21.12.2013

Ehdotus sote-laiksi valmistui - koko Uusimaa yhteen sote-alueeseen

STM julkisti 19.12.2013 valmisteluryhmän ehdotuksen sote-laiksi. Ryhmä koostui ~50 asiantuntijasta, jotka "pakotettiin ruotuun" hallituksen peruslinjausten mukaisesti. Ehdotusraportista löytyvät mm seuraavat piirteet:
 • Rakenne: Perustason alueet (~30; vastuukunta >20 000 asukasta) => sote-alueet (20; vastuukunta >50 000 asukasta) => erityisvastuualueet (5; kuntayhtymä, yliopistollinen sairaala).
 • Ei valmiita alueiden määrittelyjä eikä karttoja; valtioneuvosto päättää kaikista alueista aikanaan.
 • Kunnat antavat lausuntonsa 13.03.2014 mennessä; lakiesitys eduskuntaan keväällä 2014 ja voimaan 01.01.2015; toiminta käynnistyy viimeistään 01.01.2017.
 • Ryhmä kokonaisuudessaan esitti eriävän näkemyksensä perustason alueista sekä vastuukuntamallista ja siihen sisältyvästä asukaslukuun perustuvasta äänivallasta (=> iso isäntäkunta päättää ja järjestää kaiken, pienet renkikunnat vikisevät ja maksavat).
 • Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Jukka T Salminen eriävässä mielipiteessään sanoo: Työryhmän työskentelyssä jätettiin kokonaan ulkopuolelle jo aikaisemmin esitettyjen mallien tarkastelu ja vertailu, kuten mm. THL:n esittämä Ruotsin käytännön mulainen"raha seuraa potilasta" malli ja aikaisemmat perusteelliset sotetyöryhmien ja selvitysmiesten esittämät mallit.
 • Uudistuksen vaikutuksista palveluun ja säästöihin vain yleisiä väittämiä. 
 • Perustason ja sote-alueiden toiminta rahoitetaan jäsenkuntien asukasmääriin perustuvilla (tulevan) valtionosuuslain mukaisesti painotetuilla maksuilla; mitään laskelmia ei esitetä.
Koko Uusimaa yhdeksi sote-alueeksi!
Ehdotus eroaa merkittävästi hallituksen ym aikaisemmin esittämästä.
 • Kaikki Uudenmaan 26 kuntaa Hangosta Lapinjärvelle, yhteensä 1.6 miljoonaa asukasta, kuuluisivat yhteen ja samaan sote-alueeseen.
 • Sote-asioiden järjestämisvastuu olisi kuntien muodostamalla kuntayhtymällä.
 • Sote-alue jakautuisi kuuteen perustason alueeseen, joiden vastuukuntia olisivat Helsinki, Espoo, Vantaa, Porvoo, Lohja ja Hyvinkää.
 • Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Jukka T Salminen eriävässä mielipiteessään sanoo: Tein ministeriölle esityksen jaoksen laajentamisesta koskemaan ainakin Vantaan, Espoon ja Kuumakuntien edustuksen, joiden mukanaolo koko valmistelussa olisi ollut välttämätöntä metropolialueen erityisyyden vuoksi. Tätä esitystä ei hyväksytty.
 • Ehdotus ei ole lainkaan yhteensopiva meneillään olevien metropolialueen kuntaselvitysten kanssa (kuntien mielipiteistä puhumattakaan).
Esitetty vastuukunta-malli on perustuslain vastainen. Ainakin tämä pitäisi hallituksen korjata ennenkuin se lähettää esityksen kuntien lausunnolle. Koko raportti löytyy tästä: Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän loppuraportti  (157 p, 2.00 MB). STM lähetti lausuntopyynnön kuntiin 02 Jan 2014 ilman korjauksia.

Helsinki tyrmää esityksen (18 Feb 2014). Samoin Espoo (24 Feb 2014). Niin myös HUS (04 Mar 2014). Grani tyrmää esityksen kokonaisuudessaan yksityiskohtia myöten (kv 10 Mar 2014).

20.12.2013

Kuntakokeilut alkavat - tekeekö Grani jotakin?

Kuten olen aikaisemmin kirjoittanut kuntakokeilulla voitaisiin vahvistaa Granin pysymistä itsenäisenä. Tänään julki tullut kunnille lähetettävä kirje ja aineisto löytyvät osoitteesta http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20131220Kuntak/name.jsp

17.12.2013

Sote-Uusimaa kuuteen osaan?

Tämänpäiväisen Hesarin mukaan sote-asiantuntijaryhmä ylihuomenna esittäisi Uudenmaan kuntien jakamista kuuteen alueeseen, joita johtaisivat Helsinki, Espoo, Vantaa, Porvoo, Hyvinkää ja Lohja. Ryhmän lakiehdotus näyttää riitaiselta ja lain perustuslaillisuus on jäänyt selvittämättä.


12.12.2013

Valtionosuudet muuttuvat - Granin osuus putoaa 79%

VM esitteli 12 Dec 2013 ehdotuksensa valtionosuusjärjestelmän - VOS uudistamiseksi. Kun nykyisessä järjestelmässä on 48 kriteeriä ja 3 lisäosaa, on uudessa järjestelmässä vain 8 kriteeriä ja 3 lisäosaa, kuten seuraavassa näytetään.

Laskentaperusteet:
 • Ikärakenne
 • Sairastavuus
 • Työttömyysaste
 • Kaksikielisyys
 • Vieraskielisyys
 • Asukastiheys
 • Saaristo
 • Koulutustausta
Lisäosat:
 • Syrjäisyys
 • Saamelaisten kotiseutualuelisä
 • Työpaikkaomavaraisuus
Granin saama valtionosuus romahtaa yli 1.4 MEUR eli peräti 79%; muut kolme pääkaupunkiseudun kaupunkia saavat lisää rahaa. Uudistuksen pitäisi tulla voimaan 2015 alussa. Sitä ennen kunnat saavat antaa lausuntonsa asiasta, jopa kahteen kertaan. Tästä löytyy uudistamisselitys ja kuntakohtaiset laskelmat tästä.

11.12.2013

STM: Koko Uusimaa yhdeksi sote-alueeksi?

Sosiaali- ja terveysministeriö - STM esitti 08 Nov 2013, että sote-asiat siirretään kokonaisuudessaan tulevan metropolihallinnon hoitoon.

Nyt tämäkään ei riitä, vaan Hesarin mukaan STM esittää kaikkien Uudenmaan 26 kunnan yhdistämistä yhdeksi sote-alueeksi. Kunnille jäisi vain rahoitusvastuu, ja Helsinki suurimpana olisi kukkona tunkiolla. [klikkaa kuva isommaksi]

7.12.2013

Eikö enää ET-opetusta?

Hallituksen viime viikolla julkistamassa rakenneuudistuspaperissa sanotaan, että "Muiden kuin evenkelisluterilaisen ja ortodoksisen uskonnon sekä elämänkatsomustiedon opetuksen minimiryhmäkoko 10 henkeä (nykyisin kolme)"

Tässä viittaan seuraavaan Hesarissa vuosi sitten ollesseen kirjoitukseeni. [klikkaa kirjoitus isommaksi]

1.12.2013

Katainen kalpeana - löytyykö säästöjä?

29 Aug 2013 maan hallitus budjettiriihessään antoi ulos Rakennepoliittisen ohjelman. Suurin osa ohjelmasta oli vain toiveita ilman konkreettisia tavoitteita ja sisältöä. Ohjelmasta puuttui strateginen ote (mitä, milloin). 29.11.2013 hallitus sitten esitteli odotetun Rakennepoliittisen ohjelman toimeenpano-ohjelman. Kun strategia puuttuu, ei toimenpideohjelmasta (miten, kuka, rahat) voi paljoa odottaa. Seuraavassa eräitä paperin piirteitä:
 • Listassa 69 toimenpidettä (joissakin niissä useampia osia)
 • Kuntatalouden säästöiksi esitetään 38 toimenpidettä
 • Kuntien tehtäviä vähentävät toimet säästävät 260 MEUR
 • Kuntien velvoitteiden ja palveluiden tuottamista ohjaavien normien purkaminen säästää 970 MEUR; tästä 300 MEUR vanhusten laitoshoidosta ja 3 MEUR lääkereseptien voimassaolon jatkamisella kahteen vuoteen (sic)
 • Kun otetaan huomioon muutokset kuntien tuloihin, näyttäisi loppusumma antavan kunnille 1,015 MEUR säästöt 2017; aika tarkasti tavoitteena ollut miljardi
 • Tyypillisesti "Toimeenpanoaikaulu täsmentyy myöhemmin"; tosin aika monen toimen kohdalla luvataan hallituksen esityksiä edukuntaan keväällä 2014
 • Tämän lisäksi kuntien pitäisi säästää toinen miljardi toimintaa tehostamalla
 • Ja valtion velka lisääntyy 9 miljardia vuodessa
 • Kunta- ja soteuudistusta ei paperissa käsitellä
 • Kuntien velvoitteiden vähentämisen tueksi toteutetaan kuntakokeiluja vuosina 2015-2016. Haku kuntakokeiluihin käynnistetään vuoden 2013 lopussa kuuteen eri toimintamallikokonaisuuteen: hyvinvoinnin integroitu toimintamalli, koulutuspalvelukokeilut, palveluasumisen toimintamalli, valvonnan toimintamalli, kuntien ja Kelan yhteistyö, nuorisotakuu. Tätä olen Granissa yrittänyt viedä eteenpäin...
Hallituksen päätösasiakirja löytyy tästä. Koko kerääntynyt suuri aineisto löytyy osoitteesta http://valtioneuvosto.fi/etusivu/rakenneuudistus395285/fi.jsp.

20.11.2013

Pikkukunnat saavatkin pitää sote-peruspalvelunsa?

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan tiistaina 19 Nov 2013, että sote-uudistuksen valmistelu jatkuu pääosin Orpon koordinaatioryhmän linjausten mukaisesti. Valmistelun tässä vaiheessa poiketaan Orpon linjauksista kuitenkin niin, että alle 20 000 asukkaan kunta voi kuulua suoraan sote-alueeseen.
Eli Espoo ei tulisikaan päättämään terveyskeskuksestamme.

13.11.2013

Grani: Ei suurhelsinkiselvitykselle

Kaupunginvaltuusto antoi 11 Nov 2013 lausuntonsa suurhelsinkiselvityksestä: Kauniaisten kaupunki ilmoittaa, että se pitää erityisen kuntajakoselvityksen asettamista tarpeettomana; koko lausunto löytyy tästä. Lausunto olikin jo etukäteen selvä, koska vastustamme Suurhelsinkiä, ja meneillään on jo selvitys 4k = Kauniainen+Espoo+ Kirkkonummi+Vihti. Tätä selvitystä puurtaa yli 100 henkilön joukko; kuntarakennelain mukainen selvityssuunnitelma löytyy tästä. Kalliiksi tulee.

10.11.2013

STM: Kaikki sote-asiat metropolihallinnolle

Sosiaali- ja terveysministeriön - STM vetämä kuuden asiantuntijan työryhmä (metropolijaosto) esitti 08.11.2013 näkemyksensä metropolialueen sote-asioiden järjestämisestä. Jaosto esittää kolme vaihtoehtoa, joista suosittelee sote-asioiden siirtämistä metropolihallinnolle, kokonaan pois kunnilta:

Vaihtoehto 1Ylikunnallinen järjestämisvastuu: Sote-asiat siirretään kokonaisuudessaan tulevan metropolihallinnon hoitoon.

Vaihtoehto 2Kunta/sotealuekohtainen järjestämisvastuu: Koko järjestämisvastuu suurella kunnalla (Helsinki, Vantaa) tai sote-alueella (Espoo +3, Kuumakunnat 8).
 
Vaihtoehto 3Useamman kunnan yhtenäinen erityispalveluiden järjestämisvastuu: Muutos nykytilaan  kaikkein vähäisin; perustason palvelut ja monikanavainen rahoitus jäisivät lähtökohtaisesti ennalleen. (Raportissa erityispalveluilla tarkoitetaan nykyisen lainsäädännön mukaisia kehitysvammaisten erityispalveluita, vaativaa ja erityisen vaativaa erikoissairaanhoitoa sekä erityisen vaativia sosiaalipalveluita.)

Kaikissa vaihtoehdoissa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri - HUS säilyisi ~ennallaan. Tätä kannattavat myös sen kaikki 24 jäsenkuntaa. Koko raportti löytyy tästä.

2.11.2013

Risikko: Sote-tavoitteista tingittävä

Tämänpäiväisen Hesarin haastattelussa min Paula RISIKKO myöntää, että hallituksen sote-uudistus ei tule onnistumaan. Hallintouudistuksen sijaan hän (aiheellisesti) murehtii terveyskeskusten huonoa palvelua. Risikko kannattaa THLn raportissa Jonottamatta hoitoon esitettyä, jonka mukaan voisi samalla maksulla käydä missä tahansa hoitopaikassa olipa se kunnallinen terveyskeskus tai yksityinen terveysasema.

Oulussa osataan! Oulu esiintyy monilla mittareilla aktiivisena, edistyksellisenä ja innovatiivisena kaupunkina: avoin ja ilmainen Wi-Fi kattaa "koko kaupungin"; kesätyöseteli annetaan kaikille 15-17 -vuotiaille nuorille (6 000); rakentamisen laadun parannusohjelmat (Tähtiluokitus etc). Niinpä tässäkin Oulu haluaa kokeilla THLn ehdotuksia; katso alla ote Hesarista. Tähän Oulu kaipaa vapaakuntaoikeuksia. [klikkaa juttu isommaksi]


29.10.2013

Espoo hylkää suurhelsinkiselvityksen

Valtio on asettamassa selvitysmiehen/miehiä tekemään erityisen kuntajakoselvityksen Helsinki + Espoo + Vantaa + Kauniainen + Sipoo + Kirkkonummi + Kerava + Tuusula (+ Vihti). Kuumakunnat jo tyrmäsivät selvityksen. Eilisessä kokouksessaan myös Espoon kaupunginhallitus hylkäsi esityksen:
Johtopäätöksenä Espoon kaupunki toteaa, ettei se hyväksy pääkaupunkiseudun kuntien pakkoliitoksia eikä pakkoselvityksiä. Ministeriön esittämän erityisen kuntajakoselvityksen alue ei ole kuntarakennelain 4 e §:n hengen ja tarkoituksen mukainen, eikä vastaa metropolialueen esiselvityksen selvityshenkilöiden esittämiä suosituksia. Vastoin kuntien tahtoa tehdyt liitokset tai selvitykset eivät luottamuksen häviämisen takia ja kokemusten mukaan tuo juuri tuloksia, paranna tuottavuutta, turvaa palveluja, vaan pikemminkin heikentävät niitä. Lausunto kokonaisuudessaan löytyy tästä.

Eräpäivään 19.11.2013 mennessä myös Granin tulee lausua kantansa. Granin tulisi mielestäni sanoa suoraan: (1) erityisselvitys on tarpeeton, koska Kauniainen + Espoo + Kirkkonummi + Vihti jo tekevät kuntarakennelain vaatimaa selvitystä, (2) emme osallistu tähän erityisselvitykseen.

26.10.2013

Ei löytynyt kunnista karsittavaa

Budjettiriihessä hallitus asetti kunnille kohtuuttomat vaatimukset: Miljardi euroa pitää säästää tehtäviä karsimalla, ja toinen miljardi toimintaa tehostamalla. Tämä merkitsee kuntatalouden kokonaisbudjetista (39.4 GEUR)  5% leikkausta.

VMn 01 Oct 2013 antaman tiedotteen mukaan ministeriöt eivät onnistuneet löytämään mitään kuntien tehtäviä, joita voitaisiin karsia säästöjen saamisesksi! 17 Oct 2013 VM määräsi ministeriöt yrittämään uudelleen. Eilen piti ministeriöiden antaa uudet ehdotukset ministeriökohtaisten rahatavoitteiden mukaisesti. Eipä tullut uusia ehdotuksia! Jos jotakuta kiinnostaa, niin eri ministeriöitten vastaukset löytyvät tästä.
Min Henna VIRKKUNEN onkin toivottoman tehtävän edessä. Kuinka onkaan mahdollista, että maan hallitus rakentaa tuulentupia, joilla ei ole mitään mahdollisuutta toteutua ilman radikaalien leikkauspäätösten tekemistä.

Syys-lokakuussa suoritettu webropol-kysely kuntien säästökohteista ei myöskään tuottanut tuloksia. Verkkokyselyyn vastasi yhteensä 743 henkilöä, joista kunnan viranhaltijoita 167 ja kuntapäättäjiä 66. Vastausten yhteenvetoraportti löytyy tästä.

22.10.2013

Sote-uudistus tökkäsi perustuslakiin

Sote-lain valmistelutyöryhmä on törmännyt useisiin perustuslain kannalta ongelmallisiin seikkoihin. Näistä selkein on vastuukuntamalli, jonka mukaan jatkossa esim Grani maksaa mutta Espoo päättää ja hoitaa.

5.10.2013

Metropolihallintolain valmistelu alkaa

Eilen VM asetti työryhmän valmistelemaan lakia metropolihallinnosta. Hallituksen budjettiriihen mukaisesti "Metropolihallinto hoitaisi metropoliselvityshenkilöiden suositusten mukaisesti alueen kilpailukyvyn sekä elinkeino- ja innovaatiopolitiikan, maankäytön, asumisen ja liikenteen toteuttamisen sekä segregaatioon, työvoimaan ja maahanmuuttoon liittyvien seudullisten kysymysten ratkaisemisen." Työryhmää vetää VMn osastopäällikkö Päivi LAAJALA, ja ensimmäinen raportti pitäisi tulla ulos maaliskuussa.

Metropoliasioista vastaava min Krista KIURU näyttäisi haluavan vielä liittää metropolihallinnon tehtäviin sote-asiat, eli siirtää yli puolet kuntien budjeteista metropolihallinnolle! VMn asettamispäätös löytyy tästä.


Lisää selvityksiä - eikö mikään riitä?

Eilisen tiedotteensa mukaisesti VM haluaa uudelleen selvittää kuntien yhdistämistä pääkaupunkiseudulla. Jo aikaisemmin sanotun Helsinki + Espoo + Vantaa + Kauniainen + Sipoo + Kirkkonummi lisäksi selvitykseen mukaan vaaditaan + Kerava + Tuusula (Vihtikin pääsee halutessaan mukaan). Tarkoitus on selvittää kaikki erilaiset vaihtoehdot.

Hanke tulee ao kunnille lausunnoille. Jo meneillään oleviin kuntaselvityksiin viitaten Granin tulisi mielestäni lausua asiasta: (1) lisäselvitys tarpeeton, (2) emme osallistu tähän lisäselvitykseen.
Kuuma-kunnat lausuivatkin 24 Oct 2013, että tämä lisäselvitys on tarpeeton. Myös kuntien Grani + Espoo + Kirkkonummi + Vihti pitäisi tehdä yhteinen lausunto, joka olisi ~ehdotukseni mukainen.

4.10.2013

THL: Jonottamatta hoitoon - sote uusiksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - THL julkisti eilen ehdotuksensa sote-toiminnan kokonaisuudistukseksi. Se ei käsittele vain hallintoa kuten maan hallituksen sote-uudistus, vaan paneutuu hoidon konkreettiseen sisältöön. Olennaista uutta nykytilaan verrattuna on se, että ehdotuksen mukaan voisi samalla maksulla käydä missä tahansa hoitopaikassa olipa se kunnallinen terveyskeskus tai yksityinen terveysasema. Mallia on otettu Ruotista. Uudistus ilmiselvästi lisäisi palvelutarjontaa sekä erityisesti parantaisi työterveyshuollon ulkopuolella olevan kansan enemmistön (53%) asemaa. HYVÄ!

Kuinka perusterveydenhuoltoa voitaisiin vahvistaa niin, että kiireetön hoito voidaan turvata kaikille suomalaisille; tästä THL teki 7 kohdan ohjelman seuraavasti: 
 • Perusterveydenhuollon tuottajakuntaa laajennetaan ja monipuolistetaan: myös yksityiset ja kolmannen sektorin palvelutuottajat
 • Valinnanvapaus toimii kehityksen käyttövoimana: asiakas voi samalla maksulla käydä missä hoitopaikassa tahansa
 • Ammattilaiset työskentelevät oikeissa rooleissa
 • Työterveyshuolto keskittyy perustehtäväänsä: työperäisten sairauksien ehkäisyyn
 • Palveluilla on vahvat järjestäjät: 12-30 sote-aluetta
 • Aloitteen vaatimat rahoitusjärjestelyt
 • Kansallinen ohjaus toimii aktiivisesti
"Tarvitaan yhteinen kansallinen näkemys siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuoltoa käytännössä uudistetaan”, sanoo ylijohtaja Marina Erhola. Raportti löytyy tästä: Jonottamatta hoitoon (50 p, 0.23 MB). Se sisältää varsin kattavat selvitykset, laskelmat ja perustelut ehdotetuille uudistuksille.

4.9.2013

Koivuhovin kaava Korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Lukuisten paikallisten asukkaiden valitukset Koivuhovin uudesta asemakaavasta hylättiin 14.06.2013 Helsingin hallinto-oikeudessa - HHO; katso päätös tästä. Valittaja Rune Filipsson & co hakivat muutosta Korkeimmasta hallinto-oikeudesta - KHO, joka onkin ottanut asian käsittelyynsä; tästä katso KHOn selityspyyntö Granille. Linkkidokumentti sisältää myös Filipssonin muutoshakemuksen, jonka päävaatimukset ovat seuraavat:
 • Kaavan puutteellisesta valmistelusta johtuen kaava-asia pitäisi palauttaa HHOeen tai kaupungille.
 • Aseman paikkaa pitäisi siirtää ~100m itään.
Kaupungin Yhdyskuntalautakunta - YLK käsitteli asiaa kokouksessaan 03.09.2013. Pohjana oli virkamiesten kirjoittama tyly ja asioita kaunisteleva selitys. Esitin asian siirtämistä seuraavaan kokoukseen, johon Filipsson olisi kutsuttu kuultavaksi. Esitykseni kuitenkin kaatui äänin 6-2 (1 tyhjä). Jätin pöytäkirjaan oman eriävän mielipiteeni. Enemmistön hyväksymä selitysteksti löytyy tästä.                         

01 Oct 2013 pidettiin Granissa yleisötilaisuus Espoon kaupunkiratahankkeesta. Pöyryn projektipäällikön mukaan ratasuunnitelma valmistunee 2014, rakentamisesta ei mitään tietoa. Koivuhovin kaavaan liittyen oli hyvä kuulla, että "ratasuunnitelma ei saa olla asemakaavan vastainen". Ei siis niin kuin kaupunki lausuu, että Koivuhovin asemakaava on tehtävä 2003 hyväksytyn radan yleissuunnitelman mukaisesti.

1.9.2013

Metropolihallinto tulee...

Valtion budjettiriihessä yritettiin ryhtyä erilaisiin toimenpiteisiin 100 miljardiin euroon nousevan vajeen paikkaamiseksi. Valitettavasti suurin osa toimista ovat vain toiveita ilman konkreettisia toimenpiteitä, kuten seuraavasta Hesarin kaaviosta hyvin näkee [klikkaa kuva isommaksi].

Kunnille asetettiin kohtuuttomat vaatimukset: Miljardi euroa pitää säästää tehtäviä karsimalla, ja toinen miljardi toimintaa tehostamalla. Tämä merkitsee kuntatalouden kokonaisbudjetista (39.4 GEUR)  5% leikkausta. Samaan aikaan kunnille on VMn selvityksen mukaan määrätty 535 tehtävää ja 974 velvoitetta.

Karsittavia tehtäviä ei löydy! VMn 01 Oct 2013 antaman tiedotteen mukaan ministeriöt eivät onnistuneet löytämään mitään kuntien tehtäviä, joita voitaisiin karsia säästöjen saamisesksi!
10 Oct 2013 Kuntaliitto lausunnossaan ilmaisi epäuskonsa miljardisäästöihin sekä koko aikatauluun. 17 Oct 2013 VM määräsi ministeriöt yrittämään uudelleen. Samalla tuli nähdyksi sekin, että valtiovalta oli viimeisen 10 vuoden aikana lisännyt kuntien tehtäviä miljardin euron edestä!

Kuntauudistukseen liittyen tehtiin kuitenkin joitakin uusia ratkaisuja, joista metropolialueen rakennuudistukseen liittyen seuraavat linjaukset:
 • Metropolihallinto perustetaan kattamaan alueen 14 kuntaa.
 • Metropolivaltuusto hyväksyisi metropolikaavan ja sen toimeenpano‐osan, joka ohjaisi kuntien päätöksentekoa maankäytön, asumisen ja liikenteen asioissa.
 • Kuntaliitosten ja yhteisen hallinnon kokonaisuudesta tehdään päätökset vuoden 2015 alkuun mennessä ja uusi rakenne tulee voimaan viimeistään vuoden 2017 alusta.
 • Metropolihallintoa johtaa vaaleilla valittava valtuusto. Vaalitavasta ei ole mitään esitystä,mutta näyttää siltä, että vaalit olisivat alueelliset ilman kuntakohtaisia kiintiöitä.
 • Metropolihallinnon rahoituksesta ei ole mitään esitystä.
 • Min Henna Virkkusen mukaan Mitä enemmän kuntaliitoksia, sitä keveämpi metropolihallinto.
 • Metropolialueella ei pakkoliitoksia.
 • Vaikka kuntaselvitykset ovat jo meneillään (kuten Grani + Espoo + Kirkkonummi + Vihti), niin ylättäen kuitenkin perustetaan uusi päällekkäinen kuntaliitosselvitysryhmä, johon Virkkusen mukaan kuuluisivat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Sipoo ja Kirkkonummi. Tämä jälleen Suurhelsinkiin tähtäävä extrahanke lienee syntynyt yksin jääneiden Pajusen & Vapaavuoren tuotoksena. Asiasta tulee yhteydenotto Graniin lähipäivinä.
 • Uutta kuntarakennelakia aiotaan muuttaa siten, että 12 ison kaupungin ympäristökunnat voitaisiin pakkoliittää. Päätöksenteon osalta sorrutaan kvasidemokratiaan: Valtioneuvoston toimivallan lisääminen rajoitetaan selkeillä reunaehdoilla ja alueen asukkaiden enemmistön tahtotilaan sitomisella. Toimivallan käyttö rajoitettaisiin tilanteisiin, joissa kuntarakennelain tavoitteet eivät ole toteutettavissa vapaaehtoisesti.
 • Sote-uudistuksesta, valtionosuuslaista ja uudesta kuntalaista ei sanottu mitään uutta.
Koko rakenneuudistuspaperi löytyy tästä: Rakennepoliittinen ohjelma 29.08.2013 (18 p, 0.22 MB)

27.8.2013

Prof Kekomäki:Toivotan kaikkea pahaa sote-uudistukselle

Eilisessä Taloussanomissa terveyden- ja sairaanhoidon hallinnon emeritusprofessori Martti Kekomäki sanoo: "Meillä on yksi Euroopan epätasa-arvoisimmista järjestelmistä. Toivoo perhelääkäreitä, jotka hoitaisivat samoja ihmisiä vuosikausia. Hänestä työ, jossa lääkäri tuntee potilaan historian ja elämän, on hoitotyötä aidoimmillaan. Toivotan kaikkea pahaa sote-uudistukselle. Toivon, että se menee raikuen päin mäntyä."

23.8.2013

Kauniaisten, Espoon, Kirkkonummen ja Vihdin yhdistymisselvitys käynnistymässä

Osana kuntauudistustyötä Kauniainen, Espoo, Kirkkonummi ja Vihti valmistelevat kuntarakennelain mukaisen yhdistymisselvityksen käynnistämistä. Asia on esillä kunnanhallituksissa ensi viikolla.

Selvityksen johtoryhmän muodostavat kunnanjohtajat. Selvitystä ohjaa kuntien luottamushenkilöistä koottu poliittinen ohjausryhmä, jossa on Espoosta 4 jäsentä, Kauniaisista 2 sekä Kirkkonummelta ja Vihdistä kummastakin 3 jäsentä. 

Lopulta Granista nimettiin ryhmään 3 jäsentä: Finn BERG, Tiina RINTAMÄKI-OVASKA ja Tapani ALA-REINIKKA. Heidän tulee pitää huolta siitä, että (1) mitään kuntaliitoksia ei tapahdu ja että (2) rahaa ei saa haaskata turhiin selvityksiin (konsulttidemokratiaa pitää varoa).

Asian hoitamiseksi on tehty Selvityssuunnitelma 18.09.2013 (6 p, 0.45 MB). Sen mukaan asiaa johtaa neljä erilaista ryhmää: ohjausryhmä, johtoryhmä, valmistelusihteeristö ja seurantaryhmä. Espoossa pidetyssä käynnistysseminaarissa olikin sitten 90 henkilöä. Kukahan tekee varsinaisen työn? Kun lopputulos on jo kaikkien tiedossa, pitäisi  resurssien ja rahan tuhlausta varoa!

Katainen: Kokeilkaa vapaakuntaa!

Kuntauudistukseen liittyen olen ehdottanut vapaakuntaa Granille sopivana vaihtoehtona itsenäisyyden säilyttämiseksi. Kaupungin johto ei ole asialle kuitenkaan lämmennyt, vaan on pitänyt ajatusta "vanhanaikaisena". Eilen Mikkelin torilla pääministeri ilmoitti kannattavansa vapaakuntakokeilua.

22.8.2013

KaunisGranissa sanottua

Milloin keskusta valmistuu??? Tästä olen kirjoittanut monta kertaa; katso kuvallinen yhteenveto tästä. Tuoreessa KaunisGranissa oli asiasta Thomas Wreden tiukka kirjoitus, joka löytyy tästä.

Granin yhdyskuntalautakunta käsitteli kokouksessaan 03.09.2013 keskustan taloyhtiöiden valitusta keskustan keskeneräisyydestä. Alueen siistimisen lisäksi tarjottiin vain lämmintä kättä. Kuitenkin, mikäli NCC ei ole saanut rakentamista valmiiksi 14.6.2014 mennessä, on  kaupungilla mahdollisuus erillisen lunastustoimituksen kautta lunastaa tontti takaisin omistukseensa ja ryhtyä omistajana itse ohjaamaan sen toteuttamista. Kun jo nyt on selvää, että rakentamisehto ei toteudu, mielestäni kaupungin pitäisi ryhtyä jo nyt valmistelemaan lunastusta.

Myös liikenneturvallisuudesta olen tehnyt aloitteita, jotka ovat menneet myös läpi: Ersintien hidaste, Ersintien ja Yhtiöntien kulman kevyen liikenteen järjestely, uusi suojatie Kirkkotielle (tehdään vielä tänä vuonna; suunnitelma löytyy tästä) sekä pyöräilijöiden oikeuksista varoittavat kilvet Kirkkotielle ja ympäri kaupunkia. Tuoreessa KaunisGranissa oli kirjoitukseni siitä, että yleinen pyörälläajo jalkakäytävillä tulisi kuitenkin sallia vain harkituissa erikoistapauksissa; kirjoitukseni löytyy tästä.

PS: Suojatieonnettomuuksien vähentämiseksi infrayhtiö Destia esittää suojateiden karsimista (HS 26.08.2013). Kun suojatiet vähennetään nollaan, eipä enää kukaan jää auton alle suojatiellä!
Autoliiton tuoreessa lehdessä oli tutkijalautakunnan seloste siitä, miten pyöräilijä kuoli suojatiellä, vaikka hänellä oli "etuajo-oikeus". Tämä monellakin tavalla havahduttava juttu löytyy tästä: Moottori #10/2013.

Milloin keskusta valmistuu? 10 Sep 2013 oli KaunisGranissa useita hyviä kirjoituksia asiasta, katso tästä. Lisää kirjoituksia löytyy KaunisGranin omalta kotisivulta.

16.8.2013

Hallitus romahtamassa

Yleisen avuttomuuden, toimettomuuden ja kuntauudistuksessa ym sekoilun vuoksi maan hallituksen kannatus on romahtanut. Eipä ihme.

Vain 41% kansasta luottaa hallitukseen rakenneuudistusten jälkeenkin (HS 11 Sep 2013).


28.6.2013

SOTE-uudistuksesta lisää pohdintaa

Eilen ilmestyi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 26-jäsenisen valmisteluryhmän väliraportti. Siinä on varsin vähän uutta. Seuraavassa muutama havainto sekä sote-rakenteen kuvaus:
 • Nyt huomattu ensi vuoden alusta voimaanastuva terveydenhuoltolain mahdollistama hoitopaikan valinnanvapaus.
 • Rahoitus kapitaatio-mallilla - uusi sana suomenkieleen (sic). Eli kunnan asukaslukuun perustuen, mitä kuitenkin korjataan kunnan ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuvilla kertoimilla.
 • Metropolialueella olevien vähintään noin 50 000 asukkaan kuntien oikeus järjestää sote-palvelut päätetään erikseen metropolialueelle muodostuvan kuntarakenteen perusteella.
 • Kunnat voivat antaa lausuntonsa raportista 11.10.2013 mennessä. 
Koko raportti löytyy tästä: SOTE - Väliraportti 27.06.2013 (56 p, 0.46 MB)

27.6.2013

Kuntarakennelaki voimaan

Eilen eduskunta hyväksyi kuntarakennelain äänin 96-63.Vaikka perustuslakivaliokunta vaati selvitysten lykkäämistä , niin kuitenkin kuntien tulee päättää selvitysalueista 30 Nov 2013 mennessä. Siis meillä Grani + Espoo + Kirkkonummi + Vihti; meneeköhän äänestykseen...

22.6.2013

Onni asuu Granissa!

Iltalehdessä oli 20 Jun 2013 mielenkiintoinen tutkimustulos, joka osoitti, että Kauniainen on Suomen onnellisin kunta.lähes täysillä pisteillä. Yli 65-vuotiaiden määrä laski pisteitä, Jos olisi tutkittu myös nuorten määrää, olisi havaittu, että Granin asukkaista neljäsosa on nuoria alle 18-vuotiaita. Tämä osuus on suurempi kuin Espoossa tai Vantaalla Helsingistä puhumattakaan.

Nuorten 0-17 -vuotiaiden osuus kunnan väestöstä:
Kauniainen   24%
Espoo          23%
Vantaa         22%
Helsinki        16%
Total            19%

Kiinnostavaa on myös todeta, että puolet eli seitsemän metropolialueen kuntaa pääsi 50 onnellisen joukkoon seuraavasti:
1  Kauniainen      75 pistettä (max 80)
2  Sipoo              72
3  Pornainen        70
4  Kirkkonummi   69
5  Espoo             67
6  Nurmijärvi        66
7  Tuusula           62

Ja juuri näitä sitten kuntauudistuksessa vaaditaan liitettäväksi onnettomiin Helsinkiin ja Vantaaseen.

20.6.2013

Kuntauudistus tyssää!

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaisesti kunnilta ei voi vaatia kuntarakenneselvityksiä ennen kuin on kulunut vähintään puoli vuotta sote-uudistuksen hyväksymisestä eduskunnassa. Tämä on sopusoinnussa oikeuskanslerin lausunnon kanssa. Se kuitenkin romuttaa kuntauudistuksen aikataulun.

Kun sote-uudistus tähtää vastuukuntiin (esim Espoo hoitaisi Granin sote-asiat, Grani vain maksaisi viulut), niin tämä näyttää perustuslain vastaiselta ratkaisulta. Tämän perustuslakivaliokunta käsittelee joskus ensi vuonna, kun sote-lakiehdotus on tullut eduskuntaan. Laista ei kuitenkaan ole vielä luonnostakaan!

Ei vain sote-laki (sosiaali- ja terveydenhuolto) vaan myös valtionosuuslaki (rahat), kuntalaki (demokratia) ja metropolihallintolaki pitäisi olla olemassa, jotta kunnat oikeasta voisivat tehdä kuntarakenneselvityksensä! Näistä ei kuitenkaan ole julkisuuteen tullut edes valmisteluraportteja. Ja tähän mennessä ainoastaan kuntarakennelaista ovat kunnat voineet antaa lausuntonsa.

Näyttää siltä, että koko kuntauudistus tyssää, ja asiaan palataan seuraavien eduskuntavaalien jälkeen.

4.6.2013

Rajoituksia jalkakäytävien sekakäytölle!

Olen kirjoitellut ja tehnyt (menestyksellä) aloitteita Granin liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Olen kiinnittänyt huomiota myös siihen huolestuttavaan ilmiöön, että Granissa kuten Espoossakin yhä useamman kadun jalkakäytävät muutetaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden sekakäyttöön. Nyt ollaan  tilanteessa, jossa jalankulkijat, lastenrattaat ja rollaattorit joutuvat liikkumaan sikin sokin pyöräilijöiden seassa.  Asiasta Hesarissa 04 Jun 2013 julkaistu pieni kirjoitukseni löytyy tästä.

21.5.2013

Metropolilausunnot annettu => Grani + Espoo + Kirkkonummi + Vihti

Metropolialueen 14 kunnan tuli jättää metropolilausuntonsa 22.05.2013 mennessä. Seuraavassa lyhyt yhteenveto Grania kiinnostavista lausunnoista.

Helsinki (603,968 as): Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen yhteen => Suurhelsinki; ei metropolihallintoa.
Espoo (246,824 as): Selvitysalue Espoo + Kauniainen + Kirkkonummi + Vihti, samalla sote-alue; kevyt metropolihallinto.
Vantaa (205,312 as): Eri selvitysalue- ja kuntaliitosvaihtoehtoja, ei littymistä Helsinkiin; kevyt metropolihallinto.
Kirkkonummi (37,567 as): Selvitysalue Espoo + Kauniainen + Kirkkonummi (+ Vihti); kevyt metropolihallinto.
Vihti (28,674 as): Selvitysalue Espoo + Kauniainen + Kirkkonummi + Vihti; kevyt metropolihallinto.
Kauniainen (8,910as ): Selvitysalue Espoo + Kauniainen + Kirkkonummi (+ Vihti); kevyt metropolihallinto.

Tämä näyttäisi johtavan seuraavan tulokseen:
1  Selvitysalue: Kauniainen + Espoo + Kirkkonummi + Vihti
2  Sama kuntaryhmä muodostaa myös sote-alueen
3  Kevyt metropolihallinto, jolla ei verotusoikeutta

16.5.2013

Katainen: Liturgiaa, eikä uutta pääkaupunkiseudulle

Päämin Jyrki Katainen antoi tänään eduskunnalle ilmoituksen sote-uudistuksesta. Siinä ei ollut mitään uutta Orpon raportin jälkeen. Metropolialueen järjestelyn jätti sivulauseella ilmaan. Isäntä (Espoo) & renki (Grani) -malli etenee...

9.5.2013

Ei selvyyttä metropolialueen sote-uudistukseen

Eilen julkistettiin Petteri Orpon johtaman "Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi." Raportti löytyy tästä. Seuraavassa yritän selventää paperin sanomaa; valtiovalta on tehnyt jopa (puutteellisen) sanaston eri termien ymmärtämiseksi:

Sote-rakenne/tasot:
 • Kunta:   Kunta järjestää perustason sote-palvelut, joilla tarkoitetaan lähinnä niitä palveluja, jotka terveyskeskukset ja kuntien sosiaalitoimi järjestävät nykyisen lainsäädännön mukaan. Palveluiden järjestäminen <20,000 asukkaan kunnissa  kuitenkin vastuukunnan toimesta ð Granin tapauksessa Espoon toimesta!
 • Sote-alue:   20-30 koko maahan. On maakunnan keskuskaupungin tai muun vastuukunnan johtama kuntien yhteistyömuoto, joka kattaa laajan perustason, jolla tarkoitetaan kaikkia lakisääteisiä sosiaali- ja terveyspalveluja.
 • Erityisvastuualue (erva):   5 kattaen koko maan. Vastaa mm vaativasta erikoissairaanhoidosta, mutta kattaa nyt myös sosiaalihuollon. Kaikki sote-alueet kuuluvat johonkin ervaan.
Kuntakoko ratkaisee:
 • <20,000 asukkaan kunnat, kuten Grani: Ei oikeutta järjestää sote-palveluita, mutta maksaa täytyy.
 • 20,000 - 50,000 asukkaan kunnat: Oikeus järjestää perustason sote-palvelut.
 • >50,000 asukkaan kunnat: Oikeus järjestää laajan perustason sote-palvelut (jos rahat riittävät).
 • Metropolialueen sote-palveluiden järjestäminen ratkaistaan erikseen!
Havaintoja:
 • Mitään laskelmia uudistuksen aiheuttamista taloudellisista vaikutuksista ei ole. Jopa rahoitusmallit on jätetty jatkovalmisteluun.
 • Lainkaan ei ole otettu huomioon sitä, että ensi vuoden alusta lukien jokainen voi mennä mihin terveyskeskukseen tahansa; siis esim Espoon ruotsinkieliset Granin terveyskeskuksen hyvään palveluun.
 • Vastuukunta-alueen muodostamisesta kuten myös sote-alueesta päätetään valtioneuvoston asetuksella.
 • Vastuukunta-alueella on yhteinen toimielin, johon edustajat valitaan jäsenkunnista niiden asukasluvun perusteella! Poliittiset voimasuhteet pitää ottaa huomioon.
 • Yksittäistapauksissa väestöpohjakriteereistä voidaan poiketa, jos siihen on erityiset perusteet, esimerkiksi jos siten turvataan kielelliset oikeudet. Tässä on Granille mahdollisuus!
 • Kuntauudistuksen aikataulu näytetään seuraavassa grafiikassa [voit klikata kuvan suuremmaksi].

