28.9.2012

Ei kuntaliitokselle!

Kesäkuussa tehdyn valtioneuvoston päätöksen mukaisesti tavoitteena koko maassa on ”Vahva elinvoimainen kunta”. Se tarkoittaa sitä, että kunnan (1) väestöpohja on yli 20,000 (ja lapsia syntyy yli 50 vuodessa), (2) työpaikkaomavaraisuus on yli 80% ja (3) talous on kunnossa. Lisäksi vaaditaan ns yleiskriteeri, jonka mukaan mikään kunta ei voi jäädä uudistuksen ulkopuolelle. Tämä koskee erityisesti pääkaupunkiseutua, sen työssäkäyntialueeseen ja yhdyskuntarakenteeseen perustuvaa toiminnallista mallia.

Seuraavassa taulukossa verrataan samankokoisten Suomen pääkaupungin ja Euroopan pääkaupungin piirteitä. Eroa on kuin yöllä ja päivällä. Tähän voidaan vielä lisätä, että asuminen, julkinen liikenne ja yleinen hintataso on Brysselissä olennaisesti, jopa 50% halvempaa.

Kunta
Suurhelsinki
Brysseli*
Asukasluku
1,070,000
1,090,000
Kielten määrä
2 (FI, SE)
2 (FR, NL)
Pinta-ala
1,490 km2
161 km2
Kuntien määrä
4 ð 1
19
Metropolin kuntien määrä
14 (25)
100

* Suomeksi Bruxelles/Brussel kuuluu olla Brysseli, ei Bryssel

Mikä Suurhelsinki: Seuraava vertailutaulukko osoittaa, kuinka huonosti Granille kävisi pakkoliitoksessa. Onkin päivänselvää, että kuntaliitoksessa palvelut huonontuvat ja verot (kunnallis- ja kiinteistövero) nousevat. Lisäksi demokratia kaventuu päätöksenteon kaikotessa Helsinkiin, ja vain 1-2 granilaisen kaupunginvaltuutetun yrittäessä ajaa asioitamme.

Kunta
Pinta-ala (km2)
Asukas-luku
Kunnallis-veroäyri
(%)
Kiinteistö-vero
(%)
Velkaa per asukas (EUR)
Helsinki
716
600,000
18.50
1.12
2,060
Espoo
528
254,000
17.75
0.92
700
Vantaa
240
203,000
19.00
1.32
4,120
Kauniainen
6
8,800
16.50
0.92
0
Yhteensä
1,490
1,066,000
Kuntauudistuksen vaihtoehdot:
1  Kunnat pysyvät itsenäisinä, ja yhteistyötä syvennetään maankäytön, asumisen, liikenteen ja muiden kokonaisuuteen liittyvien toimintojen osalta. Tämä on Granin kannalta ainoa hyvä ratkaisu.
 2  Yhdistetään pääkaupunkiseudun kunnat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen. Huonoin vaihtoehto.
3  Perustetaan metropolihallinto. Piirteet täysin levällään: valitaanko vaaleilla, verotusoikeus etc. Vähentää kunnallista päätösvaltaa, lisää byrokratiaa ja kustannuksia. Valitettavasti Granin edustus valmistelutyössä on vaatimaton. Kaupunginjohtaja Torsten Widén on yksi Metropolipolitiikan neuvottelukunnan 25 jäsenestä. Sen 10-jäsenisessä sihteeristössä ei ole Granista ketään, ei myöskään asetettujen kuuden selvitysmiehen joukossa.

Ministeri Risikko kuntauudistuksesta: "Ei onnistu"


Ministeri Paula RISIKKO kertoi TV-uutisissa 10 Oct 2012, että kuntauudistuksen pohjana oleva sote-uudistus ei voi toteutua suunnitellulla tavalla. Tarkoitus oli, että muodostettavat vahvat kunnat tarjoavat perusterveydenhoidon ja siihen liitettävän erikoissairaanhoidon. Ministerin mukaan "meille jää pienempiä kuntia", jotka hoitavat erikoissairaanhoidon yhteistyössä naapureidensa kanssa. Romuttaako tämä samalla Paras-hankkeen vaatimuksen 20,000 asukkaan vähimmäismäärästä?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita tähän mielipiteesi: