesätyöseteli kaikille 15–17 -vuotiaille granilaisille, joita on noin 400
·  Setelin suuruus 350–500 EUR/kk, mikä kattaa noin 35–65% nuoren palkasta
·  Työssäoloaika enintään 3 kuukautta toukokuun–syyskuun aikana
·  Menettely ilman byrokratiaa: työpaikkaa ei vaadita etukäteen ja seteleitä on saatavilla koko kesän ajan
·  Nuori voi mennä työhön mihin työpaikkaan tahansa missä tahansa ð erilaisia töitä löytyy kaikille halukkaille eri yrityksissä ja yhteisöissä
·  Mitä maksaa: Jos joka toinen menee kuukaudeksi kesätöihin, vuosikustannus kaupungille on 70,000–100,000 EUR; työnantaja Kauniaisissa, Espoossa tai Helsingissä tai vaikkapa Berliinissä maksaa loput.

Valtuustoaloitteeni perusteluineen löytyy: Valtuustoaloite - Kesätyöseteli (1p, 0.03 MB)

Kaupunginhallituksen kokouksen 06 Feb 2013 viimeisenä kohtana käsiteltiin tekemääni valtuustoaloitetta. Yhden sivun pituisessa tekstissä toistetaan vain kaupungin omia tekemisiä, mutta aloitteeni sisällöstä ei sanota sanaakaan! Tämä on huonoa hallintoa! Perustelutekstin tietysti pitää aina sisältää kuvaus aloitteesta.

   KH jäsenen Tiina Rintamäki-Ovaskan toimesta saatiin kuitenkin päätökseen lause "käytäntöjä arvioidaan uudelleen syksyllä 2013 seuraavan vuoden kesäseteliä suunniteltaessa huomioiden soveltuvin osin aloitteessa esitetyt ehdot ja menettelyt.". Kaupunginhallituksen pöytäkirja asiasta löytyy: Kesätyöseteli - KH 2012.01.06.pdf (2p, 0.05 MB).

Kaupunkilehdessämme KaunisGrani 12.02.2013 oli kirjoitukseni valtuustoaloitteestani sekä kaupungin myönteinen vastaus asiaan. Kirjoitukset löytyvät: Kesätyöseteli - KG 12.02.2013 (1p, 0.05 MB).

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 04 Mar 2013 asian samanlaisena. Itse käytin asiasta kriittisen puheenvuoron koskien varsinkin asian puutteellista ja puolueellista valmistelua. Tarkastuslautakunta tullee vaatimaan parempaa.

Valtuustossa sanoin myös siitä, miten byrokratian suuret kustannukset asiassa voidaan välttää: Nimellä varustettu kesätyöseteli lähetetään jokaiselle 15-17 -vuotiaalle granilaiselle postissa. Työpaikan löydettyään nuori sitten antaa setelin työnantajalle, joka hakee tuen kaupungilta niin kuin nytkin.

25.1.2013

Varoituskilpi tulee vaarallisiin pyörätieristeyksiin!

30.08.2012 tekemäni kuntalaisaloitteen sekä sen jälkeen käymäni kirjeenvaihdon seurauksena Granin yhdyskuntalautakunta teki 22.01.2013 päätöksen, jonka mukaan kärkikolmiolla tai stop-merkillä viitoitettuihin pyörätieristeyksiin asennetaan lisäkilpi 863. Tämä kilpi kiinnittää väistämisvelvollisten autoilijoiden huomiota pyöräilijöihin. Tästä löytyy pöytäkirja (2p, 0.05 MB).


Lisäksi kiinnitin yhdyskuntalautakunnan huomiota seuraavaan: Viime aikoina Kauniaisissa yhä useamman kadun jalkakäytävällä sallitaan myös pyöräily. Tämä ratkaisu parantanee pyöräilijöiden turvallisuutta, he pääsevät pois autojen seasta. Samalla se kuitenkin johtaa jalankulkijoiden kärsimiseen. Tavallisella jalkakäytävällä pyörätien erottaminen jalankulkutiestä ei ole mahdollista, ja vastakkaisiin suuntiin kulkeva liikenne lisää ongelmia. Kun 90-luvulla kumottiin hyvä oikeanpuoleinen liikenne kevyen liikenteen väylillä, ollaan nyt tilanteessa, jossa kapealla jalkakäytävällä jalankulkijat, lastenrattaat ja rollaattorit joutuvat liikkumaan sikin sokin pyöräilijöiden seassa. Mielestäni yleinen pyörälläajo jalkakäytävällä tulisi sallia vain harkituissa erikoistapauksissa.
Typerästä lainsäädännöstä johtuu vielä se, että jos jalkakäytävälla saa ajaa pyörällä, jokaisen pyöräilijän pitää sillä myös ajaa; kovaa vauhtia ajavat kyykkypyöräilijätkään eivät silloin saa enää ajaa ajoradalla.
Tiettävästi lautakunta tutkii tätäkin asiaa.

16.1.2013

Konttas kaipaa kuntajakoa Granin kanssa

Espoon kaupunginhallituksen tuleva puheenjohtaja Ari KONTTAS (kok) kommentoi Metropolialueen esiselvitystä: "Nyt on ripeään tahtiin tutkittava, millaiset mahdollisuudet on edetä esimerkiksi kuntajakoselvityksen tekemisessä Kauniaisten kanssa." Koko juttu lehdessä Länsiväylä 16.01.2013 löytyy tästä: Seutuvaltuusto kelpaa nyt kokoomuksellekin (1p, 0.45 MB).

12.1.2013

Metropolialueen esiselvitys valmistui

11 Jan 2013 valtiovalta esitteli metropolialueen selvitysmiesten tuotoksen. Sen mukaan pääkaupunkiseudulle tarjotaan kolmea vaihtoehtoa:

1  Vähäiset kuntarakennemuutokset ja vahva metropolihallinto
2  Merkittävät kuntarakennemuutokset ja metropolikuntayhtymä    
3  Suurkunnat ja sopimusyhteistyö

Valtiovarainministeriön lyhyt ja epämääräinen tiedote löytyy tästä. Nyt julkistetut ehdotukset ovat alustavia vaihtoehtoja, joista selvityshenkilöt keskustelevat tammi–helmikuun aikana kuntien kanssa. Lopulliset ehdotukset valmistuvat 28.02.2013 mennessä. Mikään nyt esitetyistä vaihtoehdoista ei ole Granin kannalta hyvä. Tästä voit downloadata raportin kokonaisuudessaan: Meropolialueen esiselvitys (63p, 0.75 MB)

PS  Granin kannalta tärkeä sote-uudistus on vieläkin enemmän sekaisin.