30.8.2012

Uusi läpiajotie turvallisemmaksi!

Uutta läpiajotietä parhaillaan rakennetaan Ristihaantien-Ersintien-Yhtiöntien-Kirkkotien kautta Espoosta Kauniaisiin suurella tohinalla.
Tämä johtaa autoliikenteen olennaiseen kasvuun sanotuilla kaduilla. Suuren kansalaisaktiivisuuden seurauksena lopulta Ersintielle tulee tarpeellinen ajoradan korotettu hidaste. Vaikka hidaste laskee ajonopeuksia, se ei oikeasti juurikaan vähennä liikenteen määrää, kuten Kauppalantiellä ja Bredantiellä nähdään. Niinpä liikenne Ersintiellä kasvaa 10-kertaiseksi ja Kirkkotiellä 2-kertaiseksi; data-lähde A-Insinöörien korjattu raportti 26.09.2011.

Kun samalla myös jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja muun kevyen liikenteen määrät kasvavat olennaisesti, kasvaa riski jäädä auton alle monikymmenkertaiseksi. Erityisesti nämä riskit koskevat radan eteläpuolelta pohjoispuolen kouluihin rientäviä nuoria, mutta myös lastenrattaita työntäviä, rollaattorilla liikkuvia ja koiranulkoiluttajia.

Läpiajotien turvallisuuden parantamiseksi olen tehnyt kuntalaisaloitteen. Olennaista aloitteessani on parantaa jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja muun kevyen liikenteen turvallisuutta. Ersintiellä suojatietä pitää parantaa niin, että myös polkupyörällä Yhtiöntietä alas laskevat pikku koululaiset pääsevät turvallisesti kadun yli. Tämä tapahtuu parhaiten seuraavassa kuviossa näytetyllä tavalla:
Ja Kirkkotielle pitää tehdä uusi suojatie Thurmanin puistosta tulevan jalankulku- ja pyörätien jatkeeksi.

Kumpikaan ei maksa paljon, mutta turvallisuus paranee olennaisesti. Aloite kokonaisuudessaan perusteluineen löytyy seuraavasta linkistä.

Olavi Tupamäen kuntalaisaloite "Uusi läpiajotie turvallisemmaksi!" (3p, 0.55 MB)

Yhdyskuntalautakunnan kokouksessa 25.09.2012 aloitteeni hyväksyttiin. Sen mukaisesti Ersintien päähän tulevalla suojatiellä autoilijoiden tulee väistää jalankulkijoiden lisäksi myös pyöräilijöitä. Lisäksi Kirkkotielle tulee uusi suojatie, joka vihdoin mahdollistaa hyvän kulkuyhteyden Thurmanin puistoon.
YLK pöytäkirja 25.09.2012 (3p, 0.67 MB)