Kommentteja:
 • Oman perustason sote-palveluiden järjestämisen menettäminen merkitsee Granissa kaikkien sanottujen palveluiden huonontumista, olipa kyseessä lapsi, nuori,aikuinen tai vanha! Tämä on helppo nähdä vertaamalla Granin palvelutasoa sekä erilaisia etuuksia Espoon vastaaviin.
 • Kuntarakennelaki ja sote-uudistus kulkevat käsi kädessä. Niinpä ennustan, että kuntarakenneselvitys tehdään yhdessä Grani + Espoo + Kirkkonummi + Vihti. Samalla siitä syntyykin sote-alue.
 • Syntyykö koko kuntauudistuksesta mitään järkevää ja pysyvää, jää nähtäväksi...

1.5.2013

Pro Grani ® - nyt 10,000 kävijää

Tämä blogsite / keskustelupalsta perustettiin Nov 2010 käsittelemään Granin ajankohtaisia asioita. Viime aikoina kuntauudistus on ollut tärkein aihe. 10,000 käynnin tavoite täyttyi eilen. Ei paha verrattuna Granin 8,910 asukkaaseen.

26.4.2013

Granin metropolilausunto kehittymässä...Valmis

Kaupunginhallitus teki kokouksessaan 24 Apr 2013 ehdotuksensa lausunnoksi; katso tästä. Lausunto on olennaisesti parempi kuin edellinen kuntarakennelakia koskeva paperi. Ja tuli käsittelyyn ajoissa, kuten olen esittänyt. Kun Grani ei kannata vahvaa = raskasta = kallista metropolihallintoa, niin mielestäni lausuntoon pitäisi tehdä vielä seuraavat parannukset:
 • Tavoite:  Itsenäiset peruskunnat ja kevyt metropolihallinto.
 • Muoto:  Ei vaaleilla valittua metropolivaltuustoa. Jos metropolivaltuusto valitaan vaaleilla, se johtaa vahvaan metropolihallintoon ja metropolin verotusoikeuteen. Ja lisäksi, vaikka vaaleissa olisikin kuntakohtaiset kiintiöt, se johtaisi Granin edustukseen, joka olisi vieläkin vähäisempi kuin kuntayhtymien (HSL, HSY...) hallinnossa nykyisin. => Olennainen muutos lausuntoon.
 • Vastoin paperissa sanottua, mielestäni kuntarakennelaki ja sote-uudistus pitää tehdä yhtäaikaa; näinhän sanoo oikeuskanslerikin. => Viimeinen kappale pois/muutos.
Edellä sanotun mukaisesti korjattu lausunto löytyy seuraavasta: Metropolilausunto OT 29.04.2013 (4p, 0.04 MB).

Jos metropolivaltuusto valittaisiin vaaleilla, muodostuisi metropolihallinto potentiaalisesti seuraavan taulukon mukaiseksi (nykyisen kuntalain mukaan yli 400,000 asukkaan kunnan valtuustossa on 85 jäsentä kuten nyt Helsingissä; mutta tulossa on uusi kuntalaki).


Kunta
Väkiluku
31.12.2012
Osuus (%)
Jäseniä metropoli-valtuustossa
Jäseniä metropoli-hallituksessa
1
Helsinki
603,968
43.6
44
9
2
Espoo
256,824
18.6
19
4
3
Vantaa
205,312
14.8
15
3
4
Hyvinkää
45,592
3.3
3
1
5
Nurmijärvi
40,719
2.9
3
1
6
Järvenpää
39,646
2.9
3
1
7
Tuusula
37,936
2.7
3
1
8
Kirkkonummi
37,567
2.7
3
1
9
Kerava
34,491
2.5
2
0
10
Vihti
28,674
2.1
2
0
11
Mäntsälä
20,478
1.5
1
0
12
Sipoo
18,739
1.4
1
0
13
Kauniainen
8,910
0.6
1
0
14
Pornainen
5,137
0.4
0
0

   Total
1,383,993
100.0
100
20


Vaikka Granille annettaisiinkin ylimääräinen valtuustopaikka, mitään asiaa sillä kuten muillakaan pienemmillä kunnilla ei ole metropolihallitukseen. Sen sijaan esim kuntayhtymässä HSY Granilla on 1 hallituspaikka ja vielä 1 varapaikka, mikä vastaa peräti 7% jäsenistä. Jos metropolihallinto muodostettaisiin kuntayhtymänä ð Granin osuus päätöksenteossa olisi paljon suurempi kuin vaaleilla valitussa hallinnossa.

Kokouksessaan 07 May 2003 kaupunginhallitus teki eräitä parannuksia lausuntoehdotukseensa. Tästä löytyy uusi ehdotus, joka tulee valtuuston käsittelyyn 13 May 2013. Kaupunginvaltuusto hyväksyi lausunnon yksimielisesti. Todennäköinen tulos eri kuntien lausunnoista on, että Grani tekee selvityksen Espoon, Kirkkonummen ja Vihdin kanssa; tästä vielä väänetään kättä loppukesästä.