25.9.2011

Kuntalaisaloite “Ei enää lisää autoja keskustaan”

Juhani TIMONEN teki 315 henkilön allekirjoittaman kuntalaisaloitteen, joka jätettiin kaupungille 16.06.2011. Aloitteen mukaan ”Kaupungilla on kiistanalainen suunnitelma, jonka mukaan Ullanmäestä (Ymmersta) tehtäisiin läpiajoyhteys Kirkkotien kautta Kauniaisten keskustaan. Paitsi että tämä toteutuessaan turmelisi kapeiden asuntokatujen ympärille rakennettua asuinympäristöä, se väistämättä vetäisi kauppakeskukseen lännestä päin lisääntyvää autoliikennettä. Keskusta on liikenteellisesti tukehtumaisillaan jo nykyisiin automääriin. Esitän, että luovutaan autoliikenteen läpiajosuunnitelmasta.

Kaupungin toimet asiassa

Kaupunki teetti asiasta konsultilla A-Insinöörit liikenneselvityksen, joka valmistui 01.09.2011 nimellä ”Ersintie Kauniainen - Liikenne-ennuste”.

Kaupungin yhdyskuntalautakunta (YLK) käsitteli asiaa kokouksessaan 06.09.2011. Se ei katsonut olevan aihetta lausua mitään uutta.

Ins.tsto Villa Real teki asiasta paremman liikennetarkastelun 13.09.2011, mikä osoitti A-Insinöörien raportin puutteelliseksi ja jopa virheelliseksi; siinä mm sanottiin, että Ullanmäentien liikenne oli viime vuonna 440 ajon/vrk kun se oikeasti Espoon liikennelaskennan mukaan oli 3 600 ajon/vrk eli lähes 10-kertainen. Ja tämä vaikuttaa ratkaisevasti ehdotetun uuden läpikulkutien Ristihaantie-Ersintie-Yhtiöntie-Kirkkotie liikennemääriin. 

Tämä tarkasteluraportti toimitettiin Kaupunginhallituksen jäsenille. Kokouksessaa 14.09.2011 hallitus joutuikin pyytämään asiasta uusia selvityksiä.

A-Insinöörien korjattu liikenne-ennuste oikein nostikin liikennemäärät moninkertaisiksi. Ersintielle liikennettä tulisi 1 200 ajon/vrk. Jos sekä Espoo että Kauniainen rakentavat läpikulkutielle voimakkaat hidasteet, olisi luku Ersintiellä 660 ajon/vrk.

Ins.tsto Villa Real teki asiasta uuden tarkastelun. Sen mukaan A-Insinöörien ennustamat liikennemäärät ovat nyt likipitäen oikein.

Kaupunginhallitus kuitenkin kokouksessaan 05.10.2011 teki virheellisiin ja perättömiin lausumiin (katso pöytäkirja) perustuen päätöksen, joka tuo lisää liikennettä ja tukee uuden läpikulkutien avaamista Ersintien kautta Espoosta Kauniaisiin.

Kaupunginhallituksen jäseniä ovat allaolevien naamojen mukaisessa järjestyksessä Tapani Ala-Reinikka, pj (kok), Martina Harms-Aalto, vpj (rkp), Lauri Ant-Wuorinen (kok), Patrik Limnell (rkp), Veronica Rehn-Kivi (rkp), Tiina Rintamäki-Ovaska (kok), Stefan Stenberg (rkp); yhteensä 4 rkp ja 3 kok.Pienenä lohtuna "KH päätti kehottaa yhdyskuntatointa seuraamaan liikennemäärien kehitystä ja tarvittaessa ryhtymään läpiajoliikennettä ohjaaviin tarpeellisiin toimenpiteisiin.".

Eilen sitten tehtiin oikein poliisivoimin tilaa uudelle parkkitalolle; katso hesarin artikkeli alla. Se ei tosin auta keskustan ruuhkissa: talo olisi tulossa radan väärälle puolelle, eikä sille ole asemakaavaakaan!

Kaikki ylläsanotut asiakirjat ovat noudettavissa seuraavista linkeistä; Yhdyskuntalautakunnan pöytäkirja sisältyy Kaupunginhallituksen pöytäkirjaan.

Mitä lehdet kirjoittavat