25.9.2011

Kuntalaisaloite “Ei enää lisää autoja keskustaan”

Juhani TIMONEN teki 315 henkilön allekirjoittaman kuntalaisaloitteen, joka jätettiin kaupungille 16.06.2011. Aloitteen mukaan ”Kaupungilla on kiistanalainen suunnitelma, jonka mukaan Ullanmäestä (Ymmersta) tehtäisiin läpiajoyhteys Kirkkotien kautta Kauniaisten keskustaan. Paitsi että tämä toteutuessaan turmelisi kapeiden asuntokatujen ympärille rakennettua asuinympäristöä, se väistämättä vetäisi kauppakeskukseen lännestä päin lisääntyvää autoliikennettä. Keskusta on liikenteellisesti tukehtumaisillaan jo nykyisiin automääriin. Esitän, että luovutaan autoliikenteen läpiajosuunnitelmasta.

Kaupungin toimet asiassa

Kaupunki teetti asiasta konsultilla A-Insinöörit liikenneselvityksen, joka valmistui 01.09.2011 nimellä ”Ersintie Kauniainen - Liikenne-ennuste”.

Kaupungin yhdyskuntalautakunta (YLK) käsitteli asiaa kokouksessaan 06.09.2011. Se ei katsonut olevan aihetta lausua mitään uutta.

Ins.tsto Villa Real teki asiasta paremman liikennetarkastelun 13.09.2011, mikä osoitti A-Insinöörien raportin puutteelliseksi ja jopa virheelliseksi; siinä mm sanottiin, että Ullanmäentien liikenne oli viime vuonna 440 ajon/vrk kun se oikeasti Espoon liikennelaskennan mukaan oli 3 600 ajon/vrk eli lähes 10-kertainen. Ja tämä vaikuttaa ratkaisevasti ehdotetun uuden läpikulkutien Ristihaantie-Ersintie-Yhtiöntie-Kirkkotie liikennemääriin. 

Tämä tarkasteluraportti toimitettiin Kaupunginhallituksen jäsenille. Kokouksessaa 14.09.2011 hallitus joutuikin pyytämään asiasta uusia selvityksiä.

A-Insinöörien korjattu liikenne-ennuste oikein nostikin liikennemäärät moninkertaisiksi. Ersintielle liikennettä tulisi 1 200 ajon/vrk. Jos sekä Espoo että Kauniainen rakentavat läpikulkutielle voimakkaat hidasteet, olisi luku Ersintiellä 660 ajon/vrk.

Ins.tsto Villa Real teki asiasta uuden tarkastelun. Sen mukaan A-Insinöörien ennustamat liikennemäärät ovat nyt likipitäen oikein.

Kaupunginhallitus kuitenkin kokouksessaan 05.10.2011 teki virheellisiin ja perättömiin lausumiin (katso pöytäkirja) perustuen päätöksen, joka tuo lisää liikennettä ja tukee uuden läpikulkutien avaamista Ersintien kautta Espoosta Kauniaisiin.

Kaupunginhallituksen jäseniä ovat allaolevien naamojen mukaisessa järjestyksessä Tapani Ala-Reinikka, pj (kok), Martina Harms-Aalto, vpj (rkp), Lauri Ant-Wuorinen (kok), Patrik Limnell (rkp), Veronica Rehn-Kivi (rkp), Tiina Rintamäki-Ovaska (kok), Stefan Stenberg (rkp); yhteensä 4 rkp ja 3 kok.Pienenä lohtuna "KH päätti kehottaa yhdyskuntatointa seuraamaan liikennemäärien kehitystä ja tarvittaessa ryhtymään läpiajoliikennettä ohjaaviin tarpeellisiin toimenpiteisiin.".

Eilen sitten tehtiin oikein poliisivoimin tilaa uudelle parkkitalolle; katso hesarin artikkeli alla. Se ei tosin auta keskustan ruuhkissa: talo olisi tulossa radan väärälle puolelle, eikä sille ole asemakaavaakaan!

Kaikki ylläsanotut asiakirjat ovat noudettavissa seuraavista linkeistä; Yhdyskuntalautakunnan pöytäkirja sisältyy Kaupunginhallituksen pöytäkirjaan.

Mitä lehdet kirjoittavat

5 kommenttia:

 1. LIIKENNELASKENTAA ERSINTIELLÄ
  Viime viikolla Espoo teki Kauniaisten pyynnöstä liikennelaskentaa Ersintiellä ja Ristihaantiellä. Miksiköhän? Vain päivän kestänyt laskenta antaa vähäliikenteiselle kadulle satunnaisen lukeman.

  Mittaus tehtiin siten, että Kauniaisten Urheilupuiston suuri liikenne jäi pois Ristihaantien luvuista. Tästä liikenteestä arviolta puolet siirtyisi uudelle läpikulkutielle!
  Vaatimuksestamme Espoo teki vielä uuden mittauksen heti Ristihaantien alusta, jolloin urheiluliikennekin tulee kuvaan mukaan.

  Kaupunginhallituksen vaatimia lisäselvityksiä odotellen...

  VastaaPoista
 2. GRANIN TURVALLISUUSKYSELY
  Meneillään on asukaskysely arjen turvallisuudesta. Kyselyssä on suuri paino liikenneturvallisuudella. Uusi läpiajotie Ersintie-Yhtiöntie-Kirkkotie lisää liikennettä ja huonontaa turvallisuutta merkittävästi(esim eteläpuolen lapset sen poikki pohjoispuolella sijaitseviin kouluihin).
  Kyselyyn voi vastata internetissä osoitteessa http://www.kauniainen.fi/ajankohtaista/uutiset/kysely_asukkaille_arjen_turvallisuudesta.html tai tuoreessa KaunisGranissa (sivu 4) olevien ohjeiden mukaisesti.
  Aikaa kuitenkin on vain tämän viikon perjantaihin!

  VastaaPoista
 3. On täysin kohtuullista, että myös Kauniainen kantaa katuverkostoaan kehittämällä oman vastuunsa Kauniaisten Urheilupuiston aiheuttamasta liikenteestä, joka tällä hetkellä rasittaa Ullanmäentietä ja huonontaa sen turvallisuutta merkittävästi.

  VastaaPoista
 4. GRANI TEKI PÄÄTÖKSEN VIRHEELLISILLÄ PERUSTEILLA!
  Kaupunginhallitus käsitteli tarkistettua liikenne-ennustetta kokouksessaan 05.10.2011. Jo kirjoitettu päätösehdotus oli virheellinen.
  Ennen kokousta jäsenet saivat seuraavassa näytetyn oikaisun:
  -----
  Tutkin KHn esityslistan päätösehdotusta suurella hämmästyksellä seuraavista syistä:
  1 Liikennemäärät: Esityslista sanoo "Asiantuntijan mukaan lähivuosien ennustemääriin ei uudella tarkastelulla ole ollut juurikaan vaikutusta. Jatkossa pidemmällä aikavälillä kohti ennustevuotta 2035 liikennemääriin vaikuttaa merkittävästi hidasteiden toteutus."
  Liikennemallilla laskettu ennuste on ainoa merkitsevä; vain se osaa jakaa kokonaisliikenteen eri kaduille. Kun se nyt laskettiin oikein, niin siitä havaitaan, että Ersintien liikennemäärät nousivat moninkertaisiksi => 1 200 ajon/vrk.
  Kun jo 2011/12 ennusteessa on jo koko vaikutusalueen tuleva asukasmäärä mukana, niin 2035 ennuste on lähes sama, vain marginaalista lisäystä. A-Insinöörien korjatun raportin mukaan voimakkailla hidasteilla Ersintien liikenne on 660 ajon/vrk 2011 ja 700 ajon/vrk 2035, eli käytännössä sama. Päätösehdotuksessa sanottu on täysin ristiriidassa A-Insinöörien raportin kanssa.
  2 Hidasteet: Esityslista sanoo: "Hyväksyttyyn katusuunnitelmaan sisältyvät hidasteet."
  Oikeasti Granin katusuunnitelma ei sisällä hidasteita (tämä näkyy A-Insinöörien raportistakin).
  Espoon katusuunnitelmissa ei myöskään ole hidasteita. Eikä niitä sinne ole myöskään tulossa; tästä on tuore ao viranomaisen tieto.

  Mistähän näitä selvästi virheellisiä ja perättömiä lausumia oikein tulee. On vaikea uskoa, että ne olisivat peräisin isolta ja asiantuntevalta insinööritoimistolta A-Insinöörit.
  ------
  Ja miksi päätöksentekijät haluavat uskoa niihin, kun ilmiselvästi parempaa oikeaa tietoa on tarjolla?

  VastaaPoista
 5. Viimeisessä Länsiväylässä Timo NOUSIAINEN kirjoitti, että "Nykyisin Kauniainen tukeutuu Espoon palveluihin." Mitähän palveluita Timppa tarkoittaa? Jos granilaiset käyvät Espoon kaupoissa, siitä tuskin on valituksen aiheeksi.
  Esimerkki Espoon "palveluista": Vielä 1960-luvulla Espoon verotoimisto sijaitsi Granin keskustassa. Nykyään Espoolla ei ole omaa verotoimistoa ollenkaan, vaan verotettujen pitää mennä Vantaan Myyrmäkeen. Nyt Tapiolan sivukonttorikin on auki vain muutaman tunnin kolmena päivänä viikossa.

  VastaaPoista

Kirjoita tähän mielipiteesi: