19.11.2012

Kuntarakennelaki - Mitä Helsingin seudulle?

Kuntarakennelakiluonnoksen 4 d § määrittelee Helsingin metropolialueen kuntarakenneuudistuksen toteuttamisesta seuraavasti: Helsingin metropolialueen kuntien tulee --  selvittää yhdistymistä alueilla, joilla on merkittävä yhdyskuntarakenteen eheyttämistarve yhteisen keskustaajaman ja sen kasvupaineen vuoksi ja jotka muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden sekä ovat perusteltuja alueen kokonaisuuden kannalta. Helsingin metropolialueen kuntiin ei sovelleta 4 f §:ää selvitysalueesta poikkeamisesta. Helsingin metropolialueen kuntien tulee osallistua yhdistymisselvityksiin alueen ulkopuolisten kuntien kanssa, jos se on tarpeen toiminnallisen kokonaisuuden muodostamiseksi alueen kuntajakoselvitysalueita ja metropolihallintoa koskevan selvityksen perusteella. Metropolialueella kuntarakenne ja metropolihallinto kytkeytyvät toisiinsa.

Metropolialueen kunnilla tarkoitetaan lähtökohtaisesti metropolialueen vapaaehtoisen yhteistyön piiriin yleisemmin luettavia 14 kuntaa, joita ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi, Hyvinkää, Pornainen, Tuusula, Kerava, Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Sipoo ja Vihti. Metropolialueen kunnat täsmentyvät metropolialuetta koskevassa selvityksessä.

Metropolialueen esiselvitys ï Metropolialueella tarvitaan sekä kuntarakenteen muutoksia että jonkin tyyppistä metropolihallintoa

Valtiovarainministeriö ja ympäristöministeriö asettivat 03 Jul 2012 johtoryhmän kuntauudistukseen liittyvän ja metropolialuetta koskevan esiselvityksen valmistelua varten. Johtoryhmän toimikausi kestää 31 Dec 2012 saakka. Johtoryhmään kuuluvat ministereiden Virkkunen ja Kiuru johdolla joukko kunnanjohtajia: Jussi Pajunen (Helsinki), Jukka Mäkelä (Espoo), Kari Nenonen (Vantaa) sekä Raimo Lahti (Hyvinkää, Kuuma-kuntien edustaja) varajäsenenään Esko Kairesalo (Mäntsälä).

Selvityksen varsinaista tekemistä varten nimitettiin 21 Aug 2012 kuusi selvityshenkilöä: kehitysjohtaja, HTM Jarmo Asikainen, kaupunkineuvos Rolf Paqvalin, johtava lakimies, varatuomari Kirsi Mononen, VTM Pekka Myllyniemi, toimitusjohtaja, KTM Aija Tuimala ja VTM Juhani Turunen (joista puolet on eläkkeellä). Esityksensä pitäisi valmistua 31 Jan 2013 mennessä.

Työn etenemistä seuraa viime vuoden lopulla asetettu Metropolipolitiikan neuvottelukunta. Ministereiden Kiuru ja Virkkunen johdolla toimivaan neuvottelukuntaan kuuluu 25 metropolialueen kuntien, elinkeinoelämän, tiedeyhteisön, eri yhteistyöorganisaatioiden sekä ministeriöiden keskeistä asiantuntijaa. Granin kaupunginjohtaja Torsten Widén on jäsen. Neuvottelukunnan sihteeristönä toimii työryhmä, joka koostuu 11 ministeriöiden ja alueen kuntien edustajasta. Neuvottelukunnan toimikausi päättyy 20 Apr 2015.

Kuntarakennelakiluonnos ja sen perustelut löytyvät seuraavassa: Kuntarakennelaki draft (23p, 0.15 MB) ja Kuntarakennelaki - Perustelut (26p, 0.18 MB).

NOTE  Kuntauudistukseen kokonaisuudessaan sisältyy 4 isoa uudistusta: kuntarakennelaki, sote-uudistus, kuntalaki ja valtionosuusjärjestelmän uudistus. Hyvä valtionhallinto esittelisi nämä yhtä aikaa.

PS  Hupaisa on perusteluissa sanottu: Yksi kuntauudistuksen tärkeimmistä tavoitteista on demokratian ja kuntalaisten osallistumisen vahvistaminen. Oikeastihan käy juuri päinvastoin.

16.11.2012

Kuntarakennelaki tulee

Luonnos kuntarakennelaiksi lähti vihdoin 15 Nov 2012 lausunnolle. Seuraavassa tiedotteen mukaista ym infoa:Kunnan pitää tehdä yhdistymisselvitys, jos yksikin seuraavista ehdoista jää täyttymättä; lopulta kaikki kunnat joutuvat selvityksen tekemään:
  • asukasluku >20,000
  • työpaikkaomavaraisuus >80%
  • talous kunnossa
  • mikään poikkeamismenettely ei koske Helsingin seudun kuntia, koska metropolialuetta koskevat selvitysperusteet ottavat jo lähtökohtaisesti huomioon alueen erityispiirteet! Tähän tarvitaan muutos.
Aikataulu on seuraava:
07 Mar 2013   kunnan lausunto lakiluonnoksesta
30 Nov 2013   ilmoitus siitä, minkä kunnan kanssa selvittää yhdistymistä
01 Apr 2014   yhdistymisesitykset; jos esitystä ei tule, valtiovarainministeriö voi määrätä kuntajakoselvityksen toimittamisesta
2014-17          kuntayhdistymiset voimaan.

2.11.2012

Ei tullut vaalivoittoa

Granissa vaalit menivät arvatusti => persut veivät yhden paikan kokoomukselta, no good. Itse jäin Granin valtuuston ensimmäiseksi varamieheksi.
Kauniaisten kunnallisvaalitulos 2012: rkp 18, kok 12 + kd 1, vih 2, sdp 1, ps 1, yhteensä 35 valtuutettua. Eli rkpllä yksinkertainen enemmistö.